İngilizce Zarflar
İngilizce

İngilizce Zarflar

İngilizce dilinin temel yapı taşlarından biri olan İngilizce zarflar, cümlenin anlamını derinleştirir ve tamamlar. İngilizce Zarflar, bir eylemin nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar sıklıkta veya ne kadar derecede gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu makalede, farklı dillerde olduğu gibi İngilizce zarfların farklı türlerini, kullanımlarını ve örneklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bölüm 1: İngilizce Zarflar Türleri

Zaman Zarfları (Adverbs of Time)

Örnekler: “yesterday” (dün), “soon” (yakında), “today” (bugün)

Açıklama: Bir eylemin zamanını belirten zarflardır. Örneğin, “yesterday” (dün) zarfı geçmiş bir zamanı ifade eder.

Yer Zarfları (Adverbs of Place)

Şekil/Manner Zarfları (Adverbs of Manner)

Örnekler: “quickly” (hızlıca), “carefully” (dikkatlice), “happily” (mutlu bir şekilde)

Açıklama: Bir eylemin nasıl gerçekleştiğini belirten zarflardır. Örneğin, “quickly” (hızlıca) zarfı bir eylemin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade eder.

Derece Zarfları (Adverbs of Degree)

Sıklık Zarfları (Adverbs of Frequency)

Örnekler: “always” (her zaman), “often” (sık sık), “rarely” (nadiren)

Açıklama: Bir eylemin ne sıklıkta gerçekleştiğini belirten zarflardır. Örneğin, “always” (her zaman) zarfı bir eylemin sürekli olarak gerçekleştiğini ifade eder.

Zamirsel Zarflar (Pronominal Adverbs)

Örnekler: “here” (buraya), “there” (oraya), “where” (nerede)

Açıklama: Hem zarf hem de zamir olarak kullanılan özel bir zarf türüdür. Örneğin, “here” (buraya) zarfı bir yere işaret ederken aynı zamanda o yeri belirtir.

Örnekler: “here” (burada), “there” (orada), “everywhere” (her yerde)

Açıklama: Bir eylemin nerede gerçekleştiğini belirten zarflardır. Örneğin, “everywhere” (her yerde) zarfı herhangi bir yerde gerçekleşen bir eylemi ifade eder.

Örnekler: “very” (çok), “extremely” (son derece), “quite” (oldukça)

Açıklama: Bir özelliğin veya durumun ne kadar olduğunu belirten zarflardır. Örneğin, “very” (çok) zarfı bir durumun yüksek derecede olduğunu ifade eder.

Bölüm 2: Zarfların Kullanımları ve Örnekler

Zaman Zarfları Kullanımları ve Örnekler

Örnek Cümle: “I will meet you tomorrow.”

Açıklama: “tomorrow” (yarın) zarfı, bir eylemin zamanını belirten bir zaman zarfıdır. Bu örnekte, yarın gerçekleşecek buluşmayı ifade eder.

Yer Zarfları Kullanımları ve Örnekler

Şekil/Manner Zarfları Kullanımları ve Örnekler

Örnek Cümle: “He spoke calmly despite the chaos.”

Açıklama: “calmly” (sakin bir şekilde) zarfı, bir eylemin nasıl gerçekleştiğini belirten bir şekil zarfıdır. Bu örnekte, karmaşaya rağmen sakin bir şekilde konuştuğunu ifade eder.

Derece Zarfları Kullanımları ve Örnekler

Örnek Cümle: “The movie was extremely boring.”

Açıklama: “extremely” (son derece) zarfı, bir özelliğin veya durumun ne kadar olduğunu belirten bir derece zarfıdır. Bu örnekte, film çok sıkıcı olduğunu belirtir.

Sıklık Zarfları Kullanımları ve Örnekler

Zamirsel Zarflar Kullanımları ve Örnekler

Örnek Cümle: “Please put the book here.”

Açıklama: “here” (buraya) zarfı, hem bir zarf hem de bir zamir olarak kullanılan bir zamirsel zarftır. Bu örnekte, kitabın yerini belirtir.

Örnek Cümle: “She looked for her keys everywhere.”

Açıklama: “everywhere” (her yerde) zarfı, bir eylemin nerede gerçekleştiğini belirten bir yer zarfıdır. Bu örnekte, anahtarları herhangi bir yerde aradığını ifade eder.

Örnek Cümle: “She always arrives early for meetings.”

Açıklama: “always” (her zaman) zarfı, bir eylemin ne sıklıkta gerçekleştiğini belirten bir sıklık zarfıdır. Bu örnekte, toplantılara her zaman erken geldiğini ifade eder.

Ingilizce Zarflar 1
İngilizce Zarflar

Bölüm 3: Zarfların Cümle İçindeki Konumu ve Sıralaması

İngilizce Zarfların Cümlenin Ortasında Kullanımı

Örnekler: “She reads slowly.”

Açıklama: Zarflar, eylemden sonra veya öznenin ardından gelerek cümlenin ortasında kullanılabilirler. Bu örnekte, zarf eylemden sonra gelerek eylemin nasıl gerçekleştiğini belirtir.

İngilizce Zarfların Cümlenin Başında Kullanımı

Örnekler: “Quickly, he ran to catch the bus.”

Açıklama: Zarflar, cümlenin başında da gelebilirler ve cümlenin başında vurgu oluştururlar. Bu örnekte, “quickly” (hızlıca) zarfıyla eylem başlangıçta vurgulanmıştır.

İngilizce Zarfların Cümlenin Sonunda Kullanımı

Örnekler: “She sings beautifully.”

Açıklama: Zarflar, cümlenin sonunda eylemi veya özelliği vurgulamak için kullanılabilirler. Bu örnekte, “beautifully” (güzel bir şekilde) zarfı, şarkı söyleme eylemini vurgular.

Bölüm 4: İstisnai Durumlar ve İpucular

Zarfların Çoğul Kullanımı

Örnekler: “I walked slowly and quietly.”

Açıklama: Bazı durumlarda, birden fazla zarf bir arada kullanılabilir ve her biri farklı bir özelliği veya durumu belirtir. Bu örnekte, “slowly” (yavaşça) ve “quietly” (sessizce) zarfları bir arada kullanılmıştır.

İki Zarfın Ardışık Kullanımı

Örnekler: “He spoke softly yet firmly.”

Açıklama: Ardışık olarak kullanılan iki zarf, bir eylemin farklı yönlerini veya özelliklerini vurgular. Bu örnekte, “softly” (yumuşak bir şekilde) ve “firmly” (kesin bir şekilde) zarfları, konuşmanın farklı niteliklerini ifade eder.

Bölüm 5: İngilizce Zarfların Sık Yapılan Hatalar ve Nasıl Doğru Kullanılır?

Zarfların Yanlış Yerlerde Kullanılması: Örneğin, “He drives carefully” yerine “He drives careful” gibi.

Zarf Sıralamalarındaki Hatalar: Örneğin, “She speaks English good” yerine “She speaks English well” gibi.

Zarf ve Sıfatların Karıştırılması: Örneğin, “He is very fastly” yerine “He is very fast” gibi.

İngilizce zarflar, dilin anlamını derinleştiren ve zenginleştiren önemli bir dilbilgisi unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu makalede, farklı zarf türlerinin kullanımları ve örnekleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. İngilizce zarflar doğru bir şekilde kullanılması, dil becerilerinizi geliştirmenize ve daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Zarfların kullanımıyla ilgili bu rehberi takip ederek, İngilizce dilinde daha güçlü ve yetkin bir konuşmacı veya yazıcı olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

1.En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

2.İngilizce Davetiye Örnekleri

3.İngilizce Kendini Tanıtma

5/5 - (2 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın