İngilizce Güzel Sözler
İngilizce

İngilizce Güzel Sözler

İngilizce Güzel Sözler, insanın ruhunu besleyen, ilham veren ve düşündüren derin ifadelerdir. İçinde barındırdığı anlamlarla hayata yeni bir bakış açısı sunan İngilizce Güzel Sözler, zaman zaman bir kılavuz, zaman zaman bir dost gibidir. Bu eşsiz sözler, sadece kelimelerden ibaret değil, aynı zamanda duyguların, deneyimlerin ve hayatın ta kendisidir. İşte bu nedenle, İngilizce güzel sözler, insanın iç dünyasına yapılan bir yolculuk gibidir. Her biri derinliklerde fısıldayan bu sözler, insanın kalbindeki en derin duyguları uyandırır. İşte bu yüzden, hayatın her alanında bize eşlik eden İngilizce Güzel Sözler, gerçek birer hazine niteliğindedir.

50 Tane İngilizce Güzel Sözler

Sizlere hazırlamış olduğumuz 50 tane İngilizce güzel sözler listesine birlikte göz atalım.

Ingilizce Guzel Sozler 1
İngilizce Güzel Sözler
 1. Do it today, or regret it tomorrow.” : Bugün yap ya da yarın pişman ol.
 2. “The only way to do great work is to love what you do.” : Büyük işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 3. “Believe you can and you’re halfway there.” : Başarabileceğine inan, gerisi kendiliğinden gelir.
 4. “In the middle of every difficulty lies opportunity.” : Her zorluğun ortasında bir fırsat yatar.
 5. “Dream big and dare to fail.” : Büyük hayaller kur ve başarısız olmaktan korkma.
 6. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” : Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: Devam etme cesareti önemlidir.
 7. “The best way to predict the future is to create it.” : Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.
 8. “Every moment is a fresh beginning.” : Her an taze bir başlangıçtır.
 9. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” : Başka bir hedef koymak veya yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsiniz.
 10. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” : Yarının farkına varma konusundaki tek sınırlayıcı, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.
 11. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” : Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.
 12. “Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.” : Zorluklar sık ​​sık sıradan insanları olağanüstü bir kader için hazırlar.
 13. “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” : Üstün olmaya çalışmanız gereken tek kişi, dün olduğunuz kişidir.
 14. “Everything you can imagine is real.” : Hayal edebileceğiniz her şey gerçektir.
 15. “The only way to do great work is to love what you do.” : Büyük işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 16. “Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!” : Hiçbir şey imkansız değildir, kelime kendisi ‘Mümkünüm’ der!
 17. “What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” : Hedeflerinizi başararak elde ettiğiniz şey, hedeflerinizi başararak ne halde olduğunuzdan daha önemli değildir.
 18. “You miss 100% of the shots you don’t take.” : Denemediğiniz vuruşların %100’ünü kaçırırsınız.
 19. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” : Yarının farkına varma konusundaki tek sınırlayıcı, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.
 20. “Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.” : Başarı, ne kadar yükseğe tırmandığınız değil, dünyaya nasıl olumlu bir fark yarattığınızdır.
 21. “Believe you can and you’re halfway there.” : Başarabileceğine inan, gerisi kendiliğinden gelir.
 22. “The best revenge is massive success.” : En iyi intikam, büyük başarıdır.
 23. “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” : Durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değil.
 24. “A journey of a thousand miles begins with a single step.” : Bin millik bir yolculuk, tek bir adımla başlar.
 25. “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” : Kendine inan ve olduğun her şeye inan. İçindeki herhangi bir engelden daha büyük bir şey olduğunu bil.
 26. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” : Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: Devam etme cesareti önemlidir.
 27. “The only way to do great work is to love what you do.” : Büyük işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 28. “In the middle of every difficulty lies opportunity.” : Her zorluğun ortasında bir fırsat yatar.
 29. “The only way to do great work is to love what you do.” : Büyük işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 30. “Every moment is a fresh beginning.” : Her an taze bir başlangıçtır.
 31. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” : Başka bir hedef koymak veya yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsiniz.
 32. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” : Yarının farkına varma konusundaki tek sınırlayıcı, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.
 33. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” : Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.
 34. “Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.” : Zorluklar sık ​​sık sıradan insanları olağanüstü bir kader için hazırlar.
 35. “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” : Üstün olmaya çalışmanız gereken tek kişi, dün olduğunuz kişidir.
 36. “Everything you can imagine is real.” : Hayal edebileceğiniz her şey gerçektir.
 37. “The only way to do great work is to love what you do.” : Büyük işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 38. “Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!” : Hiçbir şey imkansız değildir, kelime kendisi ‘Mümkünüm’ der!
 39. “What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” : Hedeflerinizi başararak elde ettiğiniz şey, hedeflerinizi başararak ne halde olduğunuzdan daha önemli değildir.
 40. “You miss 100% of the shots you don’t take.” : Denemediğiniz vuruşların %100’ünü kaçırırsınız.
 41. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” : Yarının farkına varma konusundaki tek sınırlayıcı, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.
 42. “Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.” : Başarı, ne kadar yükseğe tırmandığınız değil, dünyaya nasıl olumlu bir fark yarattığınızdır.
 43. “Believe you can and you’re halfway there.” : Başarabileceğine inan, gerisi kendiliğinden gelir.
 44. “The best revenge is massive success.” : En iyi intikam, büyük başarıdır.
 45. “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” : Durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değil.
 46. “A journey of a thousand miles begins with a single step.” : Bin millik bir yolculuk, tek bir adımla başlar.
 47. “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” : Kendine inan ve olduğun her şeye inan. İçindeki herhangi bir engelden daha büyük bir şey olduğunu bil.
 48. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” : Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: Devam etme cesareti önemlidir.
 49. “The only way to do great work is to love what you do.” : Büyük işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 50. “In the middle of every difficulty lies opportunity.” : Her zorluğun ortasında bir fırsat yatar.

İngilizce güzel sözler, yaşamın her aşamasında bize ilham veren ve yol gösteren kıymetli hazinelerdir. Bu sözler, sadece dilin gücünü değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine dokunan anlamlarını da içinde barındırır. İngilizce Güzel Sözler, içinde barındırdığı derinliklerle insanın düşünce dünyasını genişletir ve ona yeni bakış açıları sunar. Her biri birer inci taneleri gibi parlayan bu sözler, yaşamın zorluklarıyla mücadele ederken bize umut verir ve cesaret verir. İngilizce güzel sözler, insanın içsel yolculuğunda bir rehber gibi yol gösterir ve ona ilham kaynağı olur. Bu eşsiz sözler, insanın kalbindeki duyguları coşturur ve ona hayata karşı pozitif bir bakış açısı kazandırır.

İşte bu yüzden, İngilizce güzel sözler, insanın yaşamında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Her biri birer değerli miras olan bu sözler, insanın yaşamını daha anlamlı kılar ve ona ilham vererek yolunu aydınlatır. İngilizce Güzel Sözler, insanın iç dünyasına ışık tutar ve ona hayatın güzelliklerini hatırlatır. Bu nedenle, hayatın her anında bize eşlik eden İngilizce güzel sözler, gerçekten büyüleyici bir armağandır.

İlginizi Çekebilir

1.İngilizce İsim Söyleme

2.İngilizce Günler

3.İngilizcede Sıra Sayıları

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın