Almanca Passiv
Gramer, A1, A2, Almanca

Almanca Passiv

Almanca Passiv (Edilgen): Almanca passiv konumuza başlamadan önce edilgenlik nedir bunu tanımlayalım. Bir cümlenin öznesi dolaylı ise(eylem) yani bir sözde özne mevcut ise bu cümle edilgen demektir. Almanca passiv ve Almanca aktiv konuları Almanca öğrenirken genelde zorlanılan konulardan biridir. Etken ve edilgen yapıları iyi anlayabilmek için bu konuları Türkçede de gözden geçirmek gerekebilir. Almanca passiv yazımızın başlangıcında etken ve edilgen yapıyı anlayabilmeniz için basit örnekler verdik. Devamında Almanca passiv cümleler için gereken koşulları sıraladık. Devam eden süreçte Almanca Passiv zamanlar, Almanca passivin farklı kullanımları ve Almanca passiv örnek cümlelerle birlikte baştan sona bir Almanca passive konu anlatımını tamamlamış olacağız.

Etken   :  Er schreibt den Brief.                  

                O, mektubu yazıyor.

Edilgen : Der Brief wird von ihm geschrieben.    

               Mektup onun tarafından yazılıyor.

        

Almanca Passiv (Edilgen) bir cümle için üç şey gereklidir:

1. werden yardımcı eylemi

2. Esas eylemin 3. hali (Partizip Perfekt)

3. İşin kimin tarafından yapıldığını belirten von  veya durch ilgeci(Präposition)

Der Brief wird von ihm geschrieben.

Almanca Passiv

Almanca Passiv Zamanlar

Das Präsens

ich  werde……..gerettet    kurtarılıyorum / kurtarılırım.

du  wirst……….gerettet   kurtarılıyorsun / kurtarılırsın.

er  wird………..gerettet  kurtarılıyor / kurtarılır.

wir  werden……gerettet  kurtarılıyoruz / kurtarılırız.

ihr  werdet…….gerettet  kurtarılıyorsunuz / kurtarılırsınız.

sie  werden……gerettet  kurtarılıyor(lar) / kurtarılır(lar).

Sie  werden……gerettet  kurtarılıyorsunuz / kurtarılırsınız.

Soru cümlesi:

Wird er von uns  eingeladen?     

O, bizim tarafımızdan davet ediliyor mu?

Wann wird  er von uns  eingeladen?

O, ne zaman bizim tarafımızdan davet ediliyor?

Das Präteritum

ich  wurde……..gerettet    kurtarılıyordum / kurtarıldım.

du  wurdest…..gerettet   kurtarılıyordun  / kurtarıldın.

er  wurde……..gerettet  kurtarılıyordu / kurtarıldı.

wir  wurden……gerettet  kurtarılıyorduk / kurtarıldık.

ihr  wurdet…….gerettet  kurtarılıyordunuz / kurtarıldınız.

sie  wurden……gerettet  kurtarılıyor(lar)  / kurtarıldı(lar).

Sie  wurden……gerettet  kurtarılıyordunuz /kurtarıldınız.

Soru cümlesi:

Wurde er von uns  eingeladen?    

O, bizim tarafımızdan davet ediliyor muydu?

Wann wurde  er von uns  eingeladen? 

O, ne zaman bizim tarafımızdan davet ediliyordu?

Das Perfekt

ich  bin……..gerettet  worden   kurtarıldım.

du  bist…….gerettet  worden    kurtarıldın.

er  ist………gerettet  worden    kurtarıldı.

wir  sind……gerettet  worden    kurtarıldık.

ihr  seid……gerettet  worden    kurtarıldınız.

sie  sind……gerettet  worden    kurtarıldı(lar).

Sie  sind……gerettet  worden    kurtarıldınız.

Soru cümlesi:

Ist er von uns  nicht eingeladen worden? 

O, bizim tarafımızdan davet edilmedi mi?

Warum ist er von uns nicht eingeladen worden? 

O, bizim tarafımızdan neden davet edilmedi?

Das Plusquamperfekt

ich  war……….gerettet    worden   kurtarılmıştım.

du  warst…….gerettet    worden  kurtarılmıştın.

er  war……….gerettet    worden  kurtarılmıştı.

wir  waren……gerettet    worden  kurtarılmıştık.

ihr  wart………gerettet    worden  kurtarılmıştınız.

sie  waren……gerettet    worden  urtarılmış(lar).

Sie  waren……gerettet    worden  kurtarılmıştınız.

Soru cümlesi:

War er von uns  eingeladen worden? 

O, bizim tarafımızdan davet edilmiş miydi?

Wann war  er von uns  eingeladen worden? 

O, ne zaman bizim tarafımızdan davet edilmişti?

Das Futur I

ich  werde……..gerettet  werden  kurtarılacağım.

du  wirst……….gerettet  werden  kurtarılacaksın.

er  wird………..gerettet  werden  kurtarılacak .

wir  werden……gerettet  werden  kurtarılacağız.

ihr  werdet…….gerettet  werden  kurtarılacaksınız. 

sie  werden……gerettet  werden  kurtarılacak(lar).

Sie  werden……gerettet  werden  kurtarılacaksınız.

Soru cümlesi:

Wird er von uns  eingeladen werden? 

O, bizim tarafımızdan davet edilecek mi?

Wann wird  er von uns  eingeladen werden? 

Futur II

ich  werde……..gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacağım.

du  wirst……….gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacaksın.

er  wird………..gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacak.

wir  werden……gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacağız.

ihr  werdet…….gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacaksınız.

sie  werden……gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacak(lar).

Sie  werden……gerettet  worden  sein      kurtarılmış olacaksınız.

Soru cümlesi:

Wird er von uns  eingeladen worden sein? 

O, bizim tarafımızdan davet edilmiş olacak ?

Wann wird  er  eingeladen worden sein? 

O, ne zaman davet edilmiş olacak?

Öznesi Olmayan Almanca Passiv Cümleler

Almanca passiv yapısında; Etken bir cümlede nesne(Akkusativobjekt) yoksa, edilgen cümlede es belirsiz öznesi kullanılır, ya da cümle içinden herhangi bir sözcük alınıp öznenin yeri doldurulur. Bu gibi durumlarda eylem, her zaman 3. tekil kişiye göre çekilir.

Aktivsatz   : Er dankt  heute dem  Lehrer.     O bugün öğretmen-e teşekkür ediyor.  Dativobjekt

Passivsatz : Dem  Lehrer wird  heute von ihm gedankt.

            Dativobjekt

           Bugün onun tarafından öğretmen-e teşekkür ediliyor

Passivsatz  : Es wird  heute von ihm dem  Lehrer gedankt.

     Bugün onun tarafından öğretmene teşekkür ediliyor.

Passivsatz  : Heute wird  von ihm dem  Lehrer gedankt.

      Onun tarafından öğretmene bugün teşekkür ediliyor.

Passivsatz  : Von ihm wird  heute dem  Lehrer gedankt.

     Bugün öğretmene onun tarafından teşekkür ediliyor.

Öznesi man olan etken bir cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürürken von kullanılmaz:

Aktivsatz    : Man trinkt jeden Tag Tee.         Her gün çay içilir/İnsan her gün çay içer.

Passivsatz : Tee wird jeden Tag getrunken.  Her gün çay içilir.

Zamanların Tarz Eylemlerle Kullanılması- Almanca Passiv

Tarz eylemler ve anlamları şöyledir:

wollen : istemek, talep etmek, arzu etmek, niyetinde olmak, muhtaç olmak,iddia

              etmek(Burada daha çok irade söz konusudur.)

mögen : istemek, arzu etmek, sahip olmak /yapmaktan hoşlanmak, beğenmek,

               yapabilmek, olabilmek (Daha çok arzu ve içtenlik söz konusudur.)

müssen:yapmak zorunda olmak, yapmaya mecbur olmak , yapması gerekmek, –

               meli/ –malı, muhtemel olmak

sollen:   yapması istenilmek, gerekmek, icap etmek, –meli/ –malı, söylenmek, rivayet

              edilmek (Burada başkası tarafından verilen bir emir ve istek söz konusudur.)

können: muktedir olmak, yapabilmek, edebilmek, olası olmak

dürfen:  yapmaya izinli olmak, yapabilmek, edebilmek, cesaret etmek (Daha çok izin

              alıp verirken kullanılır.)

Bu eylemlerin Präsens’e göre çekimleri şöyledir:

ich  will  mag  muss     soll   kann       darf

du  willst  magst  musst     sollst   kannst       darfst

er  will  mag  muss     soll   kann         darf

wir  wollen  mögen  müssen     sollen    können      dürfen

ihr  wollt  mögt  müsst     sollt    könnt        dürft

sie  wollen  mögen  müssen     sollen    können      dürfen

Sie  wollen  mögen  müssen     sollen    können      dürfen

Das Präsens

ich  will  nach Hause gehen   eve gitmek istiyorum / isterim.

du  willst  nach Hause gehen   eve gitmek istiyorsun.

er  will  nach Hause gehen   eve gitmek istiyor.

wir  wollen   nach Hause gehen  eve gitmek istiyoruz.

ihr  wollt     nach Hause gehen  eve gitmek istiyorsunuz.

sie  wollen   nach Hause gehen   eve gitmek istiyor(lar).

Sie  wollen   nach Hause gehen    eve gitmek istiyorsunuz.

Soru cümlesi:

Wollen Sie Deutsch lernen?

Almanca öğrenmek istiyorsunuz?

Warum wollen Sie Deutsch lernen? 

 Neden Almanca öğrenmek istiyorsunuz?

Tarz eylemlerin tek başına kullanılması:

Wir wollen dein Glück.     

Senin mutluluğunu istiyoruz.

Ich will nach Hause (gehen).        

Eve gitmek istiyorum.

Das Präteritum

ich  konnte    die Schrift  lesen     yazıyıokuyabiliyordum/okuyabildim.

du  konntest die Schrift  lesen     yazıyı okuyabiliyordun.

er  konnte    die Schrift  lesen     yazıyı okuyabiliyordu.

wir  konnten  die Schrift  lesen     yazıyı okuyabiliyorduk.

ihr  konntet   die Schrift  lesen     yazıyı okuyabiliyordunuz.

sie  konnten  die Schrift  lesen     yazıyı okuyabiliyordu.

Sie   konnten  die Schrift  lesen     yazıyı okuyabiliyordunuz.

Tarz eylemlerin 2. halinin kişilere göre çekimi:

ich  wollte  mochte        musste      sollte       konnte      durfte

du  wolltest  mochtest    musstest  solltest    konntest    durftest

ler  wollte      mochte       musste      sollte      konnte    durfte

lwir     wollten    mochten     mussten    sollten    konnten    durften

lihr     wolltet     mochtet      musstet     solltet     konntet     durftet

lsie     wollten  mochten     mussten    sollten    konnten    durften

Sie  wollten    mochten     mussten    sollten    konnten  durften

Das Perfekt

ich  habe     den  Schlüssel  finden  können    anahtarı bulabildim.

du      hast      den  Schlüssel  finden  können    anahtarı bulabildin.

er       hat        den  Schlüssel  finden  können    anahtarı bulabildi.

wir     haben   den  Schlüssel  finden  können   anahtarı bulabildik.

ihr      habt      den  Schlüssel  finden  können   anahtarı bulabildiniz.

sie      haben   den  Schlüssel  finden  können   anahtarı bulabildi(ler).

Sie     haben   den  Schlüssel  finden  können    anahtarı bulabildiniz.

Soru cümlesi:

Hast du heute zum Arzt gehen können? 

Bugün doktora gidebildin mi?

Warum hast du in Deutschland nicht leben können? 

Neden Almanya’da yaşayamadın?

Das Plusquamperfekt

ich  hatte      den Schlüssel   finden  können   anahtarı bulabilmiştim.

du  hattest   den Schlüssel   finden  können   anahtarı bulabilmiştin.

er  hatte     den Schlüssel   finden  können    anahtarı bulabilmişti.

wir  hatten    den Schlüssel   finden  können   anahtarı bulabilmiştik.

ihr  hattet     den Schlüssel   finden  können    anahtarı bulabilmiştiniz.

sie  hatten    den Schlüssel   finden  können   anahtarı bulabilmişti.

Sie  hatten    den Schlüssel   finden  können    anahtarı bulabilmiştiniz.

Das Futur

Futur I

ich  werde  Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabileceğim.

du  wirst  Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabileceksi.

er  wird        Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabilecek.

wir  werden  Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabileceğiz.

ihr  werdet    Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabileceksiniz.

sie  werden  Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabilecek(ler).

Sie  werden  Deutsch  sprechen  können   Almanca konuşabileceksiniz.

Soru cümlesi:

Wird sie ihr Studium nächstes Jahr beenden können? 

O, öğrenimini gelecek yıl bitirebilecek mi?

Warum wirst du zu mir nicht kommen können?                  

Neden bana gelemeyeceksin?

Almanca Passiv’in Tarz Eylemlerle Kullanılması

Das Präsens

ich  kann………..gerettet werden        kurtarılabiliyorum / bilirim

du  kannst……..gerettet werden  kurtarılabiliyorsun

er  kann………..gerettet werden  kurtarılabiliyor

Wir  können…….gerettet werden  kurtarılabiliyoruz

ihr  könnt……….gerettet werden   kurtarılabiliyorsunuz

sie  können…….gerettet werden   kurtarılabiliyor(lar)

Sie  können…….gerettet werden   kurtarılabiliyorsunuz

Soru cümlesi:

Kann der Kranke heute nicht operiert werden? 

Hasta bugün ameliyat edilemiyor mu?

Warum kann das Problem  nicht gelöst werden? 

Problem neden çözülemiyor?

Das Präteritum

ich  konnte……….gerettet  werden  kurtarılabiliyordum /bildim.

du  konntest…… gerettet  werden  kurtarılabiliyordun.

er  konnte……… gerettet  werden  kurtarılabiliyordu.

wir  konnten……. gerettet  werden  kurtarılabiliyordunuz.

ihr  konntet…….. gerettet  werden   kurtarılabiliyordunuz.

sie  konnten……. gerettet  werden   kurtarılabiliyor(lar).

Sie  konnten……. gerettet  werden   kurtarılabiliyordunuz.

Das Perfekt

ich  habe……….gerettet werden können    kurtarılabildim

du   hast………..gerettet werden können  kurtarılabildin

er  hat………….gerettet werden können  kurtarılabildi

wir   haben……..gerettet werden können  kurtarılabildik

ihr   habt………..gerettet werden können  kurtarılabildiniz

sie   haben……..gerettet werden können    kurtarılabildi(ler)

Sie   haben……..gerettet werden können  kurtarılabildiniz

Soru cümsi:

Haben alle Fragen  beantwortet werden können? 

Bütün sorular cevaplandırılabildi mi?

Warum hat dir gestern nicht geholfen werden können?

Dün sana neden yardım edilemedi? 

Das Plusquamperfekt

ich  hatte……….gesehen  werden  können     görülebilmiştim

du  hattest…….gesehen  werden  können     görülebilmiştin

er  hatte……….gesehen  werden  können     görülebilmişti

wir  hatten……..gesehen  werden  können     görülebilmiştik

ihr  hattet………gesehen  werden  können     görülebilmiştiniz

sie  hatten……..gesehen  werden  können    görülebilmiş(ler)di

Sie  hatten……..gesehen  werden  können     görülebilmiştiniz

Futur I

ich  werde………verstanden  werden  können   anlaşılabileceğim

du  wirst………..verstanden  werden  können   anlaşılabileceksin

er  wird…………verstanden  werden  können   anlaşılabilecek

wir  werden…….verstanden  werden  können   anlaşılabileceğiz

ihr  werdet……..verstanden  werden  können  anlaşılabileceksiniz

sie  werden…….verstanden  werden  können  anlaşılabilecek(ler)

Sie  werden…….verstanden  werden  können  anlaşılabileceksiniz

Soru cümlesi:

Werden diese  Märchen ins Deutsche übersetzt werden können?  

Bu masallar Almancaya çevrilebilecek mi? 

Warum werden sie von dir nicht übersetzt werden können? 

Onlar neden senin tarafından çevrilemeyecek?

Almanca Passiv Durum Bildiren Edilgen Çatı

1. sein

2. Esas eylemin 3. hali  (Örneğin: geschrieben)

Zustandspassiv  : Der Brief ist geschrieben

                                     Mektup  yazılmış(tır).

Zustandspassiv’de iki zaman dilimi vardır.

Şimdiki zaman dilimi  : Der Brief ist geschrieben

                                     Mektup yazılmış(tır).

Geçmiş zaman dilimi  : Der Brief  war geschrieben.                 

                                     Mektup yazılmıştı.

Almanca Passiv yazımıza burada son veriyoruz. İlerleyen günlerde sayfamızda Almanca Aktiv konusuna da yer vereceğiz. Almanca Passiv konusu Almancada anlaşılması güç konulardan biridir o nedenle detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Das Perfekt

2. Alman Alfabesi

3. Almanca Aylar

Kaynak

www.akademiksunum.com

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın