Almanca Komparativ Superlativ
Gramer, A2, Almanca

Almanca Komparativ Superlativ

Almanca Komparativ Superlativ, kavramların karşılaştırılmasında ve nesnelerin en üstün olduğunu belirtmede kullanılan önemli dilbilgisi yapılarıdır. Bu yapılar, dilin zenginliğini ve esnekliğini gösterirken, Almanca metinlerin ifade gücünü artırır.

Almanca Komparativ, iki veya daha fazla nesnenin veya durumun karşılaştırılması için kullanılır. Bu yapı, bir nesnenin diğerinden daha büyük, daha hızlı, daha güzel gibi özelliklerini vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “schneller” (daha hızlı) veya “größer” (daha büyük) gibi sıfatlarla birlikte kullanılır.

Almanca Superlativ ise bir nesnenin diğerlerine göre en üstün olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu yapı, bir nesnenin en büyük, en hızlı, en güzel gibi en üstün özelliklerini vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “am schnellsten” (en hızlı) veya “größte” (en büyük) gibi yapılarda karşımıza çıkar.

Bu dilbilgisi yapıları, Almanca dilinde hem yazılı hem de sözlü iletişimde sıkça kullanılır. Edebi metinlerden günlük konuşmalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Almanca Komparativ Superlativ yapılarının doğru kullanımı, dilin inceliklerini anlamak ve ifade etmek için önemlidir.

Almanca Komparativ Superlativ Yapılışı

Almancada Komparativ ile iki şey arasında bir mukayese yapılır ve birinin diğerinden “daha …” olduğu kıyaslanır.

Türkçede biz bu kıyası ilgili sıfatın önüne daha kelimesini getirerek yaparız (daha büyük). Almancada ise benzer bir mukayeseyi sıfatın sonuna “-er” eki ekleyerek oluştururuz.

kleinküçükkleinerdaha küçük
schöngüzelschönerdaha güzel
Der Komperativ

Das Auto ist schnell, aber das Motorrad ist schneller.
(Araba hızlıdır, ama motosiklet daha hızlıdır.)
Der Hamburger ist lecker, aber die Pizza ist leckerer.
(Hamburger lezzetli ama pizza daha lezzetli.)
Berlin ist schön, aber New York ist schöner.
(Berlin güzel, ama New York daha güzel.)
Deutsch ist schwierig, aber Chinesisch ist schwieriger.
(Almanca zordur, ama Çince daha zordur.)

Almanca Komparativ Superlativ 1
Almanca Komparativ Superlativ

Ancak, kurala uymayan istisnalar da söz konusudur. Bu istisnaları inceleyelim:

Almanca Komparativ Superlativ konusunda Kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu “Komperativ” yapılırken sahip oldukları sesli harfleri ä, ö, ü şeklinde Umlaut olur. Aşağıdaki tabloda ilgili istisnaya sahip sıfatlar derlenmiştir:

klugakıllıklügerdaha akıllı
languzunlängerdaha uzun
armyoksulärmerdaha yoksul
dummdelidümmerdaha deli
grobkabagröberdaha kaba
hartserthärterdaha sert
junggençjüngerdaha genç
kaltsoğukkälterdaha soğuk
krankhastakränkerdaha hasta
scharfkeskinschärferdaha keskin
starkkuvvetlistärkerdaha kuvvetli
Der Komperativ

-er ile biten sıfatların -er ekinden önce ünlü varsa “Komperativ” yapılırken bu -e harfleri düşer. Ancak ünlü bir harf yoksa -e kalabilir. Örneğin:

teuerpahalıteurerdaha pahalı
sauerekşisaurerdaha ekşi
leckerlezzetlileck(e)rerdaha lezzetli
bitteracıbitt(e)rerdaha acı
Der Komperativ

-el ile biten sıfatlar “Komperativ” yapılırken -e harfi düşer. Aşağıdaki sıfatları inceleyiniz:

dunkelkoyudunklerdaha koyu
edeldeğerliedlerdaha değerli
nobelsoylunoblerdaha soylu
komfortabelrahatkomfortablerdaha rahat
Der Komperativ

Tıpkı fiillerde olduğu gibi sıfatlarda da düzensizlik vardır. Bunları ezberlemek gerekmektedir. Bakınız:

gutiyibesserdaha iyi
hochyüksekhöherdaha yüksek
nahyakınnäherdaha yakın
vielçokmehrdaha çok

“Als” Kullanımı

Herhangi bir şeyi diğer bir başka şeyle kıyaslarken kullandığımız Türkçedeki “-den/dan” eki Almancada ilgili sıfattan sonra gelen als ile sağlanır.

Johann ist älter als Thomas.
(Johann, Thomas’tan daha yaşlıdır.)
Mein Wagen fährt schneller als deiner.
(Benim arabam seninkinden daha hızlı gidiyor.)
Der Hund ist größer als die Katze.
(Köpek kediden daha büyüktür.)
Antalya ist schöner als Ankara.
(Antalya Ankara’dan daha güzel.)
Mein Handy ist besser als dein Handy.
(Benim telefonum senin telefonundan daha iyi.)
Ich finde Theater besser als Kino.
(Bence tiyatro sinemadan daha iyidir.)

Almancada “Superlativ” Yapılışı

Almanca Komparativ Superlativ konusunda sıra “Superlativ”’e geldi. Diğerleri ile karşılaştırıldığında bir şey ya da birisinin en çok niteliğe sahip olduğunu söylemek için kullanılır ve iki farklı şekilde oluşturulabilmektedir.

Almancada “Superlativ” Formunun Yüklem Olarak Kullanımı

İlk yöntemde mukayese yalnızca sıfatlar kullanılarak yapılır. Bunun için bir sıfatın temel biçimine “-(e) sten” eklenir. Tıpkı Türkçede “en zayıf, en küçük,…” gibi üstünlük karşılaştırmalarında kullandığımız “en” kelimesine benzer bir ifade Almancada “am kelimesi ile anlatılır.

kleinküçükkleinerdaha küçükam kleinstenen küçük
schöngüzelschönerdaha güzelschönstenen güzel
Almanca Komparativ Superlativ

Eine Katze ist schnell.
(Kedi hızlıdır.)
Ein Hund ist schneller.
(Köpek daha hızlıdır.)
Ein Leopard ist am schnellsten.
(Leopar en hızlısıdır.)

Almanca Komparativ Superlativ 2
Almanca Komparativ Superlativ

Benzer şekilde kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu Superlativ yapılırken sahip oldukları sesli harfleri ä, ö, ü şeklinde Umlaut olur. Yaygın olarak kullanılan aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

alt
yaşlı
älter
daha yaşlı
am ältesten
en yaşlı
lang
uzun
länger
daha uzun
am längsten
en uzun.
kurz
kısa
kürzer
daha kısa
am kürzesten
en kısa
gross
büyük
grösser
daha büyük
am grössten
en büyük
arm
fakir
ärmer
daha fakir
am ärmsten
en fakir
warm
sıcak
wärmer
daha sıcak
am wärmsten
en sıcak
krank
hasta
kränker
daha hasta
am kränksten
en hasta
schwach
kuvvetsiz
schwächer
daha kuvvetsiz
am schwächsten
en kuvvetsiz
klug
akıllı
klüger
daha akıllı
am klügsten
en akıllı
dumm
aptal
dümmer
daha aptal
am dümmsten
en aptal
jung
genç
jünger
daha genç
am jüngsten
en genç
Almanca Komparativ Superlativ

Sonu -d, -t, -tz, -s, -sch -ß, -x ve -z ile biten sıfatların büyük çoğunluğu Superlativ yapılırken gelen -sten takısıyla sıfat arasına bir -e eki daha alır.

weit
uzak
weiter
daha uzak
am weitesten
en uzak
berühmt
meşhur
berühmter
daha meşhur
am berühmtesten
en meşhur
heiss
sıcak
heisser
daha sıcak
am heissesten
en sıcak
bunt
renkli
bunter
daha renkli
am buntesten
en renkli
bekannt
tanınmış
bekannter
daha tanınmış
am bekanntesten
en tanınmış
leicht
hafif
leichter
daha hafif
am leichtesten
en hafif
neu
yeni
neuer
daha yeni
am neuesten
en yeni
treu
sadık
treuer
daha sadık
am treuesten
en sadık
Almanca Komparativ Superlativ

“Superlativ” olurken düzensiz değişim gösteren sıfatlar aşağıda derlenmiştir:

gutiyibesserdaha iyiam bestenen iyi
hochyüksekhöherdaha yüksekam höhstenen yüksek
nahyakınnäherdaha yakınam nächstenen yakın
vielçokmehrdaha çokam meistenen çok
Almanca Komparativ Superlativ

Almancada çoğu sıfat derecelendirilebilir; yani bir şeyin başka bir şeye göre daha fazla veya daha az olduğunu belirtmek için kullanılabilirler. Ancak, bazı sıfatlar kesin veya mutlak anlamları olduğu için derecelendirilemezler. Örneğin:

totölü
schwangerhamile
einzigartigbenzersiz
maximalmaksimum
minimalminimum
Almanca Komparativ Superlativ

Almancada “Superlativ” Formunun İsimle Birlikte Kullanımı

Almanca Komparativ Superlativ
Almanca Komparativ Superlativ

İkinci yöntemde ise sıfat isimle beraber kullanılır. İlgili sıfat karşılaştırmanın yapılacağı isimden hemen önce gelir ve temel sıfat biçimine “-(e)ste” düzenli sıfatsal eki sıfata eklenir. Ayrıca sıfatın önüne ilgili ismin belirli artikeli (der, die, das) getirilir. Böylesi durumlarda haliyle “am” eki kullanılmaz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Anna ist das fleißigste Mädchen im Unterricht.
(Anna sınıfın en çalışkan kızıdır.)
Usain Bolt ist der schnellste Läufer.
(Usain Bolt en hızlı koşucudur.)
Du bist der beste Freund der Welt.
(Sen dünyanın en iyi arkadaşısın.)
Ararat ist der höchste Berg der Türkei.
(Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır.)
İstanbul ist die grösste Stadt der Türkei.
(İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir.)

Almancada “hoch” (yüksek) sıfatının nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz bir özelliği vardır. Kendisinin “Komperativ”, “Superlativ” ve “Sıfat tamlamaları” (sıfat çekimi) yapılırkenki kullanımında “c” harfi düşer. Örneğin:

 1. Positiv:
  Das Gebäude ist sehr hoch.
  (Bina çok yüksek.)
 2. Komperativ:
  Mein Haus ist höher.
  (Benim evim daha yüksek.)
 3. Superlativ:
  Das ist der höchste Berg in der Türkei.
  (Bu Türkiye’nin en yüksek dağı.)
 4. Sıfat tamlaması olarak kullanımında:
  Der hohe Hügel.
  (Yüksek tepe.)
  Ich sitze auf einem hohen Stuhl.
  (Yüksek bir sandalyede oturuyorum.)

Sıfat tamlamalarını yapabilmek adına sıfat çekimlerini çalışmanız gerekir. Uzun bir konu olduğu için ayrı bir derste anlatılmıştır.

Almancada “So +…+ wie” Kullanımı

İki ismi karşılaştırırken birinci ismin ikinci isim kadar o sıfata sahip olduğunu söylemek isteyebiliriz. Türkçede “… kadar” ile yapılan bu karşılaştırma Almancada “so … wie” arasına sıfatın birinci hali gelirken getirilir. Örneğin:

klein
küçük
so klein wie …
… kadar küçük
gross
büyük
so groß wie …
… kadar büyük
Almanca Komparativ Superlativ

Heute ist es so warm wie gestern.
(Bugün dün kadar sıcak.)
Antalya ist nicht so groß wie İstanbul.
(Antalya, İstanbul kadar büyük değildir.)
Gimli ist genau so stur wie sein Vater.
(Gimli babası kadar inatçıdır.)

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Sıfat Çekimleri

2. Almanca Sıfatlar

3. Almanca Yardımcı Fiiller

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın