Almanca Ayrılabilen Fiiller Örnek Cümleler
Gramer, A1, A2, Almanca

Almanca Ayrılabilen Fiiller Örnek Cümleler

Almanca Ayrılabilen Fiiller Örnek Cümleler: “Ayrılabilen fiiller” (trennbare Verben olarak da bilinir), Almanca’da belirli bir yapıya sahip fiillerdir. Bu tür fiiller, kök fiilin önünde bir ön ek içerir ve bu ön ek, cümlenin çeşitli yapılarına göre ayrılabilir. Ayrılabilen fiillerin kök fiili ile ön ek arasına cümlenin bazı kısımları (örneğin nesne) girebilir. Bu tür fiillerin Almanca gramerinde özel bir önemi vardır.

Örnek ayrılabilen fiiller:

 1. Ankommen (ankommen) – “An” ön eki ayrılabilir: “Ich komme heute an.” (Bugün varıyorum.)
 2. Abholen (abholen) – “Ab” ön eki ayrılabilir: “Ich hole dich morgen ab.” (Yarın seni alıyorum.)
 3. Mitbringen (mitbringen) – “Mit” ön eki ayrılabilir: “Bitte bring das Buch mit.” (Lütfen kitabı getir.)

Bu fiillerin cümlenin farklı bölümleri ile ayrılabilir olması, Almanca dilinin karmaşıklığına katkıda bulunur ve fiillerin doğru bir şekilde kullanılması için özel dikkat gerektirir. Ayrılabilen fiillerin ayrılabilir bölümleri cümlenin sonuna gelebileceği gibi, ortasına da gelebilir. Bu nedenle Almanca dilinde doğru sıralama ve kullanım önemlidir.

Almanca Ayrılabilen Fiiller Tablosu

NoAlmanca Ayrılabilen FiillerTürkçe Çeviri
1abholenalmak, alıp getirmek
2ankommenvarmak, gelmek
3aufstehenkalkmak
4einschlafenuykuya dalmak
5einkaufenalışveriş yapmak
6fernsehentelevizyon izlemek
7mitbringengetirmek
8mitschreibenyazmak, not almak
9mitkommengelmek, birlikte gelmek
10umziehentaşınmak
11verkaufensatmak
12vorbereitenhazırlamak
13vorlesensesli okumak
14weggehengitmek
15wiederkommengeri gelmek
16zurückkommengeri gelmek
17abfahrenkalkmak, yola çıkmak
18abhängenasmak, bağlamak
19anfangenbaşlamak
20anhaltendurmak, durdurmak
21aufessenyemek bitirmek
22aufhörendurmak, son vermek
23ausgebenharcamak, para vermek
24ausgehendışarı çıkmak
25beendenbitirmek
26erzählenanlatmak
27losfahrenyola çıkmak
28mitbringengetirmek
29mitkommengelmek, birlikte gelmek
30vorbereitenhazırlamak
Almanca Ayrılabilen Fiiller Tablosu

Almanca Ayrılabilen Fiiller Örnek Cümleler

 1. abholen (almak, alıp getirmek): Ich hole dich um 17 Uhr ab. (Seni saat 17:00’de alıyorum.)
 2. ankommen (varmak, gelmek): Wir kommen morgen in Berlin an. (Yarın Berlin’e varıyoruz.)
 3. aufstehen (kalkmak): Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. (Her sabah saat 6’da kalkarım.)
 4. einschlafen (uykuya dalmak): Gestern bin ich auf dem Sofa eingeschlafen. (Dün koltukta uyuya kaldım.)
 5. einkaufen (alışveriş yapmak): Wir müssen heute Lebensmittel einkaufen. (Bugün market alışverişi yapmalıyız.)
 6. fernhsehen (televizyon izlemek): Abends sehen wir gerne fern. (Akşamları televizyon izlemeyi severiz.)
 7. mitbringen (getirmek): Bitte bring Milch mit, wenn du kommst. (Geldiğinde lütfen süt getir.)
 8. mitschreiben (yazmak, not almak): Während der Vorlesung sollte man mitschreiben. (Ders sırasında not almalısınız.)
 9. mitkommen (gelmek, birlikte gelmek): Kommst du heute Abend mit? (Bu akşam geliyor musun?)
 10. umziehen (taşınmak): Wir ziehen in eine neue Wohnung um. (Yeni bir eve taşınıyoruz.)
 11. verkaufen (satmak): Die Firma verkauft Autos. (Şirket arabaları satıyor.)
 12. vorbereiten (hazırlamak): Bitte bereite das Essen vor. (Lütfen yemeği hazırla.)
 13. vorlesen (sesli okumak): Er liest den Kindern vor. (Çocuklara sesli okur.)
 14. weggehen (dışarı çıkmak): Er geht in den Park weg. (Parka gidiyor.)
 15. wiederkommen (hemen geri dönecek): Sie kommt gleich wieder. (Hemen geri dönecek.)
 16. zurückkommen (geri gelmek): Nach dem Urlaub kommt er zurück. (Tatilden sonra geri gelecek.)
 17. abfahren (kalkmak, yola çıkmak): Der Zug fährt um 9 Uhr ab. (Tren saat 9’da kalkıyor.)
 18. abhängen (asmak, bağlamak): Häng dein Bild an die Wand. (Resmini duvara as.)
 19. anfangen (başlamak): Der Film fängt um 20 Uhr an. (Film saat 20:00’de başlıyor.)
 20. anhallten (durmek, durdurmak): Bitte halt an der Ampel an. (Lütfen trafik ışığında dur.)
 21. aufessen (yemek bitirmek): Kannst du bitte deinen Teller aufessen? (Lütfen tabağını bitirebilir misin?)
 22. aufhören (durmek, son vermek): Das Gewitter hört nicht auf. (Fırtına durmuyor.)
 23. ausgeben (harcamak, para vermek): Sie gibt viel Geld aus. (Çok para harcıyor.)
 24. ausgehen (dışarı çıkmak): Wir gehen am Wochenende aus. (Hafta sonları dışarı çıkıyoruz.)
 25. beenden (bitirmek): Das Spiel endet in 10 Minuten. (Oyun 10 dakika içinde bitiyor.)
 26. erzählen (anlatmak): Sie erzählt eine spannende Geschichte. (O heyecan verici bir hikaye anlatıyor.)
 27. losfahren (yola çıkmak): Wir müssen früh losfahren. (Erken yola çıkmamız gerekiyor.)
 28. mitbringen (getirmek): Bringst du bitte Salat mit? (Lütfen salata getirir misin?)
 29. mitkommen (gelmek, birlikte gelmek): Kommst du heute Abend mit? (Bu akşam geliyor musun?)
 30. vorbereiten (hazırlamak): Wir müssen das Zimmer für die Gäste vorbereiten. (Misafirler için odayı hazırlamamız gerekiyor.)

Bu yazıda, Almanca ayrılabilen fiilleri tanıttık ve bu fiillerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Almanca ayrılabilen fiiller, bu dilin gramer yapısının önemli bir parçasını oluşturur ve doğru bir şekilde kullanıldığında, iletişimde büyük bir fark yaratabilirler.

Almanca ayrılabilen fiillerin kullanımını pratik yaparak daha iyi öğrenebilirsiniz. Her dil gibi, Almanca’yı öğrenirken sürekli pratik yapmak önemlidir. Dil öğrenme sürecinizde başarılar dileriz!

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Saatler

2. Almanca Ders Notları PDF

3. Almanca Fiiller PDF

Kaynak

almancaportali.com

google.com

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın