Konjunktiv 2
Gramer, Almanca, B1

Konjunktiv 2

Konjunktiv 2, bir olayın gerçekleşme olasılığının düşük veya imkansız olduğu durumları ifade etmek için kullanılan bir gramer yapıdır. Bu dilbilgisi kipi, özellikle Almanca ve diğer bazı dillerde sıkça kullanılmaktadır. Konjunktiv 2, geçmişte kalan veya gerçekleşme olasılığı düşük olan olayları belirtmek için kullanılır. Aynı zamanda dilek, öneri, ihtimal, varsayım ve hayal kurma gibi durumları ifade etmek için de kullanılabilir.

Konjunktiv 2, genellikle düşünülen veya hayal edilen bir durumu ifade ederken kullanılır. Örneğin, “Keşke daha erken kalkabilseydim.” gibi bir ifadede, kişi geçmişteki bir olayı değiştirme veya başka bir şekilde davranma arzusunu ifade etmektedir.

Almanca’da, konjunktiv 2’nin oluşturulması için genellikle geçmiş zamanın yardımcı fiili olan “hätte”, “wäre”, “würde” gibi fiiller kullanılırken, İngilizce’de “would” yardımcı fiili ve geçmiş zaman eki (-ed veya 2. hali) kullanılarak oluşturulur.

Örneğin:

  • Almanca: “Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich ein Buch lesen.” (Eğer daha fazla zamanım olsaydı, bir kitap okurdum.)
  • İngilizce: “If I had more time, I would read a book.”

Konjunktiv 2’nin kullanımı, dilin çeşitli zamanlarında ve çeşitli bağlamlarda farklılık gösterebilir. Bu dilbilgisi kipi, dilin inceliklerini anlamak ve iletişimde doğru bir şekilde kullanmak için önemlidir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, konjunktiv 2 dilbilgisi yapısı, dilin zenginliğini ve esnekliğini vurgular. Olayların olası durumlarını ifade etmek için kullanılan bu yapı, iletişimde çeşitlilik ve derinlik kazandırır.

Konjunktiv II kullanan cümle örnekleri aşağıda verilmiştir:
Wenn ich viel Geld hätte, würde ich um die Welt reisen. (Eğer çok para olsaydı, dünyayı gezerdim.)

Wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. (Eğer zengin olsaydım, büyük bir ev alırdım.)

Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne Klavier spielen lernen. (Eğer zamanım olsaydı, mutlaka piyano çalmayı öğrenirdim.)

Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mein Auto verkaufen. (Eğer piyangoda kazanırsam, arabamı satarım.)

Wenn du Zeit hättest, könntest du mir helfen. (Eğer zamanın olsaydı, bana yardım edebilirdin.)

Wenn sie weniger arbeiten würde, hätte sie mehr Freizeit. (Eğer daha az çalışırsa, daha fazla boş zamanı olurdu.)

Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich gerne spazieren gehen. (Eğer bu kadar yorgun olmasaydım, mutlaka yürüyüşe çıkardım.)

Wenn es nicht regnen würde, könnten wir einen Ausflug machen. (Eğer yağmur yağmasaydı, bir gezi yapabilirdik.)

Bu cümleler, konjunktiv 2’nin farklı kullanım alanlarını göstermektedir. Bu yapının çeşitli durumları ifade etmek için nasıl kullanılabileceğini anlamak, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır.

Konjunktiv 2 Yapımı ve Kullanımı

Konjunktiv 2 “şimdiki zamanı” tanımlamak için kullanılması aşağıda verilmiştir.

I:  würde + Infinitv

II: Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

Şimdiki zamanı ifade etmek için iki farklı biçimi kullanırız. Birincisi, “würde + mastar (Infinitiv)” yapısıdır. Örneğin, “du würdest gehen” (sen gitmek istersin) şeklinde kullanılır.

İkincisi ise fiilin köküne Präteritum zamanında -e eki ekleyip, buna kişiye özel bir son ek (Personalendung) ekleyerek oluşturulan formdur. Örneğin, “gehen” fiili için “du + ging + -e + -st” olur ve “du gingest” (sen gittin) anlamına gelir.

Bu iki farklı biçim, Almanca’da şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılır. İlk biçim daha yaygın olarak konuşma dilinde kullanılırken, ikinci biçim daha çok yazılı dilde tercih edilir. Ancak her ikisi de günlük iletişimde kullanılabilir.

Konjunktiv 2 “geçmiş zamanı” tanımlamak için kullanılması aşağıda verilmiştir.

hätten/wären + Paritizip II

Geçmişi tanımlamak için yalnızca bir form kullanılabilir: hätten/wären + Paritizip II.

machen (yapmak) ve gehen (gitmek) fiillerinin şahısa göre Konjunktiv II kipinde çekimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Personmachengehen
ichhätte gemachtwäre gegangen
duhättest gemachtwärest gegangen
er/sie/eshätte gemachtwäre gegangen
wirhätten gemachtwären gegangen
ihrhättet gemachtwärt (wäret) gegangen
sie/Siehätten gemachtwären gegangen

İstisnalar ve özel durumlar

Präteritum formunu kullanan fiiller

haben, sein ve werden fiilleri

Konjunktiv 2 1
Konjunktiv 2
Personhabenseinwerden
ichhättewärewürde
duhättestwärestwürdest
er/sie/eshättewärewürde
wirhättenwärenwürden
ihrhättetwärt (wäret)würdet
sie/Siehättenwärenwürden

Modal fiiller

sollen ve wollen dışındaki tüm fiiller bir (Umlaut) alır.

Personwollenmüssenmögendürfensollenkönnen
ichwolltemüsstemöchtedürftesolltekönnte
duwolltestmüsstestmöchtestdürftestsolltestkönntest
er/sie/eswolltemüsstemöchtedürftesolltekönnte
wirwolltenmüsstenmöchtendürftensolltenkönnten
ihrwolltetmüsstetmöchtetdürftetsolltetkönntet
sie/Siewolltenmüsstenmöchtendürftensolltenkönnten

Präteritum formunu kullanan diğer fiiller

Personbrauchendenkenfindengebengehenhelfenkommenstehentunwissen
ichbräuchtedächtefändegäbegingehülfekämestünde/ständetätewüsste
dubräuchtestdächtestfändestgäbestgingesthülfestkämeststündest/ständesttätestwüsstest
er/sie/esbräuchtedächtefändegäbegingehülfekämestünde/ständetätewüsste
wirbräuchtendächtenfändengäbengingenhülfenkämenstünden/ständentätenwüssten
ihrbräuchtetdächtetfändetgäbetgingethülfetkämetstündet/ständettätetwüsstet
sie/Siebräuchtendächtenfändengäbengingenhülfenkämenstünden/ständentätenwüssten

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Fiilden İsim Yapma

2. Almanca B1 Konuları

3. Almanca Birleşik Fiiller

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın