Almanca Güzel Sözler
Okuma, A1, A2, Almanca

Almanca Güzel Sözler (Almanca Sözler 100 Adet)

Almanca Güzel Sözler (Almanca Sözler 100 Adet): Dilin gücü dünya üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Güzel sözler, insanlar arasında bağlar kurmanın, sevgi ve olumlu duyguların ifadesinin bir yoludur. Almanca’da da birçok güzel söz bulunur ve bu Almanca güzel sözler, dilin zenginliğini ve derinliğini yansıtır. Bu makalede, Almanca güzel sözlerden oluşan bir koleksiyon sunuyoruz. Bu sözler, sevdiklerinize veya arkadaşlarınıza içten dileklerinizi iletmek için kullanabileceğiniz ifadeleri içerir.

1. Almanca Güzel Sözler Giriş

2. Almanca Güzel Sözler

3. Almanca Güzel Sözler Değerlendirme ve Sonuç

Almanca Güzel Sözler

 1. Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. (Mutluluk, paylaştıkça artan tek şeydir.)
 2. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber sie lehrt uns, mit dem Schmerz zu leben. (Zaman her yarayı iyileştirmez, ama bize acıyla yaşamayı öğretir.)
 3. Du bist der Regenbogen in meinem Leben. (Sen hayatımdaki gökkuşağısın.)
 4. Liebe ist, jemanden so zu akzeptieren, wie er ist. (Aşk, birini olduğu gibi kabul etmektir.)
 5. Die größte Reise ist die Reise zu sich selbst. (En büyük yolculuk, kendine olan yolculuktur.)
 6. Glück ist, in den Augen eines Kindes zu sehen. (Mutluluk, bir çocuğun gözlerinde görmektir.)
 7. Ein Lächeln ist die schönste Kurve an einer Frau. (Bir kadının en güzel kıvrımı gülüşüdür.)
 8. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. (Hayat, kötü şarap içmek için çok kısadır.)
 9. Die schönsten Erinnerungen sind diejenigen, die man mit Freunden macht. (En güzel anılar, arkadaşlarla paylaşılanlardır.)
 10. Lachen ist Zeitloses, Phantasie hat kein Alter, und Träume sind für die Ewigkeit. (Gülümseme zamansızdır, hayal kurma yaşa bakmaz, ve rüyalar sonsuzdur.)
 11. Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. (Dostluk, iki insan arasındaki bir kapıdır.)
 12. Ein Herz, das liebt, ist immer jung. (Aşkla atan bir kalp her zaman gençtir.)
 13. Die besten Dinge im Leben sind nicht Dinge. (Hayattaki en güzel şeyler şeyler değil.)
 14. Wer ohne Liebe lebt, der lebt vergebens. (Aşksız yaşayan, boşuna yaşar.)
 15. Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. (Kendin ol, diğerleri zaten var.)
 16. Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. (Mutluluğun sırrı sahip olmaktan değil, vermekten geçer.)
 17. Das Leben ist wie Radfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst du in Bewegung bleiben. (Hayat bisiklete benzer. Dengenizi korumak için hareket etmelisiniz.)
 18. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)
 19. Lache, als wäre niemand dabei, weine, als könnte niemand sehen. (Gül, sanki kimse izlemiyor, ağla, sanki kimse görmüyor.)
 20. Die Zeit vergeht, aber Erinnerungen bleiben. (Zaman geçer, ama anılar kalır.)
 21. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. (Her gün yeni bir başlangıçtır.)
 22. Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. (Hayat, küçük şeyler için sinirlenmeye fazla kısadır.)
 23. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. (Hayal etme, hayalinle yaşa.)
 24. Jedes Ende ist auch ein Anfang. (Her son, aynı zamanda bir başlangıçtır.)
 25. Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 26. Ein Lächeln ist das schönste Make-up, das ein Mädchen tragen kann. (Bir gencin taşıyabileceği en güzel makyaj gülümsemedir.)
 27. Lerne, still zu sein. Das ist schwer, aber es ist ein Anfang. (Sessiz olmayı öğren. Bu zor, ama bir başlangıçtır.)
 28. Alles, was du suchst, befindet sich hinter der Stille. (Aranan her şey sessizlik arkasındadır.)
 29. Die besten Geschichten werden zwischen den Zeilen erzählt. (En güzel hikayeler satırlar arasında anlatılır.)
 30. Die Zeit vergeht, aber Erinnerungen bleiben für immer. (Zaman geçer, ama anılar sonsuza kadar kalır.)
 31. Du bist der Regenbogen in meinem grauen Himmel. (Sen gri gökyüzümdeki gökkuşağısın.)
 32. Das Leben ist wie ein Spiegel, lächle hinein und es lächelt zurück. (Hayat bir aynaya benzer, içine gülümsersen sana geri gülümser.)
 33. Das Geheimnis des Lebens besteht nicht darin, immer das zu tun, was man liebt, sondern zu lieben, was man tut. (Hayatın sırrı her zaman sevdiğin şeyi yapmak değil, yaptığını sevmektir.)
 34. Ein wahrer Freund ist jemand, der alles über dich weiß und dich trotzdem liebt. (Gerçek bir arkadaş, senin hakkındaki her şeyi bilir ve seni yine de sever.)
 35. Das Leben ist wie ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. (Hayat bir kitap gibidir. Hiç seyahat etmeyen sadece bir sayfasını görür.)
 36. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. (Hayat, kötü şarap içmek için çok kısadır.)
 37. Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und die Frucht der Zeit. (Dostluk, anın çiçeğidir ve zamanın meyvesidir.)
 38. Die Freude, die wir geben, kehrt zu uns zurück. (Verdiğimiz mutluluk, bize geri döner.)
 39. Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung. (Mutlu olmak bir tercihtir.)
 40. Die besten Dinge im Leben sind nicht Dinge. (Hayattaki en güzel şeyler şeyler değil.)
 41. Liebe ist das einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 42. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. (Hayat, kötü şarap içmek için çok kısadır.)
 43. Das Glück wohnt nicht im Besitzen, sondern im Geben. (Mutluluk, sahip olmaktan değil, vermektedir.)
 44. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. (Güzellik, görenin gözündedir.)
 45. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. (Her gün yeni bir başlangıçtır.)
 46. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)
 47. Lache, als wäre niemand dabei, weine, als könnte niemand sehen. (Gül, sanki kimse izlemiyor, ağla, sanki kimse görmüyor.)
 48. Die Zeit vergeht, aber Erinnerungen bleiben. (Zaman geçer, ama anılar kalır.)
 49. Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 50. Das Leben ist wie Radfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst du in Bewegung bleiben. (Hayat bisiklete benzer. Dengenizi korumak için hareket etmelisiniz.)
 51. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)
 52. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. (Her gün yeni bir başlangıçtır.)
 53. Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. (Hayat, küçük şeyler için sinirlenmeye fazla kısadır.)
 54. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. (Hayal etme, hayalinle yaşa.)
 55. Jedes Ende ist auch ein Anfang. (Her son, aynı zamanda bir başlangıçtır.)
 56. Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 57. Ein Lächeln ist das schönste Make-up, das eine Frau tragen kann. (Bir kadının taşıyabileceği en güzel makyaj gülümsemesidir.)
 58. Lerne, still zu sein. Das ist schwer, aber es ist ein Anfang. (Sessiz olmayı öğren. Bu zor, ama bir başlangıçtır.)
 59. Alles, was du suchst, befindet sich hinter der Stille. (Aranan her şey sessizlik arkasındadır.)
 60. Die besten Geschichten werden zwischen den Zeilen erzählt. (En güzel hikayeler satırlar arasında anlatılır.)
 61. Du bist der Regenbogen in meinem grauen Himmel. (Sen gri gökyüzümdeki gökkuşağısın.)
 62. Das Leben ist wie ein Spiegel, lächle hinein und es lächelt zurück. (Hayat bir aynaya benzer, içine gülümsersen sana geri gülümser.)
 63. Das Geheimnis des Lebens besteht nicht darin, immer das zu tun, was man liebt, sondern zu lieben, was man tut. (Hayatın sırrı her zaman sevdiğin şeyi yapmak değil, yaptığını sevmektir.)
 64. Ein wahrer Freund ist jemand, der alles über dich weiß und dich trotzdem liebt. (Gerçek bir arkadaş, senin hakkındaki her şeyi bilir ve seni yine de sever.)
 65. Das Leben ist wie ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. (Hayat bir kitap gibidir. Hiç seyahat etmeyen sadece bir sayfasını görür.)
 66. Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. (Hayat, küçük şeyler için sinirlenmeye fazla kısadır.)
 67. Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und die Frucht der Zeit. (Dostluk, anın çiçeğidir ve zamanın meyvesidir.)
 68. Die Freude, die wir geben, kehrt zu uns zurück. (Verdiğimiz mutluluk, bize geri döner.)
 69. Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung. (Mutlu olmak bir tercihtir.)
 70. Die besten Dinge im Leben sind nicht Dinge. (Hayattaki en güzel şeyler şeyler değil.)
 71. Liebe ist das einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 72. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. (Hayat, kötü şarap içmek için çok kısadır.)
 73. Das Glück wohnt nicht im Besitzen, sondern im Geben. (Mutluluk, sahip olmaktan değil, vermektedir.)
 74. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. (Güzellik, görenin gözündedir.)
 75. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. (Her gün yeni bir başlangıçtır.)
 76. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)
 77. Lache, als wäre niemand dabei, weine, als könnte niemand sehen. (Gül, sanki kimse izlemiyor, ağla, sanki kimse görmüyor.)
 78. Die Zeit vergeht, aber Erinnerungen bleiben. (Zaman geçer, ama anılar kalır.)
 79. Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 80. Das Leben ist wie Radfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst du in Bewegung bleiben. (Hayat bisiklete benzer. Dengenizi korumak için hareket etmelisiniz.)
 81. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)
 82. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. (Her gün yeni bir başlangıçtır.)
 83. Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. (Hayat, küçük şeyler için sinirlenmeye fazla kısadır.)
 84. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. (Hayal etme, hayalinle yaşa.)
 85. Jedes Ende ist auch ein Anfang. (Her son, aynı zamanda bir başlangıçtır.)
 86. Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Aşk, israf ederek büyüyen tek şeydir.)
 87. Ein Lächeln ist das schönste Make-up, das eine Frau tragen kann. (Bir kadının taşıyabileceği en güzel makyaj gülümsemesidir.)
 88. Lerne, still zu sein. Das ist schwer, aber es ist ein Anfang. (Sessiz olmayı öğren. Bu zor, ama bir başlangıçtır.)
 89. Alles, was du suchst, befindet sich hinter der Stille. (Aranan her şey sessizlik arkasındadır.)
 90. Die besten Geschichten werden zwischen den Zeilen erzählt. (En güzel hikayeler satırlar arasında anlatılır.)
 91. Du bist der Regenbogen in meinem grauen Himmel. (Sen gri gökyüzümdeki gökkuşağısın.)
 92. Das Leben ist wie ein Spiegel, lächle hinein und es lächelt zurück. (Hayat bir aynaya benzer, içine gülümsersen sana geri gülümser.)
 93. Das Geheimnis des Lebens besteht nicht darin, immer das zu tun, was man liebt, sondern zu lieben, was man tut. (Hayatın sırrı her zaman sevdiğin şeyi yapmak değil, yaptığını sevmektir.)
 94. Ein wahrer Freund ist jemand, der alles über dich weiß und dich trotzdem liebt. (Gerçek bir arkadaş, senin hakkındaki her şeyi bilir ve seni yine de sever.)
 95. Das Leben ist wie ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. (Hayat bir kitap gibidir. Hiç seyahat etmeyen sadece bir sayfasını görür.)
 96. Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. (Hayat, küçük şeyler için sinirlenmeye fazla kısadır.)
 97. Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und die Frucht der Zeit. (Dostluk, anın çiçeğidir ve zamanın meyvesidir.)
 98. Die Freude, die wir geben, kehrt zu uns zurück. (Verdiğimiz mutluluk, bize geri döner.)
 99. Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung. (Mutlu olmak bir tercihtir.)
 100. Die besten Dinge im Leben sind nicht Dinge. (Hayattaki en güzel şeyler bir şey değildir.)

Almanca Güzel Sözler
Almanca Güzel Sözler

Almanca Güzel Sözler Değerlendirme ve Sonuç

Almanca güzel sözler makalemizin sonuna geldik. Almanca güzel sözler makalemizde size, Almanca’da kullanabileceğiniz bazı güzel ve etkileyici sözleri paylaştık. Almanca güzel sözler insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirebilir, motivasyon sağlayabilir ve sevdiklerinize duygusal bir şekilde ifade etmenize yardımcı olabilir. Almanca dilindeki bu Almanca güzel sözler, iletişiminizi zenginleştirebilir ve farklı bir tat katabilir.

Unutmayın, güzel sözler her dilde anlam taşır ve insanların kalplerine dokunabilir. Almanca güzel sözleri öğrenmek, Almanca dilini öğrenenler için harika bir yoldur. Bu Almanca güzel sözleri sevdiklerinizle paylaşarak onları mutlu edebilirsiniz.

Almanca güzel sözler hakkında daha fazla bilgi edinmek veya yeni güzel sözler öğrenmek isterseniz, Almanca dilini daha derinlemesine keşfetmek için dil kurslarına katılabilir veya güzel sözlükler ve kaynaklar kullanabilirsiniz. Almanca güzel sözlerle dolu bir dil öğrenimi sizi hem duygusal hem de iletişimsel olarak zenginleştirecektir.

Unutmayın, dil öğrenmek bir yolculuktur ve güzel sözler bu yolculuğun önemli bir parçası olabilir. Umarım bu makale size ilham vermiştir ve Almanca güzel sözlerle dolu bir yolculuğa başlamanıza yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir

1. Alman Alfabesi

2. Almanya’nın En Büyük 5 Şehri

3. Almanca Doğum Günü Mesajları

İlginizi Çekebilir

www.almancaportali.com

www.google.com

5/5 - (6 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın