Almanca Ayrılabilen Fiiller Listesi
Kelime, Almanca

Almanca Ayrılabilen Fiiller Listesi

Almanca ayrılabilen fiiller listesi, hem dilbilgisel açıdan zenginlik katarken hem de iletişimde esneklik sağlar. Bu fiiller, köklerine ön ekler eklenerek yeni anlamlar kazanabilir ve böylece ifadelerin çeşitliliğini artırır. Almanca’da ayrılabilen fiilleri anlamak ve doğru kullanmak, dil öğreniminde önemli bir adımdır. Bu yazıda, Almanca ayrılabilen fiiller listesiyle birlikte bu fiillerin yapıları ve kullanımları üzerinde durulacaktır. Almanca ayrılabilen fiiller listesi içerisinde yer alan kelimeleri inceledikçe, dilin zenginliği ve ifade gücü daha net anlaşılacaktır. Bu listedeki fiillerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, dil becerilerini geliştirmek ve iletişimde daha akıcı olmayı sağlayacaktır. Dolayısıyla, Almanca öğrenenler için bu liste, önemli bir kaynak olacaktır. Şimdi, Almanca ayrılabilen fiiller listesine göz atalım.

 1. aufstehen (kalkmak)
 2. einsteigen (binmek)
 3. absagen (iptal etmek)
 4. anhalten (durmak)
 5. ausziehen (çıkarmak)
 6. zurückkehren (geri dönmek)
 7. einladen (davet etmek)
 8. abholen (almak, karşılamak)
 9. ansehen (bakmak)
 10. ausleihen (ödünç almak)
 11. zurücktreten (geri çekilmek)
 12. abnehmen (kilo vermek)
 13. ankommen (varmak)
 14. anwenden (uygulamak)
 15. ausschalten (kapatmak)
 16. zurückweisen (geri çevirmek)
 17. einrichten (döşemek, kurmak)
 18. abwarten (beklemek)
 19. aussteigen (inmek)
 20. zurückkommen (geri gelmek)
 21. einschlafen (uyumak)
 22. abfahren (yola çıkmak)
 23. anrufen (aramak)
 24. einkaufen (alışveriş yapmak)
 25. aufgeben (vazgeçmek)
 26. anfangen (başlamak)
 27. ausgehen (dışarı çıkmak)
 28. zurückgeben (geri vermek)
 29. eintreten (girmek)
 30. abschließen (kapatmak, kilitlemek)

Almanca Ayrılabilen Fiiller Listesi Örnek Cümleler

Almanca Ayrilabilen Fiiller Listesi 1 1
Almanca Ayrılabilen Fiiller Listesi
 1. aufstehen (kalkmak)
  Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. (Her sabah saat 7’de kalkarım.)
 2. einsteigen (binmek)
  Bitte steigen Sie in den Zug ein. (Lütfen trene binin.)
 3. absagen (iptal etmek)
  Er musste das Treffen absagen. (O, buluşmayı iptal etmek zorunda kaldı.)
 4. anhalten (durmak)
  Der Bus hält an der nächsten Haltestelle. (Otobüs bir sonraki durağa duracak.)
 5. ausziehen (çıkarmak)
  Bitte zieh deine Schuhe aus, bevor du hereinkommst. (Lütfen içeri girerken ayakkabılarını çıkar.)
 6. zurückkehren (geri dönmek)
  Nach einer Woche Urlaub kehrten sie nach Hause zurück. (Bir haftalık tatilden sonra eve geri döndüler.)
 7. einladen (davet etmek)
  Wir möchten Sie zu unserem Geburtstagsfest einladen. (Sizi doğum günü partimize davet etmek istiyoruz.)
 8. abholen (almak, karşılamak)
  Kannst du mich vom Bahnhof abholen? (Beni tren istasyonundan alabilir misin?)
 9. ansehen (bakmak)
  Er sieht sich gerne Filme an. (O, filmlere bakmaktan hoşlanır.)
 10. ausleihen (ödünç almak)
  Kann ich dein Buch ausleihen? (Kitabını ödünç alabilir miyim?)
 11. zurücktreten (geri çekilmek)
  Der Politiker trat von seinem Amt zurück. (Politikacı görevinden geri çekildi.)
 12. abnehmen (kilo vermek)
  Sie hat in den letzten Monaten viel abgenommen. (Son aylarda çok kilo verdi.)
 13. ankommen (varmak)
  Wann kommen sie in Berlin an? (Berlin’e ne zaman varıyorsunuz?)
 14. anwenden (uygulamak)
  Du solltest diese Technik in der Praxis anwenden. (Bu tekniği pratiğe uygulamalısın.)
 15. ausschalten (kapatmak)
  Bitte schalte das Licht aus, wenn du gehst. (Giderken lütfen ışığı kapat.)
 16. zurückweisen (geri çevirmek)
  Er wurde von seiner Freundin zurückgewiesen. (Kız arkadaşı tarafından geri çevrildi.)
 17. einrichten (döşemek, kurmak)
  Wir müssen das neue Büro einrichten. (Yeni ofisi kurmamız gerekiyor.)
 18. abwarten (beklemek)
  Lass uns abwarten und sehen, was passiert. (Bekleyip görelim, neler olacak.)
 19. aussteigen (inmek)
  Bitte steigen Sie hier aus. (Lütfen burada ininiz.)
 20. zurückkommen (geri gelmek)
  Wann kommst du aus dem Urlaub zurück? (Tatilden ne zaman geri geleceksin?)
 21. einschlafen (uyumak)
  Nach einem langen Tag schlafe ich schnell ein. (Uzun bir günün ardından hızla uyurum.)
 22. abfahren (yola çıkmak)
  Der Zug fährt pünktlich ab. (Tren tam zamanında yola çıkıyor.)
 23. anrufen (aramak)
  Ich werde dich später anrufen. (Seni daha sonra arayacağım.)
 24. einkaufen (alışveriş yapmak)
  Wir müssen noch für das Abendessen einkaufen gehen. (Akşam yemeği için hala alışverişe gitmeliyiz.)
 25. aufgeben (vazgeçmek)
  Gib niemals auf, deine Träume zu verfolgen. (Asla hayallerinden vazgeçme.)
 26. anfangen (başlamak)
  Wann fängt der Film an? (Film ne zaman başlıyor?)
 27. ausgehen (dışarı çıkmak)
  Sie gehen oft zusammen aus. (Onlar sık sık birlikte dışarı çıkarlar.)
 28. zurückgeben (geri vermek)
  Bitte geben Sie das Buch an die Bibliothek zurück. (Lütfen kitabı kütüphaneye geri verin.)
 29. eintreten (girmek)
  Sie trat in den Raum ein und sah sich um. (O, içeri girdi ve etrafına baktı.)
 30. abschließen (kapatmak, kilitlemek)
  Bitte schließen Sie die Tür ab, wenn Sie gehen. (Giderken lütfen kapıyı kapatın.)

Sonuç olarak, Almanca ayrılabilen fiiller listesi, dilbilgisel yapı açısından oldukça zengindir ve dil öğrenenler için önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu listede yer alan fiiller, dil becerilerini geliştirmek ve iletişimde daha etkili olmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Almanca ayrılabilen fiiller listesi, dilin esnekliğini ve zenginliğini gösterirken aynı zamanda öğrenme sürecinde rehberlik sağlar. Bu liste, öğrencilere dilbilgisel yapıları anlama ve kullanma konusunda yardımcı olurken, dilin ifade gücünü artırmak için önemli bir araçtır.

Almanca ayrılabilen fiiller listesi, dil öğrenenlerin dil becerilerini geliştirirken dilin derinliklerine inmelerine ve daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarına olanak tanır. Bu nedenle, Almanca öğrenme sürecinde Almanca ayrılabilen fiiller listesini düzenli olarak kullanmak, dil becerilerini güçlendirmek ve iletişimde daha yetkin hale gelmek için önemlidir. Sonuç olarak, Almanca ayrılabilen fiiller listesi, dil öğrenme sürecindeki öğrencilere kılavuzluk eden ve dilin derinliklerini keşfetmelerine olanak tanıyan önemli bir kaynaktır.

İlginizi Çekebilir

1.Almanca A1 Fiiller

2.Almanca Ayrılabilen Fiiller Örnek Cümleler

3.Almanca Birleşik Fiiller

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın