Ingilizce En Cok Kullanilan Fiiller
İngilizce

İngilizce En Çok Kullanılan Fiiller

İngilizce dilinde etkili iletişim kurabilmenin temel taşlarından biri, İngilizce en çok kullanılan fiilleri bilmek ve doğru şekilde kullanmaktır. Bu makalede, İngilizce en çok kullanılan fiiller ve Türkçe karşılıkları detaylı bir şekilde ele alınacaktır. İngilizce öğrenmeye başlayanlar ve dil yetkinliğini artırmak isteyenler için bu fiillerin bilinmesi oldukça önemlidir. Hem yazılı hem de sözlü iletişimde sıkça karşılaşılan bu fiiller, dilin temel yapı taşlarını oluşturur. İngilizce en çok kullanılan fiiller, günlük yaşamda, iş hayatında ve akademik yazılarda sıklıkla kullanıldığı için dil öğrenenler için büyük bir avantaj sağlar. Bu makalenin amacı, İngilizce en çok kullanılan fiillerin doğru anlaşılması ve kullanımını sağlamaktır.

İngilizce en çok kullanılan fiiller, dilin temel yapı taşlarından biridir. Bu fiiller, İngilizce cümle yapılarında anahtar rol oynar ve dilin dinamik yapısını anlamada büyük katkı sağlar. İngilizce öğrenenlerin bu fiilleri öğrenmesi, dilde akıcılığı ve anlaşılırlığı artırır. Bu makalede, İngilizce en çok kullanılan fiillerin Türkçe karşılıklarıyla birlikte detaylı bir şekilde incelenecek ve kullanım örnekleri sunulacaktır. İngilizce en çok kullanılan fiiller, günlük dilde ve profesyonel hayatta önemli bir yer tutar ve bu fiillerin doğru kullanımı dil becerilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynar.

İngilizce en çok kullanılan fiiller, iletişimde netlik ve etkililik sağlamak için önemlidir. Bu fiiller, dilin temel yapı taşları arasında yer aldığı için, onları öğrenmek İngilizce becerilerini geliştirmek isteyen herkes için büyük bir adımdır. İngilizce en çok kullanılan fiillerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması, iletişimin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Bu makalede, İngilizce en çok kullanılan fiillerin Türkçe karşılıkları ve kullanım alanları üzerinde durulacak, dil öğrenenlere yol gösterici bilgiler sunulacaktır.

İngilizce En Çok Kullanılan Fiiller ve Türkçe Karşılıkları

Ingilizce En Cok Kullanilan Fiiller 1
İngilizce En Çok Kullanılan Fiiller

1. To Be (Olmak)

İngilizce dilinde en çok kullanılan fiil şüphesiz “to be” fiilidir. “To be” fiili, varlık belirtmek için kullanılır ve Türkçede “olmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
 2. She is a doctor. (O bir doktordur.)
 3. They are friends. (Onlar arkadaştır.)

2. To Have (Sahip Olmak)

“To have” fiili, sahiplik belirtmek için kullanılır. Türkçede “sahip olmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I have a car. (Bir arabam var.)
 2. He has a dog. (Onun bir köpeği var.)
 3. We have a meeting. (Bir toplantımız var.)

3. To Do (Yapmak)

“To do” fiili, bir eylemi gerçekleştirmek anlamında kullanılır. Türkçede “yapmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I do my homework. (Ödevimi yaparım.)
 2. She does the dishes. (O bulaşıkları yıkar.)
 3. They do their job well. (Onlar işlerini iyi yapar.)

4. To Say (Söylemek)

“To say” fiili, bir şeyi ifade etmek anlamında kullanılır. Türkçede “söylemek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. She says hello. (O merhaba der.)
 2. I say yes. (Evet derim.)
 3. They say it’s true. (Onlar bunun doğru olduğunu söyler.)

5. To Go (Gitmek)

“To go” fiili, bir yere gitmek anlamında kullanılır. Türkçede “gitmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I go to school. (Okula giderim.)
 2. He goes to work. (İşe gider.)
 3. We go to the park. (Parka gideriz.)

6. To Get (Almak)

“To get” fiili, bir şeyi elde etmek veya almak anlamında kullanılır. Türkçede “almak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I get a gift. (Bir hediye alırım.)
 2. She gets a message. (O bir mesaj alır.)
 3. They get the news. (Onlar haberi alır.)

7. To Make (Yapmak)

“To make” fiili, bir şeyi yapmak veya oluşturmak anlamında kullanılır. Türkçede “yapmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I make a cake. (Bir kek yaparım.)
 2. He makes a decision. (O bir karar verir.)
 3. We make plans. (Planlar yaparız.)

8. To Know (Bilmek)

“To know” fiili, bir şeyi bilmek anlamında kullanılır. Türkçede “bilmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I know the answer. (Cevabı biliyorum.)
 2. She knows him. (Onu tanıyor.)
 3. They know the truth. (Gerçeği biliyorlar.)

9. To Think (Düşünmek)

“To think” fiili, düşünmek anlamında kullanılır. Türkçede “düşünmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I think about it. (Onu düşünüyorum.)
 2. He thinks he’s right. (O, haklı olduğunu düşünüyor.)
 3. We think alike. (Aynı şekilde düşünüyoruz.)

10. To Take (Almak)

“To take” fiili, bir şeyi almak veya götürmek anlamında kullanılır. Türkçede “almak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I take a book. (Bir kitap alırım.)
 2. She takes a break. (O, bir ara verir.)
 3. They take the bus. (Otobüse binerler.)

11. To See (Görmek)

“To see” fiili, görmek anlamında kullanılır. Türkçede “görmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I see the stars. (Yıldızları görüyorum.)
 2. He sees a doctor. (O, bir doktora görünüyor.)
 3. We see the results. (Sonuçları görüyoruz.)

12. To Come (Gelmek)

“To come” fiili, bir yere gelmek anlamında kullanılır. Türkçede “gelmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I come home. (Eve gelirim.)
 2. She comes to the party. (O, partiye gelir.)
 3. They come together. (Birlikte gelirler.)

13. To Want (İstemek)

“To want” fiili, bir şeyi istemek anlamında kullanılır. Türkçede “istemek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I want ice cream. (Dondurma istiyorum.)
 2. He wants to leave. (O, ayrılmak istiyor.)
 3. We want more time. (Daha fazla zaman istiyoruz.)

14. To Use (Kullanmak)

“To use” fiili, bir şeyi kullanmak anlamında kullanılır. Türkçede “kullanmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I use a computer. (Bir bilgisayar kullanırım.)
 2. She uses a pen. (O, bir kalem kullanır.)
 3. They use the internet. (İnterneti kullanırlar.)

15. To Find (Bulmak)

“To find” fiili, bir şeyi bulmak anlamında kullanılır. Türkçede “bulmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I find my keys. (Anahtarlarımı bulurum.)
 2. He finds a solution. (O, bir çözüm bulur.)
 3. We find it interesting. (Onu ilginç buluyoruz.)

16. To Give (Vermek)

“To give” fiili, bir şeyi vermek anlamında kullanılır. Türkçede “vermek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I give a gift. (Bir hediye veririm.)
 2. She gives advice. (O, tavsiye verir.)
 3. They give a presentation. (Bir sunum yaparlar.)

17. To Tell (Anlatmak)

“To tell” fiili, bir şeyi anlatmak veya söylemek anlamında kullanılır. Türkçede “anlatmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I tell a story. (Bir hikaye anlatırım.)
 2. He tells the truth. (O, gerçeği söyler.)
 3. We tell our plans. (Planlarımızı anlatırız.)

18. To Work (Çalışmak)

“To work” fiili, çalışmak anlamında kullanılır. Türkçede “çalışmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I work at a bank. (Bir bankada çalışırım.)
 2. She works hard. (O, çok çalışır.)
 3. They work together. (Birlikte çalışırlar.)

19. To Call (Aramak)

“To call” fiili, birini aramak veya çağırmak anlamında kullanılır. Türkçede “aramak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I call my friend. (Arkadaşımı ararım.)
 2. He calls his mom. (O, annesini arar.)
 3. We call for help. (Yardım çağırırız.)

20. To Try (Denemek)

“To try” fiili, bir şeyi denemek anlamında kullanılır. Türkçede “denemek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I try my best. (Elimden gelenin en iyisini denerim.)
 2. She tries a new recipe. (O, yeni bir tarif dener.)
 3. They try to solve the problem. (Sorunu çözmeye çalışırlar.)

21. To Ask (Sormak)

“To ask” fiili, bir şeyi sormak anlamında kullanılır. Türkçede “sormak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I ask a question. (Bir soru sorarım.)
 2. He asks for help. (O, yardım ister.)
 3. We ask directions. (Yol tarifini sorarız.)

22. To Need (İhtiyaç Duymak)

“To need” fiili, bir şeye ihtiyaç duymak anlamında kullanılır. Türkçede “ihtiyaç duymak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I need some water. (Biraz suya ihtiyacım var.)
 2. She needs a break. (O, bir ara vermeye ihtiyaç duyar.)
 3. They need support. (Destek gerekir.)

23. To Feel (Hissetmek)

“To feel” fiili, hissetmek anlamında kullanılır. Türkçede “hissetmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I feel happy. (Mutlu hissediyorum.)
 2. He feels tired. (Yorgun hissediyor.)
 3. We feel confident. (Kendimize güveniyoruz.)

24. To Become (Olmak)

“To become” fiili, bir şeye dönüşmek veya olmak anlamında kullanılır. Türkçede “olmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I become a teacher. (Öğretmen olurum.)
 2. She becomes famous. (O, ünlü olur.)
 3. They become friends. (Arkadaş olurlar.)

25. To Leave (Ayrılmak)

“To leave” fiili, bir yerden ayrılmak anlamında kullanılır. Türkçede “ayrılmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I leave home. (Evden ayrılırım.)
 2. He leaves the office. (O, ofisten ayrılır.)
 3. They leave the country. (Ülkeden ayrılırlar.)

26. To Put (Koymak)

“To put” fiili, bir şeyi bir yere koymak anlamında kullanılır. Türkçede “koymak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I put the book on the table. (Kitabı masaya koyarım.)
 2. She puts on her coat. (O, ceketini giyer.)
 3. They put the plan into action. (Planı uygulamaya koyarlar.)

27. To Mean (Anlamına Gelmek)

“To mean” fiili, bir şeyin anlamını belirtmek için kullanılır. Türkçede “anlamına gelmek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I mean what I say. (Söylediğim şeyi kast ediyorum.)
 2. He means no harm. (O, zarar vermek istemiyor.)
 3. We mean business. (Ciddi olduğumuzu kastediyoruz.)

28. To Keep (Tutmak)

“To keep” fiili, bir şeyi tutmak veya saklamak anlamında kullanılır. Türkçede “tutmak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I keep my promises. (Sözlerimi tutarım.)
 2. She keeps a diary. (O, günlük tutar.)
 3. They keep the secret. (Sırrı saklarlar.)

29. To Let (İzin Vermek)

“To let” fiili, bir şeye izin vermek anlamında kullanılır. Türkçede “izin vermek” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I let him go. (Gitmesine izin veririm.)
 2. She lets her kids play outside. (Çocuklarının dışarıda oynamasına izin verir.)
 3. They let us in. (Bizi içeri alırlar.)

30. To Begin (Başlamak)

“To begin” fiili, başlamak anlamında kullanılır. Türkçede “başlamak” anlamına gelir. Örnek cümleler:

 1. I begin my day with coffee. (Günümü kahve ile başlarım.)
 2. He begins to read. (O, okumaya başlar.)
 3. We begin our journey. (Seyahatimize başlarız.)

İngilizce en çok kullanılan fiiller, dil öğrenme sürecinde büyük önem taşır. Bu fiillerin doğru anlaşılması ve kullanılması, İngilizce iletişim becerilerini önemli ölçüde artırır. İngilizce en çok kullanılan fiillerin Türkçe karşılıklarını bilmek, dil öğrenenlere büyük avantaj sağlar. Bu makalede ele alınan fiiller, İngilizce dilinde sıklıkla karşılaşılan ve kullanılan temel fiiller arasında yer alır. İngilizce en çok kullanılan fiiller, günlük konuşmalarda, yazılı metinlerde ve iş hayatında sıkça kullanıldığı için, bu fiilleri öğrenmek ve etkin bir şekilde kullanmak dil öğrenenler için büyük bir adımdır. İngilizce en çok kullanılan fiillerin doğru ve etkili kullanımı, dil becerilerinin geliştirilmesinde ve iletişimin daha akıcı olmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, İngilizce en çok kullanılan fiillerin öğrenilmesi ve pratik yapılması, dil öğrenme sürecinde kritik bir adımdır.

İlginizi Çekebilir

1. İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

2. Almanca En Çok Kullanılan Fiiller (200 Fiil)

3. En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın