Almanca Sifat Cekimleri 5
Gramer, A2, Almanca

Almanca Sıfat Çekimleri

Almanca dilinin öğrenilmesinde, Almanca sıfat çekimleri oldukça önemli bir konudur. Bir ismi nitelendiren sıfatlar, Almanca’da ismin cinsiyetine, sayısına ve durumuna göre değişiklik gösterirler. Bu çekimler, dilin yapısını anlamak ve doğru şekilde iletişim kurmak için temel bir unsur teşkil eder.

Almanca’da sıfat çekimleri, isimlerle birlikte kullanıldıklarında, belirli bir düzene göre değişirler. Öncelikle, sıfatların isimle olan uyumuna bakılır. İsim cinsiyeti (maskülin, feminen, nötr) ve sayısı (tekil, çoğul) sıfatın çekiminde önemli rol oynar.

Örneğin, “der große Mann” (büyük adam), “die große Frau” (büyük kadın), “das große Haus” (büyük ev) gibi cümlelerde, “große” sıfatının çekimi, ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişiklik gösterir.

Ayrıca, Almanca’da sıfatlar dört farklı duruma (nominativ, akkusativ, dativ, genitiv) göre çekilirler. Bu durumlar, sıfatın isme olan ilişkisini ve rolünü belirler. Örneğin, bir isim nesne olarak kullanıldığında (Akkusativ durumu), sıfatın çekimi değişir.

Sıfatlar ayrıca belirli veya belirsiz tanımlayıcı olarak da kullanılabilirler. Belirli tanımlayıcı sıfatlar, isimden önce “der”, “die”, “das” gibi belirteçlerle birlikte gelirken, belirsiz tanımlayıcı sıfatlar, “ein”, “eine”, “ein” gibi belirteçlerle kullanılırlar.

Almanca’da sıfat çekimleri, dil öğrenenler için başlangıçta karmaşık görünebilir ancak düzenli bir şekilde öğrenildiğinde anlaşılır hale gelirler. Doğru sıfat çekimlerinin kullanılması, Almanca dilinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir adımdır.

Bu giriş metni, Almanca sıfat çekimlerinin temelini oluşturmak ve bu konuda bir anlayış sağlamak için hazırlanmıştır. İlerleyen aşamalarda, çeşitli örnekler ve pratiklerle sıfat çekimlerinin daha derinlemesine incelenmesi önerilir.

Almanca sıfatlar üç farklı şekilde çekimlenebilir, sırasıyla şöyledir. Yazımızın devamında her biri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

 1. Positiv Sıfatlar
 2. Komparativ Sıfatlar
 3. Superlativ Sıfatlar

Almanca Sıfat Çekimleri: Positiv Sıfatlar

Almanca dilinde, çeşitli duyguları, nesneleri ve durumları tanımlamak için geniş bir sıfat yelpazesi bulunmaktadır. Bu sıfatlar, pozitif (olumlu) veya negatif (olumsuz) anlamlar içerebilirler. Bu metinde, odak noktamız olumlu duyguları ve nitelikleri ifade eden “positiv” sıfatlar olacaktır.

“Positiv” sıfatlar, Almanca dilinde yaygın olarak kullanılan ve olumlu özellikleri, nitelikleri veya durumları tanımlayan kelimelerdir. Bu sıfatlar, insanları, nesneleri, yerleri ve deneyimleri övmek veya olumlu bir şekilde tanımlamak için kullanılır.

Örneğin, “schön” (güzel), “nett” (nazik), “intelligent” (zeki) gibi sıfatlar, olumlu nitelikleri ifade ederken, “aktiv” (aktif), “fröhlich” (neşeli), “erfolgreich” (başarılı) gibi sıfatlar da olumlu duyguları ve durumları ifade eder.

Almanca’da “positiv” sıfatlar, iletişimde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Bu sıfatlar, hem günlük konuşmalar hem de resmi metinlerde yaygın olarak kullanılarak, olumlu bir atmosfer oluşturmak ve iletişimi zenginleştirmek için önemlidirler.

 1. schön – Güzel
 2. nett – Nazik
 3. intelligent – Zeki
 4. aktiv – Aktif
 5. fröhlich – Neşeli
 6. erfolgreich – Başarılı
 7. kreativ – Yaratıcı
 8. optimistisch – Optimist
 9. freundlich – Dostça
 10. ehrlich – Dürüst
 11. hilfsbereit – Yardımsever
 12. geduldig – Sabırlı
 13. ehrgeizig – Hırslı
 14. optimistisch – İyimser
 15. selbstbewusst – Kendine güvenen
 16. großzügig – Cömert
 17. sympathisch – Sevimli
 18. aufgeschlossen – Açık fikirli
 19. freudig – Sevinçli
 20. unabhängig – Bağımsız

Bu örnekler, Almanca sıfat çekimleri başlığı altında bulunan positiv sıfatlara aittir. Belirli bir nesnenin veya kişinin niteliklerini belirlemek için kullanılır. Örneğin, “großes Haus” (büyük ev), “kleines Kind” (küçük çocuk), “schöner Garten” (güzel bahçe), “guter Freund” (iyi arkadaş) gibi cümlelerdeki sıfatlar pozitiv sıfatlardır.

Almanca Sıfat Çekimleri: Komparativ Sıfatlar

Almanca dilinde, sıfatların karşılaştırma yapıldığında kullanılan özel bir formu vardır: “komparativ”. Bu form, bir nesnenin veya bir kişinin bir diğerinden daha fazla veya daha az olduğunu belirtmek için kullanılır. Komparativ sıfatlar, karşılaştırma yapıldığında kullanılan sıfatların değişik halleridir.

“Komparativ” sıfatları oluştururken genellikle “-er” eki eklenir. Ancak, belirli kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bazı sıfatlar için bu ek eklenmeden önce sesli değişiklikler veya ek kuralları uygulanabilir.

Örneğin:

 • “groß” (büyük) sıfatı için komparativ hali “größer” şeklindedir.
 • “klein” (küçük) sıfatı için komparativ hali “kleiner” şeklindedir.
 • “alt” (yaşlı) sıfatı için komparativ hali “älter” şeklindedir.

“Komparativ” sıfatlarla birlikte kullanılan bir diğer önemli unsur da “als” kıyas edici bağlaçtır. Bu bağlaç, iki nesne arasında bir karşılaştırma yapıldığında kullanılır. Örneğin, “Paul ist größer als Max.” (Paul Max’ten daha büyük.)

“Komparativ” sıfatlarla karşılaştırma yapılırken, daha az veya daha fazla miktarı belirtmek için kullanılırlar. Bu, genellikle nicelik, boyut, hız, güç ve diğer özelliklerin karşılaştırılmasıyla ilgilidir.

Almanca’da “komparativ” sıfatlar, dilin zenginliğini ve esnekliğini gösterir. İletişimde, insanlar arasında karşılaştırmalar yaparken yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca, Almanca dilinin anlaşılması ve kullanılması için önemli bir unsurdur.

Bu metin, Almanca’da “komparativ” sıfatların ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklamak için hazırlanmıştır. Bu Almanca sıfat çekimlerini anlamak, Almanca dilini daha derinlemesine öğrenme sürecinde önemli bir adımdır.

Komparativ sıfatlar, karşılaştırma yaparken bir nesnenin diğerine göre daha fazla ya da daha az olduğunu belirtir. Örneğin:

 1. Dieser Berg ist größer als die anderen Berge.
  (Bu dağ, diğer dağlardan daha büyüktür.)
 2. Dieses Auto ist kleiner als die anderen Autos.
  (Bu araba, diğer arabalardan daha küçüktür.)
 3. Er ist älter als sein Bruder.
  (O, kardeşinden daha yaşlıdır.)
Almanca Sifat Cekimleri 2
Almanca Sıfat Çekimleri

Almanca Sıfat Çekimleri: Superlativ Sıfatlar

Almanca dilinde, sıfatların en üst veya en alt derecesini ifade etmek için kullanılan özel bir form vardır: “superlativ”. Bu form, bir nesnenin veya bir kişinin bir kategoride diğerlerinden daha üstün veya daha alt düzeyde olduğunu belirtmek için kullanılır. Superlativ sıfatlar, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini vurgular ve ifadeleri daha etkili kılar.

Almanca superlativ sıfatları oluştururken genellikle “-sten” veya “-esten” eki eklenir. Ancak, Almanca dilinde birçok kural ve istisna vardır. Örneğin, bazı Almanca sıfat çekimleri için bu ekler eklenmeden önce sesli değişiklikler veya ek kuralları uygulanabilir.

Örneğin:

 1. “groß” (büyük) sıfatı için superlativ hali “größten” veya “größte” şeklindedir.
 2. “klein” (küçük) sıfatı için superlativ hali “kleinsten” veya “kleinste” şeklindedir.
 3. “alt” (yaşlı) sıfatı için superlativ hali “ältesten” veya “älteste” şeklindedir.

“Superlativ” sıfatlarıyla birlikte kullanılan bir diğer önemli unsur da “am” (en) kıyas edici bağlaçtır. Bu bağlaç, bir nesnenin diğerlerinden daha üstün veya daha alt düzeyde olduğunu belirtir.

Örneğin, “Er ist der größte Mann in der Familie.”
(O, ailenin en büyük adamıdır.)
“Ich bin am glücklichsten, wenn ich mit meiner Familie bin.”
(Ailemle birlikte olduğumda en mutluyum.)

Almanca superlativ sıfatlar, karşılaştırma yapılırken, bir nesnenin en üstün veya en alt derecesini ifade etmek için kullanılır. Bu, genellikle büyüklük, miktar, hız, güç ve diğer özelliklerin karşılaştırılmasıyla ilgilidir.

Almanca’da “superlativ” sıfatlar, dilin yapısını ve ifadeleri zenginleştirir. İletişimde, insanlar arasında karşılaştırmalar yaparken yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması için önemli bir unsurdur. Almanca sıfat çekimleri konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız vermiş olduğumuz örnekleri dikkatlice okumanız gerekmektedir.


Almanca Sıfat Çekimleri: Superlativ Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler:

 1. Das ist das größte Gebäude in der Stadt. (Bu, şehirdeki en büyük bina.)
 2. Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. (O, gördüğüm en güzel kadın.)
 3. Das war der beste Urlaub meines Lebens. (Bu, hayatımın en iyi tatiliydi.)
 4. Er ist der klügste Schüler in der Klasse. (O, sınıftaki en akıllı öğrenci.)
 5. Das ist das teuerste Restaurant in der Stadt. (Bu, şehirdeki en pahalı restoran.)
 6. Sie ist die schnellste Läuferin im Team. (O, takımdaki en hızlı koşucu.)
 7. Das war das interessanteste Buch, das ich je gelesen habe. (Bu, şimdiye kadar okuduğum en ilginç kitaptı.)
 8. Er ist der älteste Teilnehmer im Wettbewerb. (O, yarışmadaki en yaşlı katılımcı.)
 9. Das ist das kleinste Land in Europa. (Bu, Avrupa’daki en küçük ülke.)
 10. Sie ist die bekannteste Schauspielerin in Deutschland. (O, Almanya’da en tanınmış aktris.)

Almanca Sıfat Çekimleri Örnek Cümleler

 1. Der große Hund spielt im Garten. (Büyük köpek bahçede oynuyor.)
 2. Ich trinke kalten Saft an einem heißen Tag. (Sıcak bir günde soğuk meyve suyu içiyorum.)
 3. Sie gibt dem kleinen Kind einen roten Ball. (Küçük çocuğa kırmızı bir top veriyor.)
 4. Das ist mein schönes Haus am See. (Bu, göldeki güzel evim.)
 5. Wir essen frisches Obst zum Frühstück. (Kahvaltıda taze meyve yiyoruz.)
 6. Er liest ein interessantes Buch über Geschichte. (O, tarih hakkında ilginç bir kitap okuyor.)
 7. Die kluge Studentin beantwortet alle Fragen richtig. (Akıllı öğrenci tüm soruları doğru cevaplıyor.)
 8. Die neuen Schuhe passen mir perfekt. (Yeni ayakkabılar mükemmel bana uyuyor.)
 9. Das ist ein alter Film, den ich schon einmal gesehen habe. (Bu, daha önce izlediğim eski bir film.)
 10. Sie haben eine leckere Pizza zum Abendessen bestellt. (Akşam yemeği için lezzetli bir pizza sipariş ettiler.)

Almanca sıfat çekimleri, isimlerle kullanıldıklarında cinsiyete, sayıya ve duruma göre değişiklik gösterir. Bu çekimler, dilin yapısal karmaşıklığını yansıtır ve iletişimde doğru ifadelerin kullanılmasını sağlar. Sıfat çekimlerini doğru bir şekilde kullanmak, Almanca dilinin etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir adımdır ve dilin zenginliğini artırır. Bu içeriğimizde sizlere Almanca sıfat çekimleri, Almanca sıfat çekimlerini doğru bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair örneklerle birlikte açıklamak istedik.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Sıfatlar – İnsanları Tanımlama

2. Almanca İsimler

3. Almanca Sıfatlar

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın