Almanca B1 Kelime Listesi
Kelime, Almanca, B1

Almanca B1 Kelime Listesi

Almanca öğrenirken, B1 seviyesine geldiğinizde, kelime dağarcığınızı genişletmek önemlidir. İşte tam bu noktada Almanca B1 kelime listesi devreye girer. Bu Almanca B1 kelime listesi, öğrencilere dilbilgisi kurallarını pekiştirirken, günlük iletişimde sıkça kullanılan kelimeleri de öğretir. Almanca B1 kelime listesi, dil becerilerinizi geliştirmenize ve gerçek hayatta iletişim kurmanıza yardımcı olur. Şimdi, Almanca B1 kelime listesi ile tanışalım.

İşte Almanca B1 Kelime Listesi (300 Adet)

Almanca B1 Kelime Listesi 2 1

İşte Almanca B1 kelime listesi 300 adet halinde aşağıdaki listede derlenmiştir:

1abbiegensapmak
2abfahrenhareket etmek, yola çıkmak, arabayla götürmek
3abgebenteslim etmek, devretmek, vermek
4abhängenekmek, takılmak
5abhebenkaldırmak, çekmek, kağıt kesmek
6abholengidip almak, alıp getirmek
7abschreibenkopyalamak
8ablehnenreddetmek, geri çevirmek
9abmachençözmek, halletmek, kararlaştırmak
10abnehmenindirmek, kaldırmak
11abonnierenabone olmak
12absageniptal etmek
13abstimmenoylamak
14abwaschenyıkamak, bulaşık yıkamak
15achtensaygı duymak, dikkat etmek
16akzeptierenkabul etmek
17sich amüsiereneğlendirmek, güldürmek
18analysierençözümlemek
19anbietensunmak, ikram etmek, önermek
20änderndeğiştirmek, düzeltmek
21anerkennentanımak, kabul etmek
22anfangenbaşlamak
23angebenvermek, bildirmek, tespit etmek
24anhabengiymek
25anklickentıklamak
26ankommenvarmak, gelmek
27ankündigenbildirmek
28anmeldenbeyan etmek, kayıt etmek
29annehmenalmak, kabul etmek, sanmak
30anrufentelefon etmek
31anschaffensağlamak, satın almak
32anschließeneklemek, bağlamak, takmak
33anschnallenkemerle bağlamak
34ansehendikkatle bakmak, bakmak, izlemek
35ansprechenhitap etmek, bahsetmek
36anstelleniş vermek, dayamak,
37sich anstrengençabalamak
38anwendenkullanmak, uygulamak
39antwortencevap vermek
40anzeigenihbar etmek, ilan etmek
41(sich) anziehen(giyinmek) giymek
42arbeitençalışmak, iş yapmak
43(sich) ärgern(kızmak) kızdırmak
44atmennefes almak
45auffallengözüne çarpmak, dikkatini çekmek
46auffordernrica etmek, davet etmek
47aufführenoynamak
48aufgebenpostalamak, yollamak, terk etmek, pes etmek
49aufhaltendurdurmak, engel olmak
50aufhebenyerden kaldırmak, saklamak, iptal etmek
51aufhörenbitmek, kesilmek
52aufladendoldurmak, şarj etmek
53auflöseneritmek, kapatmak, feshetmek
54aufnehmenbaşlamak, kabul etmek, kaydetmek, yeniden başlamak
55aufpassendikkat etmek
56aufräumentoplamak, düzene koymak
57aufregenheyecanlandırmak, telaşa vermek, telaşlandırmak
58aufstehenayağa kalkmak, açık durmak
59auftretenayak basmak, ortaya çıkmak
60aufwachenuyanmak
61ausdruckenbasmak, yazıcıdan bastırmak
62ausfalleniptal edilmek, yapılmamak
63ausfüllendoldurmak, tamamlamak
64ausgebenharcamak
65ausgehendışarıya çıkmak, çıkmak, bitmek
66ausmachensöndürmek, kapatmak
67ausreichen… için yetmek, yetişmek
68ausrichtendüzeltmek, yapmak
69sich ausruhendinlenmek
70ausschließenihraç etmek, çıkarmak, dışarıda bırakmak
71aussehengörünmek
72aussprechentelaffuz etmek, söylemek
73ausstellensergilemek, düzenlemek
74(sich etwas) aussuchen(bir şeyi) seçmek
75auswählenseçmek, ayırmak
76(sich) ausziehen(soyunmak) soymak, çıkarmak
77backenpişirmek
78badenbanyo yapmak, yüzmek
79bastelnimal etmek, elişi yapmak
80bauenkurmak, inşa etmek
81beachtendikkat etmek, uymak, itaat etmek
82beantragendilekçeyle talep etmek
83beantwortencevaplamak
84sich bedankenteşekkür etmek
85bedeuten… anlamına gelmek
86bedienenkullanmak, işletmek
87sich beeilenacele etmek
88beendenbitirmek, kapatmak
89sich befindenbulunmak
90begegnenrastlamak, karşılaşmak
91beginnenbaşlamak
92begleiteneşlik etmek
93begründengerekçelemek, … için gerekçe göstermek
94begrüßenselamlamak
95behaltentutmak, bulundurmak
96behandelnele almak, davranmak, muamele etmek
97behaupteniddia etmek, ileri sürmek, savunmak
98behindernengellemek, markaja almak, mani olmak
99beißenısırmak, dişlemek
100bekommenalmak, yakalanmak, yetişmek
101beleidigenincitmek, hakaret etmek, kırmak
102bemerkenfarkına varmak, dikkat etmek
103sich bemühençabalamak, gayret etmek, uğraşmak, zahmet etmek
104benötigenihtiyacı olmak, gerekmek
105benutzenkullanmak, faydalanmak, gitmek
106beobachtengözlemlemek, gözetlemek
107beratenöğüt vermek, tavsiye etmek
108berechnenhesaplamak, tahmin etmek
109berichtenbildirmek
110beruhigenyatıştırmak, rahatlatmak, sakinleştirmek
111beschädigenziyan vermek, zarar vermek
112beschäftigenmeşgul etmek, çalıştırmak, uğraştırmak
113beschließensona erdirmek, bitirmek, karar vermek
114beschreibentasvir etmek, çizmek, tarif etmek
115sich beschwerenşikayet etmek
116besetzenişgal etmek, almak, zaptetmek, tutmak
117besichtigengezmek, incelemek, ziyaret etmek
118besorgensağlamak, temin etmek, elde etmek
119besprechendanışmak, görüşmek, konuşmak, tartışmak
120bestätigenonaylamak, teyit etmek, belgelemek
121bestehenbaşarmak, geçmek
122bestellenısmarlamak, sipariş etmek
123bestrafencezalandırmak
124besuchenziyaret etmek, gidip görmek, görmeye gitmek
125sich beteiligenkatkıda bulunmak
126betreuenbakmak, göz kulak olmak, ilgilenmek
127betrügenkandırmak, yanıltmak, dolandırmak, aldatmak
128bewegenhareket ettirmek
129beweisenkanıtlamak, ispatlamak, göstermek
130sich bewerbenbaşvuruda bulunmak
131bezahlenödemek, bedelini ödemek
132bietensunmak, vermek, önermek
133bittenrica etmek, dilemek
134bleibenkalmak
135blitzenparıldamak
136blühençiçeklenmek, gelişmek, çiçek açmak
137blutenkanamak, kan gelmek
138bratenkızartmak, ızgara yapmak, yağda kızartmak
139brauchengerekmek, lazım olmak, ihtiyacı olmak
140brechenkırmak, parçalamak
141bremsenfrenlemek, durdurmak, dizginlemek
142brennenyanmak, yakmak, tutuşmak
143bringengetirmek
144buchenyer ayırtmak, rezerve ettirmek
145buchstabierenharf harf söylemek, kodlamak
146dankenteşekkür etmek
147darstellencanlandırmak, tasvir etmek
148dauernsürmek, devam etmek, zaman almak
149dekorierensüslemek, düzenlemek
150denkendüşünmek
151dienenhizmet etmek, yaramak
152diskutierentartışmak
153donnerngürüldemek, gürlemek
154drehendöndürmek, çevirmek, sarmak
155druckenbasmak, yayınlamak
156drückensıkmak, basmak
157dürfen… e yapmaya izinli olmak
158(sich) duschenduş almak
159duzenhitap etmek
160sich eignenyaramak, elverişli olmak, uygun olmak
161eilenacele etmek, çabuk olmak
162einbrechenkırarak girmek, zorla girmek
163einfallenakla gelmek, çökmek, yıkılmak
164einfügeneklemek
165einkaufensatın almak
166einladendavet etmek, yüklemek
167einnehmenkazanmak, tahsil etmek, almak
168einpackenpaketlemek, sarmak
169einrichtendöşemek, donatmak, kurmak
170einschaltenaçmak
171einsetzenkoymak, yerleştirmek, yatırmak
172einsteigenbinmek, katılmak
173einstellenyerleştirmek, işe almak, durdurmak, ayarlamak
174eintragenyazmak, kaydetmek, tescil etmek
175eintretengirmek, işe başlamak, meydana gelmek
176einzahlenhesaba yatırmak, para yatırmak
177empfangenalmak, karşılamak, teslim almak
178empfehlentavsiye etmek
179endenbitmek, sona ermek
180entdeckenkeşfetmek
181entfernenuzaklaştırmak
182enthalteniçermek, kapsamak
183entlassenişten çıkarmak, taburcu etmek, serbest bırakmak
184entscheidenkararlaştırmak, hüküm vermek, karara bağlamak
185sich entschließenkarar vermek, azmetmek
186entschuldigenaffetmek, mazur görmek, kusura bakmamak
187entsorgenelden çıkarmak
188entstehenoluşmak, meydana gelmek, gelişmek, ortaya çıkmak
189enttäuschenhayal kırıklığına uğratmak
190entwickelngeliştirmek
191erfahrenöğrenmek, haber almak, görüp geçirmek
192erfindenicat etmek
193erforderngerektirmek
194erfüllendoldurmak, yapmak, yerine getirmek
195ergänzentamamlamak
196erhaltenalmak, kabul etmek, teslim almak
197erhöhenyükseltmek
198sich erholeniyileşmek
199erinnernhatırlatmak
200sich erkältenüşütmek
201erkennentanımak, seçmek, iyice görmek
202erklärenaçıklamak, bildirmek, beyan etmek
203sich erkundigenbilgi almak
204erlaubenizin vermek
205erlebenyaşamak, geçirmek, görmek
206erledigensonuçlandırmak, halletmek, çözmek
207erleichternkolaylaştırmak
208ernährenbeslemek, bakmak, geçindirmek
209eröffnenaçmak, açılışını yapmak
210erreichenulaşmak, yetişmek, elde etmek
211erschreckenkorkutmak, ürkütmek
212ersetzentelafi etmek
213erwartenbeklemek
214erzählenanlatmak, söz etmek
215erziehenyetiştirmek, büyütmek, eğitmek
216essenyemek, yemek yemek
217fahrenhareket etmek, kalkmak, gitmek, sürmek
218fallendüşmek, yağmak
219fangenyakalamak, tutmak
220fassentutmak, kapmak, kavramak
221faulenzentembellik etmek
222fehlennoksan olmak, eksik olmak, yok olmak
223feiernkutlamak, bayram yapmak
224fernsehentelevizyon seyretmek
225festhaltentutmak, alıkoymak, bırakmamak
226festlegensaptamak
227festnehmentutuklamak, gözaltına almak
228festsetzenbelirlemek
229feststehenkesinleşmiş olmak
230feststellenaraştırarak ortaya çıkarmak, farkına varmak
231finanzierenfinanse etmek
232findenbulmak, düşünmek
233fliegenuçmak
234fliehenkaçmak
235fließenakmak, dökülmek, dolaşmak
236folgenizlemek, takip etmek
237forderntalep etmek, mal olmak
238fördernteşvik etmek, desteklemek
239fortsetzendevam etmek, sürdürmek
240fotografierenresmini çekmek
241fragensormak
242fressenyemek, tıkınmak, hayvan gibi yemek
243sich freuensevinmek
244frierenüşümek
245frühstückenkahvaltı yapmak
246fühlenhissetmek
247führenyol göstermek, önderlik  etmek, rehberlik yapmak
248funktionierençalışmak, görevini yapmak, işlemek
249(sich) fürchtenkorkmak
250fütternbeslemek
251garantierengaranti etmek
252gebenvermek
253gefallenhoşuna gitmek
254gehengitmek, ayrılmak
255gehörenait olmak
256gelingenbaşarıyla sonuçlanmak, başarmak
257geltengeçerli olmak, yürürlükte olmak
258genehmigenmüsaade etmek, izin vermek, onaylamak
259genießentadını çıkarmak, eğlenmek
260genügenyetmek, yeterli olmak
261geschehencereyan etmek, vuku bulmak,  gerçekleşmek
262gewinnenkazanmak, elde etmek
263gewöhnenalışmak
264gießendökmek, sulamak
265glaubeninanmak, düşünmek, sanmak
266gratulierenkutlamak, tebrik etmek
267greifentutmak, yakalamak, tahmin etmek
268grillenızgara yapmak
269gründenkurmak
270grüßenselamlamak
271guckenbakmak
272habensahip olmak
273hagelndolu yağmak
274haltentutmak, muhafaza etmek
275handelndavranmak, hareket etmek
276hängenasılı durmak, asılı olmak
277hassennefret etmek
278hebenkaldırmak, ilerletmek, geliştirmek
279heiratenevlenmek
280heißenadı olmak
281heizenısıtmak
282helfenyardım etmek
283herstellenyapmak, üretmek, kurmak, sağlamak
284hinterlassengeride bırakmak
285hinweisengöstermek, işaret etmek
286hochladenyüklemek
287hoffenümit etmek, ummak, güvenmek
288holengidip almak, çağırmak
289hörenişitmek, duymak, dinlemek
290hupenkorna çalmak
291hustenöksürmek
292informierenbilgilendirmek, bilgi vermek
293installierenkurmak, tesis etmek, kurulumunu yapmak
294integrierenbirleştirmek
295interessierenilgisini uyandırmak
296sich irrenyanılmak, yanılgıya düşmek
297kämpfensavaşmak, boğuşmak
298klagenyakınmak, şikayet etmek
299klappenkatlamak
300klärenarıtmak, temizlemek, aydınlatmak
Almanca B1 Kelime Listesi
Almanca B1 Kelime Listesi 1
Almanca B1 Kelime Listesi

Sonuç olarak, Almanca B1 kelime listesi sayesinde Almanca öğrenme yolculuğunuzda B1 seviyesine ulaşmak, önemli bir dönemeçtir. Bu aşamada, dilbilgisi kurallarını daha derinlemesine anlamanın yanı sıra, kelime dağarcığınızı genişletmek de hayati önem taşır. Almanca B1 kelime listesi, bu noktada büyük bir yardımcıdır. Bu liste, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan kelimelerden oluşur ve iletişim becerilerinizi güçlendirmenize yardımcı olur.

Almanca B1 Kelime Listesi 3
Almanca B1 Kelime Listesi

Almanca B1 kelime listesi, dil öğrenme sürecinizde size güven verir ve daha karmaşık konuları anlama yolunda size adım adım rehberlik eder. Bu listeyle çalışmak, dil becerilerinizi hızla geliştirmenize ve Almanca’yı daha etkili bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.

İlginizi Çekebilir

1.Almanca En Çok Kullanılan Kelimeler

2.Almanca B1 Konuları

3.Almanca A2 Kelime Listesi

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın