Almanca İlgi Zamirleri
Almanca, B1, Gramer

Almanca İlgi Zamirleri

Almanca ilgi zamirleri (“Relativpronomen” olarak da bilinir) cümlelerdeki isimlere referans yapmak için kullanılan önemli dilbilgisi unsurlarıdır. İlgi zamirleri, ismin yerine geçerek bir isme ya da cümleye olan atıfta bulunur ve genellikle bir cümleyi daha akıcı hale getirir. Bu zamirler, İngilizce’deki “who”, “whom”, “which” gibi kelimelerle karşılık bulabilirler. Almanca’da en sık kullanılan ilgi zamirleri “der”, “die”, “das” ve “welcher”, “welche”, “welches” şeklinde gelir.

İlgi zamirlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Örneğin, kullanıldıkları cümlenin cinsiyetine, sayısına ve durumuna uyum sağlamaları gerekir. Ayrıca, ilgi zamirlerinin bağlı oldukları isimlere göre değişiklik gösterebilirler. Örneğin, “der Mann, der” (erkek, kim) veya “die Frau, die” (kadın, kim) gibi.

Almanca ilgi zamirlerini doğru bir şekilde kullanabilmek için, isimlerin cinsiyetlerini, sayılarını ve durumlarını anlamak önemlidir. Ayrıca, Almanca ilgi zamirlerinin hem cümle içindeki hem de bağlamdaki rollerini anlamak da gereklidir. Bu sayede, Almanca cümleler daha akıcı ve anlaşılır hale gelir.

Almanca İlgi Zamirleri Tablosu

Almanca ilgi zamirlerinin en yaygın kullanılanları “der”, “die”, “das” ve “welcher”, “welche”, “welches” şeklinde gelir. “Der” eril isimlere, “die” dişil isimlere ve “das” ise nötr isimlere referans yapar. Örneğin, “der Mann, der” (erkek, kim) veya “die Frau, die” (kadın, kim) gibi.

Ayrıca, “welcher”, “welche”, “welches” gibi ilgi zamirleri de belirli isimlerin yerine kullanılabilir. Bu ilgi zamirleri, daha spesifik veya belirgin bir atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin, “Das ist das Buch, welches ich gestern gekauft habe.” (Bu, dün satın aldığım kitaptır.) gibi.

HalErilDişilNötrÇoğul
Nominativ
Yalın Hali
der
welcher
die
welche
das
welches
die
welche
Akkusativ
-İ Hali
den
welchen
die
welche
das
welches
die
welche
Dativ
-E Hali
dem
welchem
der
welcher
dem
welchem
denen
welchen
Genitiv
-İn Hali
dessenderendessenderen
Almanca İlgi Zamirleri Tablosu

 Tabloda fark edileceği üzere, welche ilgi zamirinin -in hali formatı yoktur.

  1. Der, die, das kelimelerinden biriyle başlayan yan cümlecik genellikle bir isimden sonra gelir. Yan cümleciğin der, die, das kelimelerinden hangisiyle yapılacağı bu ismin artikeline bakılarak tespit edilir.
  2. Eğer der, die, das’ın biriyle başlayan yan cümleciğin bağlı olduğu ismin artikeli der ise, yan cümlecik de der ile, die ise yan cümlecik de die ile, das ise yan cümlecik de das ile başlar.
  3. Der, die, das ile yapılan yan cümleciklerin özneleri yoktur. Bu nedenle yanında bulundukları isme bağlıdırlar ve esas cümleden bir virgülle ayrılırlar.
  4. Yan cümleciğin fiili çeşitli zamanlarda bulunabilir. Bu zamanın esas cümleciğin fiilinin zamanı ile aynı olması veya ilgili olması gerekmez.
  5. Bazı hallerde yan cümleciğin bağlı olduğu bu isim yalın halde değil de, -i, -e veya -in hali gibi hallerde bulunabilir. Böylesi durumlarda da yalın haldeki artikeli kullanılır. Yani bu demektir ki bulunduğu hal durumu dikkate alınmaz.
  6. İsim çoğul haldeyse çoğul isimlerin artikeli daima die olduğu için yan cümlecik de die ile başlar.

Almanca İlgi Zamirleri Örnek Cümleleri

Almanca Ilgi Zamirleri 1
Almanca İlgi Zamirleri

Das ist der Mann, der das Auto gekauft hat.
(Bu, arabayı satın alan adam.)
Die Frau, die neben mir sitzt, ist meine Schwester.
(Yanımda oturan kadın, kız kardeşim.)
Das Haus, in dem ich wohne, ist sehr groß.
(Yaşadığım ev, çok büyük.)
Die Bücher, die du suchst, sind im Regal.
(Aradığın kitaplar, rafta.)


Der Junge, der Fahrrad fährt, ist mein Freund.
(Bisiklet süren çocuk, benim arkadaşım.)
Die Lehrerin, deren Tasche rot ist, unterrichtet Mathematik.
(Çantası kırmızı olan öğretmen, matematik öğretiyor.)
Das Restaurant, in dem wir gestern gegessen haben, war ausgezeichnet.
(Dün yemek yediğimiz restoran, mükemmeldi.)
Die Schauspielerin, die in diesem Film mitspielt, ist sehr talentiert.
(Bu filmde oynayan aktris, çok yetenekli.)


Der Hund, dem ich Futter gebe, gehört meinem Nachbarn.
(Mama verdiğim köpek, komşuma ait.)
Der Stuhl, auf welchem er sitzt, ist sehr bequem.
(Üzerinde oturduğu sandalye, çok rahat.)
Die Stadt, in welcher sie lebt, ist sehr schön.
(Yaşadığı şehir, çok güzel.)
Das Buch, welches ich lese, ist interessant.
(Okuduğum kitap, ilginç.)

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Kişi Zamirleri

2. Almanca Soru Zamirleri

3. Almanca İyelik Zamirleri

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın