Genitiv
Gramer, Almanca, B2

Genitiv Ne Demek?

Başlıca dilbilgisi terimleri arasında yer alan “Genitiv”, dilin yapı taşlarından biridir ve pek çok dilde önemli bir rol oynar. Genitiv, bir ismin sahip olduğu şeyi veya bir ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. Özellikle Almanca gibi dillerde sıkça karşılaşılan bu terim, isimler arasındaki bağlantıları belirtmek için kullanılır. Genitiv yapısı, hem isimlerin sahiplik durumunu ifade etmek için hem de bir nesnenin diğerine olan ilişkisini göstermek için kullanılır.

Almanca Genitiv

Almanca dilbilgisinin önemli bir bileşeni olan “Genitiv” kavramı, dil öğrenenler için bazen karmaşık gelebilen bir konudur. Genitiv, sahiplik ve ilişki belirtme amacıyla kullanılan bir dil yapılarından biridir. Almanca’da, bir ismin sahibini veya ilişkisini belirtmek için Genitiv yapıyı kullanırız. Bu yapı, özellikle belirli durumlarda ve belirli isimlerle sıkça karşımıza çıkar. Almanca’da Genitiv kullanımını anlamak, dilin derinliklerine inmek ve doğru bir şekilde kullanabilmek için önemlidir.

Türkçe dilinde, isim tamlamaları sıkça kullanılan ve bir ismin başka bir isme ait olduğunu gösteren yapılar arasındadır. Örneğin, “Ali’nin arabası”, “kitabın kapağı” gibi cümlelerde isim tamlamalarıyla bir ismin diğerine aidiyeti veya ilişkisi belirtilir. Bu tamlamalar oluşturulurken genellikle ilk ismin sonuna “-in” takısı eklenir ve bu takı, ismin sahip olduğu durumu ifade eder. Bu yapı, Türkçe dilbilgisinde önemli bir yer tutar ve iletişimde sıkça kullanılır.

Almanca’da, artikeli “der” ve “das” olan isimler Genitiv formunda “des” ile kullanılırken, “die” olanlar ise “der” ile kullanılır.

HalErilDişilNötrÇoğul
Nominativ
(Yalın Hal)
der
ein
kein
die
eine
keine
das
ein
kein
die

keine
Akkusativ
(-i hali)
den
einen
keinen
die
eine
keine
das
ein
kein
die

keine
Dativ
(-e hali)
dem
einem
keinem
der
einer
keiner  
dem
einem
keinem
den

keinen
Genitiv
(-in hali)
des
eines
keines
der
einer
keiner
des
eines
keines
der

keiner
Genitiv

Almanca’da, artikeli “der” ve “das” olan isimler Genitiv formunda “des” ile kullanılırken, “die” olanlar ise “der” ile kullanılır. Ancak bazı isimlerde artikellerinin değişiminin yanı sıra, çekim ekleri de alabilirler.

Almanca’da, artikeli “der” ve “das” olan isimlerin artikeli “des” şeklini alır ve ismin sonuna “-s” veya “-es” takısı eklenir. İsim tek heceliyse sona “-es” takısı, iki veya daha çok heceliyse “-s” takısı eklenir. Ayrıca “-s”, “-z”, “-ß” veya “-x” ile biten isimler de sonlarına “-es” takısı alırlar.

Öte yandan, artikeli “die” olan bir ismin Genitiv formu için “der” şekline dönüştürülür ve ismin sonuna hiçbir takı eklenmez.

Çoğul isimlerin artikeli “die” olduğundan, Genitiv formunda “der” şekline girer ve ismin sonuna hiçbir takı gelmez.

Genitiv 1
Genitiv

Aşağıdaki tabloda hal durumlarına göre çeşitli örnekler tekil ve çoğul formlarda gösterilmiştir:

HalTekilÇoğul
Nominativder Computer
bilgisayar

die Blume
çiçek

das Buch
kitap
die Computer
bilgisayarlar

die Blumen
çiçekler

die Bücher
kitaplar
Akkusativden Computer
bilgisayarı

die Blume
çiçeği

das Buch
kitabı
die Computer
bilgisayarları

die Blumen
çiçekleri

die Bücher
kitapları
Dativdem Computer
bilgisayara

der Blume
çiçeğe

dem Buch
dem Buche
kitaba
den Computern
bilgisayarlara

den Blumen
çiçeklere

den Büchern
kitaplara
Genitivdes Computers
bilgisayarın

der Blume
çiçeğin

des Buches
des Buchs
kitabın
der Computer
bilgisayarların

der Blumen
çiçeklerin

der Bücher
kitapların

Almancada, bazı eril isimler “N-Deklination” adı verilen zayıf bir çekime tabi tutulur. Bu tür isimler, çoğul yapıldığında tekil hallerinde aldıkları -(e)n ekiyle çoğul hale gelirler.

Artikeli “der” olan ve çoğulda sonlarına bir “-n” veya “-en” takısı alan isimler, diğer durumlarda olduğu gibi bahsi geçen konu yapısında da özel bir durum sergilerler. Bu isimler, “der” olan artikelleri “des” şekline dönüştürüldükten sonra kendilerinden sonra gelen ismin sonuna “-s” veya “-es” yerine çoğulda aldıkları takı olan “-n” veya “-en” eklenir.

HalTekilÇoğul
Nominativder Soldat
asker
die Soldaten
askerler
Akkusativden Soldaten
askeri
die Soldaten
askerleri
Dativdem Soldaten
askere
den Soldaten
askerlere
Genitivdes Soldaten
des Soldates
askerin
der Soldaten
askerlerin
Genitiv

Almancada Özel İsimlerdeki İsmin -İn Hali yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Almancada özel isimlerin bu konunun hali oluşturulurken, İngilizce’deki gibi ismin sonuna “-s” eki eklenerek yapılabilir. Bu özellikle konuşma dilinde oldukça yaygın bir kullanımdır.

Das ist Gills Hund.
(Bu Gil’in köpeğidir.)

Almancada Genitiv Kullanımı

Türkçe’de bir isim tamlamasının Almanca’sıyla karşılaştırıldığında iki önemli fark göze çarpar:

  1. Türkçe bir tamlamada, ilk isim Almanca’da ikinci sıraya gelir.
  2. Türkçe’de, tamlamanın ikinci isminin sonuna bir -ı veya -i eklenirken, Almanca’da bu isim yalın halde kullanılır

Türkçe’de, tamlama içindeki ikinci ismin bu hali daha çok yazılı dilde kullanılırken, konuşma dilinde “von + ismin -e hali” tercih edilir. Almanca’da ise ismin “e-hali” en yaygın kullanılan haldir.

Ayrıca, tamlamayı oluşturan iki ismin birbirinden ayrılamaz ve ikisi de yan yana bulunur.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Fiilden İsim Yapma

2.Almanca İsmin Halleri

3. Almanca Dativ (Almancada İsmin -e Hali)

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın