Almanca Edatlar
Gramer, A1, A2, Almanca, Kelime

Almanca Edatlar

Almanca Edatlar: Edatlar bir kelime yada kelime grubu olabilirler ve görevleri bir isim cümlesini cümlenin geri kalanına bağlayamaktır.

Almanca Edatlar İçindekiler:

 1. Almanca Edatlar Konu Anlatımı
 2. Almancada Edatlar Nasıl Kullanılır?
 3. Präpositionen mit Akkusativ (-i Hali Edatları)
 4. Präpositionen mit Dativ (-e Hali Edatları)
 5. Präpositionen mit Akkusativ und Dativ
 6. Präpositionen mit Genitiv (-in Hali Edatları)
 7. Almanca Edatlar ve Anlamları
 8. Almanca Edatlar Örnek Cümleler
 9. Almanca edatlar PDF
 10. Almanca Edatlar Örnek Cümleler

Almanca Edatlar Konu Anlatımı

Almanca Edatlar konu anlatımı, tek başına bir anlamı olmayan edatlar (Präposition) ya da bir başka deyişle ilgeçler cümlede bulunan farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan kelimelere denir.

Almancada Edatlar Nasıl Kullanılır?

Almanca Edatlar kullanmak için ismin hal durumunu öğrenmemiz gerekiyor. Akkusativ konu anlatımı, Almanca’da dativ konu anlatımı gibi konuları tıklayarak inceleyebilirsiniz okumanız 5 dakikanızı almayacaktır. Almancada birlikte kullanıldıkları ismin hal durumuna göre (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) kullanılması gerekir.

Edatlar cümle içinde yer (lokal), zaman (temporal), neden (kausal), tarz (modal) ya da araç durumu (instrumental) gibi çeşitli görevleri bildirir.

Kullanıldıkları görevlere göre edatları anlamak için çeşitli sorular sorulur;

 1. Yer Bildirme (lokal)
 2. Zaman Bildirme (temporal)
 3. Neden Bildirme (kausal)
 4. Tarz Bildirme (modal)
 5. Araç Bildirme (instrumental)
 1. wo, woher, wohin vs.
 2. wann, seit wann vs.
 3. warum, weshalb vs.
 4. wie, auf welche Weise vs.
 5. womit, wodurch vs.

Almancada edatlar genel olarak Präpositionen mit Akkusativ (-i hali edatları), Präpositionen mit Dativ (-e hali edatları), Präpositionen mit Akkusativ und Dativ (hem -i halinde hem de -e halinde kullanılan edatlar), Präpositionen mit Genitiv (-in hali edatları) olmak üzere dört büyük gruba ayrılır;

Almanca Edatlar

Präpositionen mit Akkusativ (-i Hali Edatları)

 1. um – etmek, amacıyla
 2. bis – kadar
 3. für – için
 4. ohne – olmadan
 5. durch – aracılığıyla, ile, sayesinde
 6. gegen – karşı

Präpositionen mit Dativ (-e Hali Edatları)

 1. ab – itibaren, -den itibaren
 2. zu – için, -e, -a, -e doğru
 3. mit – ile, beraber
 4. bei – yanında, -de, -da
 5. aus – dışında, -den dışarıda
 6. von – -den, -dan, -den gelen
 7. seit – -den beri, itibaren
 8. nach – sonrasında, -den sonra
 9. außer – dışında, haricinde
 10. gegenüber – karşı, karşısında, -e karşı

Präpositionen mit Akkusativ und Dativ

 1. an – yanında, -de, -da
 2. in – içinde, içine
 3. auf – üstünde, üstüne
 4. vor – önünde, önüne
 5. über – üzerinde, üzerine
 6. neben – yanında, yanına
 7. unter – altında, altına
 8. hinter – arkasında, arkasına
 9. zwischen – arasında, arasına

Präpositionen mit Genitiv (-in Hali Edatları)

 1. trotz – rağmen, karşın
 2. dank – sayesinde
 3. wegen – yüzünden, nedeniyle
 4. infolge – sonucunda
 5. seitens – tarafından, pihinden
 6. jenseits – ötesinde
 7. während – boyunca, sırasında
 8. inmitten – ortasında, içinde
 9. innerhalb – içinde, dahilinde
 10. außerhalb – dışında
 11. oberhalb – üstünde
 12. unterhalb – altında
 13. angesichts – karşısında, göz önünde
 14. aufgrund – dolayı, nedeniyle

Almanca Edatlar ve Anlamları

Almanca edatlar ve anlamları yukarı da görmüş olduğunuz bütün edatların Türkçe anlamlarını tıklayarak görebilirsiniz.

Almanca Edatlar Örnek Cümleler

Almanca Edatlar örnek cümleler listesi için her kelimeye tıklayıp o kelimenin kurallarını, anlamlarını ve örnek cümlelerini görebileceksiniz.

Almanca edatlar PDF

Almanca edatlar pdf listesini de indirme linkinden indirebilir ve istediğiniz zaman telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan inceleyebilirsiniz.

Almanca edatlar PDF.

Almanca Edatlar Örnek Cümleler

Almanca edatlar örnek cümleler, edatlar konu anlatımı nerede kullanılır?

-i haliyle-e haliyle
an-e,-a, yanına-de,-da yanında
aufüstüneüstünde
hinterarkasınaarkasında
iniçineiçinde
nebenyanınayanında
überüzerineüzerinde
unteraltınaaltında
vorönüneönünde
zwischenarasınaarasında
-i haliyle birlikte-e haliyle birlikte
an den Tisch (masaya)an dem Tisch (masada)
auf den Tisch (masanın üstüne)auf dem Tisch (masanın üstünde)
hinter den Tisch (masanın arkasına)hinter dem Tisch (masanın arkasında)
in das Zimmer (odanın içine, odaya)in dem Zimmer (odanın içinde, odada)
über den Tisch (masanın üzerine)über dem Tisch (masanın üzerinde)
unter den Tisch (masanın altına)unter dem Tisch (masanın altında)
vor den Tisch (masanın önüne)vor dem Tisch (masanın önünde)
zwischen den Tisch und den Stuhl (masa ile sandalyenin arasına)zwischen den Tisch und dem Stuhl (masa ile sandalyenin arasında)

Bu edatlarla birlikte çok sık kullanılan ve edatın bir yöne, yere doğru hareket göstermesine veya sabit bir yerde bulunmayı ifade etmesine göre değişen fiilleri de aşağıda kısaca hatırlatmaktayız.

-i haliyle kullanılan edatlarla birlikte-e haliyle kullanılan edatlarla birlikte
stellen (koymak)stehen (durmak)
setzen (oturtmak)sitzen (oturmak)
legen (yatık durumda) koymak)liegen (yatık bulunmak, durmak)
hängen (asmak)hängen (asılı durmak)

Almanca Edatların Örnek Cümleleri ve Konu Anlatımları için üzerlerine tıklayınız…

 1. an
 2. auf
 3. hinter
 4. in
 5. neben
 6. über
 7. unter
 8. vor
 9. zwischen

Akkusativ alan edatlar

-für / için
Für wen arbeitest du? / Kim için çalışıyosun.

-um / etrafında
Die Erde dreht sich um die Sone. / Dünya güneşin etrafında dönüyor.

-ohne / sız,siz
Ich kann ohne meine Toucher nicht leben / Kazımsız yaşayamam.

-gegen / karşı
Ich bin gegen den Krieg. / Savaşa karşıyım.

-durch / Arasından
Wir fahren durch den Tunnel. / Tünelden geçiyoruz.

-bis / e, a yönelme
Ich bin bis 18.00 Uhr in der Schule. / Saat 18.00 e kadar okuldayım

-entlang / boyunca
Wir fahren den Fluss entlang. / nehir boyunca gidiyoruz.

Dativ alan edatlar

-von / den,dan
Ich komme von der Schule. / Okuldan geliyorum.

-zu / e,a,ye,ya
Ich gehe zu meiner Mutter. / Anneme gidiyorum.

-bei / yanında de,da etrafında
Sie wohnt bei uns. / O bizde kalıyor.

-mit / ile birlikte
Ich komme mit dem Auto. / Arabayla geliyorum.

-seit / den,dan beri
Ich arbeite seit drei Jahren. / 3 yıldır çalışıyorum.

-aus / den,dan
Das kleid ist aus Seide. / Elbise ipekten

-Nach / e,a,ye,ya yönelme
Wir fahren nach  Deutschland. / Almanyaya gidiyoruz.

-ausser / den başka
Ausser dir arbeiten alle. / senin dışında herkes çalışıyor.

-gegenüber / karşısında
Mir gegenüber ist er imme rehrlich. / o bana karşı hep dürüst.

Hep akkusativ hemde dativ alan edatlar

-an / üzerinde yanında
Das Bild ist an der Wand. / Resim duvarda.

-auf / üstüne
Ich lege das Buch auf den Tisch. / Kitabı masanın üstüne koyuyorum.

-auf / üstünde
Das Buch liegt auf dem Tisch. / Kitap masanın üzerinde.

-hinter / arkasında
Das Kind versteckt sich hinter den Baum. / Çocuk ağacın arkasında saklanıyor.

-neben / yanında
Die Vase ist neben dem Bild. / vazo resmin yanında

-in / içinde 
Er geht in die Schule. / o okula gidiyor.

-unter / altında
Er ist unter dem Tisch. / o masanın altında

-über / üzerinde
Ich bin über den Wolken. / Bulutların üzerindeyim.

-vor / önünde
Ich stehe vor dem Kino. / sinamanın önündeyim

-vor / den, dan önce
Vor einer Minute war er hier. / bir dakika önce burdaydı.

-zwichen / arasında
Der Stuhl steht zwichen dem Tisch und dem Schrank / sandalye masa ve dolap arasında.

Genetivalan edatlar

-ausserhalb / dışında
Die Schwimmhale liegt ausserhalb der Stadt. / yüzmehavuzu şehir dışında.

-innerhalb / içinde
Die Schwimmhale ist innerhalb der Stadt. / yüzmehavuzu şehir içinde

-trotz / karşın
Trotz des schlechten Wetters machen wir einen Ausflug. / yağmura karşın gezi yapıyoruz.

-wegen / yüzünden
Ich habe wegen meiner Krankheit viel versaumt. / hastalığım yüzünden çok şey kaçırdım.

-statt / yerine
Ich schicke statt des Briefs eine Postkarte. / mektup yerine kartpostal gönderiyorum.

während / esnasında
Während des Unterricht soll man nicht sprechen. / ders sırasında konuşmamak lazım.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Saatler

2. Almanca Ders Notları PDF

3. Almanca Fiiller PDF

Kaynak

www.almancaegitim.net

almancakonulari.com

almancaportali.com

4.7/5 - (6 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın