Ingilizce Okul Esyalari
İngilizce

İngilizce Okul Eşyaları

İngilizce okul eşyaları, eğitim sürecinde kullanılan ve öğrencilerin başarılarını destekleyen önemli araçlardır. İngilizce okul eşyaları, öğrencilerin günlük öğrenim hayatında sürekli karşılaştığı, derslerde ve okul etkinliklerinde ihtiyaç duyduğu malzemelerdir. Bu makalede, İngilizce okul eşyalarının isimlerini ve Türkçe karşılıklarını detaylı bir şekilde ele alacağız. İngilizce okul eşyaları, öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmak hem de okulda geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirmek için büyük önem taşır. İngilizce okul eşyaları hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle yabancı dil öğrenen öğrenciler ve yurtdışında eğitim görenler için oldukça faydalıdır. Bu nedenle, İngilizce okul eşyaları konusundaki bu kapsamlı çalışma, öğrencilere ve eğitimcilere yol gösterici olacaktır.

İngilizce Okul Eşyaları (Detaylı)

Klasik Sınıf Eşyaları

Sınıf, öğrencilerin toplu olarak ders gördüğü ve öğretmenlerin eğitim verdiği ana mekandır. Bu alanda kullanılan eşyalar, eğitim sürecini desteklemek ve dersleri daha etkili hale getirmek için seçilmiştir. İşte klasik sınıflarda sıkça rastlanan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Desk (Sıra): Öğrencilerin oturduğu ve yazı yazdığı masa.
 2. Chair (Sandalye): Öğrencilerin oturduğu mobilya.
 3. Blackboard (Kara Tahta): Öğretmenlerin tebeşirle yazı yazdığı büyük yazı tahtası.
 4. Whiteboard (Beyaz Tahta): Kalemle yazı yazılan ve kolayca silinebilen beyaz yüzey.
 5. Chalk (Tebeşir): Kara tahtada yazı yazmak için kullanılan beyaz veya renkli yazı gereci.
 6. Marker (Tahta Kalemi): Beyaz tahtada yazı yazmak için kullanılan kalem.
 7. Eraser (Tahta Silgisi): Yazı tahtasındaki yazıları silmek için kullanılan araç.
 8. Projector (Projeksiyon Cihazı): Görselleri ve sunumları duvara veya perdeye yansıtan cihaz.
 9. Screen (Projeksiyon Perdesi): Projeksiyon cihazından yansıtılan görüntülerin izlenmesi için kullanılan perde.

Öğrenci Eşyaları

Öğrenciler, derslerde ve okul etkinliklerinde çeşitli araç ve gereçlere ihtiyaç duyar. Bu eşyalar, öğrencilerin derslere daha etkin katılım sağlamalarına ve ödevlerini yapmalarına yardımcı olur. İşte öğrencilerin kullandığı İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Notebook (Defter): Not almak için kullanılan çizgili veya kareli kağıt.
 2. Pencil (Kurşun Kalem): Yazı yazmak ve çizim yapmak için kullanılan kalem.
 3. Pen (Tükenmez Kalem): Mürekkep kullanarak yazı yazmak için kullanılan kalem.
 4. Eraser (Silgi): Kurşun kalemle yazılan yazıları silmek için kullanılan araç.
 5. Sharpener (Kalemtıraş): Kurşun kalemlerin uçlarını sivriltmek için kullanılan araç.
 6. Ruler (Cetvel): Düz çizgiler çizmek ve ölçüm yapmak için kullanılan araç.
 7. Compass (Pergel): Daire çizmek için kullanılan matematiksel araç.
 8. Protractor (Açıölçer): Açılar ölçmek için kullanılan yarım daire şeklinde araç.
 9. Backpack (Sırt Çantası): Kitap ve okul eşyalarını taşımak için kullanılan çanta.
Ingilizce Okul Esyalari 1
İngilizce Okul Eşyaları

Öğretmen Eşyaları

Öğretmenler, dersleri etkili bir şekilde işlemek ve öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için çeşitli araç ve gereçler kullanır. Bu eşyalar, öğretim sürecini daha organize ve verimli hale getirir. İşte öğretmenlerin kullandığı İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Lesson Plan (Ders Planı): Derslerin nasıl işleneceğini detaylı bir şekilde açıklayan plan.
 2. Grade Book (Not Defteri): Öğrencilerin notlarını ve ilerlemelerini kaydetmek için kullanılan defter.
 3. Attendance Sheet (Yoklama Listesi): Öğrencilerin derslere katılımını takip etmek için kullanılan liste.
 4. Textbook (Ders Kitabı): Öğrencilere ders materyali sağlayan kitap.
 5. Workbooks (Çalışma Kitapları): Öğrencilerin ders konularını pekiştirmesi için alıştırmalar içeren kitaplar.
 6. Markers (Keçeli Kalemler): Tahta veya kağıt üzerinde yazı yazmak için kullanılan renkli kalemler.
 7. Folders (Dosyalar): Evrak ve belgeleri düzenli bir şekilde saklamak için kullanılan kapaklı araçlar.
 8. Stickers (Çıkartmalar): Öğrencileri ödüllendirmek veya teşvik etmek için kullanılan yapışkanlı süsler.
 9. Laptop (Dizüstü Bilgisayar): Ders materyallerini hazırlamak ve sunum yapmak için kullanılan taşınabilir bilgisayar.

Sanat ve El Sanatları Eşyaları

Sanat dersleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için önemli bir alandır. Bu derslerde kullanılan eşyalar, öğrencilerin çeşitli sanat projeleri yapmalarını sağlar. İşte sanat ve el sanatları derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Paints (Boyalılar): Resim yapmak için kullanılan sıvı veya katı renkli maddeler.
 2. Brushes (Fırçalar): Boyalıların uygulanması için kullanılan kıllı araçlar.
 3. Canvas (Tuval): Üzerine resim yapılan gergin kumaş yüzey.
 4. Clay (Kil): Heykel yapmak için kullanılan yumuşak toprak malzeme.
 5. Scissors (Makas): Kağıt ve kumaş gibi malzemeleri kesmek için kullanılan araç.
 6. Glue (Tutkal): Malzemeleri yapıştırmak için kullanılan sıvı yapışkan.
 7. Crayons (Pastel Boyalar): Kağıt üzerine renkli çizimler yapmak için kullanılan boyalar.
 8. Markers (Keçeli Kalemler): Kağıt üzerinde renkli çizimler yapmak için kullanılan kalemler.
 9. Colored Pencils (Renkli Kalemler): Renkli çizimler yapmak için kullanılan kalemler.

Fen ve Laboratuvar Eşyaları

Fen dersleri, öğrencilerin bilimsel kavramları anlamalarını ve deneyler yaparak öğrenmelerini sağlar. Bu derslerde kullanılan laboratuvar eşyaları, bilimsel çalışmaları destekler. İşte fen ve laboratuvar derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Microscope (Mikroskop): Küçük nesneleri büyüterek incelemek için kullanılan optik araç.
 2. Test Tubes (Deney Tüpleri): Kimyasal maddelerin karıştırılması ve incelenmesi için kullanılan cam tüpler.
 3. Beakers (Beherler): Kimyasal maddelerin karıştırılması ve ısıtılması için kullanılan geniş ağızlı cam kaplar.
 4. Bunsen Burner (Bunsen Ocağı): Isıtma işlemleri için kullanılan gazlı ocak.
 5. Petri Dishes (Petri Kapları): Mikroorganizmaların kültürlerinin yetiştirilmesi için kullanılan düz cam kaplar.
 6. Safety Goggles (Koruyucu Gözlükler): Gözleri kimyasal maddelerden ve parçacıklardan korumak için kullanılan gözlükler.
 7. Lab Coat (Laboratuvar Önlüğü): Giysileri korumak ve güvenliği sağlamak için giyilen beyaz önlük.
 8. Pipettes (Pipetler): Küçük miktarlarda sıvıların aktarılması için kullanılan ince cam veya plastik tüpler.
 9. Thermometer (Termometre): Sıcaklık ölçmek için kullanılan araç.

Matematik Eşyaları

Matematik dersleri, öğrencilerin sayısal becerilerini geliştirmeleri ve problem çözme yeteneklerini artırmaları için önemli bir alandır. Bu derslerde kullanılan eşyalar, matematiksel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırır. İşte matematik derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Calculator (Hesap Makinesi): Matematiksel işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yapmak için kullanılan elektronik cihaz.
 2. Graph Paper (Grafik Kağıdı): Grafikler ve çizimler yapmak için kullanılan kareli kağıt.
 3. Ruler (Cetvel): Düz çizgiler çizmek ve ölçüm yapmak için kullanılan araç.
 4. Protractor (Açıölçer): Açılar ölçmek için kullanılan yarım daire şeklinde araç.
 5. Compass (Pergel): Daire çizmek için kullanılan matematiksel araç.
 6. Abacus (Abaküs): Sayı sayma ve toplama işlemlerini yapmak için kullanılan geleneksel hesap aracı.
 7. Geometric Shapes (Geometrik Şekiller): Geometri derslerinde kullanılan plastik veya tahta şekiller.
 8. Number Line (Sayı Doğrusu): Matematiksel kavramların öğretilmesi için kullanılan doğrusal çizgi.
 9. Flashcards (Kartlar): Matematiksel formüllerin ve kavramların öğretilmesi için kullanılan kartlar.

Müzik Eşyaları

Müzik dersleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini geliştirmeleri ve ritim, melodi ve harmoni gibi kavramları öğrenmeleri için önemli bir alandır. Bu derslerde kullanılan eşyalar, öğrencilerin müzik yapmalarını ve öğrenmelerini sağlar. İşte müzik derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Piano (Piyano): Tuşlu bir müzik aleti.
 2. Guitar (Gitar): Telli bir müzik aleti.
 3. Violin (Keman): Yaylı bir müzik aleti.
 4. Drums (Davul): Vurmalı bir müzik aleti.
 5. Recorder (Blok Flüt): Nefesli bir müzik aleti.
 6. Sheet Music (Nota Kağıdı): Müzik notalarının yazıldığı kağıt.
 7. Tuning Fork (Akort Çatalı): Müzik aletlerinin akord edilmesi için kullanılan araç.
 8. Metronome (Metronom): Müzik temposunu belirlemek için kullanılan cihaz.
 9. Music Stand (Nota Sehpası): Nota kağıtlarının yerleştirildiği ayaklı sehpa.

Spor ve Beden Eğitimi Eşyaları

Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri için önemlidir. Bu derslerde kullanılan eşyalar, çeşitli spor aktivitelerinin yapılmasını sağlar. İşte beden eğitimi derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Soccer Ball (Futbol Topu): Futbol oyununda kullanılan top.
 2. Basketball (Basketbol Topu): Basketbol oyununda kullanılan top.
 3. Tennis Racket (Tenis Raketi): Tenis oyununda kullanılan raket.
 4. Badminton Shuttlecock (Badminton Topu): Badminton oyununda kullanılan tüy top.
 5. Skipping Rope (Atlama İpi): Egzersiz ve oyun amaçlı kullanılan ip.
 6. Cones (Koniler): Antrenman ve oyun alanlarını belirlemek için kullanılan plastik koniler.
 7. Whistle (Düdük): Hakemlerin ve öğretmenlerin oyunları yönetmek için kullandığı araç.
 8. Stopwatch (Kronometre): Zaman ölçmek için kullanılan cihaz.
 9. Gym Mat (Spor Matı): Egzersiz ve jimnastik aktiviteleri için kullanılan yumuşak mat.

Teknoloji Eşyaları

Günümüzde teknoloji, eğitim sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Teknoloji derslerinde ve genel eğitimde kullanılan eşyalar, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırır ve öğrenme deneyimini zenginleştirir. İşte teknoloji derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları:

 1. Computer (Bilgisayar): Bilgi işlem ve araştırma yapmak için kullanılan elektronik cihaz.
 2. Tablet (Tablet): Taşınabilir bir bilgisayar.
 3. Smartboard (Akıllı Tahta): Bilgisayara bağlı ve dokunmatik özellikli yazı tahtası.
 4. Printer (Yazıcı): Belgeleri basmak için kullanılan cihaz.
 5. Scanner (Tarayıcı): Belgeleri dijital hale getirmek için kullanılan cihaz.
 6. USB Drive (USB Bellek): Verileri depolamak ve taşımak için kullanılan taşınabilir bellek.
 7. Headphones (Kulaklık): Sesli içerikleri dinlemek için kullanılan cihaz.
 8. Projector (Projeksiyon Cihazı): Görselleri ve sunumları yansıtan cihaz.
 9. VR Headset (Sanal Gerçeklik Gözlüğü): Sanal gerçeklik deneyimleri için kullanılan gözlük.

İngilizce okul eşyaları, eğitim sürecinin her aşamasında önemli rol oynayan araçlardır. İngilizce okul eşyaları, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirir ve öğretmenlerin dersleri daha etkili bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Bu makalede, sınıf içi, sanat, fen, matematik, müzik, beden eğitimi ve teknoloji derslerinde kullanılan İngilizce okul eşyaları ve Türkçe karşılıkları detaylı bir şekilde incelenmiştir. İngilizce okul eşyaları hakkında bilgi sahibi olmak, hem öğrenciler hem de eğitimciler için büyük faydalar sağlar. İngilizce okul eşyaları konusundaki bu kapsamlı bilgi birikimi, eğitim sürecini daha verimli ve etkili hale getirir. İngilizce okul eşyaları terimlerini öğrenmek, dil öğrenenler için de önemli bir avantaj sağlar. Bu nedenle, İngilizce okul eşyaları hakkında bilgi sahibi olmak, eğitimde başarıyı artıran önemli bir adımdır.

İlginizi Çekebilir

1. İngilizce Ev Eşyaları

2. İngilizce Adres Yazma

3. İngilizce Kıyafetler

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın