almanca sayılar
A1, Almanca, Gramer, Kelime

Almanca Sayılar

Almanca Sayılar: Sayı nedir diye sorarak başlayacak olursak; Sayma, ölçme gibi işlemlerin sonucunda birtakım birimler, değerler elde ederiz (kg, adet vb.) İşte bu birimlerin kaç adet olduğunu ifade eden sözcüklere sayı denir; örneğin iki, sekiz, seksen bir, on bin, üç milyon vb. birer sayıdır. Almancada da sayılar tüm diğer dillerde olduğu üzere bir şeyi nicel yani sayısal olarak ifade etmek için kullanılan matematiksel ifadelerdir. Almanca dilinde tüm sayılar sadece die artikelini alırlar ve bu rakamlar daima bitişik şekilde yazılır.

Not:

 1. Sayıların karşısındaki bulunan parantez içindeki ifadeler IPA (Uluslararası Fonetik Alfabe) telaffuzudur.
 2. Tüm sayılar Almancada, kaç tane sayı olduğuna bakılmaksızın birlikte yazılır.
 3. Bütün Almancada sayılar die artikeli alır.
 4. Matematikte 0’dan 9’a kadar olan sayısal değerlere (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9) rakam veya sayı denir. Bunların haricindekilere rakam denmez. Örneğin 0 hem rakam hem sayı iken 10 sadece sayıdır, rakam değildir.
 5. Almanca okunuşlar hakkında daha fazla bilgi için Almanca Telaffuz Kuralları (Das Aussprache) konu başlığını okuyabilirsiniz.

Almanca öğrenenler, bu süreçte öncelikle renkler, selamlama ve vedalaşma ve sayılar gibi konuları öğrenirler. Bi minvalde  1’den 100’e kadar olan Almanca sayıların yazılışı ve okunuşu için doğru sitedesiniz. Almanca sayıları öğrenmek için önce 1’den 20’ye kadar ezberleyebilir, ardından 1’den 100’e kadar Almanca sayılar listesine göz atabilirsiniz.

Almanca Sayılar Konusunda Bazı Terimler:

Sayı: die Zahl

Saylıar: die Zahlen

Rakam: die Ziffer

Numara: die Nummer

 1. die Kardinalzahlen veya Grundzahlen (Temel sayılar: 0, 1, 2, 3.. 20..,100…)
  • Natürliche Zahlen (Doğal sayılar negatif olmayan tam sayılar: {N} = {0, 1, 2, 3, 4, 5,…}
  • Ganze Zahlen (Tüm sayılar bütün sayıları içeren sayılar: {Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…)
  • Rationale Zahlen (Rasyonel sayılar, oransal olarak ifade edilebilen sayılar: {Q} = m/n vb.)
  • Irrationale Zahlen (İrrasyonel sayıla I=R/Q şeklindeki sayılar)
  • Reelle Zahlen (Gerçek sayılar:Q ile ifade edilen sayılar)
  • Komplexe Zahlen (Karmaşık sayılar)
 2. die Ordinalzahlen [Sıralama sayıları: 1. (birinci), 2. (ikinci), 3. (üçüncü)…]

 

Almanca Sayılar İçindekiler:

 1. Almanca Sayılar 100 e Kadar
 2. Sayılar Almanca’da Aşağıdaki Şekilde Yazılır ve Okunur
 3. Almanca Sayıların Yazılışı 20’den Sonra Değişir
 4. 10’ar 10’ar 100’e Kadar Olan Sayılar Almanca
 5. Almanca Sayılar 1000 e Kadar
 6. Almanca 1000’den 10000’e Kadar Sayılar
 7. Milyonlu Sayılar: 10.000 – 1.000.000.000
 8. Almanca Sıra Sayıları (Die Ordinalzahlen)
 9. Telaffuz & Okunuş: “ig”
 10. Almanca Sayılar Şarkısı
 11. Almanca Sayılar Okunuşları SSS

 

Almanca Sayılar 100 e Kadar

Sayı Almanca Türkçe Okunuşu
0 null nul
1 eins ayns
2 zwei svay
3 drei dray
4 vier fiýr
5 fünf fünf
6 sechs zeks
7 sieben zibýn
8 acht aht
9 neun noyn
10 zehn seiyn
11 elf elf
12 zwölf svölf
13 dreizehn drayseiyn
14 vierzehn fiýrseiyn
15 fünfzehn fünfseiyn
16 sechzehn zeksseiyn
17 siebzehn zibseiyn
18 achtzehn ahtseiyn
19 neunzehn noynseiyn
20 zwanzig svansig
21 einundzwanzig ayn und svansig
22 zweiundzwanzig svay und svansig
23 dreiundzwanzig dray und svansig
24 vierundzwanzig fiýr und svansig
25 fünfundzwanzig fünf und svansig
26 sechsundzwanzig zeks und svansig
27 siebenundzwanzig zibýn und svansig
28 achtundzwanzig aht und svansig
29 neunundzwanzig noyn und svansig
30 dreißig draysig
31 einunddreißig ayn und draysig
32 zweiunddreißig svay und draysig
33 dreiunddreißig dray und draysig
34 vierunddreißig fiýr und draysig
35 fünfunddreißig fünf und draysig
36 sechsunddreißig zeks und draysig
37 siebenunddreißig zibýn und draysig
38 achtunddreißig aht und draysig
39 neununddreißig noyn und draysig
40 vierzig fiýrsig
41 einundvierzig ayn und fiýrsig
42 zweiundvierzig svay und fiýrsig
43 dreiundvierzig dray und fiýrsig
44 vierundvierzig fiýr und fiýrsig
45 fünfundvierzig fünf und fiýrsig
46 sechsundvierzig zeks und fiýrsig
47 siebenundvierzig zibýn und fiýrsig
48 achtundvierzig aht und fiýrsig
49 neunundvierzig noyn und fiýrsig
50 fünfzig fünfsig
51 einundfünfzig ayn und fünfsig
52 zweiundfünfzig svay und fünfsig
53 dreiundfünfzig dray und fünfsig
54 vierundfünfzig fiýr und fünfsig
55 fünfundfünfzig fünf und fünfsig
56 sechsundfünfzig zeks und fünfsig
57 siebenundfünfzig zibýn und fünfsig
58 achtundfünfzig aht und fünfsig
59 neunundfünfzig noyn und fünfsig
60 sechzig zekssig
61 einundsechzig ayn und zekssig
62 zweiundsechzig svay und zekssig
63 dreiundsechzig dray und zekssig
64 vierundsechzig fiýr und zekssig
65 fünfundsechzig fünf und zekssig
66 sechsundsechzig zeks und zekssig
67 siebenundsechzig zibýn und zekssig
68 achtundsechzig aht und zekssig
69 neunundsechzig noyn und zekssig
70 siebzig siebzig sibsig
71 einundsiebzig ayn und sibsig
72 zweiundsiebzig svay und sibsig
73 dreiundsiebzig dray und sibsig
74 vierundsiebzig fiýr und sibsig
75 fünfundsiebzig fünf und sibsig
76 sechsundsiebzig zeks und sibsig
77 siebenundsiebzig zibýn und sibsig
78 achtundsiebzig aht und sibsig
79 neunundsiebzig noyn und sibsig
80 achtzig ahtsig
81 einundachtzig ayn und ahtsig
82 zweiundachtzig svay und ahtsig
83 dreiundachtzig dray und ahtsig
84 vierundachtzig fiýr und ahtsig
85 fünfundachtzig fünf und ahtsig
86 sechsundachtzig zeks und ahtsig
87 siebenundachtzig zibýn und ahtsig
88 achtundachtzig aht und ahtsig
89 neunundachtzig noyn und ahtsig
90 neunzig noynsig
91 einundneunzig ayn und noynsig
92 zweiundneunzig svay und noynsig
93 dreiundneunzig dray und noynsig
94 vierundneunzig fiýr und noynsig
95 fünfundneunzig fünf und noynsig
96 sechsundneunzig zeks und noynsig
97 siebenundneunzig zibýn und noynsig
98 achtundneunzig aht und noynsig
99 neunundneunzig noyn und noynsig
100 hundert hundert

 

Almancada Sayıların Okunuşu

 

Almanca sayılar 10 a kadar

Almanca Sayilar 1'den 9'a Kadar-1-2-3-4-5-6-7-8-9

 

0 – null: sıfır

1 – eins: bir

2 – zwei: iki

3 – drei: üç

4 – vier: dört

5 – fünf: beş

6 – sechs: altı *

7 – sieben: yedi

8 – acht: sekiz

9 – neun: dokuz

10 – zehn: on

 * ch harflerinden sonra s harfi gelirse k olarak okunur. Ör: Sechs (zeks). Almanca telaffuz kurallarında sayıların okunuşu ve telaffuzunun nasıl yapılacağını anlattım.

 

Almanca sayılar 10 dan 20 ye kadar

Almanca Sayılar: 10'den 20'ye Kadar

 

10 – zehn: on

11 – elf: on bir

12 – zwölf: on iki

13 – dreizehn: on üç

14 – vierzehn: on dört

15 – fünfzehn: on beş

16 – sechszehn: on altı *

17 – siebenzehn: on yedi **

18 – achtzehn: on sekiz

19 – neunzehn: on dokuz

20 – zwanzig: yirmi

📌 * 16 (sechzehn) – Sadece burada „s“ harfini yazmıyoruz ancak diğerlerinin tamamında yazıyoruz. 📌 ** 17 (siebzehn) – Sadece burada „en“ harfleri yok ancak diğerlerinin hepsinde olacak. Almanca 20’ye kadar sayılar kolay olduğu gibi 100’e kadar sayılar da gayet kolaydır.

 

Almanca Sayıların Yazılışı 20’den Sonra Değişir

Almanca Sayılar normal olarak yazılır ancak çapraz olarak okunur. 21 sayısında 1 başta, 2 ise sonra okunur ve arada und olur: einundzwanzig

Resimdeki görsele bakarak sayıların nasıl olduğunu anlayabilirsiniz.

 

Almanca Sayılar 20 den 29 a Kadar

Almanca Sayılar: 21'den 29'a Kadar

 

İki basamaklı sayının arasına “und” (ve) ekleriz: dreiundzwanzig (yirmi üç) veya drei (üç) + und (ve) + zwanzig (yirmi)

20 – zwanzig: yirmi

21 – einsundzwanzig: yirmi bir *

22 – zweiundzwanzig: yirmi iki

23 – dreiundzwanzig: yirmi üç

24 – vierundzwanzig: yirmi dört

25 – fϋnfundzwanzig: yirmi beş

26 – sechsundzwanzig: yirmi altı **

27 – siebenundzwanzig: yirmi yesi ***

28 – achtundzwanzig: yirmi sekiz

29 – neunundzwanzig: yirmi dokuz

 * 21’deki eins’in s‘si burada ve bundan sonraki sayılarda olmayacak. 📌 ** 26’daki „s“ harfi ile *** 27’deki „en“ harfi geri geldi, bundan sonra hepsinde olacak.

Almanca Sayılar 30 dan 39 a Kadar

Almanca Sayılar: 30'dan 39'a Kadar

Almanca otuz sayısında z (zig) yerine ß (ßig) yazarız.

30 – dreißig

31 – einunddreißig

32 – zweiunddreißig

33 – dreiunddreißig

34 – vierunddreißig

35 – fϋnfunddreißig

36 – sechsunddreißig

37 – siebenunddreißig

38 – achtunddreißig

39 – neununddreißig

Almanca Sayılar 40 tan 49 a Kadar

40 – vierzig: kırk

41 – einundvierzig: kırk bir

42 – zweiundvierzig: kırk iki

43 – dreiundvierzig: kırk üç

44 – vierundvierzig: kırk dört

45 – fϋnfundvierzig: kırk beş

46 – sechsundvierzig: kırk altı

47 – siebenundvierzig: kırk yedi

48 – achtundvierzig: kırk sekiz

49 – neunundvierzig: kırk dokuz

Almanca Sayılar 50 den 59 a Kadar

50 – fϋnfzig: elli

51 – einundfϋnfzig: elli bir

52 – zweiundfϋnfzig: elli iki

53 – dreiundfϋnfzig: elli üç

54 – vierundfϋnfzig: elli dört

55 – fϋnfundfϋnfzig: elli beş

56 – sechsundfϋnfzig: elli altı

57 – siebenundfϋnfzig: elli yedi

58 – achtundfϋnfzig: elli sekiz

59 – neunundfϋnfzig: elli dokuz

Almanca Sayılar: 60 – 69

60 – sechzig: altmış

61 – einundsechzig: altmış bir

62 – zweiundsechzig: altmış iki

63 – dreiundsechzig: altmış üç

64 – vierundsechzig: altmış dört

65 – fϋnfundsechzig: altmış beş

66 – sechsundsechzig: altmış altı

67 – siebenundsechzig: altmış yedi

68 – achtundsechzig: altmış sekiz

69 – neunundsechzig: altmış dokuz

Almanca Sayilar: 70 – 79

70 – siebzig: yetmiş

71 – einundsiebzig: yetmiş bir

72 – zweiundsiebzig: yetmiş iki

73 – dreiundsiebzig: yetmiş üç

74 – vierundsiebzig: yetmiş dört

75 – fϋnfundsiebzig: yetmiş beş

76 – sechsundsiebzig: yetmiş altı

77 – siebenundsiebzig: yetmiş yedi

78 – achtundsiebzig: yetmiş sekiz

79 – neunundsiebzig: yetmiş dokuz

Almanca Sayılar: 80 – 90

80 – achtzig: seksen

81 – einundachtzig: seksen bir

82 – zweiundachtzig: seksen iki

83 – dreiundachtzig: seksen üç

84 – vierundachtzig: seksen dört

85 – fϋnfundachtzig: seksen beş

86 – sechsundachtzig: seksen altı

87 – siebenundachtzig: seksen yedi

88 – achtundachtzig: seksen sekiz

89 – neunundachtzig: seksen dokuz

Almanca sayılar 100’e kadar

90 – neunzig: doksan

91 – einundneunzig: doksan bir

92 – zweiundneunzig: doksan iki

93 – dreiundneunzig: doksan üç

94 – vierundneunzig: doksan dört

95 – fϋnfundneunzig: doksan beş

96 – sechsundneunzig: doksan altı

97 – siebenundneunzig: doksan yedi

98 – achtundneunzig: doksan sekiz

99 – neunundneunzig: doksan dokuz

100 – (ein)hundert: yüz *

* (ein’ın yazması ve okuması isteğe bağlıdır)

10’ar 10’ar 100’e Kadar Olan Sayılar Almanca

 • 10 zehn
 • 20 zwanzig
 • 30 dreißig
 • 40 vierzig
 • 50 fünfzig
 • 60 sechzig
 • 70 siebzig
 • 80 achtzig
 • 90 neunzig
 • 100 (ein)hundert

Almanca Sayılar 1000 e Kadar

1, 2, 3… sayıların sonuna – hundert ekliyoruz;

 • 100 einhundert
 • 200 zweihundert
 • 300 dreihundert

Yüzden sonraki arda bulunan basamaklı sayılar nasıl yazılır? Bunlar daha kolay. Önce yüzlük (Hundert) kısmı yazıyor veya söylüyorsunuz sonra on (Zehn).

 • 159 hundertneunundfünfzig
 • 198 (ein)hundertachtundneunzig (ein yazmak opsiyoneldir. İster yazın ister yazmayın.)

Aynı şey diğerleri için de geçerli;

 • 257 zweihundertsiebenundfünfzig
 • 354 dreihundertvierundfünfzig
 • 438 vierhundertachtunddreißig

Almanca 1000 den 10000 e Kadar Sayılar

1, 2, 3,… sayılarına tausend ekliyoruz;

 • 1000 (ein)tausend
 • 2000 zweitausend
 • 3000 dreitausend
 • 4000 viertausend
 • 5000 fünftausend
 • 6000 sechstausend
 • 7000 siebentausend
 • 8000 achttausend
 • 9000 neuntausend

Arada kalan sayılar;

 • 1158 eintausendeinhundertachtundfünfzig
 • 2258 zweitausendzweihundertachtundfünfzig
 • 4458 viertausendvierhundertachtundfünfzig
 • 1865 achtzehnhundertfünfundsechzig

Milyonlu Sayılar

 • 10.000 – zehntausand: on bin
 • 20.000 – zwanzigtausend: yirmi bin
 • 100.000 – hunderttausend: yüz bin
 • 1.000.000 – eine Million: bir milyon
 • 2.000.000 – zwei Millionen: iki milyon
 • 1.000.000.000 – eine Milliarde: bir milyar

Almancada milyonlu sayıların yazılışı:

 • Million: Milyon
 • Billion: Milyar
 • Trillion: Trilyon

Almanca Sıra Sayıları (Die Ordinalzahlen)

Almanca sıra sayıları birinciikinciüçüncü şeklinde ilerleyen sayılardır. Bu sayılar bir şeyin ilerleyişi, dizilişi ve kaçıncı konumda olduğu hakkında bilgi verir: Birinci ay, üçüncü gün, sekizinci oda, ikinci sınıf, beşinci kat vb.

Rakam Kardinalzahlen Ordinalzahlen Türkçe
1. eins erste birinci
2. zwei zweite ikinci
3. drei dritte üçüncü
4. vier vierte dördüncü
5. fünf fünfte beşinci
6. sechs sechste altıncı
7. sieben siebte yedinci
8. acht achte sekizinci
9. neun neunte dokuzuncu
10. zehn zehnte onuncu

Telaffuz & Okunuş: “ig”

Gelin burada çok karıştırılan bir hususu aydınlığa kavuşturalım: “ig” harfleri yan yana geldiğinde iki şekilde okunur:

Hochdeutsch (Yüksek Almanca)

1. Almanya’nın genelinde daha çok kullanılan söyleniş şeklidir ve Hochdeutsch (Yüksek Almanca) sınavlarda geçerli olan budur.

Not: Video oynamaya başladıktan sonra akıllı telefonlarınızla videonun sağ tarafına veya sol tarafına iki kez hızlı hızlı dokunduğunuzda ileri veya geri sardırabilirsiniz.

Deutschland’ın güney bölgesinde ve Avusturya’da söylem

2. Almanya’nın güneyinde daha çok duyacağınız ve Avusturya’da söylenen şeklidir.

Almanca Sayılar Şarkısı

 

Almanca Sayılar Sıkça Sorular Sorular

Die Zahlen Türkçe ne demek?

Almanca kelime olan Zahlen Türkçe sayılar demektir ve Artikeli die’dir.

Almanca sayilar nasil okunur?

Almanca sayilari iyi okumak ve telaffuz etmek için iyi bir dinleyici olmak gerekir. Okumanızı geliştirecek insan sesi çıkaran sözlükler de.thefreedictionary ve Duden sitesidir.

10’a kadar Almanca Türkçe İngilizce sayılar nasıl yazılır?

Ein: “One” – “Bir”
Zwei: “Two” – “İki”
Drei: “Three” – “Üç”
Vier: “Four” – “Dört”
Fünf: “Five” – “Beş”
Sechs: “Six” – “Altı”
Sieben: “Seven” – “Yedi”
Acht: “Eight” – “Sekiz”
Neun: “Nine” – “Dokuz”
Zehn: “Ten” – “On”

Almanca 4 basamaklı sayıların yazılışı

1.000: eintausend (tausend)
1.001: eintausendeins
1.100: eintausendeinhundert
2.000: zweitausend
3.000: dreitausend
10.000: zehntausend
100.000: einhunderttausend
999.999: neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig

Almanca bin ne demek?

tausend

Almanca kaç yaşındasın nasıl söylenir?

Soru:
– “Kaç yaşındasın?” “Wie alt bist du?”
– “Kaç yaşındasınız?” “Wie alt sind Sie?”

Cevap:
„Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt.“

Almanca’da tarih nasıl yazılır?

Uzun versiyon:
Der 2. Februar 2021 (2 Şubat 2021)

Kısa versiyon:
Der 02.08.2021

 

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Aylar

2. Almanca Kişi Zamirleri

3. Almanca Sayılar ve Yazılışları

Kaynak

almancaabc.com

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın