İngilizce Sayılar
İngilizce

İngilizce Sayılar

İngilizce dilinin temel yapı taşlarından biri olan İngilizce sayılar, iletişimde önemli bir rol oynar. Günlük yaşamımızda, matematikten alışverişe kadar birçok alanda karşımıza çıkarlar. İşte bu sebeple, İngilizce sayılar hakkında sağlam bir temel bilgiye sahip olmak oldukça değerlidir. İngilizce sayılar, dil öğrenenler için öğrenme sürecinin başlangıcında yer alır ve temel beceriler arasında önemli bir yer tutar. Başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar, İngilizce sayılar öğrenme süreci, dilin yapılarını anlamak ve günlük iletişimde rahatlıkla kullanabilmek adına kritik bir adımdır. Bu yazıda, İngilizce sayılarının temellerine bir göz atacağız ve dil öğrenme yolculuğunuzda size rehberlik edecek önemli ipuçları sunacağız. Hazırsanız, İngilizce sayılarla heyecan verici bir yolculuğa çıkalım!

İngilizce Sayılar: Temellerden Derinlemesine Anlayışa

İngilizce dilinin en önemli yapı taşlarından biri olan sayılar, günlük iletişimden akademik çalışmalara kadar pek çok alanda hayati bir rol oynar. Bu makalede, İngilizce sayıların temellerinden başlayarak, derinlemesine bir anlayış sunacak ve sayıların kullanımıyla ilgili detayları ele alacağız.

İngilizce Sayıların Temelleri

İngilizce sayılar, genel olarak iki kategoride incelenir: sıra sayıları (ordinal numbers) ve kardinal sayılar (cardinal numbers).

  1. Sıra Sayıları: Bir sıranın belirtildiği durumlarda kullanılır. Örneğin, “first” (birinci), “second” (ikinci), “third” (üçüncü) gibi.
  2. Kardinal Sayılar: Miktar veya adet ifade eden sayılar olarak kullanılır. Örneğin, “one” (bir), “two” (iki), “three” (üç) gibi.

Basamaklar ve Büyük Sayılar

İngilizce sayılar, basamak sistemine dayanır. Her basamak belirli bir değere sahiptir ve sayılar bu basamakların birleşimiyle oluşturulur. Örneğin, “100” sayısı, bir yüzün birleşiminden oluşur.

Ancak, sayılar sadece 100’e kadar değil, milyonlar, milyarlar hatta trilyonlar gibi çok büyük rakamlara kadar uzanabilir. Örneğin, “1,000,000” bir milyonu, “1,000,000,000” bir milyarı ifade eder.

Ondalık ve Kesirli Sayılar

İngilizce’de ondalık ve kesirli sayılar da yaygın olarak kullanılır. Ondalık sayılar, nokta ile ayrılır ve tam kısmı ve ondalık kısmı ifade eder. Örneğin, “3.14” (pi sayısı). Kesirli sayılar ise ondalık değer olmadan, basit bir kesir şeklinde ifade edilir. Örneğin, “½” (yarım).

Sayıların Günlük Kullanımı

İngilizce sayılar, günlük yaşamda sık sık karşımıza çıkar. Alışveriş yaparken, saatleri belirtirken, telefon numaralarını verirken ve daha pek çok durumda sayılar kullanılır. Bu sebeple, İngilizce sayıları doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerini geliştirmek için önemlidir.

Sayılar ve Kültürel Bağlamlar

İngilizce sayılar, bazen kültürel ve tarihsel bağlamlarla da ilişkilendirilir. Örneğin, “13” sayısı batıl inançlarda uğursuz olarak kabul edilirken, “7” sayısı şanslı olarak görülür.

İngilizce sayılar, dil öğrenme sürecinde temel bir konudur ve derinlemesine anlayışları, dilin daha karmaşık yapısını öğrenme yolculuğunda önemlidir. Bu makale, İngilizce sayıların temelini anlamak ve daha ileri seviyelere geçmek isteyenler için bir başlangıç noktası olabilir. Sayılar, dilin günlük kullanımında ve akademik çalışmalarda önemli bir yer tutar ve bu nedenle doğru bir şekilde kullanılması büyük önem taşır.

Ingilizce Sayilar 1
İngilizce Sayılar
Sayma Sayısı
(Cardinal Number)
Sayma Sayısı
İngilizce Yazımı
Sayma Sayısı
Türkçe Okunuşu
Sıra Sayısı
(Ordinal Numbers)
Sıra Sayısı
Türkçe Karşılığı
0Zerozirou0sıfırıncı
1Onevan1st: Firstbirinci
2Twotu2nd: Secondikinci
3Threetıri3rd: Thirdüçüncü
4Fourfor4th: Fourthdördüncü
5Fivefayf5th: Fifthbeşinci
6Sixsiks6th: Sixthaltıncı
7Sevensevın7th: Seventhyedinci
8Eighteyt8th: Eighthsekizinci
9Ninenayn9th: Ninthdokuzuncu
10Tenten10th: Tenthonuncu
11Elevenelevın11th: Eleventhon birinci
12Twelvetvelf12th: Twelfthon ikinci
13Thirteentörtiin13th: Thirteenthon üçüncü
14Fourteenfortiin14th: Fourteenthon dördüncü
15Fifteenfiftiin15th: Fifteenthon beşinci
16Sixteensikstiin16th: Sixteenthon altıncı
17Seventeensevıntiin17th: Seventeenthon yedinci
18Eighteeneytiin18th: Eighteenthon sekizinci
19Nineteennayntiin19th: Nineteenthon dokuzuncu
20Twentytıventi20th: Twentiethyirminci
21Twenty-onetıventi van21st: Twenty-Firstyirmi birinci
22Twenty-twotıventi tu22nd: Twenty-Secondyirmi ikinci
23Twenty-threetıventi tıri23rd: Twenty-Thirdyirmi üçüncü
24Twenty-fourtıventi for24th: Twenty-Fourthyirmi dördüncü
25Twenty-fivetıventi fayf25th: Twenty-Fifthyirmi beşinci
26Twenty-sixtıventi six26th: Twenty-Sixthyirmi altıncı
27Twenty-seventıventi seven27th: Twenty-Seventhyirmi yedinci
28Twenty-eighttıventi eyt28th: Twenty-Eighthyirmi sekizinci
29Twenty-ninetıventi nayn29th: Twenty-Ninthyirmi dokuzuncu
30Thirtytörti30th: Thirtiethotuzuncu
31Thirty-onetörti van31st: Thirty-Firstotuz birinci
32Thirty-twotörti tu32nd: Thirty-Secondotuz ikinci
33Thirty-threetörti tıri33rd: Thirty-Thirdotuz üçüncü
34Thirty-fourtörti for34th: Thirty-Fourthotuz dördüncü
35Thirty-fivetörti fayf35th: Thirty-Fifthotuz beşinci
36Thirty-sixtörti siks36th: Thirty-Sixthotuz altıncı
37Thirty-seventörti sevın37th: Thirty-Seventhotuz yedinci
38Thirty-eighttörti eyt38th: Thirty-Eighthotuz sekizinci
39Thirty-ninetörti nayn39th: Thirty-Ninthotuz dokuzuncu
40Fortyforti40th: Fortiethkırkıncı
41Forty-oneforti van41st: Forty-Firstkırk birinci
42Forty-twoforti tu42nd: Forty-Secondkırk ikinci
43Forty-threeforti tıri43rd: Forty-Thirdkırk üçüncü
44Forty-fourforti for44th: Forty-Fourthkırk dördüncü
45Forty-fiveforti fayf45th: Forty-Fifthkırk beşinci
46Forty-sixforti siks46th: Forty-Sixthkırk altıncı
47Forty-sevenforti sevın47th: Forty-Seventhkırk yedinci
48Forty-eightforti eyt48th: Forty-Eighthkırk sekizinci
49Forty-nineforti nayn49th: Forty-Ninthkırk dokuzuncu
50Fiftyfifti50th: Fiftiethellinci
51Fifty-onefifti van51st: Fifty-Firstelli birinci
52Fifty-twofifti tu52nd: Fifty-Secondelli ikinci
53Fifty-threefifti tıri53rd: Fifty-Thirdelli üçüncü
54Fifty-fourfifti for54th: Fifty-Fourthelli dördüncü
55Fifty-fivefifti fayf55th: Fifty-Fifthelli beşinci
56Fifty-sixfifti siks56th: Fifty-Sixthelli altıncı
57Fifty-sevenfifti sevın57th: Fifty-Seventhelli yedinci
58Fifty-eightfifti eyt58th: Fifty-Eighthelli sekizinci
59Fifty-ninefifti nayn59th: Fifty-Ninthelli dokuzuncu
60Sixtysiksti60th: Sixtiethatmışıncı
61Sixty-onesiksti van61th: Sixty-Firstatmış birinci
62Sixty-twosiksti tu62nd: Sixty-Secondatmış ikinci
63Sixty-threesiksti tıri63rd: Sixty-Thirdatmış üçüncü
64Sixty-foursiksti for64th: Sixty-Fourthatmış dördüncü
65Sixty-fivesiksti fayf65th: Sixty-Fifthatmış beşinci
66Sixty-sixsiksti siks66th: Sixty-Sixthatmış altıncı
67Sixty-sevensiksti sevın67th: Sixty-Seventhatmış yedinci
68Sixty-eightsiksti eyt68th: Sixty-Eighthatmış sekizinci
69Sixty-ninesiksti nayn69th: Sixty-Ninthatmış dokuzuncu
70Seventysevınti70th: Seventiethyetmişinci
71Seventy-onesevınti van71st: Seventy-Firstyetmiş birinci
72Seventy-twosevınti tu72nd: Seventy-Secondyetmiş ikinci
73Seventy-threesevınti tıri73rd: Seventy-Thirdyetmiş üçüncü
74Seventy-foursevınti for74th: Seventy-Fourthyetmiş dördüncü
75Seventy-fivesevınti fayf75th: Seventy-Fifthyetmiş beşinci
76Seventy-sixsevınti siks76th: Seventy-Sixthyetmiş altıncı
77Seventy-sevensevınti sevın77th: Seventy-Seventhyetmiş yedinci
78Seventy-eightsevınti eyt78th: Seventy-Eighthyetmiş sekizinci
79Seventy-ninesevınti nayn79th: Seventy-Ninthyetmiş dokuzuncu
80Eightyeyti80th: Eightiethsekseninci
81Eighty-oneeyti van81st: Eighty-Firstseksen birinci
82Eighty-twoeyti tu82nd: Eighty-Secondseksen ikinci
83Eighty-threeeyti tıri83rd: Eighty-Thirdseksen üçüncü
84Eighty-foureyti for84th: Eighty-Fourthseksen dördüncü
85Eighty-fiveeyti fayf85th: Eighty-Fifthseksen beşinci
86Eighty-sixeyti siks86th: Eighty-Sixthseksen altıncı
87Eighty-seveneyti sevın87th: Eighty-Seventhseksen yedinci
88Eighty-eighteyti eyt88th: Eighty-Eighthseksen sekizinci
89Eighty-nineeyti nayn89th: Eighty-Ninthseksen dokuzuncu
90Ninetynaynti90th: Ninetiethdoksanıncı
91Ninety-onenaynti van91st: Ninety-Firstdoksan birinci
92Ninety-twonaynti tu92nd: Ninety-Seconddoksan ikinci
93Ninety-threenaynti tıri93rd: Ninety-Thirddoksan üçüncü
94Ninety-fournaynti for94th: Ninety-Fourthdoksan dördüncü
95Ninety-fivenaynti fayf95th: Ninety-Fifthdoksan beşinci
96Ninety-sixnaynti siks96th: Ninety-Sixthdoksan altıncı
97Ninety-sevennaynti sevın97th: Ninety-Seventhdoksan yedinci
98Ninety-eightnaynti eyt98th: Ninety-Eighthdoksan sekizinci
99Ninety-ninenaynti nayn99th: Ninety-Ninthdoksan dokuzuncu
100one-hundredvan handırıd (e handırıd)100th: Hundredthyüzüncü
İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar, dil öğrenme sürecinin temel taşlarından biridir ve dil becerilerini geliştirmede kritik bir rol oynarlar. Bu makalede, İngilizce sayıların kökenlerinden, kullanım alanlarına kadar geniş bir yelpazede ele alındı. İngilizce sayılarının sıra sayılarından kardinal sayılara, basamak sisteminden büyük rakamlara kadar derinlemesine incelendiği bu yazı, dil öğrenenlerin ve dil bilimcilerin ilgisini çekecek zengin bir kaynak haline gelmiştir.

Günlük yaşamda alışveriş yaparken, zamanı ifade ederken, matematiksel problemleri çözerken ve daha birçok alanda İngilizce sayılar kullanılır. Bu nedenle, İngilizce sayıları doğru bir şekilde anlamak ve kullanmak, etkili iletişim becerileri geliştirmenin önemli bir adımıdır. Ayrıca, İngilizce sayılar bazen kültürel ve tarihsel bağlamlarla ilişkilendirilir ve farklı anlamlar kazanabilirler.

İngilizce sayılarla ilgili bu derinlemesine inceleme, dil öğrenenlerin dil becerilerini geliştirmelerine ve daha karmaşık dil yapılarını anlamalarına yardımcı olacaktır. İngilizce sayılar, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan önemli bir unsurdur ve doğru bir şekilde öğrenilmesi, dilin derinliklerine inme yolculuğunda kritik bir adımdır. Bu makale, İngilizce sayılar hakkında derinlemesine bir anlayış kazanmak isteyen herkes için kapsamlı bir kaynak olarak hizmet etmektedir.

İlginizi Çekebilir

1.İngilizce Anlamlı Sözler

2.İngilizce Bağlaçlar

3.İngilizce Yol Tarifi

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın