Almanca Kişi Zamirleri
Gramer, A1, A2, Almanca

Almanca Kişi Zamirleri

Almanca Kişi Zamirleri: “Zamir,” dilbilgisel bir terimdir ve bir dilde belirli bir kişiyi, nesneyi veya durumu işaret etmek için kullanılan bir kelimedir. Zamirler, isimleri veya diğer kelimeleri yerine koyarak cümleleri daha akıcı ve anlaşılır hale getirirler.

Kişi zamirleri, bir dilde konuşulan veya yazılan cümlelerde belirli bir kişiyi veya şeyi ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Kişi zamirleri, genellikle birinci, ikinci ve üçüncü kişi olarak sınıflandırılır ve şu şekildedir:

Birinci Kişi Zamirleri:

 1. Ben
 2. Biz

Örnek:

Ben bu kitabı okudum.

Biz bu projede çalıştık.

İkinci Kişi Zamirleri:

 1. Sen
 2. Siz

Örnek:

Sen bu işi başarabilirsin.

Siz buraya gelin.

Üçüncü Kişi Zamirleri:

 1. O (tekil)
 2. Onlar (çoğul)

Örnek:

O güzel bir ressamdır.

Onlar yeni bir ev aldılar.

Kişi zamirleri, konuşma veya yazı dilinde belirli bir kişiyi veya grupları ifade etmek için yaygın bir şekilde kullanılır ve cümleleri daha sade ve akıcı hale getirir.


 Almanca Kişi Zamirleri

Almanca’da kişi zamirleri şu şekildedir:

Birinci Kişi Zamirleri (Ich, Wir):

 1. Ich (Ben)
 2. Wir (Biz)

Örnek:

Ich lese ein Buch. (Ben bir kitap okuyorum.)

Wir haben gestern gefeiert. (Biz dün kutlama yaptık.)

İkinci Kişi Zamirleri (Du, Ihr, Sie):

 1. Du (Sen)
 2. Ihr (Siz – Çoğul)
 3. Sie (Siz – Höflich, Tekil)

Örnek:

Du machst das gut. (Sen bunu iyi yapıyorsun.)

Ihr seid meine Freunde. (Siz benim arkadaşlarımsınız.)

Sie sind sehr freundlich. (Siz çok naziksiniz.)

Üçüncü Kişi Zamirleri (Er, Sie, Es, Sie):

 1. Er (O – Erkek)
 2. Sie (O – Kadın)
 3. Es (O – Cinsiyetsiz)
 4. Sie (Onlar)

Örnek:

Er liest ein Buch. (O bir kitap okuyor – Erkek biri.)

Sie ist meine Schwester. (O benim kız kardeşim – Kadın biri.)

Es ist ein interessantes Projekt. (O ilginç bir proje – Cinsiyetsiz bir nesne.)

Sie haben eine große Familie. (Onlar büyük bir aile – Çoğul.)

Bu zamirler, Almanca’da belirli kişileri veya grupları ifade etmek için kullanılır ve cümle yapılarını oluştururken önemlidir.

Almanca Kişi Zamirleri

Almanca Kişi Zamirleri ve Okunuşları

Almanca kişi zamirleri Türkçe karşılıkları, okunuşları ile aşağıda bulabilirsiniz.

ich (ih): ben

du (du) : sen

er (eğa) : o (erkek)

sie (ziağ) : o (dişi)

es (es) : o (cinsiyetsiz)

wir (viağ) : biz

ihr (iyağ) : siz

sie (ziağ) : onlar

Sie (ziağ) : siz [resmiyet, saygı]

Almanca Kişi Zamirleri ve Okunuşları

Almanca Kişi Zamirleri Örnek Cümleler

Almanca kişi zamirleri ile ilgili cümleler açıklamaları ile birlikte bulabilirsiniz.

Ich gehe zur Schule.

(Okula gidiyorum.)

Gündelik hayatta birçok cümle kurarız. Kurduğumuz bu cümlelerin pek çoğu “ben, sen, onlar” gibi kelimeleri içerir. Almancada da durum aynıdır.

Kendimiz hakkında konuşurken cümleye “Ich” (ben) ile başlarız. Bu örnek cümlede de 1. tekil şahıs kendi ile ilgili bir cümle kurduğundan, cümleye “Ich” ile başlamıştır.

Du weißt, dass ich dich liebe.

(Biliyorsun ki seni seviyorum.)

Bu örnek cümlede ise “du” zamiri kullanılmıştır. Du zamiri, karşımızdaki kişi ile iletişim kurarken onun hakkında bir cümle kurmak istediğimizde kullandığımız bir zamirdir.

Sie ist ein kluges Mädchen.

(O, akıllı bir kız.)

Bu cümlede “sie” zamiri kullanılmıştır. “sie”, Türkçedeki “o” zamirinin karşılığıdır ancak Almancada  kişi zamirlerine baktığımızda “o” zamirinin cinsiyete göre değişim gösterdiğini görmekteyiz.

“O” zamiri ile kastedilen şahıs “kadın” cinsiyetine ait olduğundan, “sie” kullanılmıştır. Eğer “erkek” cinsiyetine ait olsaydı, “sie” yerine “er” kullanılacaktı.

Er ist ein guter Junge.

(O, iyi bir çocuktur.)

Bu cümlenin Türkçe çevirsinde de “o” zamirini görüyoruz ancak bir önceki cümleden farkı ise burada kastedilen kişinin “erkek” cinsiyetine ait olmasıdır.

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili bu cinsiyet durumları sadece üçüncü tekil şahıs zamirleri için geçerlidir. Bu durumu İngilizce, İspanyolca ve diğer başka dillerde de görebiliriz fakat Türkçede böyle bir ayrım yoktur.

Du versuchst am besten zu sein.

(En iyisi olmaya çalışıyorsun.)

Yukarıdaki cümlede “du” (sen) zamiri ile kastedilen şahsın cinsiyeti erkek ya da kadın olabilir. Bu ancak o cümlenin kim için yazıldığına ya da söylendiği öğrenilerek bilinebilir.

Burada bizim bilmemiz gereken en önemli şey ise cinsiyet durumlarının sadece üçüncü tekil şahıslar için geçerli olduğudur. Bu sebepten dolayı, bu cümleyi kurmak için kullandığımız 2. tekil şahıs (du) ve 3. tekiller dışında kalan diğer hiçbir Almanca kişi zamirleri cinsiyete göre şekil değiştirmez.

Örneğin, adı Maria olan bir kız hakkında “O, bu kitabı okudu.” şeklinde bir cümle kurmak istersek, bunun için “sie” zamirini kullanmamız gerekir. Çünkü “Maria” adında olan insanın cinsiyeti dişidir.

O halde cümlemizi kurarsak aşağıdaki gibi olur.

Sie hat dieses Buch gelesen.

(O, bu kitabı okudu.)

Aynı cümleyi, cinsiyeti erkek olan herhangi bir kişi için kuracak olsaydık, tek fark “sie” yerine “er” kullanımı olacaktı.

Almanca kişi zamirleri ile ilgili cümlelere “es” (o) zamiri ile devam edeceğiz. “Es” zamiri, üzerinde durulması gereken bir zamirdir çünkü birçok farklı kullanımı vardır.

Bu kullanımları tek tek, örnek cümleler ile ele alalım.

Es ist schwer, “Auf Wiedersehen” zu sagen.

(“Hoşçakal” demek zor.)

Yukarıdaki gibi durum cümlesinin kurulması için “es” kullanılır.

Maria : Hast du dieses Buch gelesen?

(Bu kitabı okudun mu?)

Melisa : Ja, ich habe es gelesen.

(Evet, onu okudum.)

Bu tarz diyalog cümlelerinde de “es” oldukça fazla kullanılır. Çünkü ilk cümlede adı geçen şeyi “buch” (kitap) tekrar tekrar “kitap” şeklinde demek yerine “o” zamirini kullanmak tercih edilir.

Bir örnek daha verelim.

Maria : Mein Computer ist schnell.

(Benim bilgisayarım hızlıdır.)

Melisa : Ich weiß es ist.

(Biliyorum o öyledir.)

Bu diyaloglardan sonra “es” ifadesinin aynı zamanda hayvanlar için de kullanıldığı ile ilgili bir cümle kuralım.

Die Katze wartet vor der Tür.

(Kedi kapının önünde bekliyor.)

Bu cümlede “Katze” (kedi) kelimesi yerine “o” zamirini yerleştirelim.

Es wartet vor der Tür.

(O, kapının önünde bekliyor.)

Gördüğünüz gibi, bu cümlede “es” (o) öznesi, kedi için kullanılmıştır.

Aynı şekilde, cansız nesneler için de “es” kullanırız.

Ich habe ein Auto gekauft und es gefällt mir.

(Bir araba satın aldım ve o hoşuma gitti.)

Yukarıdaki cümlede “es” geçiyor ve bu “es” ile “araba” kastediliyor. Sonuç olarak es, bu şekilde cansız varlıklar için de zamir olarak kullanılabilir.

Havadan bahsederken, birisine nasıl olduğunu sorarken, bir şeyden hoşlanıldığını söylerken de es kullanılır.

Havadan bahsederken; 

Es ist warm heute.

(bugün hava sıcak.)

Es ist sonnig.

(Hava güneşli)

Für mich ist es kalt.

(Bence hava soğuk.)

Nasıl olduğunu sorarken; 

Wie geht es ihr heute?

(O, bugün nasıl?)

Sadece sorarken değil, normal cümleler kurarken de kullanırız.

Ich hoffe meinem Lehrer geht es gut.

(Umarım öğrenim iyidir.)

Bir şeyden hoşlanınca;

Es gefällt mir.

(Hoşuma gitti.)

Es gefällt mir deine bluse.

(Bluzunu beğendim.)

Es gefällt mir eigentlich ganz gut.

(Aslında çok beğendim.)

Bir cümlenin yerine de “es” kullanabiliriz. Özellikle de diyalog kuruluyorsa ve bir cümle tekrar edilmek istenmiyorsa.

Örneğin;

Maria : Ich wurde die Nummer 1 im Schönheitswettbewerb.

(Güzellik yarışmasında 1 numara oldum.)

Melisa : Ich habe es gehört. Ich gratuliere dir!

(Bunu duymuştum. Seni kutlarım!)

Yukarıdaki örnek diyalogta “es” kelimesi ile kastedilen bir cümledir. Bu cümle, Maria’nın söylemiş olduğu “güzellik yarışmasında 1 numara oldum” cümlesidir.

Aynı cümle tekrar edilmek yerine “es” kullanılmıştır.

“Vardırlar, buradadırlar” gibi çoğul ifadeler kullanmak için de “es” kullanılır.

Örnekler;

Es gibt viele Leute, die Geldprobleme haben.

(Para problemleri olan birçok insan var.)

Es gibt Vögel.

(Kuşlar vardır.)

Tekil durumlar için ise “da” kullanılır.

Da ist Vogel.

(Kuş vardır.)

Zamanlar ile ilgili cümleler de de…

Mesela;

Wie viel Uhr ist es? 

(Saat kaç?)

Sonuç olarak Almanca kişi zamirleri öğrenilirken “es” zamiri üzerinde daha fazla durmanız gerekiyor. Çünkü yukarıda Almanca kişi zamirleri ile ilgili cümlelerde de gördüğünüz üzere, “es” zamirinin birçok farklı kullanım şekli mevcut.

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili sürekli örnek cümleler kurmanızı öneririm. Bu sayede kısa sürede öğrenebilirsiniz. Ayrıca “es” zamirinin farklı kullanımlarını öğrenmek için de sürekli cümleler kurmanızı öneririm.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Spor Dalları

2. Almancada Kişi Zamirlerinin Çekimleri

3. Almanca Temel Kelimeler

Kaynak

almancaportali.com

limasollunaci.com

almanca-ogrenmek.blogspot.com

evdealmanca.com

3.2/5 - (11 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın