Weil Kullanımı
Gramer, A2, Almanca

Weil Kullanımı

Almanca’da “weil”, sebep-sonuç ilişkisi ifade etmek için sıkça kullanılan bir bağlaçtır. Türkçedeki “çünkü”ye karşılık gelir weil kullanımı ve bir cümledeki sebebi belirtmek için kullanılır. “Weil” bağlacı cümlede birinci cümlecikteki sebebi ifade ederken, ikinci cümlecikte sonucu belirtir. Bu bağlamda, “weil” cümledeki anlam akışını sağlamak için önemli bir rol oynar.

Weil Kullanımı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Weil kullanımı olarak bakarsak cümlede ikinci sırada yer alır. Yani, sebep ifadesinden sonra gelir ve ardından sonuç ifadesi yer alır.
  Örnek: “Ich gehe nicht ins Kino, weil ich müde bin.” (Ben sinemaya gitmiyorum, çünkü yorgunum.)
 2. “Weil” bağlacıyla birlikte cümledeki fiilin konumu değişebilir. “Weil” kullanıldığında, fiil ikinci cümlecikte yer alır ve birinci cümlecikte ise genellikle sadece bir özne ve belirleyici bir fiil bulunur.
  Örnek: “Ich esse gerne Pizza, weil sie lecker ist.” (Pizza yerim, çünkü lezzetlidir.)
 3. “Weil” kullanırken, cümlenin sonuna nokta yerine virgül koyulur. Bu, birinci cümlecikle ikinci cümlecik arasındaki bağlantıyı vurgular.
  Örnek: “Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin.” (Evde kalıyorum, çünkü hastayım.)
 4. Weil kullanımı esnasında, cümlenin sadece bir neden ve sonuç içermesi önemlidir. Birden fazla sebep veya sonuç ifade etmek istendiğinde, farklı bağlaçlar kullanılabilir veya cümleler ayrılabilir.
  Örnek: “Ich konnte nicht kommen, weil ich viel Arbeit hatte und auch müde war.” (Gelemedim, çünkü çok işim vardı ve yorgundum.)

Almanca’da weil kullanımı, cümlelerdeki sebep-sonuç ilişkilerini açıklamak için etkili bir araçtır ve dil öğrenenler için önemlidir. Bu bağlacı doğru bir şekilde kullanarak, Almanca cümlelerdeki anlam akışını güçlendirebilir ve ifadelerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Hasta olduğum için okula gelmedim. –> Niçin?
Annem çok yorgun olduğundan hemen yattı. –> Niçin?
Paraya ihtiyacı olduğu için çalışıyor. –> Niçin?

Sonucu bildiren cümleye virgül koyulup Türkçede için, –den/dançünkü gibi anlamlara gelen weil bağlacı getirilir. Weil kullanımı sonrasında ise sebep bildiren cümle getirilir. Ayrıca sebep bildiren cümlenin (weil’dan sonra gelen cümle) ana fiili ilgili şahıs zamirine göre çekimli olarak en sonra gider. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

Anna kauft nicht die BluseSie ist teuer.
Anna bluzu almıyor. O pahalı.

Anna kauft nicht die Bluse, weil sie teuer istWarum?
Anna bluzu pahalı olduğu için satın almıyor. Niçin?

Weil Kullanimi 1
Weil Kullanımı

Ancak weil bağlacı kullanılan yan cümle pekala cümlenin başına getirilebilir. Benzer şekilde iki cümle arasına bir virgül konur ve bu virgülden sonra hemen esas cümleciğin fiili yer alır. Türkçe çevirisinde ise bir değişiklik olmaz. Örneğin:

Anna kauft nicht die Bluse, weil sie teuer ist.
Weil die Bluse teuer ist, kauft Anna sie nicht.
Anna bluzu pahalı olduğu için satın almıyor.

Almancada weil bağlacının yerine pekala denn bağlacı da kullanılabilir. Ancak sebep bildiren cümlede öğelerin yeri değişir:

Ich kann nicht arbeiten, weil ich erkältet bin.
Ich kann nicht arbeiten, denn ich bin erkältet.
Çalışamam çünkü soğuk algınlığım var (soğuk algınlığım olduğu için çalışamıyorum).

Benzer şekilde um… zu ile yapılan yan cümleler de “-için, çünkü” olarak Türkçeye çevriliyordu. Ama weil kullanımı ile yapılan yan cümleciklerle um…zu ile kurulanlar arasında hem yapı hem de anlam bakımından önemli farklar bulunmaktadır.

Yine benzer şekilde da bağlacı da sebep bildirmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle gündelik yaşamda weil kullanımı yerine da bağlacı kullanılır.

Da Stefan krank ist, arbeitet er heute nicht.
Weil Stefan krank ist, arbeitet er heute nicht.
Hasta olduğu için Stefan bugün çalışmıyor.

Stefan arbeitet heute nicht, da er krank ist.
Stefan arbeitet heute nicht, weil er krank ist.
Hasta olduğu için Stefan bugün çalışmıyor.

Yan cümleciğin fiilinin zamanı çoğu zaman esas cümlenin fiilinin zamanına bağlıdır. Yani yan cümleciğin fiili şimdiki zaman ise, esas cümleciğinki de şimdiki zaman, yan cümleciğin fiili Imperfekt ise esas cümleciğinki de Imperfekt, yan cümleciğin fiili Perfekt ise esas cümleciğinki de Perfekt olur.

Ich ging allein ins Kino, weil du nicht kamst.
Weil du nicht kamst, ging ich allein ins Kino.
Sen gelmediğin için sinemaya yalnız gittim.

Der Schüler bekam eine gute Note, weil er fleissig war.
Weil der Schüler fleissig war, bekam er eine gute Note.
Öğrenci çalışkan olduğu için iyi bir not aldı.

Die Kinder spielen zu Hause, weil es draußen regnet.
Weil es draußen regnet, spielen die Kinder zu Hause.
Dışarıda yağmur yağdığı için çocuklar evde oynuyor.

Yan cümleciğin fiili ayrılabilen bir fiil olabilir. Böyle hallerde ayrılabilen fiil eki ayrılmadan yine özneye göre çekimlenerek en sona gider.

Wir freuen uns sehr, weil Thomas heute aus Deutschland zurückkehrt.
Weil Thomas heute aus Deutschland zurückkehrt, freuen wir uns sehr.
Thomas bugün Almanya’dan döndüğü için çok mutluyuz.

Yan cümlecikte wollen, können, müssen,… cinsinden bir tarz fiil varsa bunun özneye göre çekimlenmiş şekli en sonda, weil kullanımı için yan cümleciğin asıl fiilinden de sonra yer alır.

Emma bleibt in Wien, weil sie Kunst studieren möchte.
Weil Emma Kunst studieren möchte, bleibt sie in Wien.
Emma sanat okumak istediği için Viyana’da kalıyor.

Sonuç olarak diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta, “weil” bağlacının cümlede birinci sırada yer alması durumunda, cümlenin başında yer alan yüklemin sonuna virgül konması gerektiğidir. Örneğin: “Weil ich krank bin, bleibe ich zu Hause.” (Çünkü hasta olduğum için evde kalıyorum.)

Ayrıca, “weil” bağlacının kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, bu yapıyla oluşan cümlelerin ciddi ve resmi durumlarda kullanılmamasıdır. Daha çok günlük konuşma dilinde veya yazılı anlatımda tercih edilir.

“weil” bağlacı Almanca’da neden-sonuç ilişkisi ifade etmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Bu bağlacı doğru bir şekilde kullanabilmek için kurallarına dikkat etmek ve pratik yapmak önemlidir.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Bağlaçlar

2. Almanca Yan Cümle Bağlaçları

3. Almanca Birleşik Fiiller

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın