Almanca A1 Kelimeler
Kelime, A1, Almanca

Almanca A1 Kelimeler

Almanca A1 Kelimeler: Almanca öğrenim sürecinde kelimeleri öğrenmek ve ezberlemek çok önemli yer tutmaktadır. Almanca A1 kelimeleri öğrenmek bu bakımdan öncelikli işlerden olmalıdır. Özellikle çok sık kullanılan kelimeleri öğrenmek ya da ezberlemek günlük yaşamda konuşmanızı, karşınızdaki anlamanızı kolaylaştıracak ve dolayısıyla motivasyonunuzu artıracaktır.

Bu liste Aussichten A1 Almanca kitabı baz alınarak hazırlanmıştır. Listede Almanca A1 kelimeler, deyimler, sıfatlar vb. yer almaktadır. Oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Çalışma ve öğrenme kolaylığı bakımından bölümlere ayrılmıştır. Almanca A1 kelimeler Almanca eğitim sürecinde en çok kullanacağımız kelimeler olacaktır. Almanca A1 kelimeleri öğrenip temel alarak bir sonraki daha zorlu kelime gruplarını öğrenebilirsiniz.

Almanca A1 kelimeler yazımızın içeriğini aşağıda bulabilirsiniz. Almanca A1 kelimeler yazımızdan sonra Almanca A2 kelimeler yazımızı da hazırlayacağız sizler için. Almanca A1 kelimeler ve Almanca A1 kelimeler listesinin sizlere faydalı olmasını diliyoruz. İyi çalışmalar.

Almanca A1 Kelimeler Konu İçindekiler:

1) Almanca A1 Kelimeler – Alles neu!

2) Almanca A1 Kelimeler – Von früh bis spät

3) Almanca A1 Kelimeler – Immer was los!

4) Almanca A1 Kelimeler – Sonst noch etwas?

5) Almanca A1 Kelimeler – Suchen und finden

Almanca A1 Kelimeler Listesi

1) Almanca A1 Kelimeler – Alles neu!

Nomen Adlar
das Haus ev
die Wohnung daire
der Balkon balkon
die Tür kapı
das Fenster pencere
die Klingel zil
das Auto araba
das Handy cep telefonu
die Lampe lamba
der Mann erkek
die Frau kadın
das Kind çocuk
die Nachbarin komşu (kadın)
der Sohn oğul
der Sportlehrer spor öğretmeni
der Vogel kuş
der Hund köpek
das Hotel otel
die Bank banka
das Rathaus belediye binası
das Amt resmi daire, görev
der Name ad (soyad için de kullanılır)
der Vorname ön ad
der Familienname soyadı
die Adresse adres
der Ort yer, mahal
der Wohnort ikamet yeri
die Straße sokak, cadde
der Platz meydan
die Allee bulvar, iki yanı ağaçlı yol
die Zahl sayı
die Postleitzahl posta kodu
die Nummer numara
die Hausnummer kapı numarası
die Telefonnummer telefon numarası
die E-Mail-Adresse e-posta adresi
das Land ülke

Verben Eylemler
sein olmak, bulunmak
kommen gelmek
heißen adı … olmak
wohnen oturmak, ikamet etmek
buchstabieren hecelemek (bir sözcüğün haflerini tek tek söylemek)


Adjektive Önadlar
neu yeni
nett hoş
unsympathisch antipatik
interessant ilginç
aggressiv saldırgan
fröhlich-traurig neşeli-üzgün
super süper
nah yakın

Fragewörter Soru Sözcükleri
Wo? Nerede?
Woher? Nereden?
Wer? Kim?
Wie? Nasıl?


Wendungen Deyişler
Hallo! Merhaba!
Willkommen! Hoş geldiniz!
Guten Tag! İyi günler!
Grüß Gott! (süddt., österr.) Merhaba (Güney Almanya ve Avusturya’da kullanılır)
Tschüss! Hoşça kal (samimi)
Auf Wiedersehen! Hoşça kalın (genel/resmi)
Entschuldigung! Affedersiniz!/Özür dilerim!
Wie bitte? Efendim?
Freut mich. Memnun oldum.
Danke. Teşekkürler.


Kleine Wörter Kısa Sözcükler
ja-nein evet-hayır
und ve
da orada, şurada, işte!
hier burada
bitte buyurun, lütfen
sehr çok

Almanca A1 Kelimeler
Almanca A1 Kelimeler

2) Almanca A1 Kelimeler – Von früh bis spät

Nomen Adlar
der Montag pazartesi
der Dienstag salı
der Mittwoch çarşamba
der Donnerstag perşembe
der Freitag cuma
der Samstag cumartesi
der Sonntag pazar
der Morgen sabah
der Vormittag öğleden önce
der Mittag öğle
der Nachmittag öğleden sonra
der Abend akşam
die Nacht gece
das Wochenende hafta sonu
der Beruf meslek
der Arzt doktor
die Ärztin doktor (kadın)
der Psychologe psikolog
die Psychologin psikolog (kadın)
der Taxifahrer taksi şoförü
die Taxifahrerin taksi şoförü (kadın)
der Krankenpfleger hasta bakıcı
die Krankenschwester hemşire
der DJ diskjokey
die Hausfrau ev kadını
der Hausmann ev erkeği
der Bäcker fırıncı
die Bäckerin fırıncı (kadın)
der Ingenieur mühendis
die Ingenieurin mühendis (kadın)
der Lehrer öğretmen
die Lehrerin öğretmen (kadın)
der Kellner garson
die Kellnerin garson (kadın)

der Polizist polis
die Polizistin polis (kadın)
der Koch aşçı
die Köchin aşçı (kadın)
die Sekretärin kadın sekreter
die Hebamme ebe
der Bauarbeiter inşaat işçisi
die Bauarbeiterin inşaat işçisi (kadın)
der Raumpfleger temizlik işçisi
die Raumpflegerin temizlik işçisi (kadın)
der Student üniversite öğrencisi
die Studentin üniversite öğrencisi (kadın)
der Kollege meslektaş, iş arkadaşı
die Kollegin meslektaş, iş arkadaşı (kadın)
(der) Herr Bay
(die) Frau Bayan
der Eingang giriş
das WC tuvalet
die Information danışma
das Café kafeterya, kahvehane
der Aufzug asansör
die Station bölüm (hastanede)
das Krankenhaus hastane
das Restaurant restoran
die Schule okul
der Supermarkt süpermarket
das Büro ofis
die Disco diskotek
die Arbeit iş

Verben Eylemler
arbeiten çalışmak
haben, hat sahip olmak
Dienst haben görevde olmak, nöbetçi olmak
frei haben izinli olmak
Zeit haben zamanı olmak
Stress haben stres altında bulunmak
schlafen, schläft uyumak
frühstücken kahvaltı etmek
spielen oynamak
Saxofon spielen saksofon çalmak
kochen pişirmek
putzen temizlemek
telefonieren telefon etmek
einkaufen gehen, geht einkaufen alışverişe gitmek
fernsehen, sieht fern televizyon izlemek
hören duymak
Musik hören müzik dinlemek
machen yapmak
Yoga machen yoga yapmak
studieren üniversite eğitimi almak


Adjektive Önadlar
gut-schlecht iyi-kötü
viel-wenig çok-az
freundlich-unfreundlich sevimli/ cana yakın/güler yüzlü – sevimsiz /soğuk /nezaketsiz
interessant-langweilig ilginç-sıkıcı
ruhig-stressig sakin-stresli
fit-müde zinde – yorgun, halsiz


Fragewörter Soru Sözcükleri
Was? Ne?
Wann? Ne zaman?
Warum? Neden? Niçin?

Wendungen Deyişler
von früh bis spät sabahtan akşama kadar
rund um die Uhr yirmi dört saat
zu Hause evde
Guten Morgen! Günaydın!
Wie geht’s? Ne haber?
Wie geht es dir/euch/Ihnen? Nasılsın/Nasılsınız?
Mir geht es gut/ schlecht. İyiyim/İyi değilim.
Darf ich vorstellen? Sizi tanıştırabilir miyim?
Angenehm. Memnun oldum.


Kleine Wörter Kısa Sözcükler
oder veya, ya da
vielleicht belki
mit ile, beraber
immer daima
oft sık sık
manchmal bazen
nie hiç, asla

3) Almanca A1 Kelimeler – Immer was los!

Nomen Adlar
die Familie, -n aile
der Mann, ¨– er erkek, koca (eş)
die Frau, -en kadın, karı (eş)
die Eltern (nur Pl.) anne ve baba, ebeveyn
der Vater, ¨– baba
die Mutter, ¨– anne
der Sohn, ¨– e oğul
die Tochter, ¨– kız
die Großeltern (nur Pl.) büyükanne ve büyükbaba
der Großvater, ¨– dede, büyükbaba
die Großmutter, ¨– büyükanne
die Schwiegereltern (nur Pl.) kayınvalide ve kayınpeder
der Schwiegervater, ¨– kayınpeder
die Schwiegermutter, ¨– kayınvalide
der Schwiegersohn, ¨– e damat
die Schwiegertochter, ¨– gelin
die Geschwister (nur Pl.) kardeşler
der Bruder, ¨– erkek kardeş
die Schwester, -n kız kardeş
der Enkel, – torun
die Enkelin, -nen torun (kız)
der Schwager, – kayınbirader, enişte, bacanak
die Schwägerin, -nen yenge, baldız, görümce, elti
der Neffe, -n erkek yeğen
die Nichte, -n kız yeğen
der Onkel, – amca, dayı
die Tante, -n teyze, hala
der Cousin, -s !kuz5:? kuzen die Cousine, -n !kusi:ne? kuzin das Baby, -s !be:bi:? bebek
der Freund, -e (erkek) arkadaş
die Freundin, -nen (bayan) arkadaş
der Chef, -s şef, patron, amir
die Leute (nur Pl.) insanlar
die Sprache, -n dil

die Freizeit (nur Sg.) boş zaman
das Leben (nur Sg.) hayat
die Pause, -n ara, mola
die Mittagspause, -n öğle paydosu/arası
das Essen, -n yemek
das Mittagessen, -n öğle yemeği
das Abendessen, – akşam yemeği
das Frühstück, -e kahvaltı
die Kantine, -n kantin
der Hunger (nur Sg.) açlık
die Schokolade (nur Sg.) çikolata
die Stunde, -n saat (zaman dilimi olarak)
die Minute, -n dakika
die Uhr, -en saat
der Kuss, ¨– e öpücük
die Musik (nur Sg.) müzik
der Tanz (hier nur Sg.) dans
der Film, -e film
das Theater, – tiyatro
das Theaterstück, -e tiyatro oyunu
das Fest, -e bayram, parti, şenlik
die Party, -s parti, eğlence
der Sport (nur Sg.) spor
das Konzert, -e konser


Verben Eylemler
leben yaşamak
sprechen, spricht konuşmak
essen, isst yemek
zu Mittag essen öğle yemeği yemek
mitkommen, kommt mit (birlikte) gelmek
treffen, trifft karşılaşmak, buluşmak
Freunde treffen arkadaşlarla buluşmak
bleiben kalmak
zu Hause bleiben evde kalmak /oturmak
grillen ızgara/mangal yapmak
besuchen ziyaret etmek

Freunde besuchen arkadaşları ziyaret etmek
gehen gitmek
ins Kino gehen sinemaya gitmek
tanzen gehen dansa gitmek
spazieren gehen gezmek
ansehen, sieht an bakmak, izlemek
DVDs ansehen DVD izlemek
beginnen başlamak
machen yapmak
Sport machen spor yapmak
Mittagspause machen öğle paydosu yapmak
Schluss machen bitirmek
Feierabend machen paydos etmek
spielen oynamak
Fußball spielen futbol oynamak
Schach spielen satranç oynamak
fahren, fährt (bir araçla) gitmek
Rad fahren bisiklete binmek
möchte istiyor/arzu ediyor


Adjektive Önadlar
genervt sinirli
enttäuscht üzgün, hayal kırıklığına uğramış
begeistert coşkulu
wütend kızgın
süß tatlı
klein küçük
hübsch güzel
spannend sürükleyici, heyecanlı
warm sıcak
pünktlich dakik
verheiratet evli


Fragewörter Soru Sözcükleri
Wie viel? Kaç …?; Ne kadar?

Wendungen Deyişler
Entschuldigung! Affedersiniz!
Wie viel Uhr ist es? Saat kaç?
Um wie viel Uhr …? Saat kaçta …?
Tut mir leid! Özür dilerim! Üzgünüm!
Bis bald! Yakında görüşmek üzere!
Bis dann! Görüşmek üzere!


Kleine Wörter Kısa Sözcükler
erst henüz, ancak, önce, daha
schon çoktan, bile
heute bugün
morgen yarın
endlich en sonunda, nihayet


Präpositionen İlgeçler
um (Zeit) -de
gegen (Zeit) … doğru
von -den, -dan

4) Almanca A1 Kelimeler – Sonst noch etwas?

Nomen Adlar
die Ware, -n mal, ürün
das Lebensmittel, – gıda ürünü
der Apfel, ¨– elma
die Banane, -n muz
die Zitrone, -n limon
das Brot, -e ekmek
die Butter, – tereyağı
das Ei, -er yumurta
der Fisch, -e balık
das Fleisch (nur Sg.) et
die Tomate, -n domates
der Käse (nur Sg.) peynir
der Reis (nur Sg.) pirinç (“pilav” için de bu sözcük kullanılır)
der Salat, -e salata
der Schinken, – jambon
das Mehl (nur Sg.) un
der Tee (nur Sg.) çay
der Kaffee (nur Sg.) kahve
die Milch (nur Sg.) süt
das Wasser (nur Sg.) su
das Mineralwasser, – maden suyu
der Wein, -e şarap
das Bier, -e bira
die Cola, -s kola
der Kühlschrank, ¨– e buzdolabı
das Toilettenpapier (nur Sg.) tuvalet kâğıdı
die Zeitung, -en gazete
die Zigarette, -n sigara
die Zahnpasta (nur Sg.) diş macunu
die Suppe, -n çorba
das Gericht, -e yemek
die Kartoffel, -n patates
der Kuchen, – pasta, kek
das Omelett, -s omlet
die Pizza, -s /-en pizza

das Salz (nur Sg.) tuz
der Zucker (nur Sg.) şeker
der Pfeffer (nur Sg.) karabiber
das Öl (nur Sg.) sıvı yağ
die Zwiebel, -n soğan
der Knoblauch (nur Sg.) sarımsak
der Einkaufszettel, – alışveriş listesi
der Markt, ¨– e pazar (yeri)
der Stand, ¨– e tezgâh
das Obst (nur Sg.) meyve
das Gemüse (nur Sg.) sebze
der Verkäufer, – satıcı
die Verkäuferin, -nen satıcı (kadın)
der Kunde, -n müşteri
die Kundin, -nen müşteri (kadın)
die Woche, – n hafta
die Nachricht, -en haber
der Termin, -e randevu, kararlaştırılan saat/gün
das Regal, -e raf
die Theke, -n tezgâh
das Getränk, -e içecek
die Abteilung, -en bölüm, reyon
die Kasse, -n kasa
die Tankstelle, -n benzin istasyonu
die Dose, -n teneke kutu
die Flasche, -n şişe
die Packung, -en paket
das Stück, -e parça, adet, tane
die Tüte, -n poşet
das Kilo, -s kilo
das Gramm, (-e) gram
der Liter, – litre
der Preis, -e fiyat
der Euro euro, avro
der Cent cent
das Angebot, -e markette/mağazada indirimli ürün

Verben Eylemler
backen fırında pişirmek
braten, brät kızartmak
brauchen ihtiyacı olmak
fragen sormak
mögen, mag sevmek, hoşlanmak
trinken içmek
helfen, hilft yardım etmek
suchen aramak
finden bulmak
kaufen satın almak
verkaufen satmak
kosten fiyatı … olmak
stimmen doğru olmak
Recht haben haklı olmak
aufstehen, steht auf (ayağa) kalkmak
losfahren, fährt los yola çıkmak
wegfahren, fährt weg gitmek, ayrılmak
abholen, holt ab karşılamak
zurückkommen, kommt zurück geri gelmek
einkaufen, kauft ein satın almak, alışveriş yapmak
einpacken, packt ein sarmak, paketlemek
anfangen, fängt an başlamak
aufpassen, passt auf dikkatli olmak
es gibt var
auf haben 1 zu haben açık olmak 1 kapalı olmak


Adjektive Önadlar
zufrieden 1 unzufrieden hoşnut 1 hoşnutsuz
kaputt bozuk, kırık
leer boş
gesund 1 ungesund sağlıklı 1 sağlıksız
billig 1 teuer ucuz 1 pahalı
günstig 1 nicht günstig hesaplı 1 ucuz değil
frisch taze


Adverbien Belirteçler
rechts 1 links sağ 1 sol
oben 1 unten yukarıda 1 aşağıda
vorn 1 hinten önde 1 arkada

Fragewörter Soru Sözcükleri
Wie oft? Ne sıklıkta?
Wie lange? Ne kadar zaman?/Ne zamandan beri?


Wendungen Deyişler
So ein Mist! Lanet olsun! Hay aksi!
Entschuldigung, ich habe ein Problem! Özür dilerim, bir problemim var.
Warten Sie einen Moment! Lütfen bekleyiniz!
Was wünschen Sie? Ne arzu ediyorsunuz /etmiştiniz?
Vielen Dank! Teşekkür ederim.
Ist alles in Ordnung? Her şey yolunda mı?
Danke, das war’s. Teşekkürler, bu kadar.
Ich bin kurz weg. Az sonra geleceğim.
Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız?


Kleine Wörter Kısa Sözcükler
aber ama
gern seve seve, memnuniyetle
jetzt şimdi
nur yalnız
zweimal iki kez
für için

Almanca A1 Kelimeler

5) Almanca A1 Kelimeler – Suchen und finden

Nomen Adlar
das Haar, -e saç
das Auge, -n göz
die Größe, -n boy, beden, büyüklük
die Kleidung (nur Sg.) giyim, kıyafet
die Brille, -n gözlük
die Farbe, -n renk
die Haarfarbe saç rengi
das Au-pair, -s çocuk bakıcısı, au-pair
der Junge, -n erkek çocuk
das Mädchen, – kız çocuk
der Fragebogen, ¨– anket
das Alter (nur Sg.) yaş
das Geschlecht, -er cinsiyet
der Familienstand (nur Sg.) medeni hâli
der Führerschein, -e ehliyet, sürücü belgesi
der Mensch, -en insan
das Tier, -e hayvan
das Hobby, -s hobi
die Hausarbeit, -en ev işi
die Hausaufgabe, -n ev ödevi
der Kontakt, -e kontak, temas
das Team, -s ekip, takım
das Werkzeug, -e âlet, araç
der Computer, – bilgisayar
die Landkarte, -n harita
die Zeichnung, -en çizgi, resim
der Text, -e metin
die Volkshochschule, -n (die VHS) Halk Eğitim Merkezi
der Kurs, -e kurs
das Sekretariat, -e sekreterlik
die Toilette, -n tuvalet
der Raum, ¨– e oda
das Gebäude, – bina
der Bahnhof, ¨– e istasyon

der Flughafen, ¨– hava limanı
die Polizei (nur Sg.) polis
die Bücherei, -en kütüphane
die Kirche, -n kilise
der Kindergarten, ¨– anaokulu
das Schwimmbad, ¨– er yüzme havuzu
die Post (nur Sg.) postane
der Brief, -e mektup
der Park, -s park
der Berg, -e dağ
die Brücke, -n köprü
die Ampel, -n trafik ışığı
die Kreuzung, -en kavşak
die Ecke, -n köşe
das Zentrum, Zentren merkez
die Station, -en istasyon, durak
die Endstation, -en son durak
der Bus, -se otobüs
die Straßenbahn, -en tramvay
die U-Bahn, -en metro
die S-Bahn, -en metro/banliyö treni
das Taxi, -s taksi
das Fahrrad, ¨– er bisiklet
das Motorrad, ¨– er motosiklet
der Zug, ¨– e tren
das Flugzeug, -e uçak
das Schiff, -e gemi


Verben Eylemler
fahren, fährt (bir araçla) gitmek, (araç) kullanmak
Auto fahren araba kullanmak
gehen gitmek
zu Fuß gehen yürüyerek gitmek
aussehen, sieht aus … gibi görünmek
tragen, trägt taşımak
rauchen sigara içmek
können, kann -bilmek, beceriye sahip olmak
aufräumen, räumt auf (…-i) toplamak /düzenlemek
lieben sevmek

zeichnen resim yapmak
nähen (dikiş) dikmek
stehen ayakta durmak
reparieren tamir etmek
rechnen hesap yapmak
organisieren organize etmek
kennen lernen, lernt kennen biriyle tanışmak
wiederholen tekrar etmek
nehmen, nimmt almak
einsteigen, steigt ein binmek
aussteigen, steigt aus inmek
umsteigen, steigt um aktarma yapmak
abfahren, fährt ab hareket etmek, kalkmak (tren, otobüs vb.)
ankommen, kommt an gelmek, varmak
abbiegen, biegt ab dönmek, sapmak


Adjektive Önadlar
sportlich 1 unsportlich sportif 1 spor yapmayan
elegant zarif
jung 1 alt genç 1 yaşlı
groß 1 klein büyük 1 küçük
lang 1 kurz uzun 1 kısa
blond sarı saçlı, sarışın
weiß beyaz
schwarz siyah
grau gri
braun kahverengi
rot kırmızı
gelb sarı
blau mavi
grün yeşil
modern 1 unmodern modern 1 demode
schön güzel
männlich 1 weiblich eril, erkek 1 dişi, kadın
ledig bekâr
wichtig 1 unwichtig önemli 1 önemsiz
selbstständig bağımsız
nervös sinirli
weit 1 nah uzak 1 yakın

Fragewörter Soru Sözcükleri
Wohin? Nereye?


Wendungen Deyişler
Hilfe! İmdat!
Ja, genau! Tamamen öyle! Aynen öyle!
Ja, natürlich! Evet, tabii/elbette!
Ich finde, … … buluyorum.
Ich denke, … … düşünüyorum.
Tut mir leid. Özür dilerim, üzgünüm.
zu spät kommen geç kalmak
Ist hier noch frei? … müsait mi? … boş mu?
Wie komme ich zum …? …-e/-a nasıl gidebilirim?
Wie komme ich nach Hause? Eve nasıl gidebilirim?


Kleine Wörter Kısa Sözcükler
sofort hemen
egal fark etmez
ein bisschen biraz
man …-ler/-lır (örn.: man sagt =derler; man schreibt = yazılır)
geradeaus dümdüz
nach links sola
nach rechts sağa
weiter daha, ileri
erst …, dann … il önce …, sonra …
leider maalesef


Präpositionen İlgeçler
in -de, içinde
an -de, -da, yanında, bitişiğinde
auf üstünde
vom/ von der -den, -dan
zum/ zur (bir yöne doğru) -e, -a
bis zum/ zur …-e kadar
um (Ort) (mekan bağlamında) etrafında, etrafına

Wichtige Arbeitsanweisungen Önemli Çalışma Yönergeleri
Hören Sie (den Dialog). Diyaloğu dinleyin.
Hören Sie noch einmal. Tekrar dinleyin.
Sprechen Sie nach. Duyduğunuzu tekrarlayın.
Lesen Sie (den Text). (Metni) okuyun.
Lesen Sie laut. Yüksek sesle okuyun.
Schreiben Sie eine SMS / eine E-Mail /
einen Steckbrief / …
SMS (kısa mesaj) / e-posta / kısa öz geçmiş … yazın.
Sehen Sie das Bild an. Resme bakın.
Gestalten Sie das leere Feld. Boş alanda uygulayın.
Welche Wörter kennen Sie? Hangi sözcükleri biliyorsunuz?
Was passt? Hangisi uygundur?
Was ist richtig? Hangisi doğrudur?
Sind Ihre Vermutungen richtig? Tahminleriniz doğru mu?
Kreuzen Sie an. Çarpı koyun.
Verbinden Sie. Eşleştirin.
Markieren Sie. İşaretleyin.
Sortieren Sie. Sıralayın / sınıflandırın.
Ordnen Sie (den Dialog). Diyaloğu sıralayın.
Ordnen Sie (die Bilder) zu. Resimleri sıralayın / eşleştirin.
Ergänzen Sie. Tamamlayın.
Fragen Sie. Soru tümcesi oluşturun.
Antworten Sie. Yanıtlayın.
Beantworten Sie die Frage. Soruyu yanıtlayın.
Formulieren Sie Fragen. Soru tümceleri oluşturun.
Spekulieren Sie. Tahmin yürütün.
Vergleichen Sie (mit der Lösung / mit Ihren Ideen). (Kendi düşüncelerinizle / yanıt anahtarı ile) karşılaştırın.
Üben Sie das Gespräch. Diyaloğu çalışın.
Variieren Sie. Çeşitleme yapın.
Wählen Sie. Seçin.
Notieren Sie. Not edin.
Sammeln Sie. Toplayın.
Recherchieren Sie (im Internet). (İnternette) araştırın.
Machen Sie eine Liste / eine Collage / ein Plakat / … Bir liste / kolaj / afiş … yapın.
Raten Sie. Tahmin edin.
Benutzen Sie ein Wörterbuch. Sözlük kullanın.
Achten Sie auf die Schlüsselwörter. Anahtar sözcüklere dikkat edin.
Nehmen Sie sich auf. Kendi sesinizi kaydedin.

Wichtige Grammatikbegriffe Önemli Dilbilgisi Terinmleri
der Buchstabe, -n harf
der Laut, -e ses
der Vokal, -e ünlü, sesli, vokal
der Konsonant, -en ümsüz, sessiz, konsonant
das Wort, ¨– er sözcük, kelime
der Satz, ¨– e tümce, cümle
die Wortart, -en sözcük / kelime türü
der Artikel, – tanımlık
der bestimmte Artikel belirli tanımlık
der unbestimmte Artikel belirsiz tanımlık
der Negativartikel olumsuz tanımlık
der Possessivartikel iyelik adılı/ zamiri
das Nomen, – isim, ad
das Verb, -en eylem, fiil
das Modalverb, -en kiplik eylemi, tarz fiili
das Adjektiv, -e önad, sıfat
das Pronomen, – adıl, zamir
das Personalpronomen, – kişi adılı/ zamiri
das Adverb, -ien zarf, belirteç
die Präposition, -en ilgeç, edat
das Fragewort, ¨– er soru sözcüğü
die Funktion, -en fonksiyon, işlev
das Subjekt, -e özne
die Ergänzung, -en tümleç, tamlama
die Nominativ-Ergänzung nominatif/ yalin hal tümleçi
die Akkusativ-Ergänzung belirtme durumundaki/-i halindaki nesne
die Temporalangabe, -n zaman belirten sözcük
die Lokalangabe, -n yer belirten sözcük
der Aussagesatz, ¨– e bildirme/ifade tümcesi
die W-Frage, -n Almancada wer, wie, was … gibi soru sözcüğü ile
başlayan soru (Türkçedeki 5N1K soruları)
die Ja-/Nein-Frage, -n evet ya da hayır yanıtlanan soru
der Imperativ, -e emir kipi
die Negation, -en olumsuzluk /olumsuzlama

Das Verb Eylem, Fiil
der Infinitiv, -e eylemlik, mastar hali
die Konjugation, -en eylem/fiil çekimi
regelmäßig düzenli
unregelmäßig düzensiz
trennbar ayrılabilir, bölünebilir
der Verbstamm, ¨– e eylem/fiil kökü
die Endung, -en son ek /takı
das Präsens Almancada şimdiki ve geniş zaman (gelecek zaman için
de kullanılır)


Das Nomen Ad, İsim
maskulin eril, erkek
neutral nötr
feminin dişi, kadın
der Singular tekil
der Plural çoğul
der Nominativ yalin hal, nominatif
der Akkusativ belirtme durumu, -i hali

Almanca A1 Kelimeler Not: Almanca A1 kelimeler elbette bunlarla sınırlı değildir. Almanca A1 kelimelerin kapsamı çok net olarak saptanamayabilir. Bu nedenle hangi kelimelerin Almanca A1 kelimeler kapsamına girdiği hangilerinin Almanca A1 kelimeler kapsamına girmediği kaynaklara göre farklılık gösterebilir. Ancak burada gördüğünüz Almanca A1 kelimeler genel olarak kabul görmüş, en fazla karşınıza çıkacak olan Almanca A1 kelimeler arasında yer almaktadır.

Unutmayın Almanca A1 kelimeleri öğrenmek istiyorsak bol bol tekrar edip, cümle içinde kullanımlarını da iyice pekiştirmeliyiz.

Almanca A1 kelimeler yazımıza son verirken yine en az bu yazımız içeriği kadar ilginizi çekecek olan bazı yazılarımızı da aşağıda sıraladık. Almanca A1 kelimeleri öğrendikten sonra bu yazılarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Kelimeler PDF

2. Almanca Temel Kelimeler

3. Almanca Birleşik Kelimeler

Kaynak

deutschstube.com

4.9/5 - (12 votes)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın