Almanca A1 Konuları
A1, Almanca

Almanca A1 Konuları

Almanca A1 Konuları: A1 yabanacı diller yeterlilik seviyesinde başlangıç seviyesini ifade eder. Almanca A1 Konuları bu bakımdan Almanca dil öğrenim sürecinde bizim için çok önemli olan, alt yapımızı oluşturacak temel konuları içermektedir. Unutulmamalıdır ki her işte olduğu gibi temeli sağlam tutmak ileriki seviyelere daha hızı ve güvenilir adımlar atmak açısından ziyadesiyle önemlidir.

A1 seviyesi, Avrupa Dil Portföyü (CEFR) tarafından belirlenen bir dil öğrenme düzeyidir. Bu seviye, bir dilde temel kelime dağarcığına, basit cümleleri anlama ve kullanma becerisine sahip olmayı ifade eder. A1 seviyesinde bir öğrenci, kendisine yöneltilen çok basit sorulara cevap verebilir, kendisi hakkında bilgi verebilir ve çok temel bir diyalog kurabilir. Bu seviye, bir yabancı dil öğrenmeye yeni başlayanlar için en düşük seviyedir.

A1’ne anlama geldiğine değindikten sonra artık Almanca A1 konuları listemize geçebiliriz. Listemizde konular ana konular ve alt konuları şeklinde sınıflandırıldı A1 konuları zaman zaman kaynaklara göre farklılıklar gösterse de biz listemize, genelde herkes tarafından kabul gören, ortak konuları dahil etmeye çalıştık.

Almanca A1 Konuları
Almanca A1 Konuları

Almanca A1 Konuları

Almanca A1 seviyesinde öğrenilen konular şu şekilde sıralanabilir:

Kendini tanıtma ve başkalarını tanıma:

 1. Adını söyleme, nereden geldiğini belirtme
 2. Yaşını, mesleğini ve hobilerini anlatma
 3. Başkalarına “Merhaba” ve “Güle güle” gibi selamlama ifadelerini kullanma

Temel kelime dağarcığı:

 1. Sayılar, renkler, aile üyeleri, meslekler ve günlük yaşamda kullanılan diğer kelimeler
 2. Yiyecekler, içecekler, giysiler, ev eşyaları, vb. gibi nesnelerin isimleri

Basit cümleler oluşturma ve anlama:

 1. “Ben… (ad)” veya “Benim adım… (ad)” gibi cümlelerle kendini tanıtma
 2. “Ben… (yaş)” veya “Ben… (meslek)” gibi cümlelerle bilgi verme
 3. “Merhaba, nasılsın?” veya “Teşekkür ederim, iyiyim” gibi basit diyaloglar kurma

Günlük yaşamda kullanılan ifadeler:

 1. “Merhaba” ve “Güle güle” gibi selamlama ifadeleri
 2. “Teşekkür ederim”, “Özür dilerim” ve “Rica ederim” gibi basit ifadeler
 3. “Benim adım…”, “Ben… (meslek)” veya “Ben… (yaş)” gibi kendini tanıtma ifadeleri

Basit yön tarifi:

 1. “Sağa dön”, “Sola dön”, “İleri git”, “Geride kal” gibi basit yön tarifleri
 2. “Sokak, cadde, köprü, vb.” gibi temel yer isimleri

Basit alışveriş konuşmaları:

 1. “Bu ne kadar?” veya “Fiyatı nedir?” gibi fiyat sorma ifadeleri
 2. “Bir tane şu lütfen” veya “Bunu almak istiyorum” gibi alışveriş yapma ifadeleri

Temel dilbilgisi konuları:

 1. Fiillerin çekimi (örneğin “gitmek” fiilinin çekimi)
 2. Zamirler (ben, sen, o, biz, siz, onlar)
 3. Sayılar (1-100 arası sayılar, saatler, tarihler vb.)

Bu konular (Almanca A1 Konuları), Almanca A1 seviyesinde öğrenilen temel becerileri ve bilgileri kapsar ve bu seviyede öğrenciler, kendilerini tanıtma, basit diyaloglar kurma, günlük yaşamda kullanılan ifadeleri kullanma ve basit yön tarifleri yapma gibi temel Almanca becerilerini edinirler.

Almanca A1 Konuları Liste

1. Almanca Harfler

2. Almanca Alfabe

3. Almanca Günler

4. Almanca Aylar

5. Almanca Mevsimler

6. Almanca Artikeller

6.1 Almanca Artikeller Nasıl Kullanılır?

6.2 Artikeller Nerede Kullanılır?

7. Almanca Sayılar

7.1 Almanca Sıra Sayıları

8. Almanca Saatler

9. Almanca Plural (Çoğul) Kelimeler

10. Almanca İsmin Halleri

10.1 Almanca İsmin Yalın Hali (Nominativ)

10.2 Almanca İsmin -i Hali (Akkusativ)

10.3 Almanca İsmin -e Hali (Dativ)

11. Almanca Cevap Verme Yolları

12. Almanca Cümle Kurma

12.1Almanca Basit Cümleler

12.2 Almanca Basit Cümle Örnekleri

12.3 Almanca Soru Cümleleri

12.4 Evet-Hayır Cümleleri

12.5 Almanca Olumsuz Cümleler

12.6 Almanca Çoğul Cümleler

13. W Soruları (W-Fragen)

14. Almanca Zamirler

14.1Almanca İyelik Zamirleri

14.2 Almanca Kişi Zamirleri

14.2.1 Personalpronomen – Nominativ (Yalın haldeki kişi zamirleri)

14.2.2 Personalpronomen – Akkusativ (İsmin -i halindeki kişi zamirleri)

14.2.3 Personalpronomen – Dativ (İsmin -e halindeki kişi zamirleri)

15. Almanca Renkler

16. Almanca Sıfatlar

16.1 Almanca Sıfatlar ve Almanca Sıfat Tamlamaları

16.2 Almanca Sıfat Çekimleri

16.3 İyelik Sıfatları

17. Almanca Meslekler

18. Almanca Kendini Tanıtma

19. Almanca Selamlaşma ve Vedalaşma Cümleleri

20. Almanca Konuşma Kalıpları

21. Almanca Tanışma Cümleleri

22. Almanca Perfekt

23. Almanca Plusquamperfekt

24. Almanca Meyveler

25. Almanca Sebzeler

26. Almanca Hobiler

27. Almanca İsimler

28. Almanca Fiiller

28.1 Düzenli Fiiller

28.2 Düzensiz Fiiller

28.3 Haben ve Sein Fiilleri

28.4 Ayrılabilen ve ayrılamayan fiiller

29. Yapabilmek, Zorunluluk

30. Yardımcı Fiiller (Modalverben)

31. Almanca Bağlaçlar (Konjuktionen)

32. Emir cümleleri (Imperativ)

33. Almanca Zamanlar

33.1 Şimdiki / Geniş Zaman

33.2 Geçmiş Zaman

33.3 Gelecek Zaman

34. Konjunktiv 2 (Sadece rica formu)

35. Edatlar (Präpositionen)

36. Almanca Zarflar

36.1 Almanca Zaman Zarfları

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Sayılar

2. Almanca Kişi Zamirleri

3. Haben Fiil Çekimi

Kaynaklar

almancaabc.com

almancax.com

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın