Almanca İyelik Zamirleri
Gramer, A1, A2, Almanca

Almanca İyelik Zamirleri

Almanca İyelik Zamirleri: Almancada bir şeyin veya birinin sahipliğini belirtmek için Possessive Adjektive (iyelik sıfatları) ve Possesivpronomen (Almanca iyelik zamirleri) kullanılır. Bu iki kavram arasında ufak farklar vardır.

İyelik Sıfatları, sahip olunan şeyin sahipliğini ifade etmek için isimlerden önce kullanılır. Ayrıca cinsiyet ve sayıya bağlı olarak değişirler. Örneğin:

 1. Arkadaşımın arabası = Mein Freund’s Auto
 2. Kız kardeşimin telefonu = Meine Schwester’s Telefon

Almanca İyelik Zamirleri ise isimlerin yerine geçerek sahipliği ifade ederler. Genellikle cümlelerin öznesi veya nesnesi olarak kullanılırlar. Örneğin:

 1. Kitabımı okuyor musun? = Lies du mein Buch?
 2. Köpeğim çok oyuncudur = Mein Hund ist sehr verspielt

Her ikisi de Almanca’da sahipliği ifade etmek için kullanılabilir ve doğru şekilde kullanıldıklarında, cümleler daha net ve anlaşılır hale gelir.

Almanca İyelik Sıfatları

Almancada bir şeyin veya birinin sahipliğini ifade etmek için Possessive Adjektive (iyelik sıfatları) kullanılır. Bu ifadeler, ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişirler ve sahip olunan şeyin sahipliğini belirtmek için önceden gelirler.

Aşağıdaki tablo, Almanca’da en yaygın kullanılan iyelik sıfatlarının ilgili isimleri Artikellerine ve tekil/çoğul durumlara göre nasıl değiştiğini gösterir:

ArtikelTekil İyelik SıfatlarıÇoğul İyelik Sıfatları
Erkek (maskulin)Mein (benim)Meine (benim)
Kadın (feminin)Dein (senin)Deine (senin)
Cinsiyetsiz (nötr)Sein/ihr (onun)Seine/ihre (onun)
Çoğul (plural)Unser (bizim)Unsere (bizim)

Birkaç örnek vermek gerekirse:

 1. Evimizin bahçesi güzeldir = Unser Garten ist schön.
 2. Arabamın rengi kırmızıdır = Mein Auto ist rot.
 3. Kitapların nerede? = Wo sind deine Bücher?

Bu şekilde, doğru şekilde kullanıldığında, iyelik sıfatları Almanca cümlelerinde sahipliği belirtmek için oldukça kullanışlıdır.

ErilDişilNötrçoğul
ich
ben
mein
benim
meine
benim
mein
benim
meine
benim
du
sen
dein
senin
deine
senin
dein
senin
deine
senin
er
o
sein
onun
seine
onun
sein
onun
seine
onun
sie
o
ihr
onun
ihre
onun
ihr
onun
ihre
onun
es
o
sein
onun
seine
onun
sein
onun
seine
onun
wir
biz
unser
bizim
unsere
bizim
unser
bizim
unsere
bizim
ihr
siz
euer
sizlerin
eure
sizlerin
euer
sizlerin
eure
sizlerin
sie
onlar
ihr
onların
ihre
onların
ihr
onların
ihre
onların
Sie
Siz
Ihr
Sizin
Ihre
Sizin
Ihr
Sizin
Ihre
Sizin

Almanca İyelik Zamirleri

Tablo: İyelik Sıfatları Örnekleri ve Türkçe Çevirileri

NoAlmanca CümleTürkçe Çeviri
1.Das ist mein Hund.Bu benim köpeğim.
2.In meinem Zimmer ist es gemütlich.Benim odamda rahat bir ortam var.
3.Kannst du mir dein Auto ausleihen?Arabanı bana ödünç verebilir misin?
4.Ihre Katze ist sehr süß.Onun kedisi çok tatlı.
5.Seine Schuhe sind neu.Onun ayakkabıları yeni.
6.Unser Haus ist groß.Bizim evimiz büyük.
7.Wo ist euer Garten?Bahçeniz nerede?
8.Ihr seid meine besten Freunde.Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız.
9.Meine Eltern haben ein neues Auto gekauft.Anne babam yeni bir araba aldı.
10.Dein Deutsch ist sehr gut.Senin Almancan çok iyi.

Bu tabloda, Almanca’da sık kullanılan iyelik sıfatlarına örnek cümleler verilmiştir ve her cümle Türkçe olarak çevirilmiştir. İyelik sıfatları, sahip olunan şeyin veya kişinin sahipliğini belirtmek için kullanıldığından, cümlelerde doğru bir şekilde kullanılmaları önemlidir. Bu örnek cümleler, Almanca öğrenenler için yardımcı olabilir.

Almanca İyelik Zamirleri

Yukarıda gösterilen iyelik sıfatlarından birine ait olan kişi veya şey halihazırda belirtilmişse veya bağlamı içinde net ise veya kast edilen sahiplik zaten biliniyorsa bu sahipliği Possesivpronomen olarak adlandırılan iyelik zamiri ile değiştirebiliriz.

Örnek üzerinden incelersek aşağıdaki tablodaki arabanın her iki durumda da kullanılan iyeliğe göre sahipliği belirtilmiş olur. İkinci örnekte ise arabanın sahipliği daha net bir şekilde vurgulanmış:

Almanca İyelik Sıfatları
Das ist mein Auto.
Bu benim arabam.


Almanca İyelik Zamirleri
Das ist meins. (das Auto)
Bu benim (benimki).

İyelik zamiri, sahipliği daha hızlı bir şekilde gösterir ve sahibin kim olduğuna daha belirgin bir vurgu bırakır. İyelik zamirlerini halihazırda bahsi geçmiş ve bilinen bir ismi bir çok kez tekrarlamayı önlemek için kullanabiliriz. Ancak iyelik sıfatlarının muhakkak bir isim ile beraber kullanılmaları gerekir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere iyelik sıfatına farklı bir son gelmiş. İyelik zamirini oluşturmak için iyelik sıfatlarına, değiştirmek istediğimiz ismin cinsiyet ve sayısına bağlı olarak farklı bir son ekleriz. Aşağıdaki tabloda bu değişimler gösterilmiştir;

Almanca İyelik ZamirleriErilDişilNötrÇoğul
ich
ben
benim,
benimki
meinermeinemeinsmeine
du
sen
senin,
seninki
deinerdeinedeinsdeine
er
o
onun,
onunki
seinerseineseinsseine
sie
o
onun,
onunki
ihrerihreihrsihre
es
o
onun,
onunki
seinerseineseinsseine
wir
biz
bizim,
bizimki
unsererunsereunseresunsere
ihr
siz
sizin,
sizinki
eurereureeureseure
sie
onlar
onların,
onlarınki
ihrerihreihr(e)sihre
Sie
Siz
sizin,
sizinki
IhrerIhreIhr(e)sIhre

Fark edeceğiniz üzere bazı durumlarda benzer Türkçe anlamlarda kullanılabilmektedir lakin sıfat isimle beraber kullanılırken zamir ismin yerine kullanılmaktadır.

Almanca İyelik SıfatlarıAlmanca İyelik Zamirleri
das Buch
kitap
mein Buch
(benim) kitabım
meins
benim, benimki
die Lehrerin
öğretmen
meine Lehrerin
(benim) öğretmenim
meine
benim, benimki
der Hund
köpek
sein Hund
(onun) köpeği
seiner
onun, onunki
die Katze
kedi
deine Katze
(senin) kedin
deine
senin, seninki
das Auto
araba
sein Auto
(onun) arabası
seins
onun, onunki
Almanca İyelik Zamirleri

Almanca İyelik zamirleri de isimlerin yerlerine kullanılmalarından ötürü haliyle hal çekimlerinden etkilenmektedir;

Almanca İyelik Zamirleri
Hal
erildişilnötrPlural
Nominativ
Yalın Hali
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Akkusativ
-i Hali
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Dativ
-e Hali
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
Genitiv
-in Hali
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer

Almanca İyelik Zamirleri ve Almanca İyelik Sıfatları Arasındaki Farklar

Almanca’da sahipliği ifade etmek için kullanılan iki önemli kavram olan iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları arasında bazı farklılıklar vardır. İşte bu iki kavram arasındaki temel farklar:

 1. Kullanım: İyelik sıfatları, sahip olunan şeyin veya kişinin sahipliğini belirtmek için isimlerden önce kullanılırken, Almanca iyelik zamirleri ise isimlerin yerine geçerek sahipliği ifade ederler.
 2. Detay: İyelik sıfatları, sahipliği daha detaylı bir şekilde belirtirken, Almanca iyelik zamirleri daha kısa ve öz bir ifade sunarlar.
 3. Esneklik: İyelik zamirleri, cümle içindeki ismi tekrar etmeden sahipliği ifade etme esnekliği sağlar, ancak iyelik sıfatları her zaman bir isimle birlikte kullanılmalıdır.
 4. Cinsiyet ve sayı: Almanca iyelik zamirleri, ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişirken, iyelik sıfatları da aynı şekilde ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişir.
 5. Vurgu: İyelik zamirleri, sahibin kim olduğuna ve sahipliğin vurgulanmasına daha fazla odaklanırken, iyelik sıfatları sahipliği daha detaylı bir şekilde belirtir ve sahip olunan şeyin cinsiyet ve sayısına göre değişebilir.

Bu farklar, iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları arasındaki temel farkları vurgular ve bu kavramların kullanımını anlamak için önemlidir. Almanca öğrene

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Akkusativ

2. Almanca Kişi Zamirleri

3. Almanca İsimler

Kaynak

www.google.com

www.evdealmanca.com

5/5 - (10 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın