almanca en çok kullanılan fiiller
A1, Almanca, Kelime

Almanca En Çok Kullanılan Fiiller (200 Fiil)

Almanca en çok kullanılan fiiller arasından tam 200 fiili sizler için derledik. Bu fiilleri öğrenmeniz gerek günlük konuşma da gerekse okuduğunuz metinlerde fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Almanca En Çok Kullanılan Fiiller Listesi

VERBLISTE A1

 

1. kommen    gelmek
2. wohnen   ikamet etmek
3. arbeiten   çalışmak
4. trinken   içmek
5. sprechen   konuşmak
6. nehmen   almak
7. antworten   cevap vermek
8. fragen   sormak
9. möchten   istemek
10. haben   sahip olmak
11. kosten  fiyatı olmak
12. funktionieren  çalışmak, işlemek
13. zahlen  ödemek
14. bezahlen  ödemek
15. brauchen  ihtiyacı olmak
16. lesen  okumak
17. ordnen  düzenlemek
18. ergänzen  tamamlamak
19. machen  yapmak
20. heißen    adlandırılmak
21. lernen  öğrenmek
22. schreiben  yazmak
23. suchen  aramak
24. hören   dinlemek
25. kaufen  satın almak
26. spielen  oynamak
27. liegen  durmak (yatay)
28. legen koymak (yatay)
29. stehen durmak (dik)
30. stellen koymak (dik)
31. wiederholen tekrarlamak
32. beantworten cevaplamak
33. frühstücken kahvaltı yapmak
34. bringen getirmek
35. gehen gitmek (yaya)
36. fahren gitmek , (araç ile)
37. aufstehen kalkmak
38. aufwachen uyanmak
39. sitzen oturmak
40. fernsehen televizyon seyretmek
41. einkaufen alışveriş yapmak
42. anfangen başlamak
43. beginnen başlamak
44. aufhören bitmek, bırakmak
45. aufmachen açmak
46. zumachen kapamak
47. anmachen açmak (elektronik)
48. ausmachen kapamak
49. einschalten açmak (şalterli)
50. ausschalten kapamak (şalterli)
51. essen yemek yemek
52. öffnen açmak
53. schließen kapatmak, kilitlemek
54. einladen davet etmek
55. duschen duş almak
56. waschen yıkamak
57. sich waschen yıkanmak
58. vorbereiten hazırlamak
59. bekommen almak, temin etmek
60. kochen yemek pişirmek
61. schneiden kesmek
62. holen getirmek
63. abholen bir yerden almak
64. finden bulmak
65. suchen aramak
66. wünschen dilemek
67. reden konuşmak
68. leben yaşamak
69. erziehen yetiştirmek, büyütmek
70. buchstabieren harf harf söylemek
71. sehen görmek
72. aussehen görünmek
73. unterschreiben imzalamak
74. feiern kutlamak
75. gratulieren  tebrik sunmak
76. zeigen göstermek
77. weggehen gitmek
78. es gibt  var
79. besuchen ziyaret etmek
80. schlafen uyumak
81. einschlafen uyuyakalmak
82. mitkommen birlikte gelmek
83. mitbringen beraberinde getirmek
84. mitnehmen yanına almak
85. kaufen satın almak
86. verkaufen satmak
87. telefonieren telefon etmek
88. anrufen aramak (telefonla)
89. vorlesen okumak (sesli)
90. markieren işaretlemek
91. dauern sürmek
92. üben alıştırma yapmak, çalışmak
93. erlauben müsaade etmek
94. geben vermek
95. warten (auf)beklemek
96. heiraten evlenmek
97. ausfallen iptal olmak
98. krank sein hasta olmak
99. glauben inanmak
100. besichtigen gezip görmek

VERBLISTE A1

 

101. einsteigen binmek
102. aussteigen inmek
103. sich freuen sevinmek
104. sich anmelden kayıt olmak
105. sich treffen buluşmak
106. sich entschuldigen özür dilemek
107. sich bedanken teşekkür etmek
108. wissen bilmek
109. kennen tanımak
110. kennenlernen tanışmak
111. biegen dönmek / eğmek
112. abbiegen dönmek
113. überweisen havale etmek
114. ausfüllen doldurmak
115. mieten kiralamak
116. vermieten kiraya vermek
117. ansehen bakmak
118. einpacken paketlemek (yerleştirmek)
119. hochtragen yukarı taşımak
120. tragen taşımak (üzerinde olmak)
121. benutzen kullanmak
122. spazieren gehen gezmeye
123. lächeln gülümsemek
124. lachen gülmek
125. Sport treiben spor yapmak
126. bestelen siparişetmek, ısmarlamak
127. denken düşünmek
128. tun yapmak
129. Fussball spielen futbol oynamak
130. Gitarre spielen gitar çalmak
131. weinen ağlamak
132. helfen yardım etmek
133. gefallen beğenmek, hoşa gitmek
134. verdienen kazanmak
135. gewinnen kazanmak (maç, müsabaka)
136. verlieren kaybetmek
137. putzen temizlemek, silmek
138. fliegen uçmak
139. abfahren hareket etmek, kalkmak
140. abfliegen havalanmak , hareket etmek
141. ankommen varmak, ulaşmak
142. landen iniş yapmak
143. umsteigen aktarma yapmak
144. umziehen taşınmak
145. begrüßen selamlamak
146. wehtun ağrımak, acımak
147. Rad fahren bisiklet sürmek
148. Radio hören radyo dinlemek
149. reisen seyahat etmek
150. schwimmen yüzmek
151. schlafen uyumak
152. fehlen eksik olmak
153. wandern doğa, kır yürüyüşü yapmak
154. sich ausruhen dinlenmek
155. regnen yağmurun yağması
156. schneien karın yağması
157. scheinen parıldamak
158. anhalten durmak
159. parken park etmek
160. rauchen sigara içmek
161. fotografieren fotoğraf çekmek
162. bleiben kalmak
163. übernachten gecelemek
164. abwaschen yıkamak, durulamak
165. danken teşekkür etmek
166. reservieren reserve etmek
167. buchen yer ayırtmak, reserve ettirmek
168. drucken yazdırmak, basmak
169. beschreiben, tasvir etmek1
170. können -abilmek, -ebilmek
171. erklären izah etmek,
172. erreichen ulaşmak
173. reparieren tamir etmek, onarmak
174. lieben sevmek
175. grillen ızgara yapmak
176. kontrollieren kontrol etmek
177. mögen sevmek, beğenmek
178. notieren not etmek
179. organisieren organize etmek
180. planen planlamak
181. sagen söylemek
182. sammeln koleksiyon yapmak, toplamak
183. studieren öğrenim görmek
184. gehören ait olmak
185. vergleichen karşılaştırmak
186. abnehmen zayıflamak, kilo vermek
187. abschließen kapatmak, nihayetlendirmek
188. ausziehen çıkarmak
189. anziehen giymek
190. sich anziehen giyinmek
191. sich ausziehen soyunmak
192. anschauen bakmak
193. wollen istemek
194. abgeben vermek, teslim etmek
195. hinfallen yere düşmek
196. hinfliegen oraya uçmak,
197. hingehen oraya gitmek
198. laufen koşmak
199. mitfahren birlikte, beraberinde gitmek
200. treffen rastlamak, görmek

*Sizler için derlediğimiz en çok kullanılan Almanca fiiler A1 seviyesindedir.

almanca en çok kullanılan fiiller

Almanca fiiller (Almanca en çok kullanılan fiiller) konusunu daha sonraki yazılarımızda detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bu yazımızda sadece eğitim sürecinizi kolaylaştıracak fiiller listesini verdik. Almanca en çok kullanılan fiiller yazımıza son verirken Almanca Zaman Zarfları yazımıza da göz atmanız faydalı olacaktır.

Almanca en çok kullanılan fiiller

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Sayılar ve Yazılışları

2. Almanca Teşekkürler Nasıl Denir?

3. Almanca Zaman Zarfları

Kaynak

https://www.avrupayolunda.com/

5/5 - (6 votes)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın