Almanca Istifa Dilekcesi Ornegi
Yazma, A1, A2, Almanca

Almanca İstifa Dilekçesi Örneği

Almanca İstifa Dilekçesi Örneği; Bir işten ayrılmak, çoğu zaman dikkatli ve özenli bir şekilde ele alınması gereken bir süreçtir. Bu sürecin düzgün bir şekilde yönetilmesi, işverenle iyi ilişkilerin sürdürülmesini sağlar ve profesyonel imajınızı korumanıza yardımcı olur. Almanca konuşulan bir ülkede çalışıyorsanız, doğru bir şekilde yazılmış bir “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” hazırlamak çok önemlidir. Bu makalede, “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” hakkında detaylı bilgiler ve örnekler sunacağız. “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” ile ilgili beş farklı örnek vererek, bu süreci daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Almanca İstifa Dilekçesi Hazırlama Süreci

Almanca Istifa Dilekcesi Ornegi 1
Almanca İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa dilekçesi, çalışanın işten ayrılma niyetini resmi olarak bildirdiği bir belgedir. Almanca istifa dilekçesi örneği hazırlarken, dilekçenin hukuki geçerliliği için belirli kurallara ve formatlara uyulması gerekmektedir.

Dilekçe Başlığı ve Giriş

Dilekçe başlığı, dilekçenin konusunu ve başvuru sahibinin kimliğini belirten kısa bir açıklamadır. Dilekçenin giriş bölümünde, çalışanın kimlik bilgileri, istifa tarihi ve istifa nedeni belirtilir.

Örnek:

Kündigungsschreiben

An (şirket adı)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich, (adınız), kündige hiermit mein Arbeitsverhältnis zum (istifa tarihi). (Adım …, ve burada … tarihinden itibaren işten ayrılma talebinde bulunuyorum.)

İstifa Nedeninin Belirtilmesi

İstifa nedeni, işten ayrılma kararınızı destekleyen gerekçeleri açıklar. Almanca dilekçelerde istifa nedenleri net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

Örnek:

Aus persönlichen Gründen und aufgrund neuer beruflicher Perspektiven sehe ich mich gezwungen, mein Arbeitsverhältnis zu beenden. (Kişisel nedenlerle ve yeni mesleki perspektifler nedeniyle iş sözleşmemi sona erdirmek zorunda olduğumu görüyorum.)

Teşekkür ve İyi Dilekler

Dilekçenin bu bölümünde, çalışana sağlanan fırsatlar ve işbirliği için teşekkür edilir.

Örnek:

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die mir gebotenen Chancen in Ihrem Unternehmen. (Şirketinizde sağlanan işbirliği ve bana sunulan fırsatlar için teşekkür ederim.)

Dilekçenin Sonuç Bölümü

Dilekçenin sonuç bölümünde, istifa tarihinin tekrarı ve iyi dilekler belirtilir.

Örnek:

Ich bitte Sie, meine Kündigung zu akzeptieren und die notwendigen Schritte zur Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuleiten. (İstifamı kabul etmenizi ve iş sözleşmemin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmanızı rica ederim.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
(adınız)

Almanca İstifa Dilekçesi Örneği (5 Adet)

Aşağıda, beş farklı “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” sunulmuştur. Her bir örnekte kullanılan terimler ve cümlelerin Türkçe çevirileri parantez içinde verilmiştir.

Örnek 1

Kündigungsschreiben

An ABC GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich, Hans Müller, kündige hiermit mein Arbeitsverhältnis zum 31. Dezember 2024. (Ben Hans Müller, burada iş sözleşmemi 31 Aralık 2024 itibariyle feshediyorum.)

Aus persönlichen Gründen und aufgrund neuer beruflicher Perspektiven sehe ich mich gezwungen, mein Arbeitsverhältnis zu beenden. (Kişisel nedenlerle ve yeni mesleki perspektifler nedeniyle iş sözleşmemi sona erdirmek zorunda olduğumu görüyorum.)

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die mir gebotenen Chancen in Ihrem Unternehmen. (Şirketinizde sağlanan işbirliği ve bana sunulan fırsatlar için teşekkür ederim.)

Ich bitte Sie, meine Kündigung zu akzeptieren und die notwendigen Schritte zur Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuleiten. (İstifamı kabul etmenizi ve iş sözleşmemin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmanızı rica ederim.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Hans Müller

Örnek 2

Kündigungsschreiben

An XYZ AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich, Maria Schmidt, kündige hiermit mein Arbeitsverhältnis zum 15. Januar 2025. (Ben Maria Schmidt, burada iş sözleşmemi 15 Ocak 2025 itibariyle feshediyorum.)

Aufgrund eines beruflichen Wechsels sehe ich mich gezwungen, mein Arbeitsverhältnis zu beenden. (Mesleki bir değişiklik nedeniyle iş sözleşmemi sona erdirmek zorunda olduğumu görüyorum.)

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die Unterstützung in Ihrem Unternehmen. (Şirketinizde sağlanan işbirliği ve destek için teşekkür ederim.)

Ich bitte Sie, meine Kündigung zu akzeptieren und die notwendigen Schritte zur Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuleiten. (İstifamı kabul etmenizi ve iş sözleşmemin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmanızı rica ederim.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Maria Schmidt

Örnek 3

Kündigungsschreiben

An DEF GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich, Michael Becker, kündige hiermit mein Arbeitsverhältnis zum 28. Februar 2025. (Ben Michael Becker, burada iş sözleşmemi 28 Şubat 2025 itibariyle feshediyorum.)

Aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund einer neuen beruflichen Perspektive sehe ich mich gezwungen, mein Arbeitsverhältnis zu beenden. (Sağlık nedenleri ve yeni bir mesleki perspektif nedeniyle iş sözleşmemi sona erdirmek zorunda olduğumu görüyorum.)

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die mir gebotenen Chancen in Ihrem Unternehmen. (Şirketinizde sağlanan işbirliği ve bana sunulan fırsatlar için teşekkür ederim.)

Ich bitte Sie, meine Kündigung zu akzeptieren und die notwendigen Schritte zur Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuleiten. (İstifamı kabul etmenizi ve iş sözleşmemin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmanızı rica ederim.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Michael Becker

Örnek 4

Kündigungsschreiben

An GHI AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich, Laura Fischer, kündige hiermit mein Arbeitsverhältnis zum 31. März 2025. (Ben Laura Fischer, burada iş sözleşmemi 31 Mart 2025 itibariyle feshediyorum.)

Aufgrund einer persönlichen Veränderung und neuer beruflicher Möglichkeiten sehe ich mich gezwungen, mein Arbeitsverhältnis zu beenden. (Kişisel bir değişiklik ve yeni mesleki fırsatlar nedeniyle iş sözleşmemi sona erdirmek zorunda olduğumu görüyorum.)

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die Unterstützung in Ihrem Unternehmen. (Şirketinizde sağlanan işbirliği ve destek için teşekkür ederim.)

Ich bitte Sie, meine Kündigung zu akzeptieren und die notwendigen Schritte zur Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuleiten. (İstifamı kabul etmenizi ve iş sözleşmemin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmanızı rica ederim.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Laura Fischer

Örnek 5

Kündigungsschreiben

An JKL GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich, Stefan Wolf, kündige hiermit mein Arbeitsverhältnis zum 30. April 2025. (Ben Stefan Wolf, burada iş sözleşmemi 30 Nisan 2025 itibariyle feshediyorum.)

Aufgrund einer beruflichen Neuorientierung sehe ich mich gezwungen, mein Arbeitsverhältnis zu beenden. (Mesleki bir yeniden yönlendirme nedeniyle iş sözleşmemi sona erdirmek zorunda olduğumu görüyorum.)

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die mir gebotenen Chancen in Ihrem Unternehmen. (Şirketinizde sağlanan işbirliği ve bana sunulan fırsatlar için teşekkür ederim.)

Ich bitte Sie, meine Kündigung zu akzeptieren und die notwendigen Schritte zur Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuleiten. (İstifamı kabul etmenizi ve iş sözleşmemin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmanızı rica ederim.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Stefan Wolf

Almanca istifa dilekçesi hazırlamak, özellikle Almanca dil bilgisi ve hukuki terimlere aşina olmayanlar için zor olabilir. Bu makalede sunduğumuz “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” ve detaylı açıklamalar, bu süreci daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Almanca istifa dilekçesi örneği, doğru terimlerin ve ifadelerin kullanılmasına yardımcı olarak, başvuruların başarılı bir şekilde yapılmasını sağlar. “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” ile ilgili beş farklı örnek sunarak, farklı durumlarda nasıl dilekçe hazırlanabileceğine dair kapsamlı bilgiler verdik. “Almanca İstifa Dilekçesi Örneği” ile ilgili bu makale, işten ayrılma sürecinde olanlar için bir rehber niteliğinde olup, süreci daha kolay ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bilgilerin, istifa dilekçesi hazırlama sürecinde sizlere yardımcı olmasını umuyoruz.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Dilekçe Örnekleri

2. Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği

3. Almanca Aile Birleşimi Mektup Örnekleri

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın