Almanca Bosanma Dilekcesi Ornegi
Yazma, A1, A2, Almanca

Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği

Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği; Boşanma süreci, çiftler için zorlayıcı ve karmaşık bir süreç olabilir. Bu sürecin yönetimi, doğru belgelerin hazırlanması ve yasal prosedürlerin takip edilmesi ile daha kolay hale getirilebilir. Almanca konuşulan ülkelerde yaşayan Türk çiftler için, “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” hazırlamak büyük bir önem taşır. Bu makalede, “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” hakkında detaylı bilgiler ve örnekler sunacağız. Boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları, kullanılacak terimleri ve bu terimlerin Türkçe karşılıklarını inceleyeceğiz. “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” ile ilgili beş farklı örnek vererek, bu süreci daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Almanca Boşanma Dilekçesi Hazırlama Süreci

Almanca Bosanma Dilekcesi Ornegi 1
Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi, boşanma talebinde bulunan tarafın mahkemeye sunduğu resmi bir belgedir. Bu dilekçe, boşanma nedenlerini, talepleri ve boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarını içerir. Almanca boşanma dilekçesi örneği hazırlarken, dilekçenin hukuki geçerliliği için belirli kurallara ve formatlara uyulması gerekmektedir.

Dilekçe Başlığı ve Giriş

Dilekçe başlığı, dilekçenin konusunu ve başvuru sahibinin kimliğini belirten kısa bir açıklamadır. Dilekçenin giriş bölümünde, başvuru sahibinin ve eşinin kimlik bilgileri, evlilik tarihi ve boşanma nedenleri belirtilir.

Örnek:

Scheidungsantrag

An das Familiengericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist (adınız) und ich beantrage hiermit die Scheidung von meiner Ehefrau/meinem Ehemann (eşinizin adı). (Adım … ve burada eşim …’den boşanma talebinde bulunuyorum.) Wir haben am (evlilik tarihi) geheiratet und haben keine gemeinsamen Kinder. (Biz … tarihinde evlendik ve ortak çocuğumuz yok.)

Boşanma Nedenlerinin Belirtilmesi

Boşanma nedenleri, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı durumları açıklar. Almanca boşanma dilekçesi örneğinde, nedenleri net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

Örnek:

Die Ehe ist zerrüttet, da wir seit mehreren Monaten getrennt leben und keine Aussicht auf eine Versöhnung besteht. (Evlilik temelden sarsılmıştır, çünkü birkaç aydır ayrı yaşıyoruz ve uzlaşma ihtimali yoktur.)

Mali ve Hukuki Talepler

Boşanma dilekçesinde mali ve hukuki talepler açıkça belirtilmelidir. Bu talepler, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konuları kapsar.

Örnek:

Ich beantrage das alleinige Sorgerecht für unsere Kinder und monatlichen Unterhalt in Höhe von (miktar) Euro. (Çocuklarımız için tek başına velayet ve aylık … Euro nafaka talep ediyorum.)

Dilekçenin Sonuç Bölümü

Dilekçenin sonuç bölümünde, başvuru sahibinin talepleri tekrar edilir ve dilekçenin kabul edilmesi talep edilir.

Örnek:

Ich bitte das Gericht, meinem Scheidungsantrag stattzugeben und die oben genannten Regelungen zu berücksichtigen. (Mahkemeden, boşanma dilekçemi kabul etmesini ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate almasını rica ediyorum.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
(adınız)

Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği (5 Örnek)

Aşağıda, beş farklı “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” sunulmuştur. Her bir örnekte kullanılan terimler ve cümlelerin Türkçe çevirileri parantez içinde verilmiştir.

Örnek 1

Scheidungsantrag

An das Familiengericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Hans Müller und ich beantrage hiermit die Scheidung von meiner Ehefrau Anna Müller. (Adım Hans Müller ve burada eşim Anna Müller’den boşanma talebinde bulunuyorum.) Wir haben am 1. Mai 2010 geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Lisa und Tom. (Biz 1 Mayıs 2010’da evlendik ve iki ortak çocuğumuz var, Lisa ve Tom.)

Die Ehe ist zerrüttet, da wir seit über einem Jahr getrennt leben und keine Aussicht auf eine Versöhnung besteht. (Evlilik temelden sarsılmıştır, çünkü bir yıldan fazla süredir ayrı yaşıyoruz ve uzlaşma ihtimali yoktur.)

Ich beantrage das alleinige Sorgerecht für unsere Kinder und monatlichen Unterhalt in Höhe von 500 Euro. (Çocuklarımız için tek başına velayet ve aylık 500 Euro nafaka talep ediyorum.)

Ich bitte das Gericht, meinem Scheidungsantrag stattzugeben und die oben genannten Regelungen zu berücksichtigen. (Mahkemeden, boşanma dilekçemi kabul etmesini ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate almasını rica ediyorum.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Hans Müller

Örnek 2

Scheidungsantrag

An das Familiengericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Maria Schmidt und ich beantrage hiermit die Scheidung von meinem Ehemann Peter Schmidt. (Adım Maria Schmidt ve burada eşim Peter Schmidt’den boşanma talebinde bulunuyorum.) Wir haben am 15. Juli 2012 geheiratet und haben keine gemeinsamen Kinder. (Biz 15 Temmuz 2012’de evlendik ve ortak çocuğumuz yok.)

Die Ehe ist zerrüttet, da wir seit sechs Monaten getrennt leben und keine Aussicht auf eine Versöhnung besteht. (Evlilik temelden sarsılmıştır, çünkü altı aydır ayrı yaşıyoruz ve uzlaşma ihtimali yoktur.)

Ich beantrage monatlichen Unterhalt in Höhe von 300 Euro. (Aylık 300 Euro nafaka talep ediyorum.)

Ich bitte das Gericht, meinem Scheidungsantrag stattzugeben und die oben genannten Regelungen zu berücksichtigen. (Mahkemeden, boşanma dilekçemi kabul etmesini ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate almasını rica ediyorum.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Maria Schmidt

Örnek 3

Scheidungsantrag

An das Familiengericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Michael Becker und ich beantrage hiermit die Scheidung von meiner Ehefrau Julia Becker. (Adım Michael Becker ve burada eşim Julia Becker’den boşanma talebinde bulunuyorum.) Wir haben am 10. Oktober 2015 geheiratet und haben ein gemeinsames Kind, Max. (Biz 10 Ekim 2015’te evlendik ve bir ortak çocuğumuz var, Max.)

Die Ehe ist zerrüttet, da wir seit acht Monaten getrennt leben und keine Aussicht auf eine Versöhnung besteht. (Evlilik temelden sarsılmıştır, çünkü sekiz aydır ayrı yaşıyoruz ve uzlaşma ihtimali yoktur.)

Ich beantrage das gemeinsame Sorgerecht für unser Kind und monatlichen Unterhalt in Höhe von 400 Euro. (Çocuğumuz için ortak velayet ve aylık 400 Euro nafaka talep ediyorum.)

Ich bitte das Gericht, meinem Scheidungsantrag stattzugeben und die oben genannten Regelungen zu berücksichtigen. (Mahkemeden, boşanma dilekçemi kabul etmesini ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate almasını rica ediyorum.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Michael Becker

Örnek 4

Scheidungsantrag

An das Familiengericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Laura Fischer und ich beantrage hiermit die Scheidung von meinem Ehemann Thomas Fischer. (Adım Laura Fischer ve burada eşim Thomas Fischer’den boşanma talebinde bulunuyorum.) Wir haben am 20. Juni 2011 geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Emma und Paul. (Biz 20 Haziran 2011’de evlendik ve iki ortak çocuğumuz var, Emma ve Paul.)

Die Ehe ist zerrüttet, da wir seit einem Jahr getrennt leben und keine Aussicht auf eine Versöhnung besteht. (Evlilik temelden sarsılmıştır, çünkü bir yıldır ayrı yaşıyoruz ve uzlaşma ihtimali yoktur.)

Ich beantrage das alleinige Sorgerecht für unsere Kinder und monatlichen Unterhalt in Höhe von 600 Euro. (Çocuklarımız için tek başına velayet ve aylık 600 Euro nafaka talep ediyorum.)

Ich bitte das Gericht, meinem Scheidungsantrag stattzugeben und die oben genannten Regelungen zu berücksichtigen. (Mahkemeden, boşanma dilekçemi kabul etmesini ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate almasını rica ediyorum.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Laura Fischer

Örnek 5

Scheidungsantrag

An das Familiengericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Stefan Wolf und ich beantrage hiermit die Scheidung von meiner Ehefrau Sabine Wolf. (Adım Stefan Wolf ve burada eşim Sabine Wolf’den boşanma talebinde bulunuyorum.) Wir haben am 25. Dezember 2009 geheiratet und haben ein gemeinsames Kind, Anna. (Biz 25 Aralık 2009’da evlendik ve bir ortak çocuğumuz var, Anna.)

Die Ehe ist zerrüttet, da wir seit zwei Jahren getrennt leben und keine Aussicht auf eine Versöhnung besteht. (Evlilik temelden sarsılmıştır, çünkü iki yıldır ayrı yaşıyoruz ve uzlaşma ihtimali yoktur.)

Ich beantrage das gemeinsame Sorgerecht für unser Kind und monatlichen Unterhalt in Höhe von 500 Euro. (Çocuğumuz için ortak velayet ve aylık 500 Euro nafaka talep ediyorum.)

Ich bitte das Gericht, meinem Scheidungsantrag stattzugeben und die oben genannten Regelungen zu berücksichtigen. (Mahkemeden, boşanma dilekçemi kabul etmesini ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate almasını rica ediyorum.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Stefan Wolf

Almanca boşanma dilekçesi hazırlamak, özellikle Almanca dil bilgisi ve hukuki terimlere aşina olmayanlar için zor olabilir. Bu makalede sunduğumuz “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” ve detaylı açıklamalar, bu süreci daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Almanca boşanma dilekçesi örneği, doğru terimlerin ve ifadelerin kullanılmasına yardımcı olarak, başvuruların başarılı bir şekilde yapılmasını sağlar. “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” ile ilgili beş farklı örnek sunarak, farklı durumlarda nasıl dilekçe hazırlanabileceğine dair kapsamlı bilgiler verdik. “Almanca Boşanma Dilekçesi Örneği” ile ilgili bu makale, boşanma sürecinde olanlar için bir rehber niteliğinde olup, süreci daha kolay ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bilgilerin, boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde sizlere yardımcı olmasını umuyoruz.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Dilekçe Örnekleri

2. Almanca Aile Bireyleri

3. Almanca Aile Tanıtma

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın