almanca cümle kurma
Gramer, A1, Almanca, Konuşma

Almanca Cümle Kurma

Almanca Cümle Kurma: Almanca cümle kurma kurallarına ve Almanca cümle kurma örneklerine geçmeden önce, Almancada en basit cümle nasıl kurulur, bir cümleyi oluşturan temel unsurlar nelerdir? bunlara değinmek istiyoruz. Almancada en basit haliyle cümle «bu» anlamına gelen das kelimesiyle “-dır” anlamına gelen -ist fiil eki, “bir” anlamına gelen “ein” veya “eine” ve bir de isimden meydana gelir. Bu doğrultıda oluşturulan aşağıdaki cümleleri inceleyerek bahsedilen durumu görebilirsiniz. Almanca ve Türkçe cümlelerde kelime sıralanışındaki farkı belirtmek için bu cümlelerin Almancalarında büyük harfle yazılan kelimenin Türkçe cümledeki karşılığı da büyük harflerle yazılmıştır.

Almancada basit bir cümle içinde bulunabilecek ögeler ve cümle içindeki sıralamaları aşağıdaki gibidir:

Özne + Fiil + Zaman + Sebep+ Modal + Konum

Kısacası Almancada basit bir cümle kurmak istiyorsak yukarıda verilen sıralamayı dikkate alarak bir cümle oluşturmalıyız. Bunun akılda kalması için size bir kodlama oluşturduk. Kodlamamız TeKaMoLo. Bunu aklınızda tutarak cümle kurmak için gerekli sıralamayı anımsayabilirsiniz.

Subject (özne) —> ich (Ben)
Verb (fiil) —> fliegen (uçmak)
Temporal (zaman) —> heute (bugün)
Kausal (sebep) —> wegen der Arbeit (iş nedeniyle)
Modal (tarz) —> mit dem Flugzeug (uçak ile)
Lokal (konum) —> nach İzmir (İzmir’e)

Ich fliege heute wegen der Arbeit mit dem Flugzeug nach İzmir.

Basit bileşenli bir cümlede tüm ögelerin bulunması zorunlu değildir. Tüm öğeler olacağı gibi bunlardan sadece birkaç tanesi ile de bir cümle oluşturulabilir.

Fiilin yeri sabittir. Fiilin konumu hiçbir şekilde değiştirilemez.

Türkçedeki gizli özne kavramı Almancada yer almaz. Gizli özne olarak bildiğimiz durumun bir benzeri Almancada bulunmamaktadır.

Almanca Temel Cümle

Almanca’da Hauptsatz denilen cümleler genelde Subjekt (özne), Verb (fiil), ve Objekt (nesne) oluşturur.

Ich kaufe einen Hut. Ben şapkayı satın alıyorum.

Du siehst mich. Beni görüyorsun.

Wir suchen das Hotel. Biz oteli arıyoruz.

Das ist ein Sessel. Bu bir koltuktur.

Das ist eine Haltestelle. Bu bir duraktır.

Almanca Olumsuz Cümle

Bazı durumlarda nicht, bazı durumlarda ise kein ile yapılmaktadır.

Ich gehe nicht nach Hause. Ben eve gitmiyorum.

Du hast kein Auto. Senin araban yok.

Das ist kein Sessel. Bu bir koltuk değildir.

Klaus schreibt keinen Brief. Klaus bir mektup yazmıyor.

Almanca Soru Cümleleri

Bazı sorular çeşitli soru kalıpları ile kurulurken bazıları yalnızca cümlenin asıl öğeleri kullanılarak kurulur.

Hast du meine Tasche gesehen? Çantamı gördün mü?

Wann bist du gekommen? Ne zaman geldin?

Almanca Yan Cümleler

Yan cümleler tak başına bulunamazlar çünkü temel cümleyle ilgili bilgi verme görevinde kullanılırlar.

Es wird heiß, wenn ich das Fenster nicht aufmache. Pencereyi açmazsam sıcak oluyor.

Ich esse nicht weil ich keinen Hunger habe.Ben yemek yemiyorum çünkü aç değilim.

Er geht nach Hause wenn der Film zu Ende ist.O film bittiğinde eve gidecek.DAS ist ein Buch.
[das ist ayn buh]
BU bir kitaptır.

Das IST ein Bleistift.
[das ist ayn blayştift]
Bu bir kalemDİR.

Das ist EINE Übung.
[das ist ayne Übung]
Bu BİR çalıştırmadır.

Das ist e!n ZIMMER.
[das ist ayn tsimmer]
Bu bir ODAdır.

Yukarıdaki en basit Almanca cümle kurma aşamasında şu önemli noktalara dikkat etmeliyiz:

Almanca cümle kurmada kelime sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki
cümlede de ilk kelimeler ayni yeri işgal ettikleri halde, Almancada ist ikinci olarak, yani özneden sonra gelmekte, halbuki bunun Türkçe karşılığı
«-dır» cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

Aşağıdaki Almanca cümle kurma örneklerini inceleyebilirsiniz.


Das IST ein Buch.
Bu bir kitapTIR.

Das IST ein Bleistift.
Bu bir kalemDİR.


Ist her cümlede ayni kaldığı halde Türkçe karşılığı, bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dır, -dir, -dur, -tır, -tir, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır. (kitapTIR, kalemDİR, odaDIR).


Das kelimesi Türkçeye hem «bu», hem de «şu» veya «o» olarak çevrilebilir. Ama das genellikle Türkçeye «bu» olarak çevrilir. İşaret sıfatı olan
bu das’ı ayni yazılmalarına rağmen artikel olan das’la karıştırmamak gerekir. Artikel olan das daima bir ismin önünde kullanılır ve hiçbir Türkçe
karşılığı yoktur. İşaret sıfatı olan das ise ismin önünde bulunmaz tek başına kullanılır.

almanca cümle kurma


Almanca Cümle Kurma Örnekler

Ich dusche mich – Duş alıyorum.

Ich putze mir die Zähne – Dişimi fırçalıyorum.

Ich verlasse das Haus . – Evden ayrılıyorum.

Ich arbeite im Büro. – Büroda çalışıyorum.

Ich habe Bauchschmerzen – Karnım ağrıyor.

Heute gehe ich ins Kino. – Bugün sinemaya gidiyorum.

Das ist ein Tisch.
[das ist ayn tiş]
Bu bir masadır.

Das ist ein Stuhl.
[das ist ayn §tu:l]
Bu bir sandalyedir.

Das ist eine Blume.
[das ist ayne blu:me]
Bu bir çiçektir.

Das ist ein Haus.
[das ist ayn haus]
Bu bir evdir.

Das ist eine Mappe.
[das ist ayne mappe]
Bu bir çantadır.

Das ist ein Hut.
[das ist ayn hu:t]
Bu bir şapkadır.

Das ist ein« Tür.
[das ist ayne tür]
Bu bir kapıdır.

Das ist ein Bild.
[das ist ayn bild]
Bu bir resimdir.

Das ist ein Apfel.
[das ist ayn apfel]
Bu bir elmadır.

Das ist ein Bleistift.
[das ist ayn blayştifi]
Bu bir kalemdir.


Almanca Cümle Kurma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Telaffuz Kuralları

2. Almanca Passiv

3. Sprechen Fiil Çekimi

Kaynaklar

www.fono.com.tr

4.6/5 - (11 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın