Almanca Saatler Alıştırma
A1, A2, Almanca, Konuşma, Okuma

Almanca Saatler Alıştırma

Almanca Saatler Alıştırma: Daha önceki yazılarımızda Almanca Saatler konu anlatımına yer vermiş ve detaylı bir şekilde aktarmıştık. Bu yazımızda ise Almanca saatler alıştırmalar konusu altınsa Almanca saatleri pekiştirmek adına bol miktarda örnek ve alıştırma yapacağız. Bu örnekleri inceleyerek ve verilen alıştırmaları kendiniz yapmaya çalışarak bilgilerinizi tazelemeye ve pekiştirmeye çalışın lütfen.

Almanca Saatler Alıştırma içindekiler:

1. Almanca Saatler Alıştırma

2. Almanca Saatler Alıştırma (Boşluk Doldurma)

3. Almanca Saatler Alıştırma Okuma Metni

Almanca Saatler Alıştırma

Basit Cümle Örnekleri:

 1. Es ist fünf Uhr morgens. (Saat beş sabah.)
 2. Es ist halb sechs. (Saat altı buçuk.)
 3. Es ist neun Uhr abends. (Saat dokuz akşam.)
 4. Es ist viertel nach zehn. (Saat ondan çeyrek geçiyor.)
 5. Es ist zwölf Uhr mittags. (Öğlen saat 12.)
 6. Es ist sieben Uhr dreißig. (Saat yedi otuz.)
 7. Es ist zwanzig vor drei. (Saat üçe yirmi kala.)
 8. Es ist elf Uhr nachts. (Saat gece 11.)
 9. Es ist acht Uhr fünfundvierzig. (Saat sekize kırkbeş var.)
 10. Es ist halb eins. (Saat bir buçuk.)

İleri Seviye Cümle Örnekleri:

 1. Ich stehe jeden Tag um sechs Uhr morgens auf, weil ich früh zur Arbeit gehen muss. (Her gün saat altıda kalkarım çünkü erken işe gitmem gerekir.)
 2. Wir haben uns um neun Uhr abends in einem Restaurant getroffen und bis spät in die Nacht geplaudert. (Restoranda saat dokuzda buluştuk ve geç saatlere kadar sohbet ettik.)
 3. Um halb zwölf haben wir den Zug genommen und sind nach Berlin gefahren. (Saat onbir buçukta treni aldık ve Berlin’e gittik.)
 4. Es ist wichtig, dass du pünktlich um acht Uhr zum Meeting kommst. (Toplantıya saat sekizde tam zamanında gelmen önemlidir.)
 5. Meine Schwester feiert heute ihren Geburtstag und die Party beginnt um sieben Uhr abends. (Kız kardeşim bugün doğum gününü kutluyor ve parti saat yedi akşam başlıyor.)
 6. Der Film beginnt um zehn Uhr morgens und dauert bis zum Mittagessen. (Film öğleden önce saat 10’da başlıyor ve öğle yemeğine kadar sürüyor.)
 7. In der Schule beginnt die erste Stunde um acht Uhr fünfundvierzig und endet um neun Uhr dreißig. (Okulda ilk ders saat sekize kırkbeşte başlar ve saat dokuz buçukta biter.)
 8. Die Geschäfte schließen normalerweise um sechs Uhr abends, aber am Wochenende haben sie länger geöffnet. (Mağazalar genellikle saat altıda kapanır, ama hafta sonları daha uzun açık kalırlar.)
 9. Unser Flug nach New York geht um elf Uhr morgens und wir sollten mindestens zwei Stunden vorher am Flughafen sein. (New York’a giden uçuşumuz öğleden önce saat 11’de ve en az iki saat önce havaalanında olmalıyız.)
 10. Die Konferenz dauert den ganzen Tag und endet um fünf Uhr abends mit einer Abschlussrede. (Konferans tüm gün sürer ve beşte bir kapanış konuşmasıyla biter.)

Almanca Saatler Alıştırma
Almanca Saatler Alıştırma

Almanca Saatler Alıştırma (Boşluk Doldurma)

Aşağıdaki boşluklarıuygun cevaplarla doldurmaya çalışın.

 1. Um wie viel Uhr ____________ du normalerweise auf, wenn du zur Arbeit/Schule gehst?
 2. Wann ____________ das Fitnessstudio normalerweise?
 3. Wie spät ist es, wenn die Kirchenglocken ____________?
 4. Wann ____________ der letzte Zug am Abend ab?
 5. Wie viel Uhr ist es, wenn der große Zeiger auf der Zwölf und der kleine Zeiger auf der Fünf steht? Es ist ____________.
 6. Was machst du normalerweise um ____________ Uhr am Wochenende?
 7. Wann ____________ das nächste Fußballspiel deiner Lieblingsmannschaft?
 8. Wie spät ist es jetzt? Es ist ____________ Uhr.
 9. Wann ____________ dein Flug nach London?
 10. Wie viel Uhr ist es, wenn der kleine Zeiger auf der Eins und der große Zeiger auf der Drei steht? Es ist ____________.

Almanca Saatler Alıştırma Okuma Metni

Guten Tag! Heute sprechen wir über die Uhrzeit. In Deutschland ist es sehr wichtig, pünktlich zu sein. Deshalb spielen Uhren eine wichtige Rolle im Alltag der Deutschen.

Die Uhrzeit wird normalerweise mit dem 24-Stunden-System angegeben, das auch als militärische Zeit bekannt ist. Das bedeutet, dass der Tag in 24 Stunden unterteilt ist, beginnend mit Null Uhr (Mitternacht) und endend um 23:59 Uhr. Um die Uhrzeit anzugeben, sagt man zum Beispiel “Es ist zwölf Uhr” oder “Es ist fünfzehn Uhr dreißig”.

In Deutschland gibt es viele Arten von Uhren, einschließlich Armbanduhren, Wanduhren und Tischuhren. Viele Menschen haben auch Smartwatches oder andere elektronische Geräte, die die Uhrzeit anzeigen.

Wenn man jemanden fragt, wie spät es ist, kann man sagen “Wie spät ist es?” oder “Wie viel Uhr ist es?”. Eine andere Möglichkeit, die Uhrzeit auszudrücken, wäre “Es ist halb drei” statt “Es ist vierzehn Uhr dreißig”.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass es in verschiedenen Regionen Deutschlands unterschiedliche Dialekte gibt, die sich leicht in ihren Aussprachen der Uhrzeiten unterscheiden können. Zum Beispiel könnte “viertel nach drei” in Bayern als “Viertel viorbei drei” ausgesprochen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Uhrzeit ein wichtiger Teil des deutschen Alltags ist und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sie auszudrücken. Es ist auch wichtig, pünktlich zu sein, insbesondere bei Terminen oder Verabredungen.

Türkçesi:

Merhaba! Bugün saat hakkında konuşacağız. Almanya’da dakik olmak çok önemlidir. Bu nedenle saatler, Almanların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynar.

Saatler genellikle 24 saatlik sistem ile gösterilir, bu sistem ayrıca askeri zaman olarak da bilinir. Bu, günün 24 saate bölündüğü anlamına gelir ve gece yarısından başlayarak 23:59’a kadar devam eder. Saatleri belirtmek için “12:00” veya “15:30″daki gibi “saat” kelimesi kullanılır.

Almanya’da birçok çeşitli saat bulunur, bunlar arasında bilek saatleri, duvar saatleri ve masa saatleri yer alır. Birçok insan ayrıca akıllı saatler veya diğer elektronik cihazlar da kullanır.

Saat kaç olduğunu birine sorduğunuzda, “Saat kaç?” ya da “Kaçta?” şeklinde sorabilirsiniz. Saati ifade etmenin başka bir yolu da “Üç buçuk” yerine “On dört otuz” demektir.

Ayrıca, farklı Almanya bölgelerinde farklı şive (lehçe) türleri olduğunu ve saat ifadelerinin telaffuzunda hafif farklılıklar olabileceğini de dikkate almak önemlidir. Örneğin, Bayern’de “üçe çeyrek var” şeklinde ifade edilen İngilizce “quarter past three” ifadesi gibi.

Sonuç olarak, saat Almanya’nın günlük yaşamının önemli bir parçasıdır ve farklı ifade şekilleri vardır. Randevular, buluşmalar vb. durumlarda dakik olmak da önemlidir.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Saatler

2. Almanca Zamanlar Konu Anlatımı

3. Almanca Ayrılabilen Fiiller

Kaynak

www.google.com

5/5 - (10 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın