Almanca Durum Zarfları
Gramer, A1, A2, Almanca

Almanca Durum Zarfları

Almanca Durum Zarfları: Dilbilgisinde, zarf isim, sıfat veya fiil gibi unsurları niteleyen veya tamamlayan, zaman, yer, sebep, biçim, miktar gibi anlamları belirten kelimelerdir. Zarfın temel görevi cümledeki fiilin nasıl, ne zaman, nerede, niçin, ne kadar gibi sorulara cevap vererek onları belirtmektir. Örnek olarak “hızlıca koştu” cümlesinde “hızlıca” zarf olarak kullanılmıştır, çünkü fiil olan “koştu” eyleminin nasıl yapıldığını belirtiyor.

Durum zarfı, bir eylemin ya da durumun niteliğini veya durumunu belirten zarflardır. Bu zarflar, bir şeyin nasıl olduğunu veya hangi durumda olduğunu gösterir. Örneğin, “hızlıca”, “sessizce”, “mutlu bir şekilde” gibi zarflar durum zarfı örnekleridir. Bu tür zarflar, bir eylemin veya durumun niteliğini, biçimini veya durumunu vurgular. Örneğin:

 1. O, sabırla bekledi. (“sabırla” durum zarfıdır; beklemenin nasıl yapıldığını belirtir.)
 2. Çocuklar neşeyle oynuyor. (“neşeyle” durum zarfıdır; oynamanın hangi ruh haliyle yapıldığını gösterir.)

Almanca durum zarfları, eylemlerin nasıl gerçekleştiğini, bir durumun ne şekilde olduğunu veya bir eylemin hangi koşullarda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu zarflar, cümlenin anlamını netleştirmek, detay eklemek veya bir eylemin niteliğini vurgulamak için kullanılır.

Örneğin, bir eylemin hızlı, yavaş, dikkatli veya sessizce yapıldığını belirtmek için durum zarfları kullanılır. Aynı zamanda, bir eylemin belirli bir durumda veya koşul altında gerçekleştiğini ifade etmek için de durum zarfları kullanılabilir. Örneğin, “glücklicherweise” (neyse ki) veya “leider” (maalesef) gibi zarflar, bir durumun şanslı veya talihsiz bir şekilde gerçekleştiğini belirtmek için kullanılabilir.

Durum zarfları ayrıca eylemlerin yerini, zamanını veya sıklığını da belirtebilir. Örneğin, “immer” (her zaman), “manchmal” (bazen), “oft” (sıkça) gibi zarflar, bir eylemin ne sıklıkta gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılabilir.

Genel olarak, Almanca durum zarfları eylemlerin niteliğini, koşullarını, zamanını, sıklığını veya yerini belirlemek için kullanılır ve cümlenin anlamını zenginleştirmeye yardımcı olur.

Almanca’da da Türkçe’deki gibi durum zarfları bulunur. Bazı yaygın Almanca durum zarfları şunlardır:

 1. langsam (yavaş)
 2. schnell (hızlı)
 3. leise (sessizce)
 4. laut (yüksek sesle)
 5. vorsichtig (dikkatlice)
 6. freundlich (nazikçe)
 7. glücklicherweise (neşeyle, şans eseri)
 8. leider (maalesef)
 9. fröhlich (neşeli bir şekilde)
 10. traurig (üzgün bir şekilde)
 11. gerne (memnuniyetle)
 12. ungern (isteksizce)
 13. sicher (emin bir şekilde)
 14. vielleicht (belki)

Bu Almanca durum zarfları Almanca cümlelerde eylemlerin nasıl gerçekleştiğini veya bir durumun ne şekilde olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “langsam gehen” (yavaşça gitmek), “laut singen” (yüksek sesle şarkı söylemek) gibi ifadelerde bu durum zarflarını görebilirsiniz.

Almanca Durum Zarfları
Almanca Durum Zarfları – schnell (hızlı)

Almanca Durum Zarfları Örnek Cümleler

 1. Langsam gehe ich die Treppe hoch. (Yavaşça merdivenleri çıkıyorum.)
 2. Sie spricht leise, damit sie niemand stört. (Sessizce konuşuyor, kimseyi rahatsız etmemek için.)
 3. Ich singe laut im Auto, wenn ich allein bin. (Arabada yalnızken yüksek sesle şarkı söylüyorum.)
 4. Er arbeitet vorsichtig, um Fehler zu vermeiden. (Hata yapmamak için dikkatlice çalışıyor.)
 5. Der Mann lächelt freundlich und begrüßt jeden. (Adam nazikçe gülümser ve herkesi selamlar.)
 6. Glücklicherweise habe ich meinen Schlüssel gefunden. (Neyse ki anahtarımı buldum.)
 7. Leider habe ich den Zug verpasst. (Maalesef trenimi kaçırdım.)
 8. Die Kinder spielen fröhlich im Park. (Çocuklar parkta neşe içinde oynuyorlar.)
 9. Traurig verließ sie das Gebäude. (Üzgün bir şekilde binayı terk etti.)
 10. Ich esse gerne Schokolade. (Çikolatayı memnuniyetle yerim.)
 11. Ungern gehe ich zum Zahnarzt. (Diş doktoruna isteksizce giderim.)
 12. Sie spricht sicher und selbstbewusst vor Publikum. (Topluluk önünde emin ve kendinden emin bir şekilde konuşuyor.)
 13. Vielleicht gehe ich morgen ins Kino. (Belki yarın sinemaya giderim.)
 14. Langsam fahre ich mit dem Fahrrad durch den Park. (Yavaşça bisikletle parkın içinden geçiyorum.)
 15. Der Lehrer spricht deutlich, damit alle Schüler ihn verstehen. (Öğretmen net bir şekilde konuşuyor, böylece tüm öğrenciler onu anlayabilir.)
 16. Sie kocht gut. (İyi yemek pişirir.)
 17. Der Hund bellt laut. (Köpek yüksek sesle havlar.)
 18. Ich arbeite hart. (Sıkı çalışırım.)
 19. Er hat den Brief sorgfältig geschrieben. (Mektubu dikkatlice yazdı.)
 20. Der Wind bläst stark draußen. (Rüzgar dışarıda güçlü esiyor.)
 21. Wir gehen normalerweise um 8 Uhr zur Arbeit. (Normalde saat 8’de işe gideriz.)
 22. Das Kind malt gerne bunte Bilder. (Çocuk renkli resimler yapmayı sever.)
 23. Sie kamen unerwartet zu Besuch. (Beklenmedik bir şekilde ziyarete geldiler.)
 24. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Schule. (Okula sıkça bisikletle giderim.)
 25. Der Film endet traurig. (Film üzgün bir şekilde sona eriyor.)
 26. Der Hund bellt plötzlich laut. (Köpek aniden yüksek sesle havlıyor.)
 27. Die Blumen duften herrlich im Garten. (Çiçekler bahçede harika kokuyor.)
 28. Sie spricht fließend Deutsch. (Akıcı bir şekilde Almanca konuşuyor.)

İlginizi Çekebilir

1. Menschen A1.1 PDF

2. Almanca İsim Sorma

3. Almanca Soru Cümleleri

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın