Almanca yer yön zarfları
A1, Almanca, Kelime

Almanca Yer Yön Zarfları

Almanca Yer Yön Zarfları: Dilbilgisi terimi olarak “zarf”, bir fiilin, sıfatın veya zarfın anlamını değiştirmek veya belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Örneğin, “hızlıca”, “şimdi” veya “dün” gibi kelimeler birer zarftır ve fiil veya sıfatların nasıl kullanıldığını belirtirler.

Konumuza her zamanki gibi tanımlarla başlamak doğru olacaktır. “Zarf” ya da “belirteç”, genellikle bir fiil, sıfat veya diğer zarfları niteleyen ve bu kelimelerin anlamlarını daha spesifik veya ayrıntılı bir şekilde belirten yardımcı kelimelerdir.

Almanca Yer Yön Zarfları

Almanca bir cümlede yer yön bildiren zarfları tanıyabilmek için fiile yöneltilen birtakım sorulardan yararlanırız. Bakınız:

Wo?” (Nerede?): Bulunulan yeri tanımak için bu soruyu sorarız. Örneğin, “Er ist hier.” (O burada.) cümlesinde “hier” (burada) yer zarfıdır.

Wohin?” (Nereye?): Hareketin yönünü belirten zarfları tanımak için bu soruyu sorarız. Örneğin, “Ich gehe nach Hause.” (Eve gidiyorum.) cümlesinde “nach Hause” (eve) yön zarfıdır.

Woher?” (Nereden?): Hareketin başlangıç noktasını belirten zarfları tanımak için bu soruyu sorarız. Örneğin, “Er kommt aus der Schule.” (O okuldan geliyor.) cümlesinde “aus der Schule” (okuldan) yön zarfıdır.

Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar ışığında diyebiliriz ki, Almancada yer yön bildiren zarflar aşağıdakileri anlatmaktadır:

Bulunulan yer:

hier (burada)

da (orada)

dort (orada)

hinten (arkada)

rechts (sağda)

links (solda)

oben (yukarıda)

unten (aşağıda)

vorne (önde)

almanca yer yön zarfları
Almanca Yer Yön Zarfları

Almanca Yer Yön Zarfları Örnekler

🇩🇪 Kommen Sie bitte hier entlang.
🇹🇷 Lütfen bu taraftan gelin.
🇩🇪 Hallo, ist da jemand?
🇹🇷 Merhaba, orada kimse var mı?
🇩🇪 Walter ist nach Brasilien geflüchtet und wurde dort verhaftet.
🇹🇷 Walter Brezilya’ya kaçtı ve orada tutuklandı.
🇩🇪 Links vom Eingang sind die Toiletten.
🇹🇷 Girişin solunda tuvaletler var.
🇩🇪 Rechts vom Haus ist ein Parkplatz.
🇹🇷 Evin sağındaki bir otopark var.
🇩🇪 Er lebt oben auf diesem Berg.
🇹🇷 Bu dağın tepesinde yaşıyor.
🇩🇪 Das Hotel ist dort unten.
🇹🇷 Otel aşağıda.
🇩🇪 Schau mal – die Frau da vorne!
🇹🇷 Bak – öndeki kadın!

Hareket edilen yön:

nach links (sola)

nach rechts (sağa)

dahin (oraya)

dorthin (oraya)

rückwärts (geriye)

🇩🇪 Bitte gehen Sie nach links.
🇹🇷 Lütfen sola gidin.
🇩🇪 Biegen Sie nach rechts ab.
🇹🇷 Sağa dönün.
🇩🇪 Wir müssen dahin gehen.
🇹🇷 Oraya gitmemiz gerekiyor.
🇩🇪 Setze dich bitte dorthin!
🇹🇷 Lütfen şuraya oturun!
🇩🇪 Fahr bitte rückwärts aus der Parklücke.
🇹🇷 Lütfen park yerinden geriye doğru çıkın.

Gelinen yer:

dorther (oradan)

von hier/hierher (buradan)

von hinten (arkadan)

von oben (yukarıdan)

von unten (aşağıdan)

🇩🇪 Meine Tochter kommt daher.
🇹🇷 Kızım oradan geliyor.
🇩🇪 Bewege dich nicht fort von hier.
🇹🇷 Buradan uzaklaşmayın.
🇩🇪 Ich komme von unten.
🇹🇷 Aşağıdan geliyorum.
🇩🇪 Er kommt von hinten.
🇹🇷 Arkadan geliyor.
🇩🇪 Das Licht von oben macht den Raum heller.
🇹🇷 Yukarıdan gelen ışık odayı daha aydınlık yapıyor.

Wo (Nerede)Wohin (Nereye)Woher (Nereden)
dort (Orada)dorthin (Oraya)dorther (Oradan)
hier (Burada)hierhin (Buraya)hierher (Buradan)
da (Şurada)dahin (Şuraya)daher (Şuradan)
hinten (Arkada)nach hinten (Arkaya)von hinten (Arkadan)
vorne (Önde)nach vorne (Öne)von vorne (Önden)
links (Solda)nach links (Sola)von links (Soldan)
rechts (Sağda)nach rechts (Sağa)von rechts (Sağdan)
unten (Aşağıda)nach unten (Aşağıya)von unten (Aşağıdan)
oben (Yukarıda)nach oben (Yukarıya)von oben (Yukarıdan)
überall (Her yerde)überallhin (Her yere)überallher (Her yerden)
draußen (Dışarıda)nach draußen (Dışarıya)von draußen (Dışarıdan)
drinnen (İçeride)nach drinnen (İçeriye)von drinnen (İçeriden)
Almanca Yer Yön Zarfları

Tabloyu incelediğinizde, genel hatlarıyla hareket edilen yön bildirmek için nach edatı kullanılmıştır. Buna karşılık gelinen yer anlatılacaksa von edatı kullanılmıştır.

Ancak “hier”, “da” ve “dort” zarfları, “nach” ve “von” edatları yerine daha çok “hin” ve “her” zarfları ile kullanılmaktadır.

Almancada “hin” genellikle konuşmacının bulunduğu yere uzak bir yer veya yön ifade ederken, “her” genellikle konuşmacının bulunduğu yere yakın bir yer veya yön ifade eder. Örnek cümleler:

🇩🇪 Geh hin!
🇹🇷 Oraya git!
🇩🇪 Komm her!
🇹🇷 Buraya gel!
🇩🇪 Ich gehe dorthin.
🇹🇷 Oraya gidiyorum.
🇩🇪 Ich komme daher.
🇹🇷 Buradan geliyorum.

Almanca Yer Yön Zarfları Örnek Cümleler

  • Wo ist dein Vater? -Er ist unten. Baban nerede? -O aşağıda.
  • Wohin geht dein Vater? -Nach unten. Baban nereye gidiyor? -Aşağıya.
  • Woher kommt dein Vater? -Von unten. Baban nereden geliyor? -Aşağıdan.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

Almanca Yer Yön Zarfları yazımıza son verirken en az Almanca Yer Yön Zarfları yazısı kadar önemli bazı yazıları da aşağıda sizler için listeledik.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca İsimler

2. Almanca Şart Cümleleri

3. Almanca Alfabe

Kaynak

evdealmanca.com

almancaportali.com

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın