Almanca Noktalama İşaretleri
A1, Almanca, Gramer, Kelime

Almanca Noktalama İşaretleri

Almanca Noktalama İşaretleri: Noktalama işaretleri, yazılı metinlerde cümleleri ayırmak, anlamı vurgulamak, duygusal durumları ifade etmek veya belirli kurallara göre yazım ve dil bilgisini düzenlemek için kullanılan sembollerdir. Bazı temel noktalama işaretleri şunlardır:

 1. Nokta (.): Cümlelerin sonunda kullanılır.
 2. Virgül (,): Cümle içinde öğeleri ayırmak veya sıralamak için kullanılır.
 3. Ünlem işareti (!): Heyecan, kızgınlık veya şaşkınlık ifade etmek için kullanılır.
 4. Soru işareti (?): Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
 5. Noktalı virgül (;): İlgili cümleleri ayırmak veya bağlamını vurgulamak için kullanılır.
 6. Kesme işareti (‘ veya “): Alıntıları belirtmek veya özel bir vurgu yapmak için kullanılır.
 7. Tire (-): Kelimeleri ayırmak, bağlamda ara bir vurgu oluşturmak veya tarihlerde kullanılır.

Noktalama işaretleri, yazılan metnin anlamını, anlaşılırlığını ve okunabilirliğini önemli ölçüde etkiler. Doğru bir şekilde kullanıldığında, cümlenin anlamını netleştirir, ifadelerin düzenli olmasını sağlar ve okuyucunun metni daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Almanca Noktalama İşaretleri

Almancada yaygın olarak kullanılan bazı Almanca noktalama işaretleri artikelleriyle birlikte şu şekildedir:

 1. Der Punkt (.) – Nokta
 2. Das Komma (,) – Virgül
 3. Das Ausrufezeichen (!) – Ünlem İşareti
 4. Das Fragezeichen (?) – Soru İşareti
 5. Der Doppelpunkt (:) – İki Nokta
 6. Das Anführungszeichen (“) – Tırnak İşareti
 7. Der Gedankenstrich (-) – Tire
 8. Der Bindestrich (-) – Kısa Tire
 9. Der Apostroph (‘) – Kesme İşareti
 10. Der Schrägstrich (/) – Eğik Çizgi
 11. Das Semikolon (;) – Noktalı Virgül
 12. Die Klammer () – Parantez
 13. Der Unterstrich (_) – Alt Çizgi
 14. Der Interpunkt (·) – Noktalı İşaret
 15. Das Gänsefüßchen (“) – Tırnak İşareti (tırnaklar)

Bu işaretler, Almanca metinlerde cümleleri ayırmak, anlamı vurgulamak, alıntıları belirtmek ve yazım kurallarına uygunluk sağlamak için kullanılır.

Almanca Noktalama İşaretleri
Almanca Noktalama İşaretleri

Almanca Noktalama İşaretleri Nasıl Kullanılır?

 1. Nokta (.) – Cümlelerin sonunda kullanılır.
 2. Virgül (,) – Cümle içinde öğeleri ayırmak, sıralamak veya kısa bir duraklama oluşturmak için kullanılır. Öğeler arasında ayrım yapar, eşitlik belirtir veya uzun cümleleri daha anlaşılır hale getirir.
 3. Ünlem İşareti (!) – Heyecan, kızgınlık veya şaşkınlık gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Özellikle ünlem cümlelerinin sonunda yer alır.
 4. Soru İşareti (?) – Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
 5. İki Nokta (:) – Genellikle liste veya açıklama yapılan cümlelerin ardından gelir. Önceden açıklanan bir şeyi vurgulamak veya gelecek bir açıklama yapmak için de kullanılır.
 6. Tırnak İşareti (“) – Alıntılanan metinlerde, doğrudan konuşmalarda veya belirli bir ifadeyi vurgulamak için kullanılır.
 7. Tire (-) – Kelimeleri ayırmak, bağlamda ara bir vurgu oluşturmak veya tarihlerde kullanılır.
 8. Kısa Tire (-) – Kelimeleri birleştirmek, aralarındaki ilişkiyi belirtmek veya birbirine bağlamak için kullanılır.
 9. Kesme İşareti (‘) – Özellikle kısaltmalar veya alıntılar için kullanılır.
 10. Eğik Çizgi (/) – İki seçenek arasında bir seçim belirtmek veya bölme işlemi göstermek için kullanılır.
 11. Noktalı Virgül (;) – İlgili cümleleri ayırmak veya bağlamını vurgulamak için kullanılır. İki cümle arasında biraz daha güçlü bir bağlantı oluşturur.
 12. Parantez () – Ek bilgi veya açıklamalar için kullanılır. Ana cümlenin içindeki ilave bilgileri belirtir.
 13. Alt Çizgi (_) ve Noktalı İşaret (·) – Almanca’da daha az kullanılır; özellikle teknik veya belirli alanlarda sembol veya vurgu için tercih edilir.

Bu işaretler, yazı dilinde cümleleri, ifadeleri ve anlamı belirtmek için çeşitli amaçlarla kullanılır. Her biri metnin anlamını netleştirmeye, ifadeleri vurgulamaya veya okunabilirliği artırmaya yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Şarkılar – Almanca Öğrenmenize Yardımcı Olacak 15 Şarkı

2. Almanca Et Ürünleri

3. Almanca Okul Eşyaları

Kaynaklar

https://almancaportali.com/

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın