Almanca Okul Eşyaları
A1, Almanca, Kelime

Almanca Okul Eşyaları

Almanca Okul Eşyaları:  “Okul, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, yeni şeyler öğrendikleri önemli bir yerdir. Bu öğrenme sürecinde kullanılan araçlar da oldukça önemlidir. Almanca’da ‘Schulsachen’ olarak adlandırılan okul eşyaları, öğrencilerin günlük yaşamlarında ve sınıf içinde ihtiyaç duydukları araçları içerir.

Almanca okul eşyaları, öğrencilerin derslerde aktif olmalarını, not alabilmelerini, ödevlerini tamamlayabilmelerini sağlar. Bunlar arasında kalemler, defterler, kitaplar, cetveller ve daha birçok öğe bulunur. Bu araçlar, öğrencilerin dersleri takip etmelerini, bilgiyi organize etmelerini ve sınıf içinde verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Öğrencilerin okul eşyalarına düzenli ve dikkatli bir şekilde sahip olmaları, ders çalışma alışkanlıklarını olumlu yönde etkiler. Ayrıca, doğru ekipmanı kullanarak derslere hazırlıklı olmak, öğrencilerin başarılarını artırabilir.

Almanca okul eşyaları genellikle cinsiyetsiz isimlerle ifade edilir ve bu eşyalar öğrencilerin günlük yaşamlarında önemli bir yer tutar. Bu makalede, Almanca’da en yaygın kullanılan okul eşyalarını inceleyeceğiz ve bunların öğrencilerin eğitim sürecindeki rolünü anlayacağız.”

Almanca Okul Eşyaları

Almanca Okul Eşyaları Listesi

 1. der Bleistift (kurşun kalem)
 2. das Buch (kitap)
 3. die Schultasche (sırt çantası)
 4. der Radiergummi (silgi)
 5. der Kugelschreiber (tükenmez kalem)
 6. der Lineal (cetvel)
 7. das Heft (defter)
 8. der Bleistiftspitzer (kalemtraş)
 9. der Farbstift (renkli kalem)
 10. der Marker (marker)
 11. das Mäppchen (kalem kutusu)
 12. der Ordner (dosya)
 13. die Schere (makas)
 14. das Lineal (cetvel)
 15. der Tintenkiller (tükenmez kalem silgisi)
 16. der Rucksack (sırt çantası)
 17. die Kleberolle (yapıştırıcı rulo)
 18. der Taschenrechner (hesap makinesi)
 19. das Notizbuch (not defteri)
 20. die Buntstifte (renkli kalemler)
 21. der Füller (dolma kalem)
 22. das Pausenbrot (ara öğün)
 23. der Schülerkalender (öğrenci takvimi)
 24. das Etui (kalem kutusu)
 25. die Mappe (dosya)
 26. der Stundenplan (ders programı)
 27. der Tacker (zımba)
 28. das Malbuch (boyama kitabı)
 29. der Spitzer (kalemtraş)
 30. das Lesezeichen (yer işareti)
 31. der Taschenrechner (hesap makinesi)
 32. der Zirkel (pergel)
 33. die Tinte (mürekkep)
 34. die Kreide (tebeşir)
 35. das Whiteboard (beyaz tahta)
 36. die Tafel (tahta)
 37. der Klassenordner (sınıf dosyası)
 38. der Buchumschlag (kitap kılıfı)
 39. der Hefter (yapıştırıcı)
 40. die Büroklammer (toparlama)
 41. die Pinsel (fırça)
 42. das Liniengitter (kafes cetvel)
 43. der Malkittel (resim önlüğü)
 44. die Aktentasche (dosya çantası)
 45. das Papier (kağıt)
 46. die Federmappe (kalem kutusu)
 47. der Malkasten (boya kutusu)
 48. das Post-it (not kağıdı)
 49. der Stundenplan (ders programı)
 50. die Papierklemme (kağıt klipsi)
 51. der Farbkasten (boya kutusu)
 52. die Papierrolle (kağıt rulosu)
 53. das Schulbuch (okul kitabı)
 54. der Collegeblock (defter)
 55. der Klebstoff (yapıştırıcı)
 56. die Kreidehalter (tebeşir tutucu)
 57. der Füllerpatronen (dolma kalem kartuşu)
 58. das Klassenbuch (sınıf defteri)
 59. die Schuluniform (okul forması)
 60. das Wandtafelradiergummi (tahta silgisi)
 61. der Malkreide (renkli tebeşir)
 62. die Tafelbürste (tahta fırçası)
 63. der Filzstift (keçeli kalem)
 64. die Schultüte (okul çantası)
 65. der Bleistifthalter (kalem tutucu)
 66. das Haftnotiz (yapışkan not)
 67. der Tintenbehälter (mürekkep kabı)
 68. das Zeichenpapier (çizim kağıdı)
 69. der Schulranzen (sırt çantası)
 70. die Schreibunterlage (yazı altlığı)
 71. das Schreibheft (yazı defteri)
 72. der Buchumschlag (kitap kılıfı)
 73. die Stiftebox (kalem kutusu)
 74. der Stundenplan (ders programı)
 75. die Bleistiftmine (kurşun kalem ucu)
 76. der Malkasten (boya kutusu)
 77. das Schülerbuch (öğrenci kitabı)
 78. die Klarsichthülle (şeffaf klasör)
 79. die Pausenhofspielzeuge (ara oyunlar)
 80. der Schlamperbeutel (dağınık çanta)
 81. das Buchcover (kitap kapağı)
 82. der Zirkelkasten (pergel kutusu)
 83. die Faserschreiber (fiber kalemler)
 84. das Knetradiergummi (silmeli silgi)
 85. der Buntstiftanspitzer (renkli kalemtraş)
 86. die Buntstifte (renkli kalemler)
 87. das Federmäppchen (kalem kutusu)
 88. die Zirkelspitze (pergel ucu)
 89. der Kleberoller (yapıştırıcı rulo)
 90. das Pausenbrot (ara öğün)
 91. die Kugelschreiberminen (tükenmez kalem ucu)
 92. der Radiergummispan (silgi parçası)
 93. das Zeichenbuch (çizim kitabı)
 94. der Kugelschreiberclip (tükenmez kalem klipsi)
 95. die Stundenplantasche (ders programı çantası)
 96. der Spitzerbehälter (kalemtraş kabı)
 97. das Buchzeichen (kitap işareti)
 98. die Schreibunterlage (yazı altlığı)
 99. das Linealset (cetvel seti)
 100. der Schultornister (sırt çantası)

arac gerec
Almanca Okul Eşyaları

Almanca Okul Eşyaları Çoğulları

NoAlmanca Okul EşyalarıAlmanca Okul Eşyaları Çoğulu
1der Bleistiftdie Bleistifte
2das Buchdie Bücher
3die Schultaschedie Schultaschen
4der Radiergummidie Radiergummis
5der Kugelschreiberdie Kugelschreiber
6der Linealdie Lineale
7das Heftdie Hefte
8der Bleistiftspitzerdie Bleistiftspitzer
9der Farbstiftdie Farbstifte
10der Markerdie Marker
11das Mäppchendie Mäppchen
12der Ordnerdie Ordner
13die Scheredie Scheren
14das Linealdie Lineale
15der Tintenkillerdie Tintenkiller
16der Rucksackdie Rucksäcke
17die Kleberolledie Kleberollen
18der Taschenrechnerdie Taschenrechner
19das Notizbuchdie Notizbücher
20die Buntstiftedie Buntstifte
21der Füllerdie Füller
22das Pausenbrotdie Pausenbrote
23der Schülerkalenderdie Schülerkalender
24das Etuidie Etuis
25die Mappedie Mappen
26der Stundenplandie Stundenpläne
27der Tackerdie Tacker
28das Malbuchdie Malbücher
29der Spitzerdie Spitzer
30das Lesezeichendie Lesezeichen
31der Taschenrechnerdie Taschenrechner
32der Zirkeldie Zirkel
33die Tintedie Tinten
34die Kreidedie Kreiden
35das Whiteboarddie Whiteboards
36die Tafeldie Tafeln
37der Klassenordnerdie Klassenordner
38der Buchumschlagdie Buchumschläge
39der Hefterdie Hefter
40die Büroklammerdie Büroklammern
41die Pinseldie Pinsel
42das Liniengitterdie Liniengitter
43der Malkitteldie Malkittel
44die Aktentaschedie Aktentaschen
45das Papierdie Papiere
46die Federmappedie Federmappen
47der Malkastendie Malkästen
48das Post-itdie Post-its
49der Stundenplandie Stundenpläne
50die Papierklemmedie Papierklemmen
51der Farbkastendie Farbkästen
52die Papierrolledie Papierrollen
53das Schulbuchdie Schulbücher
54der Collegeblockdie Collegeblöcke
55der Klebstoffdie Klebstoffe
56die Kreidehalterdie Kreidehalter
57der Füllerpatronendie Füllerpatronen
58das Klassenbuchdie Klassenbücher
59die Schuluniformdie Schuluniformen
60das Wandtafelradiergummidie Wandtafelradiergummis
61der Malkreidedie Malkreiden
62die Tafelbürstedie Tafelbürsten
63der Filzstiftdie Filzstifte
64die Schultütedie Schultüten
65der Bleistifthalterdie Bleistifthalter
66das Haftnotizdie Haftnotizen
67der Tintenbehälterdie Tintenbehälter
68das Zeichenpapierdie Zeichenpapiere
69der Schulranzendie Schulranzen
70die Schreibunterlagedie Schreibunterlagen
71das Schreibheftdie Schreibhefte
72der Buchumschlagdie Buchumschläge
73die Stifteboxdie Stifteboxen
74der Stundenplandie Stundenpläne
75die Bleistiftminedie Bleistiftminen
76der Malkastendie Malkästen
77das Schülerbuchdie Schülerbücher
78die Klarsichthülledie Klarsichthüllen
79die Pausenhofspielzeugedie Pausenhofspielzeuge
80der Schlamperbeuteldie Schlamperbeutel
81das Buchcoverdie Buchcover
82der Zirkelkastendie Zirkelkästen
83die Faserschreiberdie Faserschreiber
84das Knetradiergummidie Knetradiergummis
85der Buntstiftanspitzerdie Buntstiftanspitzer
86die Buntstiftedie Buntstifte
87das Federmäppchendie Federmäppchen
88die Zirkelspitzedie Zirkelspitzen
89der Kleberollerdie Kleberoller
90das Pausenbrotdie Pausenbrote
91die Kugelschreiberminendie Kugelschreiberminen
92der Radiergummispandie Radiergummispanne
93das Zeichenbuchdie Zeichenbücher
94der Kugelschreiberclipdie Kugelschreiberclips
95die Stundenplantaschedie Stundenplantaschen
96der Spitzerbehälterdie Spitzerbehälter
97das Buchzeichendie Buchzeichen
98die Schreibunterlagedie Schreibunterlagen
99das Linealsetdie Linealsets
100der Schultornisterdie Schultornister
Almanca Okul Eşyaları Çoğulları Tablosu
okulesya
Almanca Okul Eşyaları

Almanca Okul Eşyaları Youtube Videosu

Almanca okul eşyaları yazımıza burada son verirken sizler için, ilginizi çekebileceğini ve faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı yazılarımızdan bir liste hazırladık. Bu listeye yazımızın altında yer verdik. İlgili linkleri kullanarak bu yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

1.Almanca Aylar – Almanca Ayların Okunuşu ve Yazılışı

2.Almancada Olumsuzluk: Kein & Nicht

3.Almanca Meslekler ve Türkçeleri – Örnek Cümleler

Kaynaklar

https://almancaportali.com

www.google.com

4.1/5 - (22 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın