İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri
Uncategorized

İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

İngilizce kendini tanıtma örnekleri, globalleşen dünyada hem iş hayatında hem de sosyal ortamlarda büyük önem taşır. İyi bir İngilizce kendini tanıtma örnekleri, ilk izlenim açısından kritik olup, karşınızdaki kişiyle kuracağınız ilişkiyi etkileyebilir. Bu makalede, İngilizce kendini tanıtma örnekleri üzerinde durarak, çeşitli durumlar için kullanılabilecek etkili ve çeşitli tanıtım ifadelerini paylaşacağız. İngilizce kendini tanıtma örnekleri, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda gereklidir ve bu yazı, bu konuda kapsamlı bir rehber sunmayı amaçlamaktadır. İngilizce kendini tanıtma örnekleri öğrenmek, özgüveninizi artıracak ve uluslararası ortamlarda rahatça iletişim kurmanızı sağlayacaktır. İngilizce kendini tanıtma örnekleri sayesinde, kendinizi doğru ve etkili bir şekilde ifade edebileceksiniz.

Kısa ve Basit İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

 1. Basic Introduction (Temel Tanıtım)
  • “Hello, my name is John.” (Merhaba, benim adım John.)
  • “Hi, I’m Sarah.” (Merhaba, ben Sarah.)
  • “Good morning, I am Alex.” (Günaydın, ben Alex.)
 2. Introduction with Location (Konum Belirterek Tanıtım)
  • “Hello, my name is John, and I am from New York.” (Merhaba, benim adım John ve New York’luyum.)
  • “Hi, I’m Sarah, and I live in London.” (Merhaba, ben Sarah ve Londra’da yaşıyorum.)
  • “Good morning, I am Alex from Sydney.” (Günaydın, ben Sydney’den Alex.)
 3. Introduction with Job Title (Meslek Belirterek Tanıtım)
  • “Hello, my name is John, and I am a software engineer.” (Merhaba, benim adım John ve ben bir yazılım mühendisiyim.)
  • “Hi, I’m Sarah, and I work as a teacher.” (Merhaba, ben Sarah ve öğretmen olarak çalışıyorum.)
  • “Good morning, I am Alex, a marketing specialist.” (Günaydın, ben bir pazarlama uzmanı olan Alex.)

Detaylı ve Genişletilmiş İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

Ingilizce Kendini Tanitma Ornekleri 1
İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri
 1. Detailed Professional Introduction (Detaylı Profesyonel Tanıtım)
  • “Hello, my name is John, and I am a software engineer with over five years of experience in the tech industry. I specialize in developing innovative solutions for complex problems and have worked on various high-profile projects.” (Merhaba, benim adım John ve teknoloji sektöründe beş yılı aşkın deneyime sahip bir yazılım mühendisiyim. Karmaşık problemler için yenilikçi çözümler geliştirme konusunda uzmanım ve çeşitli yüksek profilli projelerde çalıştım.)
  • “Hi, I’m Sarah. I have been teaching English for over ten years, and I currently work at a prestigious language school in London. I am passionate about helping students improve their language skills and achieve their academic goals.” (Merhaba, ben Sarah. On yıldan fazla bir süredir İngilizce öğretiyorum ve şu anda Londra’daki prestijli bir dil okulunda çalışıyorum. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine ve akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda tutkuluyum.)
  • “Good morning, I am Alex, a marketing specialist with a background in digital marketing and social media management. I have successfully led multiple campaigns that have significantly increased brand awareness and engagement.” (Günaydın, ben dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konusunda deneyime sahip bir pazarlama uzmanı olan Alex. Marka bilinirliğini ve etkileşimi önemli ölçüde artıran birçok kampanyayı başarıyla yönettim.)
 2. Personal Introduction with Hobbies (Hobilerle Birlikte Kişisel Tanıtım)
  • “Hello, my name is John. I am a software engineer based in New York. In my free time, I enjoy hiking and photography. Exploring nature and capturing beautiful moments through my camera lens is something I am very passionate about.” (Merhaba, benim adım John. New York’ta yaşayan bir yazılım mühendisiyim. Boş zamanlarımda yürüyüş yapmayı ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Doğayı keşfetmek ve kameramla güzel anları yakalamak konusunda çok tutkuluyum.)
  • “Hi, I’m Sarah. I live in London and work as a teacher. When I’m not teaching, I love reading mystery novels and baking. Experimenting with new recipes and sharing them with friends and family is one of my favorite activities.” (Merhaba, ben Sarah. Londra’da yaşıyorum ve öğretmen olarak çalışıyorum. Öğretmenlik yapmadığım zamanlarda, gizem romanları okumayı ve fırıncılık yapmayı seviyorum. Yeni tarifler denemek ve bunları arkadaşlarım ve ailemle paylaşmak en sevdiğim aktivitelerden biridir.)
  • “Good morning, I am Alex. I am a marketing specialist living in Sydney. In my spare time, I like to play the guitar and go surfing. Music and the ocean are two of my biggest passions, and I try to spend as much time as possible enjoying both.” (Günaydın, ben Sydney’de yaşayan bir pazarlama uzmanı olan Alex. Boş zamanlarımda gitar çalmayı ve sörf yapmayı seviyorum. Müzik ve okyanus en büyük tutkularımdan ikisi ve mümkün olduğunca fazla zaman geçirmeye çalışıyorum.)

Resmi Ortamlarda İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

 1. Business Meeting Introduction (İş Toplantısında Tanıtım)
  • “Good afternoon, everyone. My name is John, and I am the software development manager at XYZ Corporation. I have been with the company for six years, overseeing various projects that enhance our technological capabilities and improve our customer experiences.” (İyi öğleden sonralar, herkese merhaba. Benim adım John ve XYZ Corporation’da yazılım geliştirme müdürüyüm. Altı yıldır şirketteyim ve teknolojik yeteneklerimizi geliştiren ve müşteri deneyimlerimizi iyileştiren çeşitli projeleri denetliyorum.)
  • “Hello, my name is Sarah. I am the head of the English department at ABC Language School. I have over fifteen years of experience in language education and have been with ABC for the past seven years, focusing on curriculum development and teacher training.” (Merhaba, benim adım Sarah. ABC Language School’da İngilizce departmanının başıyım. Dil eğitiminde on beş yıldan fazla deneyimim var ve yedi yıldır ABC’de çalışıyorum, müfredat geliştirme ve öğretmen eğitimi üzerine yoğunlaşıyorum.)
  • “Good morning, my name is Alex. I am a senior marketing specialist at DEF Company. I specialize in digital marketing strategies and have led several successful campaigns that have increased our online presence and customer engagement.” (Günaydın, benim adım Alex. DEF Company’de kıdemli bir pazarlama uzmanıyım. Dijital pazarlama stratejileri konusunda uzmanım ve çevrimiçi varlığımızı ve müşteri etkileşimimizi artıran birçok başarılı kampanyayı yönettim.)
 2. Conference Introduction (Konferansta Tanıtım)
  • “Good morning, everyone. I am John, a software engineer at XYZ Corporation. Today, I will be presenting our latest project on AI-driven software solutions that aim to revolutionize the tech industry.” (Günaydın, herkese merhaba. Ben XYZ Corporation’da yazılım mühendisi olan John. Bugün, teknoloji endüstrisini devrim niteliğinde değiştirmeyi amaçlayan AI destekli yazılım çözümleri üzerine en son projemizi sunacağım.)
  • “Hello, my name is Sarah, and I am the head of the English department at ABC Language School. I am excited to share our innovative approaches to language teaching and how they can be applied to improve student outcomes.” (Merhaba, benim adım Sarah ve ABC Language School’da İngilizce departmanının başıyım. Dil öğretimine yönelik yenilikçi yaklaşımlarımızı ve bunların öğrenci sonuçlarını nasıl iyileştirebileceğini paylaşmak için heyecanlıyım.)
  • “Good afternoon, I am Alex, a marketing specialist at DEF Company. In this session, I will discuss the impact of social media on brand engagement and share some case studies from our recent campaigns.” (İyi öğleden sonralar, ben DEF Company’de pazarlama uzmanı olan Alex. Bu oturumda, sosyal medyanın marka etkileşimi üzerindeki etkisini tartışacağım ve son kampanyalarımızdan bazı örnek olay incelemelerini paylaşacağım.)

Gayri Resmi Ortamlarda İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

 1. Casual Social Event Introduction (Gayri Resmi Sosyal Etkinlik Tanıtımı)
  • “Hey, I’m John. I’m a software engineer and I love hiking and exploring new places. Nice to meet you all!” (Merhaba, ben John. Yazılım mühendisiyim ve yürüyüş yapmayı ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Hepinizi tanımak güzel!)
  • “Hi there, I’m Sarah. I teach English and enjoy reading mystery novels in my free time. It’s great to be here!” (Merhaba, ben Sarah. İngilizce öğretiyorum ve boş zamanlarımda gizem romanları okumayı seviyorum. Burada olmak harika!)
  • “Hello, I’m Alex. I’m a marketing specialist and I love playing the guitar and surfing. Looking forward to getting to know everyone!” (Merhaba, ben Alex. Pazarlama uzmanıyım ve gitar çalmayı ve sörf yapmayı seviyorum. Herkesi tanımayı dört gözle bekliyorum!)
 2. Online Introduction (Çevrimiçi Tanıtım)
  • “Hi everyone, I’m John. I work as a software engineer and I’m passionate about technology and outdoor adventures. Excited to connect with you all!” (Herkese merhaba, ben John. Yazılım mühendisi olarak çalışıyorum ve teknolojiye ve açık hava maceralarına tutkuluyum. Hepinizle bağlantı kurmak için heyecanlıyım!)
  • “Hello, I’m Sarah. I’m an English teacher and I love baking and reading in my spare time. Happy to be part of this group!” (Merhaba, ben Sarah. İngilizce öğretmeniyim ve boş zamanlarımda fırıncılık yapmayı ve kitap okumayı seviyorum. Bu grubun bir parçası olduğum için mutluyum!)
  • “Hey there, I’m Alex. I work in marketing and I enjoy music and surfing. Looking forward to engaging with everyone here!” (Merhaba, ben Alex. Pazarlama sektöründe çalışıyorum ve müzikle uğraşmayı ve sörf yapmayı seviyorum. Buradaki herkesle etkileşimde bulunmayı dört gözle bekliyorum!)

Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik İçinde İngilizce Kendini Tanıtma Örnekleri

 1. Multicultural Environment Introduction (Çok Kültürlü Ortamda Tanıtım)
  • “Hello, my name is John. I am originally from the United States, but I have been living in Germany for the past three years. Working in such a diverse environment has been an enriching experience for me.” (Merhaba, benim adım John. Aslen Amerika Birleşik Devletleri’ndenim ama son üç yıldır Almanya’da yaşıyorum. Böyle çeşitli bir ortamda çalışmak benim için zenginleştirici bir deneyim oldu.)
  • “Hi, I’m Sarah. I was born in Canada and moved to Australia five years ago. I appreciate the cultural diversity here and love learning about different traditions and customs.” (Merhaba, ben Sarah. Kanada’da doğdum ve beş yıl önce Avustralya’ya taşındım. Buradaki kültürel çeşitliliği takdir ediyorum ve farklı gelenekler ve görenekler hakkında bilgi edinmeyi seviyorum.)
  • “Good morning, I am Alex. Originally from Spain, I now live in Japan. The cultural exchange and the opportunity to learn new languages have been truly fascinating.” (Günaydın, ben aslen İspanya’dan gelen ve şimdi Japonya’da yaşayan Alex. Kültürel değişim ve yeni diller öğrenme fırsatı gerçekten büyüleyici oldu.)
 2. Language Learning Context (Dil Öğrenme Bağlamında Tanıtım)
  • “Hello, my name is John, and I am learning Spanish. I believe that learning a new language opens up many opportunities for personal and professional growth.” (Merhaba, benim adım John ve İspanyolca öğreniyorum. Yeni bir dil öğrenmenin kişisel ve profesyonel büyüme için birçok fırsat sunduğuna inanıyorum.)
  • “Hi, I’m Sarah. I am currently studying Japanese and enjoy exploring the language’s unique structure and cultural context.” (Merhaba, ben Sarah. Şu anda Japonca öğreniyorum ve dilin benzersiz yapısını ve kültürel bağlamını keşfetmekten keyif alıyorum.)
  • “Good morning, I am Alex. Learning French has been a rewarding experience for me, and I am excited to practice and improve my skills.” (Günaydın, ben Alex. Fransızca öğrenmek benim için ödüllendirici bir deneyim oldu ve becerilerimi pratiğe dökmek ve geliştirmek için heyecanlıyım.)

İngilizce kendini tanıtma örnekleri, etkili iletişimin temel taşlarından biridir. Bu makalede sunduğumuz İngilizce kendini tanıtma örnekleri, farklı bağlamlarda ve durumlarda kullanılabilecek çeşitli ifadeleri içermektedir. İngilizce kendini tanıtma örnekleri öğrenmek, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda özgüveninizi artıracak ve uluslararası ortamlarda rahatça iletişim kurmanızı sağlayacaktır. Bu makalede paylaşılan İngilizce kendini tanıtma örnekleri, farklı durumlara uygun ifadeler sunarak, kendinizi doğru ve etkili bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır. İngilizce kendini tanıtma örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak, karşınızdaki kişiye iyi bir ilk izlenim bırakmanız için gereklidir. İngilizce kendini tanıtma örnekleri ile kendinizi tanıtmayı öğrenerek, çeşitli kültürel ve profesyonel ortamlarda başarıyla iletişim kurabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

1. İngilizce Hobiler

2. İngilizce Kıyafetler

3. Almanca Kendini Tanıtma Cümleleri

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın