Almanca Genis Zaman
Gramer, A1, Almanca

Almanca Geniş Zaman

Almanca Geniş Zaman (Präsens), dil öğreniminde temel bir konudur ve günlük konuşmalarda en sık kullanılan zaman kipidir. Bu makalede, Almanca Geniş Zaman kavramını detaylı bir şekilde ele alacağız. Almanca Geniş Zaman, fiillerin geniş zamanda nasıl çekimlendiğini, düzenli ve düzensiz fiillerin kullanımını, örnek cümlelerle açıklayacağız. Almanca Geniş Zaman, Almanca dilinin A1 seviyesindeki en önemli gramer konularından biridir. Bu nedenle, bu makale hem yeni başlayanlar hem de bilgilerini pekiştirmek isteyenler için faydalı olacaktır.

Almanca Geniş Zaman Nedir?

Almanca Geniş Zaman, Almanca’da şu anda olan olayları, genel doğruları, alışkanlıkları ve düzenli olarak yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. İngilizcedeki “simple present tense” ile benzerlik gösterir. Örneğin, “Ich gehe zur Schule” (Okula giderim) cümlesi, geniş zamanda kurulmuş bir cümledir ve eylemin şu anda ya da düzenli olarak yapıldığını belirtir.

Almanca Genis Zaman 1
Almanca Geniş Zaman

Düzenli Fiillerin Çekimi

Almanca’da fiiller, kişilere göre farklı ekler alarak çekimlenir. Düzenli fiillerin geniş zamanda çekimi oldukça sistematiktir. İşte düzenli bir fiil olan “lernen” (öğrenmek) fiilinin çekimi:

KişiFiil ÇekimiTürkçe Çeviri
ich (ben)lerneöğrenirim
du (sen)lernstöğrenirsin
er/sie/es (o)lerntöğrenir
wir (biz)lernenöğreniriz
ihr (siz)lerntöğrenirsiniz
sie/Sie (onlar/Siz)lernenöğrenirler/öğrenirsiniz

Düzensiz Fiillerin Çekimi

Düzensiz fiiller, düzenli fiillerden farklı olarak kök değişikliği gösterirler ve çekimleri ezberlenmelidir. İşte düzensiz bir fiil olan “fahren” (sürmek, gitmek) fiilinin çekimi:

KişiFiil ÇekimiTürkçe Çeviri
ich (ben)fahresürerim/giderim
du (sen)fährstsürersin/gidersin
er/sie/es (o)fährtsürer/gider
wir (biz)fahrensüreriz/gideriz
ihr (siz)fahrtsürersiniz/gidersiniz
sie/Sie (onlar/Siz)fahrensürerler/gidersiniz

Yardımcı Fiillerin Kullanımı

Almanca’da “sein” (olmak) ve “haben” (sahip olmak) gibi yardımcı fiiller de geniş zamanda kullanılır. Bu fiiller, düzensiz çekimlenirler ve sıkça kullanılırlar.

“Sein” fiilinin geniş zaman çekimi:

KişiFiil ÇekimiTürkçe Çeviri
ich (ben)binben -im
du (sen)bistsen -sin
er/sie/es (o)isto -dir
wir (biz)sindbiz -iz
ihr (siz)seidsiz -siniz
sie/Sie (onlar/Siz)sindonlar/Siz -dir

“Haben” fiilinin geniş zaman çekimi:

KişiFiil ÇekimiTürkçe Çeviri
ich (ben)habesahip olurum
du (sen)hastsahip olursun
er/sie/es (o)hatsahip olur
wir (biz)habensahip oluruz
ihr (siz)habtsahip olursunuz
sie/Sie (onlar/Siz)habensahip olurlar/sahip olursunuz

Geniş Zaman Kullanımı

Almanca Geniş Zaman, sadece şu anda gerçekleşen eylemler için değil, aynı zamanda genel doğrular, alışkanlıklar ve düzenli olarak yapılan eylemler için de kullanılır.

Genel Doğrular

Die Sonne geht im Osten auf. (Güneş doğudan doğar.)

Alışkanlıklar

Ich trinke jeden Morgen Kaffee. (Her sabah kahve içerim.)

Şu Anda Olan Eylemler

Wir lernen Deutsch. (Biz Almanca öğreniyoruz.)

Olumsuz Cümleler

Almanca’da geniş zamanın olumsuz hali “nicht” ve “kein” kelimeleri ile yapılır. “Nicht”, fiilin olumsuzlanması için kullanılırken, “kein”, isimlerin olumsuzlanmasında kullanılır.

  1. Ich spiele nicht Fußball. (Futbol oynamam.)
  2. Er hat keine Zeit. (Onun vakti yok.)

Soru Cümleleri

Geniş zaman soru cümleleri, fiilin cümlenin başına gelmesiyle oluşturulur.

  1. Lernst du Deutsch? (Almanca öğreniyor musun?)
  2. Haben Sie ein Auto? (Bir arabanız var mı?)

Tablo ile Özet

KategoriDüzenli Fiil Çekimi (lernen)Düzensiz Fiil Çekimi (fahren)Yardımcı Fiil (sein)Yardımcı Fiil (haben)
ich (ben)lernefahrebinhabe
du (sen)lernstfährstbisthast
er/sie/es (o)lerntfährtisthat
wir (biz)lernenfahrensindhaben
ihr (siz)lerntfahrtseidhabt
sie/Sie (onlar/Siz)lernenfahrensindhaben

Almanca Geniş Zaman, Almanca dilinin temel taşlarından biridir ve doğru bir şekilde anlaşılması, dil öğreniminde büyük önem taşır. Bu makalede, Almanca Geniş Zaman kavramını, düzenli ve düzensiz fiillerin çekimlerini, yardımcı fiillerin kullanımını, olumsuz ve soru cümlelerini detaylı bir şekilde ele aldık. Almanca Geniş Zaman, günlük konuşmalarda ve yazılı ifadelerde sıklıkla kullanıldığı için, bu konunun iyi anlaşılması, dil öğreniminde büyük bir avantaj sağlar. Almanca Geniş Zaman, dil öğrenenler için önemli bir adımdır ve bu makale, bu konuda sağlam bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Almanca Geniş Zaman, Almanca dilini öğrenen herkesin hakim olması gereken temel bir gramer konusudur.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Geçmiş Zaman

2. Almanca Şimdiki Zaman (das Präsens)

3. Almanca Önemli Kelimeler

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın