Akkusativ Dativ
Gramer, A1, A2, Almanca

Akkusativ Dativ

Comments: 2

Akkusativ Dativ, Almanca dilbilgisinin önemli bir parçası olan bir kavramdır. Almanca’da bir ismin cümle içindeki rolünü belirtmek için kullanılır ve genellikle bir nesnenin doğrudan alıcısını ifade eder. Akkusativ Dativ, cümlenin birçok yönünü etkiler ve Almanca dilinin temel yapı taşlarından biridir. Almanca dilbilgisinde önemli bir yere sahip olan Akkusativ Dativ kavramı, bir ismin veya zamirin cümle içinde dolaylı nesne olarak kullanıldığı durumları belirtir. Almanca’da bir eylemin alıcısını veya dolaylı etkilenen kişiyi belirtmek için Dativ kullanılır ve dilin yapısal yapısında önemli bir rol oynar.

Almanca Akkusativ

Akkusativ durumu Almanca’da kullanırken şu noktalara dikkat etmek önemlidir:

 1. Nesne Belirtme: Fiilin etkilediği nesneyi belirtir. Özne tarafından doğrudan etkilenen veya üzerine işlem uygulanan nesneler Akkusativ durumunda yer alır. Örneğin:
  1. “Ich sehe den Hund.” (Köpeği görüyorum.)
  2. “Sie liest ein Buch.” (Bir kitap okuyor.)
 2. Belirli ve Belirsiz Tanımlama: Belirli tanımlama için “der”, “die”, “das” gibi belirli tanımlayıcılar kullanılırken, belirsiz tanımlama için “ein”, “eine”, “einen” gibi belirsiz tanımlayıcılar kullanılır. Örneğin:
  1. “Ich sehe den Hund.” (Belirli: Köpeği görüyorum.)
  2. “Ich sehe einen Hund.” (Belirsiz: Bir köpek görüyorum.)
 3. İsimlerin Cinsiyetine Göre Değişim: Almanca’da isimlerin cinsiyetine bağlı olarak belirli tanımlayıcılar değişebilir. Örneğin:
  1. “Der Mann wirft den Ball.” (Adam topu atıyor.)
  2. “Die Frau liest das Buch.” (Kadın kitabı okuyor.)
 4. Zamirlerde Akkusativ: Almanca’da zamirler de Akkusativ durumuna göre değişir. Örneğin:
  1. “Er sieht ihn.” (Onu görüyor.)
  2. “Sie kennt sie.” (Onu tanıyor.)

Almanca Akkusativ Alan Fiiller

SayıAlmanca Akkusativ Alan FiillerTürkçeleri
1sehengörmek
2essenyemek yemek
3trinkeniçmek
4kaufensatın almak
5machenyapmak
6lesenokumak
7hörendinlemek
8suchenaramak
9findenbulmak
10nehmenalmak
11besuchenziyaret etmek
12liebensevmek
13habensahip olmak
14kennentanımak
15wählenseçmek
16schreibenyazmak
17zeichnençizmek
18mögenhoşlanmak
19brauchenihtiyaç duymak
20verkaufensatmak
21treffenkarşılaşmak/buluşmak
22besitzensahip olmak
23fühlenhissetmek
24benutzenkullanmak
25erklärenaçıklamak
26verlassenterk etmek
27schneidenkesmek
28besorgentedarik etmek
29empfehlentavsiye etmek
30öffnenaçmak
31verstehenanlamak
32abholenalıp getirmek
33fotografierenfotoğraf çekmek
34begrüßenselamlamak
35bestellensipariş vermek
36reparierentamir etmek
37erinnernhatırlamak
38schließenkapatmak
39spürenhissetmek
40überprüfenkontrol etmek
41versteckensaklamak
42wechselndeğiştirmek
43schminkenmakyaj yapmak
44umarmenkucaklamak
45bezahlenödemek
46suchenaramak
47auswählenseçmek
48beobachtengözlemlemek
49probierendenemek
50unterstützendesteklemek
Almanca Akkusativ Dativ

Almanca Akkusativ Edatlar

Almanca’da Akkusativ kullanımı sadece fiillerle sınırlı değildir, bazı edatlar da doğrudan nesne olarak Akkusativ’ı takip ederler. İşte Almanca’da sık kullanılan Akkusativ edatları:

 1. bis (kadar): Ich bleibe bis morgen. (Yarına kadar kalacağım.)
 2. durch (arasından/geçerek): Wir gehen durch den Park. (Parkın arasından geçiyoruz.)
 3. entlang (boyunca): Der Fluss fließt entlang der Straße. (Nehir yol boyunca akıyor.)
 4. für (için): Ich kaufe das Geschenk für meine Schwester. (Kız kardeşim için hediye alıyorum.)
 5. gegen (karşı): Das Auto fährt gegen die Wand. (Araba duvara çarpıyor.)
 6. ohne (olmadan): Ich gehe ohne meinen Freund ins Kino. (Arkadaşım olmadan sinemaya gidiyorum.)
 7. um (etrafında/saat): Wir treffen uns um 8 Uhr. (Saat sekizde buluşuyoruz.)
 8. entgegen (karşıya/doğru): Ich laufe ihm entgegen. (Ona doğru koşuyorum.)
 9. entlang (boyunca): Der Zaun verläuft entlang des Gartens. (Çit bahçenin boyunca uzanıyor.)
 10. wider (karşı/tersine): Ich handle wider seine Meinung. (Onun fikrine karşı hareket ediyorum.)

Bu sadece birkaç örnek olup, Almanca’da Akkusativ edatlarının sayısı oldukça fazladır.

Akkusativ Dativ 1
Akkusativ Dativ

Almanca Akkusativ Örnek Cümleler

 1. Ich sehe den Hund. (Köpeği görüyorum.)
 2. Er liest ein Buch. (Kitap okuyor.)
 3. Wir kaufen das Auto. (Arabayı satın alıyoruz.)
 4. Sie trägt die Tasche. (Çantayı taşıyor.)
 5. Ich esse einen Apfel. (Bir elma yiyorum.)
 6. Er öffnet die Tür. (Kapıyı açıyor.)
 7. Sie kocht das Abendessen. (Akşam yemeğini pişiriyor.)
 8. Der Lehrer unterrichtet die Schüler. (Öğretmen öğrencileri ders veriyor.)
 9. Sie hört die Musik. (Müziği dinliyor.)
 10. Ich kaufe die Blumen. (Çiçekleri satın alıyorum.)

Almanca Dativ

Almanca dilbilgisinin önemli bir unsuru olan Akkusativ Dativ, bir ismin veya zamirin cümle içinde dolaylı nesne olarak kullanıldığı durumları belirtir. Almanca’da bir eylemin alıcısını veya dolaylı etkilenen kişiyi belirtmek için kullanılır. Bu kavram, Almanca dilinin yapısal yapısında kritik bir rol oynar ve dilbilgisi kurallarını anlamak isteyenler için temel bir taş oluşturur.

Dativ, bir eylemin dolaylı nesnesini veya alıcısını belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Ich gebe dem Lehrer ein Buch.” cümlesinde “dem Lehrer” (öğretmene) Dativ durumunda kullanılmıştır, çünkü öğretmene doğrudan bir eylemin etkisi olan bir şey veriliyor. Akkusativ Dativ, dolaylı nesne veya alıcıyı gösteren belirli tanımlayıcılar veya zamirlerle birlikte kullanılır.

Dativ durumu, bir öğenin dolaylı nesne, hedef veya alıcı olarak kullanıldığı bağlamda ortaya çıkar. Almanca cümlelerde bu durumu belirlemek için isimlere ve zamirlere belirli bir şekil verilir. Örneğin:

“Ich gebe dem Lehrer das Buch.” (Ben öğretmene kitabı veriyorum.)

“dem Lehrer” ifadesi, Dativ durumundaki özne (dolaylı nesne) olarak kullanılmıştır.

Dativ durumu, bir eylemin dolaylı etkileneni veya bir şeyin konumunu ifade etmek için kullanılır. Bu durum, İngilizce’deki “to” veya “for” gibi önlemlerle benzerdir.

Almanca Dativ Örnek Cümleler

 1. Ich gebe meiner Mutter ein Geschenk. (Anneme bir hediye veriyorum.)
 2. Er hilft seinem Freund bei den Hausaufgaben. (Arkadaşına ödevlerinde yardım ediyor.)
 3. Wir schenken unserer Lehrerin Blumen. (Öğretmenimize çiçekler veriyoruz.)
 4. Sie antwortet dem Chef auf die E-Mail. (Patrona e-postaya cevap veriyor.)
 5. Ich gebe dem Kind einen Ball. (Çocuğa bir top veriyorum.)
 6. Er erzählt seiner Schwester eine Geschichte. (Kız kardeşine bir hikaye anlatıyor.)
 7. Wir kaufen unseren Eltern ein Geschenk. (Ailemize bir hediye alıyoruz.)
 8. Sie schickt ihrem Bruder einen Brief. (Kardeşine bir mektup gönderiyor.)
 9. Ich zeige meinem Freund die Stadt. (Arkadaşıma şehri gösteriyorum.)
 10. Sie erklärt dem Schüler die Aufgabe. (Öğrenciye görevi açıklıyor.)

Bu cümlelerde “meiner”, “seinem”, “unserer”, “dem” gibi belirli tanımlayıcılar, isimleri Dativ durumunda kullanılmış dolaylı nesneleri belirtmek için kullanılmıştır.

Almanca Dativ Alan Fiiller

AlmancaTürkçe AçıklamaÖrnek Cümle
antwortencevap vermekEr konnte ihr nicht sofort antworten. – Hemen cevap veremedi.
Dankenteşekkür etmekIch danke Ihnen. – Size teşekkür ederim.
fehleneksik olmak; ayrılmakWas fehlt Ihnen? – Sizin sorununuz nedir?

Bu ifade genellikle birinin sağlık durumu veya genel bir sorun hakkında endişe duyulduğunda kullanılır. Doktorlar veya sağlık profesyonelleri tarafından hastaların ne tür bir rahatsızlık yaşadığını anlamaya çalışırken sıkça kullanılır.
gefallenhoşuna gitmek; beğenmekDer Hut gefällt mir gut. – Şapka bana güzel görünüyor.
(gut/schlecht) gehengitmek; başarıyla sonuçlanmak/olmamakWie geht es dir? – Nasılsın? (Tam çevirisi: Sana nasıl gidiyor?)
gehörenait olmakWem gehört der Schlüssel? – Anahtar kime ait?
glaubeninanmak; düşünmekIch glaube dir. – Sana inanıyorum.
gratulierentebrik etmekSie gratulieren ihm zum Geburtstag. – Ona (erkek) doğum günü için tebrik ediyorlar.
helfenyardım etmekKann ich Ihnen helfen? – Size yardımcı olabilir miyim?
leidtunüzgün olmakEntschuldigung, das tut mir leid. – Özür dilerim, bu benim için üzücü.
passenuymak; uygun olmakDie Hose passt mir leider nicht. (Maalesef pantolon bana uymuyor.)

Der Termin passt mir nicht. (Bu randevu benim için uygun değil.)
schmeckentatmak; lezzetli olmakDie Torte schmeckt uns. – Pasta bize lezzetli geliyor.
stehenyakışmak; durmakDas Kleid steht ihr gut. – Elbise ona güzel yakışıyor.
wehtunağrımak; incitmekDer Kopf tut mir weh. – Başım ağrıyor.
zuhörendinlemek/kulak vermekBitte hören Sie mir genau zu. – Lütfen bana kulak verin.
Akkusativ Dativ

Almanca Akkusativ Dativ Farkları

Akkusativ Dativ, Almanca dilbilgisinin temel kavramlarıdır ve genellikle isimlerin farklı fonksiyonlarını belirtmek için kullanılırlar. Her ikisi de bir ismin cümle içindeki rolünü belirtir, ancak bu roller farklılık gösterir ve genellikle ismin ilişkide olduğu öğe üzerinde odaklanırlar.

Akkusativ: Doğrudan Nesneyi Belirtir

Akkusativ, bir ismin doğrudan nesne olarak kullanıldığı durumları belirtir. Bu durumda, isim veya zamir bir eylemin etkisinde kalan veya bir eylemin doğrudan hedefi olan öğeyi temsil eder. Örneğin, “Ich sehe den Hund.” cümlesinde “den Hund” (köpeği) doğrudan nesnedir ve Akkusativ durumunda kullanılmıştır. Akkusativ genellikle sorulan soruları yanıtlamak için kullanılır: “Was?” (Ne?)

Dativ: Dolaylı Nesneyi veya Alıcıyı Belirtir

Dativ, bir ismin dolaylı nesne olarak kullanıldığı durumları belirtir. Bu durumda, isim veya zamir bir eylemin dolaylı etkilenen veya alıcısı olan öğeyi temsil eder. Örneğin, “Ich gebe dem Lehrer das Buch.” cümlesinde “dem Lehrer” (öğretmene) dolaylı nesnedir ve Akkusativ Dativ durumunda kullanılmıştır. Dativ genellikle sorulan soruları yanıtlamak için kullanılır: “Wem?” (Kime?)

Akkusativ Dativ arasındaki temel fark, bir ismin cümle içindeki rolünü ve ilişkide olduğu öğeyi belirtme şekilleridir. Akkusativ, doğrudan etkilenen öğeyi belirtirken, Dativ dolaylı etkilenen veya alıcı öğeyi belirtir. Örneğin, “Ich sehe den Hund.” (Köpeği görüyorum.) cümlesinde “den Hund” doğrudan nesne iken, “Ich gebe dem Lehrer das Buch.” (Öğretmene kitabı veriyorum.) cümlesinde “dem Lehrer” dolaylı nesnedir.

Akkusativ Dativ Kullanımında Değişen İsimler

Almanca’da isimler, Akkusativ veya Dativ durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Belirli tanımlayıcılar ve zamirler, isimlerin durumuna göre değişebilir. Bu değişiklikler, cümlenin anlamını netleştirmeye ve doğru yapıyı oluşturmaya yardımcı olur.

Sonuç olarak Akkusativ Dativ, Almanca dilbilgisinin temel taşlarıdır ve doğru bir şekilde kullanıldığında cümlenin anlamını belirleyen önemli kavramlardır. Akkusativ doğrudan nesneyi belirtirken, Dativ dolaylı nesneyi veya alıcıyı belirtir. Bu Akkusativ Dativ kavramlarının anlaşılması, Almanca dilinde doğru ve etkili iletişim için önemlidir.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Akkusativ

2. Almanca Dativ (Almancada İsmin -e Hali)

3. Almanca İsmin Halleri

5/5 - (2 votes)
Yazar: Almanca Portalı

“Akkusativ Dativ” üzerine 2 yorum

Yorum yapın