İngilizce düzenli fiiller
İngilizce

İngilizce Düzenli Fiiller

İngilizce dilinin yapı taşlarından biri olan İngilizce düzenli fiiller, dilin özünü oluşturan önemli bir kategoriye aittir. Bu fiiller, genellikle ‘-ed’ takısı eklenerek geçmiş zamanı ifade ederler ve İngilizce konuşma ve yazma pratiğinde sıkça kullanılırlar. İngilizce düzenli fiillerin kullanımı ve çekimi, dil öğrenimi sürecinde temel bir adımdır. Bu makalede, İngilizce düzenli fiillerin ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve temel çekim kuralları hakkında bilgi bulacaksınız. İngilizce öğrenme yolculuğunuzda İngilizce düzenli fiillerin önemini keşfedin ve dil becerilerinizi geliştirin.

İngilizce Düzenli Fiiller Listesi

İngilizce düzenli fiiller listesi içeriğimizde sizlere bir kılavuz olması adına İngilizce düzenli fiilleri anlamları, 2. halleri (Past), 3. halleri (Past Participle) ile bir araya topladık ve tablo haline getirdik.

PresentPastPast ParticipleTürkçesi
AcceptAcceptedAcceptedKabul etmek, onaylamak
AddAddedAddedEklemek, arttırmak
AffordAffordedAffordedParası yetmek, zaman ayırabilmek
AlertAlertedAlertedUyarmak, alarma geçmek
AnnoyAnnoyedAnnoyedKızdırmak, rahatsız etmek
AllowAllowedAllowedİzin vermek, kabul etmek
AnswerAnsweredAnsweredYanıtlamak, karşılık vermek
AppearAppearedAppearedGörünmek, belirmek
ApplaudApplaudedApplaudedAlkışlamak, beğenmek
ArrestArrestedArrestedTutuklamak, önlemek
AskAskedAskedSormak, davet etmek, rica etmek
AttachAttachedAttachedEklemek, tutturmak
AttackAttackedAttackedSaldırmak, hücum etmek
AttractAttractedAttractedÇekmek, cezbetmek
AvoidAvoidedAvoidedÖnlemek, kaçınmak
BackBackedBackedDestek olmak, arka çıkmak
BangBangedBangedPatlamak
BlessBlessedBlessedŞükretmek, kutsal saymak
BoilBoiledBoiledKaynatmak, köpürtmek
BookBookedBookedRezervasyon yapmak, kaydetmek
BorrowBorrowedBorrowedÖdünç almak
BrushBrushedBrushedFırçalamak
BurnBurnedBurnedYakmak, yanmak
CheckCheckedCheckedKontrol etmek, gözden geçirmek
ChewChewedChewedÇiğnemek, kafa yormak
ClaimClaimedClaimedİddia etmek, sahip çıkmak
CleanCleanedCleanedTemizlemek
CallCalledCalledÇağırmak, telefonla aramak
CollectCollectedCollectedToplamak, bir araya getirmek
ComplainComplainedComplainedSöylenmek, şikâyet etmek
ConcernConcernedConcernedEndişelenmek
ConnectConnectedConnectedBağlanmak
ConsiderConsideredConsideredDüşünmek, göz önünde bulundurmak
ContainContainedContainedİçermek, kapsamak
CorrectCorrectedCorrectedDüzeltmek, doğrulamak
CrossCrossedCrossedGeçmek, karşılaşmak, melezlemek
CurlCurledCurledKıvırmak, dalgalandırmak
DecayDecayedDecayedBozmak, çürütmek
DelayDelayedDelayedGeç kalmak, ertelemek
DeliverDeliveredDeliveredTeslim etmek, vermek
DependDependedDependedGüvenmek, bağlı olmak
DestroyDestroyedDestroyedZarar vermek, imha etmek
DevelopDevelopedDevelopedGeliştirmek, yükseltmek
DisappearDisappearedDisappearedGözden kaybolmak, yok olmak
DiscoverDiscoveredDiscoveredKeşfetmek, bulmak
DoubtDoubtedDoubtedŞüphe etmek, karar verememek
DreamDreamedDreamedHayal kurmak, rüya görmek
DustDustedDustedToz almak, silkelemek
EarnEarnedEarnedPara kazanmak, hak etmek
EmbarrassEmbarrassedEmbarrassedUtandırmak
EmployEmployedEmployedÇalıştırmak, iş vermek
EndEndedEndedBitirmek, bitmek
EnjoyEnjoyedEnjoyedZevk almak, hoşlanmak, eğlenmek
EnterEnteredEnteredGirmek, katılmak, kaydetmek
EntertainEntertainedEntertainedEğlendirmek, oyalamak
ExistExistedExistedVar olmak, yaşamak
ExpandExpandedExpandedGenişletmek, büyütmek
ExpectExpectedExpectedUmmak
ExplainExplainedExplainedAçıklamak
FailFailedFailedBaşarısız olmak, batmak
FearFearedFearedKorkmak, kuşkulanmak
FetchFetchedFetchedAlmak, çekmek
FillFilledFilledDoldurmak, doyurmak
FlashFlashedFlashedParlamak, yakmak
FloatFloatedFloatedSüzülmek, dalgalanmak
FloodFloodedFloodedYağdırmak, sel basmak
FlowFlowedFlowedAkmak
FollowFollowedFollowedTakip etmek
FormFormedFormedOluşturmak, biçimlendirmek
FoundFoundedFoundedKurmak, dayandırmak
FrightenFrightenedFrightenedKorkutmak
GlowGlowedGlowedParlamak
GreetGreetedGreetedSelamlamak, kutlamak
GuardGuardedGuardedKorumak, nöbet tutmak
GuessGuessedGuessedTahmin etmek, sezmek
HammerHammeredHammeredÇakmak, çekiçle vurmak
HandHandedHandedYardım etmek
HangHangedHangedAsmak, sarkıtmak
HappenHappenedHappenedOlmak, meydana gelmek
HarmHarmedHarmedZarar vermek, kötülük etmek
HeadHeadedHeadedBaşı çekmek
HealHealedHealedİyileşmek, iyileştirmek
HeatHeatedHeatedIsıtmak
HelpHelpedHelpedYardım etmek
HookHookedHookedTakmak, çengellemek
HoverHoveredHoveredEtrafında gezinmek, üstünde uçmak
HuntHuntedHuntedAvlamak, avlanmak
ImpressImpressedImpressedEtkilemek, aklına sokmak
InformInformedInformedBilgi vermek
InstructInstructedInstructedBilgilendirmek, öğretmek
InterestInterestedInterestedİlgilendirmek
InterruptInterruptedInterruptedYarıda kesmek
InventInventedInventedİcat etmek
ItchItchedItchedKaşınmak
JailJailedJailedTutuklamak
JoinJoinedJoinedKatılmak
JumpJumpedJumpedZıplamak
KickKickedKickedTekme atmak
KillKilledKilledÖldürmek, katletmek
KissKissedKissedÖpmek
KneelKneeledKneeledDiz çökmek
KnockKnockedKnockedVurmak, çarpmak
LandLandedLandedKaraya çıkmak, indirmek
LaughLaughedLaughedGülmek
LearnLearnedLearnedÖğrenmek
LiftLiftedLiftedKaldırmak, yükseltmek
ListenListenedListenedDinlemek
LoadLoadedLoadedYüklemek
LockLockedLockedKilitlemek
LookLookedLookedBakmak
MatchMatchedMatchedEşlemek, karşılaştırmak
MeltMeltedMeltedEritmek,
MendMendedMendedDüzeltmek, tamir etmek
MissMissedMissedÖzlemek, kaçırmak
MixMixedMixedKarıştırmak
MurderMurderedMurderedÖldürmek, cinayet işlemek
NeedNeededNeededİhtiyacı olmak
NestNestedNestedİç içe koymak, yuva yapmak
ObeyObeyedObeyedİtaat etmek
ObtainObtainedObtainedElde etmek
OfferOfferedOfferedTeklif etmek
OpenOpenedOpenedAçmak
OrderOrderedOrderedSipariş vermek, emretmek
OwnOwnedOwnedSahip olmak
PackPackedPackedPaketlemek
PaintPaintedPaintedBoyamak, resim yapmak
ParkParkedParkedPark etmek
PerformPerformedPerformedYerine getirmek, uygulamak
PinchPinchedPinchedKıstırmak, çimdiklemek
PlayPlayedPlayedOynamak
PointPointedPointedİşaret etmek
PossessPossessedPossessedSahip olmak
PrayPrayedPrayedDua etmek
PreferPreferedPreferedTercih etmek
PretendPretendedPretendedNumara yapmak
PressPressedPressedBaskı yapmak
PourPouredPouredDökmek
PreventPreventedPreventedYol göstermek
PrintPrintedPrintedBasmak, yayınlamak
ProtectProtectedProtectedKorumak
PunishPunishedPunishedCezalandırmak
PushPushedPushedİtmek
QuestionQuestionedQuestionedSoru sormak
RainRainedRainedYağmur yağmak, yağdırmak
RecordRecordedRecordedKaydetmek
ReachReachedReachedUlaşmak
ReflectReflectedReflectedYansıtmak, ifade etmek
RejectRejectedRejectedReddetmek, çıkarmak
RemainRemainedRemainedKalmak, sürdürmek
RememberRememberedRememberedHatırlamak
RemindRemindedRemindedHatırlatmak
RequestRequestedRequestedTalep etmek
ReturnReturnedReturnedGeri dönmek
RushRushedRushedAcele etmek
ScreamScreamedScreamedÇığlık atmak
SealSealedSealedMühürlemek, kapatmak
ShockShockedShockedŞok etmek, şaşkına dönmek
SignSignedSignedİmzalamak
SmellSmelledSmelledKokmak, sezmek
SoundSoundedSoundedSes çıkarmak
SufferSufferedSufferedAcı çekmek, katlanmak
SuggestSuggestedSuggestedTavsiye etmek
ThankThankedThankedTeşekkür etmek
TouchTouchedTouchedDokunmak, etkilemek
TrainTrainedTrainedEğitmek
TravelTraveledTraveledSeyahat etmek
TrustTrustedTrustedGüvenmek
TurnTurnedTurnedDönmek, çevirmek
VisitVisitedVisitedZiyaret etmek
WaitWaitedWaitedBeklemek
WalkWalkedWalkedYürümek
WantWantedWantedİstemek
WarmWarmedWarmedIsıtmak, ısınmak
WarnWarnedWarnedUyarmak, ihbar etmek
WashWashedWashedYıkamak, yıkanmak
WatchWatchedWatchedİzlemek
WhisperWhisperedWhisperedFısıldamak, dedikodu yapmak
WishWishedWishedDilemek, ummak
WonderWonderedWonderedMerak etmek, şaşmak
AdviseAdvisedAdvisedFikir vermek, bildirmek
AgreeAgreedAgreedAnlaşmak, uymak
ArgueArguedArguedTartışmak, savunmak
ArrangeArrangedArrangedDüzenlemek, planlamak
BakeBakedBakedFırında pişirmek
BalanceBalancedBalancedDengelemek, karşılaştırmak
BatheBathedBathedYıkanmak
BehaveBehavedBehavedDavranmak
BoreBoredBoredSıkmak, bunaltmak
BreatheBreathedBreathedNefes almak
CalculateCalculatedCalculatedHesaplamak, tasarlamak
CareCaredCaredİlgilenmek, özen göstermek
CauseCausedCausedSebep olmak
ChangeChangedChangedDeğiştirmek, bozdurmak
CloseClosedClosedKapatmak, yaklaşmak
CompareComparedComparedKarşılaştırmak
ContinueContinuedContinuedDevam etmek
DamageDamagedDamagedZarar vermek, bozmak
DanceDancedDancedDans etmek
DareDaredDaredCesaret etmek, cüret etmek
DecideDecidedDecidedKarar vermek, sonuca varmak
DescribeDescribedDescribedAnlamak, tanımlamak
DeserveDeservedDeservedHak etmek, layık olmak
DivideDividedDividedBölmek, sınıflandırmak
EncourageEncouragedEncouragedCesaretlendirmek, teşvik etmek
EscapeEscapedEscapedKaçmak, kurtulmak
FaceFacedFacedYüzleşmek, bakmak
FireFiredFiredYakmak, yanmak
HopeHopedHopedÜmit etmek, beklemek
IgnoreIgnoredIgnoredGörmezden gelmek, umursamamak
IncludeIncludedIncludedİçermek, dahil etmek
InjureInjuredInjuredYaralamak, kötülük etmek
IncreaseIncreasedIncreasedArtırmak, büyümek, zam yapmak
InterfereInterferedInterferedMüdahale etmek, girişmek
JokeJokedJokedŞaka yapmak, fıkra anlatmak
LieLiedLiedYalan söylemek, uzanmak
LikeLikedLikedSevmek, hoşlanmak
LiveLivedLivedYaşamak, hayatta kalmak
LoveLovedLovedSevmek
ManageManagedManagedİşletmek, idare etmek
MateMatedMatedEvlenmek, çiftleşmek, mat etmek
MoveMovedMovedHareket etmek, taşınmak, ilerlemek
NoteNotedNotedNot etmek, dikkat etmek
NoticeNoticedNoticedFark etmek, bildirmek
ObserveObservedObservedGörmek, incelemek, uymak
OweOwedOwedBorçlu olmak
PausePausedPausedAra vermek, tereddüt etmek
PlacePlacedPlacedYerleştirmek, koymak
PracticePracticedPracticedUygulamak, pratik yapmak
PreparePreparedPreparedHazırlık yapmak
PromisePromisedPromisedSöz vermek, umut vermek
ProvideProvidedProvidedTemin etmek, şart koşmak
RaceRacedRacedYarışmak, yarıştırmak
RaiseRaisedRaisedYükseltmek, yetiştirmek
ReleaseReleasedReleaseSalıvermek, serbest bırakmak
ReduceReducedReducedAzaltmak, kısmak
ReceiveReceivedReceivedAlmak, kabul etmek
RefuseRefusedRefusedReddetmek, kaçınmak
RescueRescuedRescuedKurtarmak, muaf tutmak
RetireRetiredRetiredEmekli olmak, çekilmek
SaveSavedSavedBiriktirmek, kurtarmak, korumak
ScareScaredScaredKorkmak, korkutmak
ScrapeScrapedScrapedKazımak, sıyırmak
ScribbleScribbledScribbledKaralamak, eğri büğrü yazmak
ServeServedServedHizmet vermek, servis yapmak, yerine getirmek
SettleSettledSettledYerleşmek, yerleştirmek, ödemek
ShareSharedSharedPaylaşmak, katılmak, iştirak etmek
ShadeShadedShadedGölgelemek, dönüşmek
ShaveShavedShavedTıraş olmak, rendelemek
SmokeSmokedSmokedTütmek, sigara içmek
SnoreSnoredSnoredHorlamak
SpareSparedSparedAyırmak, esirgemek, biriktirmek
StareStaredStaredGözünü dikmek
StrokeStrokedStrokedSıvazlamak, okşamak
SupposeSupposedSupposedVarsaymak, tahmin etmek
SurpriseSurprisedSurprisedSürpriz yapmak, oyuna getirmek
TasteTastedTastedTadına bakmak
TeasedTeasedTeasedKızdırmak
TelephoneTelephonedTelephonedTelefon etmek, telefonda söylemek
TickleTickledTickledGıdıklamak, güldürmek
TieTiedTiedBağlamak, berabere kalmak
TireTiredTiredYorulmak, bıkmak, dekore etmek
TraceTracedTracedİzinden gitmek, kopya çekmek, tasarlamak
TradeTradedTradedTicaret yapmak, takas etmek
TroubleTroubledTroubledSorun çıkarmak, rahatsız etmek
TumbleTumbleTumbleDüşmek, takla atmak
TypeTypedTypedDaktilo ile yazmak
UseUsedUsedKullanmak, yararlanmak
WasteWastedWastedHarcamak
WaveWavedWavedEl sallamak, dalgalanmak
WipeWipedWipedTemizlemek, kurulamak
WrestleWrestledWrestledMücadele etmek, güreşmek
WriggleWriggledWriggledÇalkalamak, kıvırmak
BuryBuriedBuriedGömmek, örtmek
CryCriedCriedAğlamak, çığlık atmak
CarryCarriedCarriedTaşımak, nakletmek
CopyCopiedCopiedKopya etmek
DryDriedDriedKurutmak
EmptyEmptiedEmptiedİçini boşaltmak
FancyFanciedFanciedHoşlanmak, fantezi kurmak
FryFriedFriedKızartmak
HurryHuriedHurriedAcele etmek
IdentifyIdentifiedIdentifiedBelirlemek, tanımak
MarryMarriedMarriedEvlenmek
MultiplyMultipliedMultipliedÇarpmak, çoğalmak
RelyReliedReliedİnanmak
ReplyRepliedRepliedYanıtlamak, karşılık vermek
SatisfySatisfiedSatisfiedMemnun etmek
SupplySuppliedSuppliedSağlamak, tedarik etmek
TerrifyTerrifiedTerrifiedDünü patlatmak
TryTriedTriedDenemek
UntidyUntidiedUntidiedDağıtmak
WorryWorriedWorriedKorkmak, endişe etmek
AdmitAdmittedAdmittedKabul etmek, itiraf etmek
BanBannedBannedYasaklamak, boykot etmek
BatBattedBattedVuruş yapmak
BegBeggedBeggedYalvarmak
ChopChoppedChoppedDoğramak
ClapClappedClappedAlkışlamak
ClipClippedClippedKırpmak, tutturmak
DamDammedDammedBaraj yapmak, set çekmek
DripDrippedDrippedDamlamak, sızdırmak
DropDroppedDroppedDüşürmek, bırakmak
DrumDrummedDrummedDavul çalmak, tempo tutmak
FitFittedFittedUymak, uydurmak, oturmak
FlapFlappedFlappedKanat çırpmak, sallanmak
GrabGrabbedGrabbedKapmak, zorla almak
GrinGrinnedGrinnedSırıtmak
GripGrippedGrippedKavramak, sıkıştırmak
HopHoppedHoppedAtlamak, zıplamak, sıçramak
HugHuggedHuggedKucaklamak, sarılmak
HumHummedHummedVızıldamak uğuldamak
JogJoggedJoggedDürtmek, jogging yapmak
JamJammedJammedBasmak, sıkıştırmak
KnotKnottedKnottedDüğüm atmak, bağlamak
MugMuggedMuggedİneklemek, çok çalışmak
NodNoddedNoddedKafa sallamak, başıyla selam vermek
OccurOccurredOccurredMeydana gelmek, oluşmak
PlanPlannedPlannedPlanlamak
PlugPluggedPluggedTıkamak
RegretRegrettedRegrettedPişman olmak
RobRobbedRobbedÇalmak, zorla almak
SkipSkippedSkippedAtlamak, sıçramak
SlipSlippedSlippedKaymak
SlapSlappedSlappedTokat atmak
SpotSpottedSpottedBenek benek olmak
StepSteppedSteppedAdım atmak
StopStoppedStoppedDurmak
StrapStrappedStrappedBantlamak, sarmak
TapTappedTappedMusluğu açmak, para sızdırmak
TipTippedTippedBahşiş vermek
TrapTrappedTrappedYakalamak, tuzağa düşürmek
TripTrippedTrippedÇelme takmak, düşürmek
WhipWhippedWhippedKamçılamak, çırpmak
WrapWrappedWrappedSarmak, paketlemek
ZipZippedZippedSüslemek, gayretli olmak
İngilizce Düzenli Fiiller Tablosu

İngillizce Düzenli Fiiller Nerelerde Kullanılır?

İngilizce düzenli fiiller hakkında günlük iletişimde ve yazılı metinlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte İngilizce düzenli fiillerin yaygın olarak kullanıldığı bazı alanlar:

  1. Günlük Konuşma: İnsanlar günlük yaşamlarında İngilizce düzenli fiilleri sıkça kullanırlar. Örneğin, geçmişteki deneyimlerini, alışkanlıklarını ve olayları anlatırken düzenli fiilleri kullanırlar. “Yesterday, I walked in the park” (Dün parkta yürüdüm) gibi cümlelerde olduğu gibi.
  2. Yazılı Metinler: Makaleler, romanlar, şiirler ve diğer yazılı metinlerde İngilizce düzenli fiiller sıkça kullanılır. Öyküleri anlatmak, olayları tanımlamak ve karakterlerin davranışlarını belirtmek için düzenli fiillerin kullanımı yaygındır.
  3. Akademik Yazılar: Akademik çalışmalar, raporlar ve tezlerde de İngilizce düzenli fiiller sıkça kullanılır. Geçmiş araştırmaları tanımlamak, sonuçları özetlemek ve bulguları rapor etmek için düzenli fiiller kullanılır.
  4. Resmi ve İş Yazışmaları: İş ortamlarında ve resmi yazışmalarda İngilizce düzenli fiiller kullanımı yaygındır. Geçmişteki iş başarıları, projeler ve raporlar gibi konuları tartışmak için İngilizce düzenli fiiller sıkça tercih edilir.
  5. Eğitim ve Öğretim: Ders kitapları, öğretim materyalleri ve dil öğretiminde İngilizce düzenli fiiller önemli bir rol oynar. Öğrencilere geçmiş olayları anlatmayı, alışkanlıkları ve rutinleri açıklamayı öğretmek için İngilizce düzenli fiiller kullanılır.
  6. Medya ve İletişim Araçları: Gazeteler, dergiler, televizyon programları ve internet siteleri gibi medya ve iletişim araçlarında da İngilizce düzenli fiillerin kullanımı yaygındır. Haberleri rapor etmek, hikayeler anlatmak ve bilgi aktarmak için İngilizce düzenli fiiller tercih edilir.
Ingilizce Duzenli Fiiller 1
İngilizce Düzenli Fiiller

Bu alanlarda düzenli fiiller, İngilizce dilinde iletişimi etkili bir şekilde gerçekleştirmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, İngilizce düzenli fiiller öğrenenlerin düzenli fiilleri öğrenmeleri ve kullanımlarını pratik yapmaları önemlidir.

İngilizce düzenli fiiller, dilbilgisinin temel yapı taşlarından biridir ve dilin çeşitli alanlarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu fiiller, genellikle ‘-ed’ takısı eklenerek geçmiş zamanı ifade ederler. Ancak, düzenli fiillerin kullanımı yalnızca geçmiş zamanla sınırlı değildir; aynı zamanda diğer zaman formlarında da yaygın olarak kullanılırlar. Düzenli fiiller, İngilizce öğrenenler için temel bir öğrenme noktasıdır ve dilin akıcılığını sağlamak için önemlidir.

Düzenli fiillerin kullanım alanları oldukça geniştir. Günlük konuşma, yazılı metinler, akademik çalışmalar, iş ve resmi yazışmalar, eğitim materyalleri, medya ve iletişim araçları gibi birçok alanda düzenli fiiller sıkça kullanılır. Bu fiiller, geçmiş deneyimleri, alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri ve geçmişteki olayları ifade etmek için kullanılır.

Düzenli fiillerin çekimi genellikle basittir ve çoğu fiil aynı kurala göre çekimlenir. Geçmiş zamanda ‘-ed’ takısı eklenirken, diğer zaman formlarında çekim kuralları farklılık gösterebilir. Ancak, düzenli fiillerin çekimini öğrenmek, İngilizce dilbilgisini anlamanın temel bir adımıdır.

Sonuç olarak, İngilizce düzenli fiiller dilin yapısal temellerinden birini oluşturur ve dilin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılır. Bu fiilleri öğrenmek ve kullanmak, İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek için önemlidir. Dil öğrenenlerin Almanca ve İngilizce düzenli fiilleri anlaması ve doğru şekilde kullanması, etkili bir iletişim kurmalarına ve dilin akıcı bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.

İlginizi Çekebilir

1. İngilizce Zarflar

2. İngilizce Ders İsimleri

3. İngilizce Ülke İsimleri

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın