Almanca Çoğul Yapma Ekleri
Gramer, A1, Almanca

Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Çoğul, bir kelimenin birden fazla örneği ifade etmek için kullanıldığı dilbilgisi kavramıdır. Örneğin, “kedi” kelimesi tekil bir örnekken, “kediler” kelimesi çoğul bir örnektir ve birden fazla kedi anlamına gelir. Türkçede, çoğul yapmak için genellikle kelimenin sonuna “-ler” veya “-lar” eklenir. Ancak bazı durumlarda farklı ekler veya çoğul özel isimler de kullanılabilir.

Almanca Çoğul Yapma

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Almanca’da çoğul yapmak, Türkçe’ye benzer şekilde kelimenin sonuna ek eklenerek yapılır. Ancak Almanca’da çoğul ekleri Türkçe’ye göre daha çeşitlidir ve kelimenin sonundaki harfler değişebilir.

Almanca’da en yaygın çoğul eki “-e”dir. “Haus” (ev) kelimesi tekilken, “Häuser” kelimesi çoğuldur ve “evler” anlamına gelir.

Bazı kelimelerde ise son harf çiftleştirilerek çoğul yapılır. Örneğin, “Hund” (köpek) kelimesi tekilken “Hunde” kelimesi çoğuldur ve “köpekler” anlamına gelir.

Diğer kelimelerde ise son harf değişerek veya eklenerek çoğul yapılır. Örneğin, “Kind” (çocuk) kelimesi tekilken “Kinder” kelimesi çoğuldur ve “çocuklar” anlamına gelir. “Buch” (kitap) kelimesi tekilken “Bücher” kelimesi çoğuldur ve “kitaplar” anlamına gelir.

Ancak Almancada çoğul yapmak bazı istisnalara sahiptir. Bu nedenle, her kelimenin çoğulu ezberlenmelidir.

Her ne kadar kelimeleri artikelleri ve çoğul halleriyle öğrenmek en doğrusu olsa da sınav gibi durumlarda faydalanılabilecek bazı Almanca çoğul yapma kuralları da bulunmaktadır.

Almancada çoğu isim birtakım ekler alarak ve sahip oldukları artikelleri değişerek çoğul hale gelmektedir. Her ne kadar tekil isimler çoğul hallerinde die artikelini alsalar da aldıkları çoğul ekler için ne yazık ki böyle bir kesin kural bulunmamaktadır.

Bu yüzden Türkçeye nazaran Almancada çoğul yapma işi oldukça karışık bir konudur. Bu durumun kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla aşılacağını düşünüyoruz. Bu yüzden kelimeleri çoğul halleriyle beraber öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Bu tekil halinde isimleri çoğul hale getirmek için ismin son harfine göre göre pratik kurallar vereceğiz. Aşağıdaki kuralları iyi çalıştığınız taktirde bir çok ismi kendi kendinize çoğul yapabilirsiniz. Ancak öncesinde en temel mantıkla başlayacağız bunu öğrenip diğer kurallara geçmek çok daha pekiştirici olacaktır.

Zira çoğunlukla hangi kelimenin hangi sonla bittiğini hatırlama işinin zahmeti yapmak istediğimiz şeyin nedenidir. Ayrıca Almanca kelime çalışması yaparken ilgili kelimelerin çoğul hallerini de öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

İsmin çoğul halinde çoğulu yapılan ismin artikelinin die olmasının yanı sıra genellikle farklı bir sona (çekim eki) da sahip olur.

Çoğu eril isimlerin (artikeli der olanlar) çoğulunu oluşturmak için yalnızca kelimenin sonuna bir “-e” ekleriz. Ayrıca çoğu dişil isimlerin (artikeli die olanlar) çoğulunu oluşturmak için sonlarına “-n“, “-en” veya “-nen” ekleriz.

Evet en temel düzeyde bunları bilmek sınav gibi ortamlarda oldukça faydalı olacaktır. Sıra geldi Almanca çoğul ekleri nelerdir onları incelemeye.

Almanca Çoğul Ekleri (Almanca Pluralendung)

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Almanca’da çoğul ekleri oluşturmak için farklı kurallar vardır ve bu kurallara uygun olarak kelimeye eklenecek çoğul ekleri değişebilir. İşte en yaygın Almanca çoğul ekleri:

 1. -e: Çoğunlukla dişi isimlere eklenir. Örnek: die Katze (tekil), die Katzen (çoğul)
 2. -en: Erkek isimlerinin çoğul halinde kullanılır. Ayrıca, bazı dişi ve nötr isimlere de eklenir. Örnek: der Hund (tekil), die Hunde (çoğul); das Haus (tekil), die Häuser (çoğul)
 3. -er: Bazı erkek isimlerinde kullanılır. Örnek: der Mann (tekil), die Männer (çoğul)
 4. -n: Bazı dişi ve nötr isimlerde kullanılır. Örnek: das Mädchen (tekil), die Mädchen (çoğul); die Blume (tekil), die Blumen (çoğul)
 5. -s: Yabancı kökenli kelimelerde sıklıkla kullanılır. Örnek: das Auto (tekil), die Autos (çoğul)
 6. -le: Kelime sonundaki -el harfi yerine -er getirilerek oluşturulan çoğul eki. Örnek: der Apfel (tekil), die Äpfel (çoğul)

Tabii ki, bazı istisnalar vardır ve bazı kelimeler farklı kurallara uyabilir. Bu nedenle, Almanca çoğul eklerini öğrenirken bazı kelime listeleri ve pratik yapmak faydalı olabilir.

EklerTekilÇoğul
– (değişim yok)der Lehrer
Öğretmen
die Lehrer
Öğretmenler
.. (umlaut)der Vogel
Kuş
die Vögel
Kuşlar
-eder Arm
Kol
die Arme
Kollar
..e (umlaut artı -e)der Stuhl
Sandalye
die Stühle
Sandalyeler
-erdas Kind
Çocuk
die Kinder
Çocuklar
.. er (umlaut artı -er)das Tal
Vadi
die Täler
Vadiler
-endie Frau
Kadın
die Frauen
Kadınlar
-ndie Wiese
Çayır
die Wiesen
Çayırlar
-nendie Lehrerin
(Kadın) Öğretmen
die Lehrerinnen
(Kadın) Öğretmenler
-sdas Auto
Araba
die Autos
Arabalar
-seder Bus
Otobüs
die Busse
Otobüsler
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca Çoğul Yapma Ekleri

Bu eklerin yaygın kullanıma göre kullanımları ise aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

%ErilDişilNötr
Yaygın-e
..e
-en
-n
-nen
-e
Seyrek-en
-n
..
..e-er
..er
Almanca Çoğul Yapma Kuralları:

⭐ Cinsiyetlere göre çoğul yapma:

➡️ Eril isimlerin %80 kadarı çoğul olurken -e ekini alır.
➡️ %90’ın üzerinde tekil isimler -(e)n ekini alarak çoğul olur.
➡️ Yaklaşık %25 kadar tek heceli dişil isim çouğl olurken Umlaut + -e (..e) eki alır .
➡️ Yaklaşık % 75 kadar nötr isim çoğul olurken -e ekini alır.

⭐ Kelime sonuna göre çoğul yapma:

Aşağıdaki tabloda ise kelimelerin cinsiyetlerinden bağımsız sahip oldukları son eklerle aldıkları çoğul ekler derlenmiştir:

Son ekÇoğul
-nis, -ling, -ig, -ich-e
-tum.. er
-chen, -lein
-er, -el, -en
-e(e)n
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Eril İsimlerin Çoğul Halleri

⭐ Çoğu eril isim (Artikeli der olanlar) “e” veya “..e” şeklinde çoğul olur.

 1. Der Mann (erkek) –> Die Männer
 2. Der Lehrer (öğretmen) –> Die Lehrer
 3. Der Hund (köpek) –> Die Hunde
 4. Der Vogel (kuş) –> Die Vögel
 5. Der Tisch (masa) –> Die Tische
 6. Der Stuhl (sandalye) –> Die Stühle
 7. Der Apfel (elma) –> Die Äpfel
 8. Der Baum (ağaç) –> Die Bäume
 9. Der Koffer (bavul) –> Die Koffer
 10. Der Löffel (kaşık) –> Die Löffel

KelimeTEKİLÇOĞUL
Kolder Armdie Arme
Köpekder Hunddie Hunde
Ayakder Fußdie Füße
Sandalyeder Stuhldie Stühle
Teşebbüsder Versuchdie Versuche
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

❗ Genel olarak “-al, – an, -ar, -on ve -or” ile biten isimlerin çoğul hali Umlaut olmadan sadece -e şeklindedir.

⭐ Kelime sonu -el, -en ve -er şeklinde biten pek çok eril ismin çoğul hali tekil hali ile aynı olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Amcader Onkeldie Onkel
Fırıncıder Bäckerdie Bäcker
Kancader Hakendie Haken
Bilgisayarder Computerdie Computer
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

⭐ Kelime sonu -el, -en ve -er şeklinde biten sayıları çok az eril ismin çoğul hali sadece Umlaut alır.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Elmader Apfeldie Äpfel
Yayder Bogendie Bögen
Bahçeder Gartendie Gärten
Babader Vaterdie Väter
Erkek kardeşder Bruderdie Brüder
Kuşder Vogeldie Vögel
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Sayıları oldukça çok az eril ismin çoğul hali “er” ya da “..er” şeklinde olur. Aşağıdaki tabloda en yaygın olanları derlenmiştir:

KelimeTEKİLÇOĞUL
Tanrıder Gottdie Götter
Ormander Walddie Wälder
Ağızder Munddie Münder
Vucütder Leibdie Leiber
Adamder Manndie Männer
Solucander Wurmdie Würmer
Hatader Irrtumdie Irrtümer
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

⭐ Kelime sonu -el, -en ve -er şeklinde biten sayıları çok az eril ismin çoğul hali sadece Umlaut alır.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Elmader Apfeldie Äpfel
Yayder Bogendie Bögen
Bahçeder Gartendie Gärten
Babader Vaterdie Väter
Erkek kardeşder Bruderdie Brüder
Kuşder Vogeldie Vögel
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

⭐ Bazı eril isimler çoğul olurlarken -en veya -n eki alırlar. Bu tarz isimlerin büyük çoğunluğu Almancada zayıf çekim olarak adlandırılır.

KelimeTEKİLÇOĞUL
İnsander Menschdie Menschen
Öğrencider Studentdie Studenten
Ayıder Bärdie Bären
Maymunder Affedie Affen
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Dişil İsimleri Çoğul Yapma

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Almanca’da dişil isimlerin çoğulu, genellikle “-en” eki ile oluşturulur. Ancak, bazı dişil isimler de farklı bir çoğul şekline sahiptir ve öğrenilmesi gerekmektedir. İşte bazı örnekler:

 1. Die Frau (kadın) –> Die Frauen
 2. Die Schülerin (öğrenci kız) –> Die Schülerinnen
 3. Die Katze (kedi) –> Die Katzen
 4. Die Maus (fare) –> Die Mäuse
 5. Die Blume (çiçek) –> Die Blumen
 6. Die Lampe (lamba) –> Die Lampen
 7. Die Tür (kapı) –> Die Türen
 8. Die Stadt (şehir) –> Die Städte
 9. Die Hand (el) –> Die Hände
 10. Die Straße (cadde) –> Die Straßen

Burada da görülebileceği gibi, Almanca’da dişil isimlerin çoğulu daima “-en” ile oluşturulmaz. Bazı kelimeler için farklı kurallar vardır ve bu nedenle her kelimenin doğru çoğul formunu bilmek önemlidir.

⭐ Neredeyse dişil isimlerin (Artikeli die olanlar) %90 gibi büyük bir çoğunluğu “en” veya “n” şeklinde çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
İşdie Arbeitdie Arbeiten
Yükdie Lastdie Lasten
Bilgedie Wiesedie Wiesen
Kuraldie Regeldie Regeln

❗ Sonu -in ile biten dişil isimler (özellikle bayan mesleklerinde) çoğul olurken -nen eki alarak çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
(Kadın) Öğrencidie Studentindie Studentinnen
(Kadın) Öğretmendie Lehrerindie Lehrerinnen
(Kadın) Doktordie Ärztindie Ärztinnen
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

⭐ Tek heceli dişil isimlerin neredeyse %25 gibi bir bölümü “..e” şeklinde çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Eldie Handdie Hände
Fındıkdie Nussdie Nüsse
Yumrukdie Faustdie Fäuste
Gecedie Nachtdie Nächte
Faredie Mausdie Mäuse
İnekdie Kuhdie Kühe
Kazdie Gansdie Gänse
Duvardie Wanddie Wände
Havadie Luftdie Lüfte
Şehirdie Stadtdie Städte
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

⭐ -nis ve -sal şeklinde kelime sonu olan dişil isimler “e” eki alarak çoğul olur (sonu -nis ile bitenler fazladan bir s alarak -se şeklinde çoğul olur).

KelimeTEKİLÇOĞUL
Bilgidie Kenntnisdie Kenntnisse
Zorlukdie Mühsaldie Mühsale
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

❗ Umlaut olarak çoğul olan çok ama çok çok az dişil isim çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Annedie Mutterdie Mütter
Kız evlatdie Tochterdie Töchter
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Nötr İsimleri Çoğul Yapma

⭐ Neredeyse nötr isimlerin (Artikeli das olanlar) %75 gibi büyük bir çoğunluğu “e” şeklinde çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Bacakdas Beindie Beine
Gemidas Gefäßdie Gefäße
Yıldas Jahrdie Jahre
Koyundas Schafdie Schafe

⭐ Nötr isimlerin yaklaşık %20 gibi bir çoğunluğu “..er” ya da “er” şeklinde çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Çarşafdas Blattdie Blätter
Köydas Dorfdie Dörfer
Vadidas Taldie Täler
Çocukdas Kinddie Kinder
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

❗ Kelimenin sonu -tum şeklinde biten nötr isimler “..er” şeklinde çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Antik çağdas Altertumdie Altertümer
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

⭐ Almancada sonu “-el, -en, -er,” harfleri ile aynı zamanda küçültme yapmak için kullanılan “-chen” ve “-lein” ile biten nötr isimler çoğulda değişmezler.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Yelkendas Segeldie Segel
Yastıkdas Kissendie Kissen
Kızdas Mädchendie Mädchen
Karnedas Büchleindie Büchlein

❗ Çok çok az nötr isim (yaptığım araştırmalar neticesinde 2 tane buldum) Umlaut olarak çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Manastırdas Klosterdie Klöster
Sudas Wasserdie Wässer

❗ Pek az nötr isim “-en” veya “-n” şeklinde çoğul olur.

KelimeTEKİLÇOĞUL
Gözdas Augedie Augen
Gömlekdas Hemddie Hemden
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca Çoğulu Olmayan Kelimeler

Almanca’da, bazı kelimeler çoğul yapılmaz. Bu durumda, kelimenin tekil hali hem tekil hem de çoğul anlamlarına gelebilir. Bazı örnekler şunlardır:

 1. das Obst (meyve)
 2. das Gemüse (sebze)
 3. das Gepäck (bagaj)
 4. das Haar (saç)
 5. das Fleisch (et)
 6. das Salz (tuz)

Bu kelimelerin tekil ve çoğul halleri arasında hiçbir fark yoktur. Örneğin, “ein Obst” (bir meyve) ve “mehrere Obst” (birkaç meyve) aynı şekilde kullanılabilir.

Bununla birlikte, bu tür kelimeler bazen “ein Stück Obst” (bir parça meyve) gibi belirli bir miktar ifade etmek için diğer kelimelerle birlikte kullanılabilir.

Bazı sözcüklerin (özellikle fiilden isim yapılan kelimeler) çoğul hali yoktur veya mantıken çoğul versiyonları kullanılamadığından sadece tekil halde kullanılır. Aşağıdaki tabloda bu tarz kelimelerden yaygın kullanımda olanlar listelenmiştir:

KelimeTekil
demirdas Eisen
yemekdas Essen
aşkdie Liebe
meyvedas Obst
açlıkder Hunger
sporder Sport
ölümder Tod
şansdas Glück
talihsizlikdas Unglück
sıcaklıkdie Wärme
nefesder Atem
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca Tekili Olmayan Kelimeler

Almanca’da, bazı kelimeler yalnızca tekil olarak kullanılır ve çoğul halleri yoktur. Bu tür kelimelerin çoğunluğu yabancı kökenli kelimelerdir. Bazı örnekler şunlardır:

 1. das Benzin (benzin)
 2. das Gold (altın)
 3. das Silber (gümüş)
 4. das Eis (buz)
 5. das Papier (kağıt)
 6. das Salz (tuz)

Bu kelimeler tekil olarak kullanılır ve çoğulları yapılmaz. Ancak, bu kelimeler bazen miktarlarını ifade etmek için “ein Stück Gold” (bir parça altın) gibi diğer ifadelerle birlikte kullanılabilir.

Almancada bazı sözcüklerin tekil formları bulunmadığı için sadece çoğul halde kullanılır:

KelimeÇoğul
ebeveyndie Eltern
balayıdie Flitterwochen
çiçek hastalığıdie Pocken
faizdie Zinsen
kardeşdie Geschwister
masrafdie Kosten
gayrimenkuldie Immobilien
hatıratdie Memorien
gıdadie Lebensmittel
kimlik bilgileridie Personalien
içindekiler, malzemelerdie Zutaten
mobilyadie Möbel
Almanca Çoğul Yapma Kuralları:

Almanca Kısaltılmış Çoğul Ekleri

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Almanca’da, bazı kelimeler çoğul eklerini kullanmak yerine kısaltılmış bir çoğul ekine sahiptir. Bu kısaltılmış çoğul ekleri “-e” ile biten kelimelerde kullanılır ve özellikle eski Almanca kelime köklerinde yaygındır.

Örneğin:

 1. der Baum (ağaç) → die Bäume (ağaçlar)
 2. das Haus (ev) → die Häuser (evler)
 3. das Buch (kitap) → die Bücher (kitaplar)
 4. der Vogel (kuş) → die Vögel (kuşlar)

Ancak, modern Almanca’da bu kısaltılmış çoğul ekleri kullanmak yerine daha sık olarak standart “-en” çoğul eki kullanılır.

Örneğin:

 1. der Student (öğrenci) → die Studenten (öğrenciler) veya die Studierenden
 2. das Auto (araba) → die Autos (arabalar) veya die Kraftfahrzeuge

Almancada kelimeler çoğul olunca artikelleri die olur ve çoğul ekini ifade eden birtakım takılar alır. Çeşitli kaynaklarda çoğulu göstermek adına sıkça kullanılan ve özellikle de kelime çalışmalarında gerekli olan pratikliği sağlayacak bazı kısaltmalardan yararlanılır.

Bu kelimelerin çoğulları kısaltarak verilirken ismin yanına bir virgül koyup sadece bu takı yazılır. Çoğulu değişmeyen isimler ise bir tire (-) ile gösterilir.

Bazı isimlerin çoğulunda ilk sesli harflerinin üzerine iki nokta konulur. Bu, sözcükten sonraki virgülün yanına iki nokta koyularak belirtilir.

Şayet isim hem iki nokta hem de bir takı alıyorsa, bu takı, bu iki noktadan sonra gösterilir. Aşağıdaki tabloda herbir durumu gösteren örnekler listelenmiştir:

KelimeAnlamıTekilÇoğul
Das Bild, erResimdas Bilddie Bilder
Der Bleistift, eKalemder Bleisteiftdie Bleistifte
Die Blume, nÇiçekdie Blumedie Blumen
Das Fenster, –Penceredas Fensterdie Fenster
Der Apfel, ..Elmader Apfeldie Äpfel
Das Buch, ..erKitapdas Buchdie Bücher
Almanca Çoğul Yapma Kuralları

❗ Bazı sözcükler sadece tekil (das Glück = Şans) kullanılırken, bazıları ise sadece çoğul (die Eltern = Ebeveyn) kullanılır. Böylesi kelimelerde takı eki haliyle gösterilmez.

Almanca Çoğulu Özgün Olan Kelimeler

Bilindik çoğul eklerinden bağımsız olarak Almancada sayıları bir hayli az olan bazı kelimelerin kendine has çoğul halleri vardır. Özellikle Almancaya İtalyancadan olmak üzere yabancı dillerden gelen bir dizi kelime, o dillerdeki çoğul formlarını da korumuştur.

⭐ Bu kelimelerden özellikle sonu –us veya –um ile bitenler çoğul olurlarken -us veya -um yerine –en eki gelir. olanları aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

KelimeTekilÇoğul
Dahider Geniusdie Genien
Ritimder Rhythmusdie Rhythmen
Çevrimder Zyklusdie Zyklen
Müzedas Museumdie Museen
Merkezdas Zentrumdie Zentren

⭐ Son harfleri –ma ile biten pek çok kelime ise çoğul olurlarken -ma yerine –men gelir.

KelimeTekilÇoğul
Aromadas Aromadie Aromen
Dogmadas Dogmadie Dogmen
Dramader Dramadie Dramen
Firmadie Firmadie Firmen
Temadas Themadie Themen

⭐ Son harfleri –a ile biten bazı yabancı kelimelerde ise çoğul olurlarken -a yerine –en gelir.

KelimeTekilÇoğul
Pizzadie Pizzadie Pizzen
Ölçekdie Skaladie Skalen
Villadie Villadie Villen
Verandadie Verandadie Veranden

⭐ Son harfleri –mann şeklinde olan bazı kelimeler ise çoğul olurlarken -mann yerine –leute olur.

KelimeTekilÇoğul
Profesyonelder Fachmanndie Fachleute
İş adamıder Kaufmanndie Kaufleute

Almanca Sind Sözcüğü

“Sind” sözcüğü Almanca’da “olmak” fiilinin üçüncü çoğul şahıs çekim şeklidir. Yani, “sie sind” (onlar olurlar) veya “wir sind” (biz oluruz) gibi cümlelerde kullanılır.

Örneğin:

 1. Wir sind deutsche Staatsbürger. (Biz Alman vatandaşıyız.)
 2. Sie sind sehr klug. (Onlar çok zekidirler.)

Ayrıca, “sind” bazen bir yardımcı fiil olarak da kullanılabilir. Özellikle zamanları belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 1. Ich bin gestern nach Hause gekommen. (Dün eve geldim.)
 2. Du bist ein guter Freund. (Sen iyi bir arkadaşsın.)
 3. Er ist oft zu spät. (O sıklıkla geç kalır.)

Bu örneklerde, “bin”, “bist” ve “ist” fiilleri yardımcı fiil olarak kullanılmıştır ve “sind” yerine kullanılmamıştır.

Sind sözcüğü, cümlelerde kullandığımız ist fiil ekinin çoğul şeklidir. Yani bir cümlede isim tekil haldeyse ist kullanılırken çoğul haldeyse sind kullanılmaktadır.

TEKİLÇOĞUL
Das ist ein Apfel
Bu bir elmadır.
Das sind Äpfel
Bunlar elmadır.
Das ist eine Katze.
Bu bir kedidir.
Das sind Katzen.
Bunlar kedidir.
Das ist kein Buch.
Bu bir kitap değildir.
Das sind keine Bücher.
Bunlar kitap değildir.
Das ist keine Blume.
Bu bir çiçek değildir.
Das sind keine Blumen.
Bunlar çiek değildir.
Ist das eine Zug.
Bu bir tren midir?
Sind das Züge?
Bunlar tren midir?
Ist das ein Pferd?
Bu bir at mıdır?
Sind das Pferde?
Bunlar at mıdır?

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Almanca Çoğul Yapma Kuralları yazımıza son verirken en az Almanca Çoğul Yapma Kuralları konumuz kadar ilginizi çekebilecek yazılarımızı aşağıda sizler için listeledik.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Hece ve Vurgu Kavramları

2. Almanca Soru Kalıpları

3. Almanca Düzensiz Fiiller

Kaynak

www.evdealmanca.com

www.google.com

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın