KATEGORİ:

Gramer

Almanca Şahıs Zamirleri

Almanca PortalıTem 21, 2023
Almanca şahıs zamirleri

Almanca Şahıs Zamirleri: Şahıs zamiri, bir konuşmanın veya metnin içindeki kişileri belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Şahıs zamirleri, kişilerin yerine geçerek…

Almanca Emir Cümleleri

Almanca PortalıTem 18, 2023
Almanca Emir Cümleleri

Almanca Emir Cümleleri: “Emir vermek”, bir kişinin başka birine bir talimat veya direktif vermesini ifade eder. Bu terim genellikle askeri,…

Almanca A1 Gramer Konuları

Almanca PortalıTem 16, 2023
Almanca A1 Gramer Konuları

Almanca A1 Gramer Konuları: Almanca A1 seviyesi, Almanca dilinin temel düzeyidir ve bu seviyede dilin temel gramer konuları öğretilir. A1…

Almanca Sıfatlar

Almanca PortalıTem 15, 2023
Almanca Sıfatlar

Almanca Sıfatlar: Bildiğiniz üzere sıfat; bir isim veya zamirin özelliklerini tanımlayan, niteliklerini belirten kelimelere verilen addır. Sıfata örnek vermek gerekirse;…

Almanca Dativ (Almancada İsmin -e Hali)

Almanca PortalıTem 5, 2023
almanca dativ

Almanca Dativ (Almancada İsmin -e Hali): İsimlerin çekimlenmesi Türkçe dil bilgisinde önemli bir konudur. İsimlerin halleri, onları cümle içinde kullanırken…

Almanca Zaman Zarfları

Almanca PortalıTem 4, 2023
Almanca zaman zarfları

Almanca Zaman Zarfları: Zarf, Türkçe dilbilgisinde isimlerin veya zamirlerin yerini belirten ve cümleye eklenen kelime veya kelime grubudur. Zarf, zamanı,…

Almanca Yardımcı Fiiller

Almanca PortalıHaz 22, 2023
Almanca yardımcı fiiller

Almanca Yardımcı Fiiller – Hilfsverben: Yardımcı fiiller “haben”, “sein”, “werden”, tam fiillerle birlikte kullanılır. Bunlar belli zaman biçimlerinde ve edilgen…

Almanca Şimdiki Zaman (das Präsens)

Almanca PortalıHaz 19, 2023
Almanca Şimdiki Zaman

Almanca Şimdiki Zaman (das Präsens): Dilbilgisinde “şimdiki zaman”, eylemin şu an gerçekleştiği veya gerçekleşmekte olduğu zamanı ifade eden bir zaman…

Almanca Dönüşlü Fiiller (Reflexive Verben)

Almanca PortalıMay 23, 2023
Almanca Dönüşlü Fiiller (Reflexive Verben)

Almanca Dönüşlü Fiiller (Reflexive Verben): Dönüşlü fiil, bir eylemin öznesinin aynı eylemin nesnesi olduğu fiillere verilen isimdir. Bu fiillerde özne,…

Almanca Geçişli Fiiller (Transitiv Verben)

Almanca PortalıMay 20, 2023
Almanca Geçişli Fiiller

Almanca Geçişli Fiiller (Transitiv Verben): Geçişli fiiller, bir nesne veya nesneleri etkileyen fiillerdir. Yani, geçişli fiillerin kendisinden sonra bir nesne…

Almanca Mektup Yazma Kuralları

Almanca PortalıMay 8, 2023
Almanca Mektup Yazma Kuralları

Almanca Mektup Yazma Kuralları: Almanca mektup yazma yazımıza başlarken mektup kavramını açıklayarak başlayalım. Mektup, bir kişi veya kuruluş tarafından başka…

Almanca Çoğul Yapma Kuralları

Almanca PortalıMay 6, 2023
Almanca Çoğul Yapma Ekleri

Almanca Çoğul Yapma Kuralları: Çoğul, bir kelimenin birden fazla örneği ifade etmek için kullanıldığı dilbilgisi kavramıdır. Örneğin, “kedi” kelimesi tekil…