Almanca Hece ve Vurgu
Gramer, A1, Almanca

Almanca Hece ve Vurgu Kavramları

Almanca Hece ve Vurgu Kavramları: Almanca Hece ve Vurgu Kavramları yazımıza hece kavramını tanımlayarak başlayalım. “Hece” kelimesi, Türkçedeki en küçük ses birimini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Türkçedeki kelimeler hecelerden oluşur ve her hece belirli bir ses veya ses grubundan oluşur. Örneğin, “el-ma” kelimesi iki heceden oluşur: “el” ve “ma”. Her hecede bir ünlü harf vardır ve bazen bu ünlü harfin yanında bir veya daha fazla ünsüz harf bulunabilir. Bu ünsüzler de hecenin yapısını tamamlarlar.

Almanca Hece ve Vurgu Kavramları yazımıza vurgu kavramını açıklayarak devam edelim. Vurgu, bir kelimenin veya kelime grubunun içindeki belirli bir hecenin diğerlerine göre daha yüksek sesle ve vurgulu olarak söylenmesidir. Türkçe’deki bazı kelimelerde belirli hecelerin vurgulu olması gerekmektedir. Örneğin, “okul” kelimesinde ikinci hece vurgulu olduğu için “o-kul” şeklinde okunur. Vurgu, konuşmanın doğru anlaşılabilmesi için çok önemlidir, çünkü aynı kelime farklı hece vurgularıyla farklı anlamlara gelebilir.

Almanca Hece ve Vurgu Kavramları İçindekiler:

1. Almanca Hece ve Vurgu Kavramları

1.1 Hece Kavramı

1.2 Vurgu Kavramı

2. Almanca Hece

3. Almanca Vurgu

4. Almanca Hece ve Vurgu Örnekler

Almanca Hece

Almanca kelimeler de Türkçe gibi hecelerden oluşur ve her hece belirli bir ses veya ses grubundan oluşur. Almanca heceler, Türkçe’deki gibi açıklayıcı özellikler taşımazlar ve Türkçedeki gibi vurgu da önemli değildir. Ancak Almanca’da bazı harfler diğerlerine göre daha uzun süre telaffuz edilebilir ve bu da bazı hecelerin daha uzun süreli olmasına neden olabilir.

Almancada hece ve vurgu konusunu daha iyi öğrenmek adına Alman alfabesini iyi öğrenmekte fayda var. Zira çift sesli harfler genel olarak vurguyu taşıdığı için konuyu anlamak oldukça kolaylaşacaktır.

Hece, Almancasıyla die Silbe, bildiğiniz üzere en küçük ses grubu olarak da adlandırılan temel bir ritmik dil birimidir.

Almancada heceler, Sprechsilben (phonologische Silben) yani fonolojik/dil heceleri ve Sprachsilben (morphologische Silben), yani konuşma heceleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Ayrıca offene Silben (açık heceleri), ge-, he-, ru-, ha- vb. görüleceği üzere sesli harfle biten heceler olarak ayırt ederken geschlossene Silben (kapalı heceleri), ise -lich, -kom, ver-, kämpf- şeklinde ünsüzle biten heceler olarak ayırt ederiz.

Sprechsilben (phonologische Silben) ile dil hecelerinde sözcüğün anlamı temel alınır ve sözcük aşağıdaki şekilde üçe ayrılır:

 1. Vorsilbe (önek)
 2. Wurzel (kök)
 3. Endung (sonek)

Sprechsilben, yani telaffuz hecelerinde ise sözcüğün anlamı göz önüne alınmadan sözcük normal bir şekilde hecelerine ayrılır. Ayrıca yazı dilinde de satır sonundaki bitmemiş sözcük de bu hece grubuna göre ayrılır.

Almanca Hece Örnekler

Almanca, hecelerden oluşan bir dildir ve kelimeler genellikle hecelere bölünür. Aşağıda Almanca’da bazı hece örnekleri verilmiştir:

 1. “hal-lo” (merhaba)
 2. “buch” (kitap)
 3. “schu-le” (okul)
 4. “freund” (arkadaş)
 5. “fen-ster” (pencere)
 6. “kat-ze” (kedi)
 7. “ma-chen” (yapmak)
 8. “be-kom-men” (almak, elde etmek)

Her bir kelime iki veya daha fazla heceden oluşur ve her hece belirgin bir ses veya ses grubundan oluşur. Bu hecelerin doğru telaffuz edilmesi, dilin anlaşılmasını kolaylaştırır ve dil öğreniminde önemli bir faktördür.

Almanca Hece ve Vurgu

Almanca Vurgu

Almanca’da, Türkçe’deki gibi bir “vurgu” kavramı yoktur. Bunun yerine, Almanca’da belirli heceler daha uzun süre telaffuz edilerek vurgulanabilir. Bu durum, dilbilgisi ve kelime anlamını değiştirebilir. Örneğin, “machen” kelimesinde ilk hece daha uzun süreli olarak vurgulanırsa “ma-chen” şeklinde okunur ve “yapmak” anlamına gelir. Ancak ikinci hece daha uzun süreli olarak vurgulanırsa “mach-en” şeklinde okunur ve “yapabilecek” anlamına gelir. Almanca’da bu tür telaffuz farklılıkları önemlidir ve yanlış kullanıldığında anlamda değişikliklere sebep olabilir.

⭐ Almancada genel olarak kelimelerin ilk heceleri vurgulu bir şekilde okunur ve vurgu ünlü harfler üzerinde olur:

nicht –> nicht, Katze –> Kat-ze, Wasser –> Was-ser

⭐ Almancada bileşik kelimelerdeki vurgu ise genel olarak ilk kelime üzerinde bulunur:

Wasserball, Schlafzimmer, Flugticket

⭐ Almancada ab-, an-, auf- vb. gibi ayrılabilen eklere sahip olan kelimelerde vurgu ilgili ekler üzerinden sağlanır.

Ankommen, einarbeiten, aufmachen

duden 1

⭐ Almancada be-, ent-, emp-, ge- vb. ayrılamayan önek barındıran kelimelerde ise vurgu ayrılabilen eklerde olduğunun aksine ekte değil ilgili kelimenin kök hecesinde olur.

beschreien, gebären, entästen

duden 2

⭐ -ei, -ie benzeri çift sesli hecelere sahip kelimelerde vurgu, bu çift ses üzerinde olur:

Arbeiten, drei, telefonieren, einsehen

Kelimedeki vurguyu öğrenmek için hangi kaynaklardan faydalanabiliriz sorusu gelebilir. Bunun için Duden‘den ilgili kelimelerin hecelenmesini ve kelimedeki vurguyu öğrenmenizi tavsiye ederim. Böylece kelime okunuşlarını daha doğal bir hale bürünecektir.

duden

Almanca Vurgu Örnekler

Almanca’da vurgu yerine, belirli heceler daha uzun süreli telaffuz edilerek ön plana çıkarılabilir ve bu, kelimenin anlamını veya telaffuzunu değiştirebilir. Aşağıda Almanca’da bazı hecelerin daha uzun süreli telaffuz edilmesiyle elde edilen farklı kelimeler verilmiştir:

 1. “Ach-tung” (dikkat) ve “acht-ung” (sekizlik)
 2. “Ge-schäft” (iş) ve “ge-schafft” (yaratılmış)
 3. “Ma-chen” (yapmak) ve “mach-en” (yapabilecek)
 4. “Re-gen” (yağmur) ve “re-gen” (yeniden doğmak)

Bu örneklerde görüldüğü gibi, Almanca’daki bazı hecelerin daha uzun süreli telaffuzu kelimenin anlamını veya telaffuzunu tamamen değiştirebilir. Bu nedenle, doğru telaffuz çok önemlidir.

Almanca hece ve vurgu kavramları konumuzun sonuna geldik. Aşağıda en az Almanca hece ve vurgu konusu kadar ilginizi çekebilecek bazı yazıları listeledik. Okumanızı tavsiye ederiz.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Konuşan Ülkeler

2. Almanca Sıra Sayıları

3. Almanca En Çok Kullanılan Fiiller

Kaynak

www.evdealmanca.com

www.google.com

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın