Almanca Felsefi Sözler
Konuşma, Almanca, Kelime

Almanca Felsefi Sözler

Almanca felsefi sözler, derinlikleriyle ve incelikleriyle düşünce dünyamıza zenginlik katan bir hazinedir. Alman felsefesi, insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır ve birçok büyük düşünür, felsefi düşüncelerini Almanca olarak ifade etmiştir. Bu sözler, insanın varoluşsal sorularını, toplumsal yapıları, bilgi ve gerçeklik kavramlarını derinlemesine ele alırken, aynı zamanda insanın iç dünyasına ve duygularına da dokunur.

Almanca felsefi sözler, sadece bir dilin sınırlarını aşarak evrensel bir anlam taşırlar ve insanın düşünce ufuklarını genişletirler. Bu metin, Almanca dilindeki felsefi sözlerin derinliğine ve çeşitliliğine bir göz atarak, bu zengin geleneğin önemini vurgular.

Almanca Felsefi Sözler Listesi

Almanca felsefi sözler başlığı altında incelediğimizde Alman felsefesi, insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Almanca felsefi sözler hakkında gelin hep birlikte sizler için hazırladığımız listemizi inceleyelim.

 1. “Der Weg ist das Ziel.”
  (Yol, amaçtır.)
 2. “Gedanken sind frei.”
  (Düşünceler özgürdür.)
 3. “Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.”
  (Kendin, dünyada görmek istediğin değişim ol.)
 4. “Alles, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß.”
  (Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)
 5. “Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.”
  (Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir çünkü bilgi sınırlıdır.)
 6. “Das Leben ist kein Problem, das gelöst werden muss, sondern eine Realität, die erfahren werden muss.”
  (Hayat, çözülmesi gereken bir sorun değil, yaşanması gereken bir gerçektir.)
 7. “Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.”
  (Kim savaşırsa, kaybedebilir. Kim savaşmazsa, zaten kaybetmiştir.)
 8. “Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.”
  (Hayatının mutluluğu, düşüncelerinin niteliğine bağlıdır.)
 9. “Nichts ist so beständig wie der Wandel.”
  (Değişim kadar kalıcı hiçbir şey yoktur.)
 10. “Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.”
  (Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşenmiştir.)
 11. “Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.”
  (Cesaret, eyleme başlamanın başında, şans ise sonundadır.)
 12. “Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden.”
  (Özgürlük her zaman farklı düşünenin özgürlüğüdür.)
 13. “Alles hat seine Zeit.”
  (Her şeyin bir zamanı vardır.)
 14. “Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel.”
  (Hayatın tarihinde değişimden daha kalıcı hiçbir şey yoktur.)
 15. “Der Mensch ist, was er isst.”
  (İnsan, yediği şeydir.)
 16. “Ordnung ist das halbe Leben.”
  (Düzen, yaşamın yarısıdır.)
 17. “Die Kunst zu leben besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten.”
  (Yaşamanın sanatı, yağmurda dans etmeyi öğrenmektir, güneşi beklemek değil.)
 18. “Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.”
  (Bilmek yeterli değil, uygulamak da gereklidir; istemek yeterli değil, yapmak da gerekir.)
 19. “Jede Generation sieht die Welt mit neuen Augen.”
  (Her nesil dünyayı yeni gözlerle görür.)
 20. “Die größte Entfernung ist nicht zwischen dem Himmel und der Erde, sondern zwischen Kopf und Herz.”
  (En büyük mesafe, gökyüzü ile yer arasında değil, kafa ile kalp arasındadır.)
 21. “Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse.”
  (Dil, tüm yanlış anlamaların kaynağıdır.)
 22. “Der Zweck heiligt die Mittel.”
  (Amaç, araçları mubah kılar.)
 23. “Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.”
  (İnsan sadece kalbiyle iyi görür. Önemli olan gözler için görünmezdir.)
 24. “Das Glück gehört denen, die sich selbst genügen.”
  (Mutluluk, kendi yeterliliğine sahip olanlara aittir.)
 25. “Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.”
  (Gelecek, hayallerinin gerçekliğine inananlara aittir.)
 26. “Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.”
  (Evrendeki tek sabit değişimdir.)
 27. “Die Kunst des Lebens besteht darin, nicht aufzugeben, wenn das Glück nicht bei uns ist.”
  (Yaşamın sanatı, şans bizimle olmadığında pes etmemektir.)
 28. “Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.”
  (Dünyada hiçbir şey, zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.)
 29. “Es gibt nur ein einziges Glück im Leben – zu lieben und geliebt zu werden.”
  (Hayatta sadece bir mutluluk vardır – sevmek ve sevilmektir.)
 30. “In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.”
  (Zorlukların ortasında fırsatlar yatar.)
 31. “Die größten Wahrheiten sind die einfachsten, und deshalb sind sie auch die schwersten.”
  (En büyük gerçekler en basit olanlardır, ve bu yüzden en zor olanlardır.)
 32. “Das Leben ist zu kurz, um auf bessere Zeiten zu warten.”
  (Hayat, daha iyi zamanları beklemek için çok kısadır.)
 33. “Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.”
  (Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan hiçbir şeydir.)
 34. “Alles, was man sich vorstellen kann, ist real.” – Hayal edilebilecek her şey gerçektir.
 35. “Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten.”
  (Birçok insan, büyük olanı boşuna beklerken küçük mutluluğu kaçırır.)
 36. “Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.”
  (Karanlığı lanetlemek yerine bir küçük ışık yakmak daha iyidir.)
 37. “Freiheit ist, anderen zu erlauben, das zu tun, was sie für richtig halten, solange es nicht unsere eigene Freiheit einschränkt.”
  (Özgürlük, diğerlerinin doğru bulduklarını yapmalarına izin vermek demektir, kendi özgürlüğümüzü kısıtlamadığı sürece.)
 38. “Die Welt wird nicht bedroht von denen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.”
  (Dünya, kötü olanlar tarafından değil, kötülüğe izin verenler tarafından tehdit edilir.)
 39. “Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.”
  (Hayat, başka planlar yaparken gerçekleşendir.)
 40. “Der Geist, der alles besiegt, fürchtet sich vor nichts.”
  (Her şeyi yenebilen zihin, hiçbir şeyden korkmaz.)
 41. “Nur wer bereit ist, riskiert zu scheitern, kann auch Erfolg haben.”
  (Sadece başarısız olma riskini göze alanlar başarıya ulaşabilir.)
 42. “Das Glück ist eine Entscheidung.”
  (Mutluluk bir karardır.)
 43. “Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.”
  (Sınırlar yoktur. Ne düşünceler için, ne de duygular için. Her zaman sınırlar koyan korkudur.)
 44. “Was uns nicht umbringt, macht uns stärker.”
  (Bizi öldürmeyen şey, bizi daha güçlü kılar.)
 45. “Nichts ist so schwer zu ertragen, wie eine Reihe von guten Tagen.”
  (Ardı ardına gelen iyi günler kadar zor bir şey yoktur.)
 46. “Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist zu erwachen. Diese Zeit ist jetzt.”
  (Uyanmanın esas olduğu tek bir zaman vardır. O da şimdidir.)
 47. “Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.”
  (Sadece büyüyen ve çocuk kalan insan bir insandır.)
 48. “Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.”
  (Gelecek, bugün ne yaptığımıza bağlıdır.)
 49. “Die Wahrheit ist ein seltsames Ding. Man kann sich ihr nur langsam nähern und sich ihr nie ganz nähern.”
  (Gerçek tuhaf bir şeydir. Yalnızca yavaşça yaklaşabilir ve hiçbir zaman tamamen yaklaşamazsınız.)
 50. “In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.”
  (Zorlukların ortasında fırsatlar yatar.)

Almanca felsefi sözler listesi başlığı altında 50 adet örnek cümle incelemiş olduk. Bu konuda, Almanca felsefi sözlerin ne kadar anlamlı olduğunu ve hayatınıza Almanca felsefi sözlerin neler kattığını rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Almanca Felsefi Sozler 1
Almanca Felsefi Sözler

Almanca felsefi sözler, derinliği ve inceliğiyle insanın düşünsel dünyasına yön veren özlü ifadelerden oluşur. Bu Almanca felsefi sözler genellikle yaşamın anlamını, insanın varoluşunu ve evrenin doğasını sorgular. Schopenhauer’ın “İnsanın zekası, onu en derin çıkmazlara götüren ipi de vermiştir.” sözü, insanın içsel karmaşıklığını ve hayatın çelişkilerini vurgular. Nietzsche’nin “Ne bilmek istersem onu yaparım; sonra da öğrenirim.” sözü, insanın eylemlerinin bilgiye nasıl bir yol açabileceğini yansıtır. Kant’ın “İnsan, arzuladığı şeyin özünden ziyade, arzularının çeşitliliğinden sorumlu olur.” ifadesi, insanın içsel çatışmalarını ve iradenin karmaşıklığını tartışır. Almanca felsefi sözler, Almanca dilindeki felsefi derinliği ve düşünsel zenginliği yansıtır, okuyucunun düşünce dünyasını zenginleştirir.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Basit Cümleler

2.Almanca Kalıp Cümleler

3. Almanca Kendini Tanıtma

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın