İngilizce Bağlaçlar
İngilizce

İngilizce Bağlaçlar


İngilizce Bağlaçlar, dildeki en önemli yapı taşlarından biridir ve cümleleri bir araya getirerek anlamı şekillendirirler. İngilizce bağlaçlar, farklı ilişkileri ifade etmek için kullanılır ve metinlerin akıcılığını artırır.

İngilizce bağlaçlar, cümleleri birleştirirken zaman, sebep-sonuç ilişkisi, karşılaştırma, koşul, benzerlik gibi farklı ilişkileri ifade edebilirler. Örneğin, “and” (ve) bağlacı iki cümleyi ya da kelimeyi birleştirirken, “but” (ama) bağlacı zıtlık ya da karşıtlık ifade eder.

İngilizce bağlaçlar sadece cümleleri birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda paragrafları ve fikirleri de bağlar. Bu da yazıların daha tutarlı ve akıcı olmasını sağlar.

Bağlaçların doğru kullanımı, hem yazılı hem de sözlü iletişimde önemlidir çünkü bağlaçlar olmadan cümleler arasında mantıklı bir bağlantı kurmak zorlaşır. Bu nedenle, İngilizce öğrenenler için bağlaçların doğru kullanımını anlamak ve pratiğini yapmak önemlidir.

Coordinating Conjunctions (Koordine eden İngilizce bağlaçlar)

Koordinatör bağlaçlar veya koordinatörler olarak da bilinen koordine bağlaçlar, cümle içerisindeki bir ya da birden fazla öğeyi birleştirmek için kullanılır.

Bu bağlaçlar “FANBOYS” olarak kısaltılır.

Coordinating ConjunctionsTürkçesiÖrnek Cümle
Forİçin, çünkü“I went to the store, for I needed to buy some groceries.”“Market’e gittim, çünkü bazı market alışverişi yapmam gerekiyordu.”
AndVe“I like to read books, and I enjoy watching movies.”“Kitap okumayı severim, ve film izlemekten hoşlanırım.”
NorNe de“She neither drinks coffee, nor does she consume tea”.”O ne kahve içer, ne de çay tüketir.”
ButAma“She wanted to go to the party, but she had to study for her exams.””Partiye gitmek istedi, ama sınavları için çalışmak zorundaydı.”
OrVeya“Would you like tea or coffee?””Çay mı yoksa kahve mi istersiniz?”
YetYine de, ama, halbuki“She studied hard for the exam, yet she didn’t get a good grade.”Sınav için çok çalıştı, ama yine de iyi bir not alamadı.”
SoBu yüzden/nedenle“It was raining heavily, so we decided to stay indoors.””Şiddetli yağmur yağıyordu, bu yüzden içeride kalmaya karar verdik.”

Correlative Conjunctions (Benzer, ilişki sağlayan İngilizce bağlaçlar):

Benzer İngilizce bağlaçlar, çiftler halinde görünen ve cümle içinde eşit öneme sahip ve belirli bir ilişkiye sahip olan kelimeleri, ifadeleri veya cümlecikleri birleştirmek için kullanılan bir tür bağlaçtır.

Correlative ConjunctionsTürkçesiÖrnek Cümle
both..and..Hem…hem de“Both John and Susan like to travel, and they often go on adventures together.””Hem John hem de Susan seyahat etmeyi severler ve genellikle birlikte maceralara çıkarlar.” Formun Üstü  
neither..nor..Ne…ne de“Neither the cat nor the dog wanted to go outside in the rain.””Ne kedi ne de köpek yağmurda dışarı çıkmak istemedi.”
not only..but also…Sadece .. değil, ayrıca…“Not only did she finish her project ahead of schedule, but she also exceeded all expectations.””Sadece projesini planlanandan önce bitirmedi, aynı zamanda tüm beklentilerin de ötesine geçti.”
either..or..Ya…ya da…“You can either have tea or coffee for breakfast.””Kahvaltıda ya çay ya da kahve içebilirsin.”
not…but…değil…ama…“She is not rich, but she is happy.””O zengin değil, fakat mutlu.”  
whether….or…mi yoksa… mi“I don’t know whether I should go to the party or stay home.””Partiye gitmeli miyim yoksa evde mi kalmalıyım bilmiyorum.”

Zaman Belirten İngilizce Bağlaçlar

Zaman belirten İngilizce bağlaçlar, cümlelerde zamansal ilişkileri ifade etmek için kullanılan bağlaçlardır.

Zaman Belirten BağlaçlarTürkçesiÖrnek Cümle
Before-dan önce, öncesinde“I always check my email before starting work.””İşe başlamadan önce her zaman e-postalarımı kontrol ederim.”
After-dan sonra, ardından“I like to relax with a cup of tea after finishing my work.””İşimi bitirdikten sonra bir fincan çay ile rahatlamayı severim.”
When-dığı zaman“I usually go for a walk when the weather is nice.””Hava güzel olduğunda genellikle yürüyüşe çıkarım.”
Whenever-dığında“I drink coffee whenever I feel tired.””Yorgun hissettiğim her zaman kahve içerim.” Formun Üstü  
As long assüresince, -dığı sürece“You can borrow my car as long as you return it by tomorrow.””Arabayı yarına kadar geri getirdiğin sürece arabamı ödünç alabilirsin.” Formun Üstü  
Until-a kadar“I will wait here until you finish your meeting.””Toplantını bitirene kadar burada bekleyeceğim.”
Whileiken, sırasında“I like to listen to music while I’m cooking.””Yemek yaparken müzik dinlemeyi severim.”
Thensonra“I finished my homework, then I went to bed.””Ev ödevimi bitirdim, sonra yatağa gittim.”
OnceGerçekleşir gerçekleşmez“Once you finish reading the book, let me know your thoughts.””Kitabı okumayı bitirdiğinizde, düşüncelerinizi bana bildirin.”
Sinceden beri“I have been studying English since I was in high school.””Lisedeyken İngilizce çalışıyorum.”
Nowşu anda, şimdi“I am studying for my exams now.””Şu anda sınavlarıma çalışıyorum.”
Duringsüresince, sırasında“I read a book during my lunch break.””Öğle aramda bir kitap okurum.”
Immediately  … anda, olur olmaz, -den hemen sonra“Ali immediately called his friend as soon as he heard the news.” “Ali haberleri duyar duymaz hemen arkadaşını aradı.”
By the time-e kadar, -dığı zaman, -meden önce“By the time we arrived at the station, the train had already left.””İstasyona vardığımızda, tren zaten kalkmıştı.”
Ingilizce Baglaclar
İngilizce Bağlaçlar

Neden-Sonuç Belirten İngilizce Bağlaçlar

Neden-sonuç belirten İngilizce bağlaçlar, bir olayın nedenini ve sonucunu ilişkilendirmek için kullanılan bağlaçlardır.

Neden-Sonuç Belirten BağlaçlarTürkçesiÖrnek Cümle
AsÇünkü, için“As I was leaving the house, it started to rain.””Evden ayrılırken, yağmur yağmaya başladı.”
As a result ofbunun bir sonucu olarak, sonucunda“She missed the bus, as a result of which she was late for work.””Otobüsü kaçırdı, bunun sonucunda işe geç kaldı.”
Becauseçünkü, dolayı, zira“I didn’t go to the party because I was feeling tired.””Partiye gitmedim çünkü yorgun hissediyordum.”
Because ofdolayısıyla“The match was cancelled because of heavy rain.””Maç şiddetli yağış nedeniyle iptal edildi.”
Hencebundan dolayı, bu sebepten“She forgot her laptop at home, hence she had to return to fetch it.””Evde dizüstü bilgisayarını unuttu, bu nedenle onu almak için geri dönmek zorunda kaldı.”
Consequentlysonuç olarak, dolayısıyla“She missed her flight, consequently she had to reschedule her trip.””Uçağını kaçırdı, bu nedenle seyahatini yeniden planlamak zorunda kaldı.”
Eventuallyneticede, nihayetinde, eninde onunda“He worked hard and eventually became successful.””Sıkı çalıştı ve sonunda başarılı oldu.”
Finallynihayet, en sonunda“After hours of waiting, the bus finally arrived.””Saatlerce bekledikten sonra, otobüs nihayet geldi.”
For that reasonbu nedenden dolayı“She didn’t like the movie, for that reason she left the theater early.””Filmi beğenmedi, bu nedenle tiyatroyu erken terk etti.”
In that caseo halde“You forgot your umbrella. In that case, you should borrow mine.””Şemsiyenizi unuttunuz. O zaman benimkini ödünç almalısınız.”
Now that-dığından, madem“Now that it’s raining, we should stay indoors.””Yağmur yağdığına göre, içeride kalmalıyız.”
On account ofnedeniyle, yüzünden“The match was cancelled on account of bad weather.””Maç kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.”
Seeing thatmadem, madem ki, yani, görünce“Seeing that it’s already late, let’s call it a night.””Artık geç olduğuna göre, geceyi sonlandıralım.”
Since-diği için, -diğinden beri“She has been studying English since she was in high school.””Lisedeyken İngilizce çalışıyor.”
Thereforebu nedenle, bu yüzden“He didn’t study for the exam; therefore, he failed.””Sınav için çalışmadı; bu nedenle başarısız oldu.”
Sobundan dolayı, haliyle, için“She studied hard for the exam, so she passed with flying colors.””Sınava sıkı çalıştı, bu yüzden parlak bir şekilde geçti.”
That’s whybu nedenle, bu yüzden“He didn’t sleep well last night, that’s why he looks tired today.””Dün gece iyi uyumadı, işte bu yüzden bugün yorgun görünüyor.”

Aynı Fikri Belirten İngilizce Bağlaçlar

“Aynı fikri belirten ingilizce bağlaçlar”, iki farklı cümlenin veya ifadenin aynı fikri vurgulamak amacıyla birleştirilmesine yardımcı olan bağlaçlardır.

Aynı Fikri Belirten BağlaçlarTürkçesiÖrnek Cümle
Additionallybundan başka, ayrıca“She speaks fluent Spanish. Additionally, she is learning French.””Akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor. Ayrıca, Fransızca öğreniyor.”
Alsoayrıca“She likes to read books. Also, she enjoys watching movies.””Kitap okumayı sever. Ayrıca, film izlemekten hoşlanır.”
As well as-e ilave olarak, birlikte, yanısıra“She speaks English fluently as well as French.””Akıcı bir şekilde İngilizce konuşur, ayrıca Fransızca konuşur.”
Besidesayrıca, üstelik, zaten, bir de, ek olarak“She enjoys reading books. Besides, she also loves hiking.””Kitap okumaktan hoşlanır. Ayrıca, doğa yürüyüşlerini de sever.”
Furthermoredahası“She has a lot of experience in marketing. Furthermore, she has excellent communication skills.””Pazarlama alanında çok deneyime sahip. Ayrıca, mükemmel iletişim becerilerine sahip.”
In additionhem de, ilaveten, üstelik“She enjoys playing tennis. In addition, she also likes swimming.””Tenis oynamaktan hoşlanır. Bunun yanı sıra, yüzmeyi de sever.”
Moreoverdahası“She speaks Spanish fluently. Moreover, she has lived in Spain for several years.””Akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor. Dahası, İspanya’da birkaç yıl yaşadı.”
İngilizce Bağlaçlar

İlginizi Çekebilir

1.En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

2.İngilizce Zarflar

3.İngilizce Kendini Tanıtma

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın