ALMANCA TEMEL KAVRAMLAR VE TERİMLER
Almanca, A1

Almanca Temel Kavramlar ve Terimler

Almanca Temel Kavramlar ve Terimler: Bu yazımızda sizlere, Almanca eğitim sürecinizde karşınıza sık sık çıkacak kavram ve terimleri aktaracağız. Bu Almanca temel kavram ve terimleri iyice anladığınızdan emin olun lütfen. Bu çalışma veriminizi oldukça artıracaktır. Almanca Temel Kavramlar ve Terimler gerek kitabıızdan gerekse web sitemiz üzerinde çalışmalarınızı yürütürken derslerinizi daha iyi algılamanızı sağlayacaktır.

Almanca Temel Kavramlar ve Terimler:


Maskulin: Almanca’da artikeli “der” olan isimlere denir d.h. der Mann, der Flamingo usw.


Feminin: Artikeli “die” olan isimlere feminin isim denir d.h. die Frau,die Klinik usw.


Neutral: Artikeli “das” olan isimlere neutral(nötr) yani cinsiyetsiz isim denir d.h. das Auto, das Mädchen usw.


Singular: Tekil isimlere denir. Sayı olarak tek bir varlığı karşılayan isimlerdir d.h. der Lehrer, eine Frau, kein Mensch usw.


Plural: Anlamında, yapısında çoğul varlığı karşılayan isimlerdir d.h. die Eltern, die Fragen usw.

Almanca Temel Kavramlar ve Terimler


Der-wörter: Türkçe’ye “der-kelimeleri” diye tercüme edebiliriz. Bunlar çekimlenirken aynı belirli artikeller gibi davranış gösteren tanımlıklardır.

dieser. bu

jeder: her bir, her (sadece tekil)
jener: O, şu
mancher: bazı
solcher: böyle
welcher: hangi
alle: bütün (jeder’in çoğulu)


Ein-wörter: Bu gruba ein(bir) ve kein(değil, yok, hiç) girer. Aynı zamanda aitlik zamirleri de bu gruba girer.

mein (benim) unser (bizim)
dein (senin, samimi) euer (sizin, çoğul)
sein (onun)
ihr (onun)
sein (onun)
ihr (onların)
Ihr (sizin, resmi)


Futur I: gelecekte yapmayı planladığımız işler için kullanırız.
Örneğin: ich werde ein Buch kaufen.


Futur II: Planladığımız bir işi gelecekte yapmış olacağımızı belirtmek için kullanırız. Ancak bir eylemi yapmış olacağımızı belirttiğimiz için bu zamana Futur Perfekt de denir.Bu zaman geçmişte kalan eylemleri anlatırken kullandığımız Perfekt’in gelecek zaman versiyonudur.
Örneğin: ich werde das Buch „Auf Deutsch Bitte.Deutsch als Fremdsprache für
Türken“ gekauft haben.


Lokal: yerel, bölgesel demektir. Almancada bazı edatlar ve kavramlar bir yer ismi ile kullanım gerektirir.


Temporal: zamansal, Almancada bazı edatlar, kelimeler ve terimler zaman bildiren bir kelime ya da kavramla kullanım gerektirir.


Infinitiv: Mastar, fiilin çekim eki almamış halidir ör: kaufen


Stamm: kök demektir. Fiilin hiçbir ek almamış halidir. Ör: kaufen fiilinin kökü => kauf


Hauptsatz: Tamamı okunduğu zaman bir yargı, haber bildiren cümlelerdir. Türkçeye ana cümle olarak tercüme edilir.


Nebensatz: Tamamı okunduğu zaman bir yargı, haber, sonuç bildirmeyen cümlelerdir. Nebensatz’lar tek başına bir anlam ifade etmezler ama Hauptsatz’lar tek başına bir haber bildirir.


Vergangenheit: Geçmiş zaman demektir. Kısaca şu an itibarı ile geride kalan bütün zamanlar Vergangenheit olur.


Konjunktion(Bağlaç): Anlam bütünlüğünü sağlamak adına cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan kelimelerdir. örneğin: als,wenn usw.


Perfekt: Almancada var olan bir gerçek zaman biçimidir, ge-form olarak bilinir.
Wemfall(Dativ; 3.Fall) ismin –e ve –de hali
Wesfall(4.Fall; Genitiv): İsmin –in hali
Wenfall(2.Fall; Akkusativ): ismin –i hali


Präposition(önposizyon): edat, bir kelimenin önünde durak ek. Ama bazıları bir isim veya zamirden sonra gelir.

Almanca Temel Kavramlar ve Terimler yazımızın sonuna gelirken en az Almanca Temel Kavramlar ve Terimler yazımız kadar önemli birkaç konuyu da aşağıda izler için listeledik.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Mektup Örnekleri

2. Almanca Emir Cümleleri

3. Almanca A1 Gramer Konuları

Kaynak

www.almancaportali.com

www.google.com

Ahmet Bergman Gramatik

5/5 - (3 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın