Almanca Düzenli Fiiller
Gramer, A1, Almanca, Kelime

Almanca Düzenli Fiiller

Almanca Düzenli Fiiller Listesi ve Çekimi: Bir fiilin düzenli düzenli olup olmadığını şöyle anlarız. Fiillerin zamanlara göre çekimlerinde fiil mastar eki olan -en/-n ekleri atıldığı zaman geriye kalan fiil kökünde ses değişikliği olmuyorsa bu fiil düzenli fiildir.

Ayrıca düzenli fiiller şahıslara göre çekimlenirler. Çekimleme yapılırken belirli bir kalıba uygun olarak hareket edilir. Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre fiillerin şimdiki zamanda çekimlenirken aldığı ekler gösterilmiştir;

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-e-st-t-en-t-en
Almanca Düzenli Fiil Çekimi

Şahıs
Zamirleri
Machen
Yapmak
ichmache
dumachst
er/sie/esmacht
wirmachen
ihrmacht
sie/Siemachen

almanca düzenli fiiller

İstisnai Durumlar:

– Fiil kökleri -t, -d, ya da -m ve –n (-rm ve -rn hariç) ile biten fiiller çekime uğrarken du 2. Tekil şahıstaer/sie/es 3.tekil şahıslarında ve ihr 2.çoğul şahısında fiil ile şahıs ekleri arasına –e eki getirilir.

Şahıs
Zamirleri
Arbeiten
Çalışmak
icharbeite
duarbeitest
er/sie/esarbeitet
wirarbeiten
ihrarbeitet
sie/Siearbeiten

– Bazı düzenli fiiller –en mastar eki ile değil de sadece –n mastar eki ile biter.

Şahıs
Zamirleri
Wandern
Gezintiye çıkmak
ichwandere
duwanderst
er/sie/eswandert
wirwandern
ihrwandert
sie/Siewandern

Almanca Düzenli Fiiller Nasıl Ayırt Edilir?

Almanca Düzenli Fiiller Nasıl Ayırt Edilir? Düzenli fiiller tüm zamanlarda çekimlenirken belirli bir formata/şablona sahiptir ama düzensiz fiiller herhangi bir zamanda fiil köklerinde ses değişikliği yaşıyorsa o artık düzensiz bir fiildir.

Almanca Düzenli Fiiller Listesi

Almanca Düzenli Fiiller Listesi kapsamında Almanca A1 seviye düzenli fiiller sizler için derlenmiştir. Fiillerin sıralaması alfabetik bir şekilde yapılmıştır. Listede Almanca düzenli fiillerin Infinitiv, Präteritum, Partizip Perfekt halleri ve bunların Türkçe karşılıkları eklenmiştir.

V1V2V3ANLAM
🔊 abdrehendrehte abhat abgedrehtçevirmek, kapamak
🔊 abholenholte abhat abgeholtalıp getirmek
🔊 aufmachenmachte aufhat aufgemachtaçmak
🔊 antwortenantwortetehat geantwortetcevaplamak
🔊 arbeitenarbeitetehat gearbeitetçalısmak
🔊 aufhörenhörte aufhat aufgehörtbitirmek, bırakmak
🔊 badenbadetehat gebadetbanyo yapmak
🔊 beantwortenbeantwortetehat beantwortetcevaplamak
🔊 benutzenbenutztehat benutztkullanmak
🔊 berichtenberichtetehat berichtetbildirmek
🔊 bestellenbestelltehat bestelltısmarlamak
🔊 besuchenbesuchtehat besuchtziyaret etmek
🔊 bildenbildetehat gebildetolusturmak
🔊 brauchenbrauchtehat gebrauchtihtiyacı olmak
🔊 bummelnbummeltehat gebummeltgezmek
🔊 dauerndauertehat gedauertdevam etmek, sürmek
🔊 diskutierendiskutiertehat diskutierttartısmak
🔊 einkaufenkaufe einhat eingekauftalısveris yapmak
🔊 erklärenerklärtehat erklärtaçıklamak
🔊 erzählenerzähltehat erzähltanlatmak
🔊 feiernfeiertehat gefeiertkutlamak
🔊 fotografierenfotografiertehat fotografiertfotograf çekmek
🔊 fragenfragtehat gefragtsoru sormak
🔊 fütternfüttertehat gefüttertbeslemek (hayvan)
🔊 gehörengehörtehat gehörtait olmak
🔊 grüssengrüsstehat gegrüßtselamlamak
🔊 hoffenhoffehat gehofftummak
🔊 kaufenkauftehat gekauftsatın almak
🔊 kennen lernenlernte kennenhat kennengelernttanımak
🔊 kochenkochtehat gekochtpisirmek
🔊 lernenlerntehat gelerntögrenmek
🔊 liebenliebtehat geliebtsevmek
🔊 machenmachtehat gemachtyapmak
🔊 malenmaltehat gemaltresim yapmak
🔊 öffnenöffnetehat geöffnetaçmak
🔊 putzenputztehat geputzttemizlemek, silmek
🔊 redenredetehat geredetkonusmak
🔊 reisenreistehat gereistyolculuk yapmak
🔊 sagensagtehat gesagtsöylemek
🔊 schenkenschenktehat geschenkthediye etmek
🔊 schickenschicktehat geschicktgöndermek
🔊 spielenspieltehat gespieltoynamak
🔊 stellenstelltehat gestelltdik olarak koymak
🔊 studierenstudiertehat studiertokumak (yüksek okul)
🔊 suchensuchtehat gesuchtaramak
🔊 tanzentanztehat getanztdans etmek
🔊 telefonierentelefoniertehat telefonierttelefonlasmak
🔊 träumenträumtehat geträumtrüya görmek
🔊 verheiratenverheiratetehat verheiratetevlenmek
🔊 versuchenversuchtehat versuchtdenemek
🔊 vorbereitenbereitete … vorhat vorbereitethazırlamak
🔊 wartenwartetehat gewartetbeklemek
🔊 wohnenwohntehat gewohntikamet etmek
🔊 zahlenzahltehat gezahltödemek
Almanca Düzenli Fiiller Listesi

İlginizi Çekebilir

1. Haben Fiil Çekimi

2. Almanca Fiiller PDF

3. Almanca A1 Konuları PDF

Kaynak

www.almancakonulari.com

www.evdealmanca.com

5/5 - (6 votes)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın