english alphabet fonts different colors 1308 4781
Gramer, A1, Almanca

Alman Alfabesi ve Almanca Harflerin Okunuşu

Alman Alfabesi – Almanca Alfabe

Yazımızda sırasıyla önce Alman alfabesiyle tanışıp  ardından Almanca harflerin okunuşuna geçeceğiz ama ilk olarak alfabenin ne demek olduğunu hep birlikte öğrenelim. Alfabe, bir dildeki sesleri ifade eden, belli bir düzene göre sıralanmış harflerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu bakımdan alfabe bir dilin temelidir. Bu yazıda Alman alfabesini oluşturan harfleri ve bu harflerin Almancada nasıl okunduğunu öğreneceğiz.

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı.​

Türk Dil Kurumu https://sozluk.gov.tr/

Alman alfabesi 30 harften oluşur. Bunlardan arasında Latin alfabesinden gelen 28 harfin yanında “ä” ve “ß” gibi özel karakterler de bulunur. “Ö, ü, ä, ß” harfleri kimi kaynaklarda harf olarak sayılmayarak alfabeye ek karakterler olarak görülmektedir.

Das Alphabet: Alfabe

Das Deutsche Alphabet: Alman Alfabesi

 

Alman alfabesinde bulunan Ä, ß, Q, W, X  harfleri Türk alfabesinde bulunmamaktadır.

Türk alfabesinde bulunan Ç, Ğ, Ş, İ, ı harfleri Alman alfabesinde bulunmamaktadır.

 

Almanca Harflerin Okunuşu

Tablonun ilk sütununda harflerin hem büyük hem de küçük halleri verilmiştir. Karşısında ise telaffuzları yer almaktadır.

Alman alfabesinde harflerin sırası şu şekildedir: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, ß

Almancada “ı” yani küçük I harfi bulunmaz. “i” harfini büyük yazmak istersek “I” yani büyük I şeklinde yazmamız gerekir.

Tabloda verilenlerin haricinde Ä, Ö ve Ü harfleri aşağıdaki şekilde de okunur.

Ä ä: A Umlaut

Ö ö: Ö Umlaut

Ü ü: Ü Umlaut

 

Almancada “ß” harfinin okunuşu

Almancada “ß” harfi “ss” şeklinde telaffuz edilir.

“ß” harfi  Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg gibi ülkelerde kullanılırken İsviçre’de kullanılmamaktadır. İsviçre’de “ß” harfi yerine “ss” yazılır.

Örneğin; sokak anlamına gelen “die Straße” kelimesi İsviçre’de “die Strasse” şeklinde yazılır.

 

Almanca “ß” VE “Ä” Harfleri Klavyede Nasıl Yapılır?

“ß” harfi bilgisayar klaveylerinde olmadığı için bu harfi yazmak bir hayli zordur. Bu harfi yazmak istediğimizde genellikle başka yerlerden kopyalayarak istediğimiz yerde kullanırız ancak bu bize biraz zaman kaybettirir. Bu sorunun çözümü için size pratik bir yol göstermek istiyorum. Klavyenizde “CTRL+ALT+S” tuşlarına birlikte basarak “ß” harfini elde edebilirsiniz.

Diğer bir özel karakter “ä” için de aynı sorunu yaşanmakta. Bunun için ise kısa yolumuz: CTRL+ALT+Ğ ve ardından “a” harfine basmak.

Alman Alfabesi ve Almanca Harflerin Okunuşu

Almanca Alfabesinin Tarihi

Alman Alfabesi, Almanca dilinin yazımında kullanılan alfabedir. Almancayı konuşan, Almanca konuşulan ülkeler Alman alfabesini kullanılmaktadır. Bu ülkelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Almanya

Avusturya

İsviçre

Lihtenştayn

Lüksemburg

Belçika  bölgelerinde bu alfabe kullanılır.

Öncelikle Alman Alfabesinde Kaç Harf Var? sorusuna yanıt verelim. Alman Alfabesi Latin alfabesinin bir uzantısıdır. Günümüzde bu alfabe yeniden düzenlenmiş durumda olup aktif bir şekilde kullanılan 26 harfi direkt Latin Alfabesi’nden alınmıştır. 1 eszet ve 3 umlaut ‘dan meydana gelmektedir. Alman alfabesindeki tüm harflerin artikeli “das” olarak tanımlanmıştır. Almancada harfler bir kelime oluşturduğu zaman durum biraz değişiklik göstermektedir. Almancada harflerin yan yana geldiği durumlarda da İngilizcede olduğu gibi okunuşlarında farklılık meydana gelmektedir.

 

Almanca Alfabesi Das Deutsche Alphabet

Alman alfabesi, Almanca öğrenmeye karar veren kişilerin ilk öğrenmesi gereken şeydir. Almanca alfabe telaffuz bakımından Türkçe alfabesi gibi değildir telaffuz konusu ilk süreçte sizin için hiç de kolay olmayacaktır. Türk alfabesinde bulunan tüm harfler direkt, aynen yazıldığı gibi okunmaktadır. Fakat Almancada durum böyle değildir. Almanca dilinde bazı harfleri telaffuz ederken tamamen yazılışından farklı okunabiliyor. Bu durum elbette ilk Almanca öğrenmenin ilk zamanlarında biraz zor olabilir. Almanca dilini öğrenirken atılan ilk adımın temeli çok sağlam olmak zorundadır. Bu süreci başarı ile atlatmak için sık sık tekrar yapın böylece harflerin telaffuz şeklini güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Almanca dili grameri en ağır olan dillerin başında yer almaktadır. Böyle olması bizlerin Almancayı öğrenemeyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Türkçemiz alfabesinde bulunan Ç, Ğ, Ş, İ, ı gibi harfler Almanca alfabesinde yoktur. Bu harfler ise Q, W, X, Ä, Türkçe alfabesinde yoktur.

ä karakteri bilgisayarınızın klavyesinde özel bir karakter olarak tanımlanmamışsa:
ä karakteri için: Alt + 132

ß karakteri için. Alt + 225
Tuşlarını kullanarak bilgisayarda bu harflere erişim sağlayabilirsiniz.

Almanca Alfabe ve Almanca Harflerin Okunuşları Almanca harflerin yazılış ve telaffuzunu anlatacağız. Almanca öğrenmenin ilk adımı Alman Alfabesini öğrenmektir. Büyük ve küçük harf olarak listelenmiştir. Alfabeyi öğrenirken harflerin hemen yanına Almanca Alfabesi harflerin telaffuz şeklini ekledik. Bu detaylara dikkat ederek öğrenmeye çalışmalısınız. Almancayı öğrenme ve konuşma sürecinde sizlere yararlı olacaktır. Şimdi gelin tüm detayları ile birlikte Almanca Alfabesi isimli konumuza başlayalım.

 

Genel Bakış   

Alman dili grameri en ağır olan dillerden biridir. Böyle olması bizlerin Almancayı öğrenemeyeceğimiz anlamına gelmez.

Bir dilin dilbilgisi kuralları hakkında bir bakış açısına sahip olmadan o dile bilinçli olarak hâkim olmazsınız. Ayrıca o dili tam anlamıyla kullanmak mümkün değildir. Sizlerle birlikte karmaşık gelen Almanca dil bilgisinin kolay olduğunu ve oluşturulan cümleleri göreceğiz. Bu sayede dil öğrenimini kolaylaştıracak ve emin adımlarla Almanca dil bilgimizi geliştireceğiz.

Das Deutsche Alphabet (Alman Alfabesi)

Almanca alfabesinde bulunan harflerin yazılışını ve telaffuzunu aşağıda görebilirsiniz. Hem büyük harf hem de küçük harf olarak verilmiştir.

Alfabeyi öğrenirken harflerin yanlarına parantez içerisinde harflerin telaffuzunu ekleyeceğim. Bunlara dikkat ederek öğrenmeye çalışmanız Almancayı öğrenme ve konuşma sürecinde sizlere faydalı olacaktır.

 

Alman Alfabesi ve Almanca Harflerin Okunuşu

 

Almanca Alfabesi ve Okunuşları

 1. Aa = (a)
 2. B b = (be)
 3. C c = (tse)
 4. D d = (de)
 5. E e = (e)
 6. F f = (ef)
 7. G g = (ge)
 8. H h = (ha)
 9. I i = (i)
 10. J j = (yot)
 11. K k = (ka)
 12. L l = (el)
 13. M m = (em)
 14. N n = (en)
 15. O o = (o)
 16. P p = (pe)
 17. Q q = (ku)
 18. R r = (er)
 19. S s = (es)
 20. T t = (te)
 21. U u = (u)
 22. V v = (fau)
 23. W w = (ve)
 24. X x = (iks)
 25. Y y = (üpsilon)
 26. Z z = (tset)

Almanca Sesli Harfler (Umlaute)

 1. Ä ä = (e)
 2. Ö ö = (ö)
 3. Ü ü = (ü)

Çift sesli Harfler ve Okunuşları:

 1. ai = ay diye okunur.  (Mai (Mayıs), May diye okunur. )
 2. ei = ay diye okunur. (Zeit (Zaman), Zayt diye okunur.)
 3. ie = i diye okunur. (Brief (Mektup) , Brif diye okunur.)
 4. äu = oy diye okunur. (Bäume (Ağaçlar), Boyme diye okunur.)
 5. eu = oy diye okunur. (Teuer (Pahalı) , Toya diye okunur.)
 6. au = au diye okunur. (Blau (Mavi) , Bı-lau diye okunur.)

Çift Sessiz Harfler ve Okunuşları:

 1. st = şt diye okunur. (Straße (Cadde), Ştrasse diye okunur. Stadt (Şehir), Ştadt olarak okunur.)
 2. ch = h diye okunur. (Buch (Kitap), Buh diye okunur. )
 3. dsch = c (Hodscha , Hoca diye okunur.)
 4. tsch = ç (Deutsch , Doyç diye okunur.)
 5. ß (Eszett) = ss diye okunur. ß harfi kelime içerisinde iki tane ss alarak da yazılabiliyor.
 6. Örnek olarak : Fuß ya da Fuss  İki kelimeninde okunuş şekli ve anlamı aynıdır. Okunuşu Fuss şeklinde telaffuz edilir.)

 

Alman Alfabesi ve Almanca Harflerin Telaffuzu

 1. Aa = (ağ)
 2. B b = (beğ) Harfin sonunda sanki yumuşak g varmış gibi okunur
 3. C c = (tseğ)
 4. D d = (değ)
 5. E e = (eğ)
 6. F f = (ef)
 7. G g = (geğ)
 8. H h = (ha)
 9. I i = (i)
 10. J j = (yot)
 11. K k = (ka)
 12. L l = (el)
 13. M m = (em)
 14. N n = (en)
 15. O o = (oğ)
 16. P p = (peğ)
 17. Q q = (kyu)
 18. R r = (er)
 19. S s = (es)
 20. T t = (teg)
 21. U u = (uğ)
 22. V v = (fauv)
 23. W w = (val)
 24. X x = (iks)
 25. Y y = (ipsilon)
 26. Z z = (tset)
 27. Ä ä = (eğ)
 28. Ö ö = (öğ)
 29. ß = (Eszett)

Almanca Alfabesi Harfleri Sırası

Alman alfabesinde bulunan harfler; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, ß sıralama bu şekildedir.

 

İlginizi Çekebilir

1. Almanca B Harfi

2. Almanca Zamanlar

3. Almanca Aylar

Kaynaklar

www.almanca.com.tr

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın