İngilizce Cümle Kurma
İngilizce

İngilizce Cümle Kurma

İngilizce Cümle Kurma; günümüzde dünya çapında iletişim kurmanın en önemli aracıdır. İş dünyasının akademik ortamlarına kadar pek çok alanda İngilizce kullanımı mevcuttur. İngilizce cümle kurma becerisi, bu dilin etkili bir şekilde iletişim kurma amacına hizmet eder. Bir cümle kurarken, kelime dağarcığınızı dilbilgisi kurallarını kullanarak uygun bir şekilde düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Bu içerikte, Her dilde olduğu gibi İngilizce cümle kurma sürecinde temel kurallar ve ipuçları ele alınacak, böylece okuyucularımızın bu becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunacaktır.

Yüklem Nedir?

Yüklem, bir cümlenin ana halinden biridir. Ayrıca, genellikle bir eylem, durum veya durumu ifade eden bir fiil veya fiil öbeğidir. Bir cümlenin yüklemi, cümlenin öznesiyle birlikte anlamının anlamı tamamlar ve cümlenin ana mesajını iletmeye yardımcı olur. İngilizce cümlelerde yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır, ancak bazen cümlelerin başında yer alabilir.

Aşağıdaki örnekte, özne ve yüklemin nerede olduğu gösterilmiştir.

O (özne) bir kitap okuyor (yüklem).

İngilizce’de Cümle Nasıl Kurulur?

 İngilizce cümle kurmak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Özneyi Belirleme: Kim veya ne hakkında konuştuğunuzu belirlemeniz gerekir.
 2. Yüklemi Belirleme: Özneyle ilgili olan eylem, durum veya durum seçilebilir ve belirtilir.
 3. Nesneyi Belirleme: Eylemin doğrudan değiştirilmesi veya yönlendirdiği varlıkları veya kişiyi belirler.
 4. Diğer Unsurları Eklemek (isteğe bağlı) : Cümlenin netleştirilmesi veya genişletilmesi için gerekli olan diğer unsurları içerir.

İngilizce bir cümle oluşturalım:

Özne: Tom

Yüklem: seviyor (seviyor)

 Nesne: Mary

Bu unsurları bir araya getirerek bir cümle yapalım.

“Tom Mary’yi seviyor.” (Tom, Mary’yi seviyor.)

İngilizce Cümle Kurma: Cümle Yapısı; Özne ve Yüklem

Ingilizce Cumle Kurma 1
İngilizce Cümle Kurma

İngilizce cümlelerde, özne ve yüklem cümlenin temel yapı taşlarıdır.

 1. Özne (Konu) :
 1. Özne, cümlenin kime veya ne hakkında olduğunu belirtir.
 2. Bir isim, zamir veya isim tamlaması olarak gelir.
 3. Örneğin: “John”, “kedi”, “o”, “öğrenciler”.
 4. Yüklem (Yüklem) :
  • Yüklem, özneyle gelişme eylemi, durum veya durumu belirtir.
  • Bir fiil veya fiil öbeği olabilir.
  • Örneğin: “koşuyor”, “öğle yemeği yedi”, “sınavlara çalışıyor”, “yüzebiliyor”.

Özne ve yüklemi içeren bazı cümleler:

 1. Özne + Basit Fiil Yüklemi:
  “O şarkı söylüyor.” (O şarkı söyler.)
  “Köpek havlıyor.” (Köpek havlar.)
 1. Özne + Yardımcı Fiil Yüklemi:
  “Futbol oynuyorlar.” (Onlar futbol oynuyorlar.)
  “Ödevini bitirdi.” (O, ev ödevini bitirdi.)
 1. Özne + Fiil + Nesne:
  “Seni seviyorum.” (I love you.)
  “Kitap okuyorlar.” (Onlar kitap okuyorlar.)
 1. Özne + Fiil + Zaman Tümcesi:
  “Dün İngilizce çalıştık.” (Dün İngilizce çalıştı.)
  “Gelecek hafta sonu büyükanne ve büyükbabasını ziyaret edecek.” (O, gelecek hafta sonu büyükannesini ve büyük babasını ziyaret edecek.)
 1. Özne + Fiil + Yer Tümcesi:
  “Parti Sarah’nın evinde olacak.” (Parti, Sarah’ın evinde olacak.)
  “Londra’da yaşıyor.” (O, Londra’da yaşıyor.)

İngilizce Cümlenin Öğeleri

Özne: Bir cümlenin kim veya ne hakkında olduğu belirtilen kısımdır.

Aşağıda özne örneği verilmiştir.

John is studying for his exam.

John sınavı için çalışıyor.

Sıfat: Bir isim veya zamiri nitelendiren kelimelerdir. İngilizce cümlelerde sıfatlar, bir nesnenin veya kişinin özelliklerini belirtmek için kullanılır.

Aşağıda sıfat örneği verilmiştir.

The big house

Büyük ev

Zamir: Bir ismin yerine geçen kelimelerdir ve genellikle bir özneyi veya bir nesneyi belirtmek için kullanılırlar. İngilizce’de kullanılan zamirler, cümlenin akıcılığını sağlar ve tekrarlanmayı önler.

Aşağıda zamir örneği verilmiştir.

He is my friend.
(O, benim arkadaşım.)

İngilizce Cümle Kurarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

İngilizce cümle kurma becerisi, dilin temel yapı taşlarından biridir ve etkili iletişim için önemlidir. İşte İngilizce cümleyi kurarken dikkat etmeniz gerekenler:

 1. Özne ve Yüklem İlişkisi: Her cümle bir özne ve bir yüklem içermelidir. Özne, cümlenin kime veya ne hakkında olduğunu belirtirken, yüklem, özneyle ilgili hareket, durum veya durumu ifade eder.
 2. Cümle Yapısı: İngilizce cümleler genellikle “Özne – Yüklem – Nesne” şeklinde bir yapıya sahiptir. Ancak bu yapı esnektir ve cümleler farklı biçimlerde oluşturulabilir.
 3. Zaman ve Zamirler: İngilizce cümlelerde zamanı ve zamirleri doğru kullanmak önemlidir. Zamirler, öznenin yerini alır ve tekrarlanmayı bekler.
 4. Kelime Sırası: İngilizce kelimelerin kelime sırası önemlidir. Genellikle özne-yüklem-nesne düzeni sıralanır.
 5. Bağlaçlar ve Bağlaçlar: Bağlaçlar ve bağlaçlar, cümleleri birleştirir ve saklanır. Bu ifadeleri doğru bir şekilde kullanarak cümlelerinizi daha etkili hale getirebilirsiniz.
 6. Anlam ve Duygu: İngilizce cümlelerinizi oluştururken, iletmek istediğiniz anlamı ve duyguyu göz önünde bulundurun. Düşüncelerinizi doğru bir şekilde ifade etmek için uygun kelimeleri ve ifadeleri seçin.
 7. Noktalama İşaretleri: Doğru noktalama işaretlerini kullanın, cümlenin anlamını açıklığa dönüştürün. Her cümlenin uygun bir sonucu olmalıdır.
 8. Düşünce Akışı: İyi bir cümle kurarken, düşüncelerinizi düzenli bir şekilde ifade etmeye dikkat edin. Cümlenin akıcı ve anlaşılır olması için doğru bir mantıksal ve konumu önemlidir.

Bu temel bilgileri anlayarak ve değiştirerek, İngilizce cümle kurmanızı geliştirebilir ve etkili iletişim kurabilirsiniz. Düzenli pratik yaparak, dil öğrenmenizi daha da güçlendirebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

1.En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

2.İngilizce Zarflar

3.İngilizce Kendini Tanıtma

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın