almanca perfekt cümle örnekleri
A1, Almanca

Almanca Perfekt Cümle Örnekleri

Almanca Perfekt cümle örnekleri ile birlikte zamanı genellikle geçmişteki olayları veya durumları ifade etmek için nasıl kullanıldığına dair bilgi sahibi olacağız. Bu zaman, bir eylemin tamamlanmış olduğunu ve geçmişte belirli bir zamanda gerçekleştiğini vurgular. Bu içerikte, Almanca “Perfekt” zamanının kullanımı, kuralları ve Almanca Perfekt cümle örnekleri hakkında detaylı bilgi bulacaksınız.

Almanca Perfekt Tensesi Nedir?

Almanca’da “Perfekt” zamanı, geçmişteki bir eylemin veya durumun tamamlanmış olduğunu ifade eder. “Perfekt” zamanı, yardımcı fiil olarak “haben” veya “sein” yardımcı fiillerinin kullanılmasıyla oluşturulur, ardından fiilin ikinci hali (Partizip II) gelir.

Perfekt Tensesi Kuralları

  1. Yardımcı Fiiller: “Perfekt” zamanı oluşturulurken, genellikle “haben” veya “sein” yardımcı fiilleri kullanılır. Fiilin yardımcı fiili, cümlenin öznesine ve fiilin türüne bağlı olarak değişir.
  2. Haben Kullanımı: Genellikle transitif (nesne alabilen) fiiller ve bazı intransitif fiillerle kullanılır. Örneğin: “Ich habe das Buch gelesen.” (Kitabı okudum.)
  3. Sein Kullanımı: Bir hareketin veya değişimin ifade edildiği durumlarda, genellikle “sein” yardımcı fiili kullanılır. Örneğin: “Ich bin nach Hause gegangen.” (Eve gittim.)
  4. Partizip II: Fiilin ikinci hali olan Partizip II, “ge-” öneki alarak oluşturulur. Ancak bazı düzensiz fiillerin Partizip II halleri düzensizdir ve ayrıca ezberlenmelidir. Örneğin: “gehen” fiilinin Partizip II hali “gegangen” şeklindedir.

Almanca Präteritum gibi “di’li geçmiş zaman” olarak Türkçeleştirdiğimiz Perfekt fiilin köküne takılar eklemek yerine haben veya sein yardımcı fiilleri yardımıyla meydana getirilir. 

Perfekt Tensesi Kullanımı

  1. Bir Olayın Tamamlanmışlığını Vurgulama: “Perfekt” zamanı, geçmişte gerçekleşen bir eylemin tamamlanmış olduğunu vurgular. Örneğin: “Ich habe gestern einen Film gesehen.” (Dün bir film izledim.)
  2. Yaşanan Deneyimleri Anlatma: “Perfekt” zamanı, geçmişteki deneyimleri veya yaşanan olayları anlatmak için kullanılır. Örneğin: “Ich habe schon einmal in Deutschland Urlaub gemacht.” (Almanya’da tatil yaptım.)
  3. Geçmişteki Alışkanlıkları ve Durumları Anlatma: “Perfekt” zamanı, geçmişteki alışkanlıkları veya durumları anlatmak için kullanılabilir. Örneğin: “Als Kind habe ich oft im Garten gespielt.” (Çocukken sık sık bahçede oynardım.

Almanca Perfekt Cümle Örnekleri

Haben fiiliSein fiili
ich habeich bin
du hastdu bist
er hater ist
sie hatsie ist
es hates ist
wir habenwir sind
ihr habtihr seid
sie habensie sind
Sie habenSie sind
Perfekt‘in yapılışını düzenli ve düzensiz fiiller için bir kere daha tekrarlamadan önce haben ve sein yardımcı fiillerinin çekimini hatırlayalım. Aşağıda bulunan Almanca Perfekt cümle örneklerine hep birlikte bakalım.

Perfekt’in cümle içinde kullanılışı

Perfekt‘in cümle içinde kullanılışında diğer zamanlara göre tek ayrıcalık, haben veya sein yardımcı fiilinin özeneye göre çekimlenmiş şeklinin özneden sonraki ikinci yerde bulunması, ana fiilin Partizip Perfekt’inin ise diğer öğelerden sonra cümlenin en sonunda yer almasıdır. Almanca Perfekt cümle örnekleri bu şekildedir.

Der Tourist hat kein Hotel gefundenTurist otel bulamadı
Ich habe heute Karl nicht gesehenBen bugün Karl’ı görmedim.
Die Tante hat uns einen großen Ball geschenkt.Teyze bize büyük bir top hediye etti
Das Kind ist von dem Baum auf die Erde gesprungen.Çocuk ağaçtan yere atladı
Der Hund hat den Fremden gebissenKöpek yabancıyı ısırdı
Der Polizist hat den Dieb gefangen.Polis hırsızı yakaladı
Mein Vater ist gestern nach Berlin gefahrenBabam dün Berlin’e gitti
Die Gäste sind aus dem Zug gestiegen.Misafirler trenden indi
Wir habenunser Pferd letztes Jahr verkauftAtımızı geçen yıl sattık
Almanca Perfekt cümle örnekleri bu şekildedir.

Perfekt ile yapılan cümleler

almanca perfekt cumle ornekleri 2
Almanca Perfekt Cümle Örnekleri
Öznehaben / seinDiğer öğelerPartizip Perfekt
1. Der Haseistin den Waldgelaufen
2. Ichhabemeine Hausaufgaben fertig gemacht
3. Wirsindgestern Abend bei Ingegeblieben
4. Mein Freundhatmir einen Briefgeschrieben
5. Herr Maierhatfür seinAuto neue Reifengekauft
6. Die Schülerhabenden Lehrer nichtgesehen
Örnek cümlelerin Türkçeleri:
1. Tavşan ormana koştu (kaçtı)
2. Ev ödevlerimi bitirdim
3. Biz dün akşam İnge’de kaldık
4. Arkadaşım bana bir mektup yazdı
5. Bay Maier otomobili için yeni lastikler satın aldı
6. Öğrenciler öğretmeni görmediler.

Almanca Perfekt Cümle Örnekleri: Soru cümleleri

Almanca Perfekt cümle örnekleri arasında soru cümlelerine değineceğiz. cümlenin içindeki haben veya sein yardımcı fiili en başa getirilerek soru cümlesi yapılır. Cümlenin Partizip Perfekt‘i ise yerini muhafaza eder ve cümlenin en sonunda kalır

Olumlu cümleSoru cümlesi
Du hast meinen Hund gesehenHast du meinen Hund gesehen?
Benim köpeğimi gördünBenim köpeğimi gördün mü?
Sie habengestern einen Bekannten besucht.Haben Sie gestern einen Bekannten besucht?
Dün bir tanıdığı ziyaret ettinizDün bir tanıdığı ziyaret ettiniz mi?
Sein Bruder ist in die Stadt gefahren.Ist seinBruder in die Stadt gefahren?
Onun erkek kardeşi şehre gittiOnun erkek kardeşi şehre gitti mi?
Der Kranke ist täglich zum Arzt gegangenIst der Kranke täglich zum Arzt gegangen?
Hasta her gün doktara gittiHasta her gün doktora gitti mi?
Unser Onkel hat eine neue Uhr gekauftHat unser Onkel eine neue Uhr gekauft
Amcamız yeni bir saat satın aldıAmcamız yeni bir saat mi satın aldı?

Almanca Perfekt cümle örnekleri kapsamında soru cümlelerini kısaca şöyle bir kalıpla özetlemek mümkündür:

Perfekt ile Yapılan Soru Cümleleri

haben / seinÖzneDiğer öğelerPartizip Perfekt
1. Hastdumeinen Mantelgesehen?
2. Seidihrgestern ins Kinogegangen?
3. Hatdein Sohndem alten Manngeholfen?
4. Hatder Postbotedie Briefegebracht?
5. Habendie Musikerein schönes Liedgespielt?
6. Habendie Katzenalle Speisengefressen?
Örnek cümlelerin Türkçeleri
1. Paltomu gördün mü?
2. Dün sinemaya gittiniz mi?
3. Oğlun yaşlı adama yardım etti mi?
4. Postacı mektupları getirdi mi?
5. Müzisyenler güzel bir şarkı çaldı mı?
6. Kediler bütün yiyecekleri yediler mi?

Perfekt’in kullanıldığı yerler:

Perfekt’i, Präteritum gibi “di’li geçmiş zaman” olarak Türkçeleştirmekteyiz. Perfekt, genel olarak geçmişte yapılıp tamamlanmış bir eylemi anlatır ve dolayısıyla di’li geçmiş zaman olarak Türkçeye çevrilir. Perfekt ile Präteritum, dilbilgisinde yerine getirdikleri işlev açısından birbirlerine çok benzemelerine rağmen eşit veya eşdeğer değildir.

Präteritum, bir eylemin sadece geçmişe ait olduğunu genel olarak ifade ederken Perfekt, bu eylemin tamamlandığını veya gerçekleştirildiğini daha ayrıntılı dile getirir. Özellikle içinde bulunulan zaman içinde Perfekt‘in ifade ettiği eylem henüz önemini korumaktadır.

Der Zug ist eben eingetroffenTren şimdi geldi
Die Nachbarn sind nach Ankara gefahrenKomşular Ankaraya gitti
Ceylin hat gestern ein Fahrrad gekauftCeylin dün bir bisiklet satın aldı

Önceki derslerde gördüğümüz örnekler de genellikle Perfekt‘in bu anlamını dile getirmektedir.

* Perfekt, az rastlanmakla birlikte her zaman geçerli eylem veya bilgileri anlatmak için de kullanılır. Bu görevde Perfekt‘i Türkçeleştirirken de geniş zaman kullanılabilir.

Wer nicht geaarbeitet hat, kann die Prüfung nicht bestehenÇalışmayan sınavı başaramaz
Wenn er das Buch nicht gelesen hat, kann er deine Fragen nicht beantwortenEğer o kitabı okumadıysa, senin sorularını cevaplandıramaz.

Perfekt ayrıca, gelecek zamanda cereyan edecek eylemleri de dile getirebilir. Ancak çok nadir olarak bu anlamda kullanıldığı için bu görevi üzerinde fazla durmayacağız.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Cümle Kurma Sırası

2. Almanca Soru Kalıpları Örnekler

3. Almanca Bağlaçlar

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın