Ingilizce Edatlar
İngilizce

İngilizce Edatlar

İngilizce edatlar, dilde (prepositions) oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Cümlelerdeki anlamı belirginleştirmek ve kelimeler arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılırlar. Bu makalede, İngilizce edatları detaylı bir şekilde ele alacağız ve her bir edatın nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayacağız. Ayrıca, tüm isimlerin ve terimlerin artikelleri ve Türkçe karşılıkları ile birlikte verilmesine özen göstereceğiz. İngilizce Edatlar, dil öğreniminde önemli bir yer tutar ve doğru kullanımları dil becerilerinizi geliştirir. Makalemizde, İngilizce Edatlar hakkında kapsamlı bilgi sunarak, dil bilginizi daha da ileriye taşıyacağız. Sonuç olarak, İngilizce Edatlar konusundaki bilginizi pekiştirmenizi amaçlıyoruz.

İngilizce Edatlar ve Kullanımları

Ingilizce Edatlar 1
İngilizce Edatlar

İngilizce edatlar, isimler (nouns), zamirler (pronouns) ve diğer sözcük grupları arasındaki ilişkiyi gösterir. Aşağıda yaygın olarak kullanılan İngilizce edatlar ve Türkçe karşılıkları ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

 1. On (üzerinde)
  the table (masa) → on the table (masanın üzerinde)
  the wall (duvar) → on the wall (duvarda)
 2. In (içinde)
  the room (oda) → in the room (odada)
  the box (kutu) → in the box (kutunun içinde)
 3. At (de, da, yanında)
  the door (kapı) → at the door (kapıda)
  the station (istasyon) → at the station (istasyonda)
 4. Under (altında)
  the bed (yatak) → under the bed (yatağın altında)
  the bridge (köprü) → under the bridge (köprünün altında)
 5. Over (üzerinde, üstünde)
  the city (şehir) → over the city (şehrin üzerinde)
  the road (yol) → over the road (yolun üzerinde)
 6. Between (arasında)
  the buildings (binalar) → between the buildings (binaların arasında)
  the trees (ağaçlar) → between the trees (ağaçların arasında)
 7. Among (arasında, içinde)
  the people (insanlar) → among the people (insanların arasında)
  the flowers (çiçekler) → among the flowers (çiçeklerin arasında)
 8. With (ile birlikte)
  the friend (arkadaş) → with the friend (arkadaş ile birlikte)
  the team (takım) → with the team (takımla birlikte)
 9. Without (olmadan)
  the book (kitap) → without the book (kitap olmadan)
  the phone (telefon) → without the phone (telefon olmadan)
 10. By (yanında, tarafından)
  the lake (göl) → by the lake (gölün yanında)
  the author (yazar) → by the author (yazar tarafından)

Örnekler ve Kullanım Tablosu

İngilizce EdatTürkçe KarşılığıÖrnek Cümle (İngilizce)Örnek Cümle (Türkçe)
OnüzerindeThe book is on the table.Kitap masanın üzerinde.
IniçindeShe is in the room.O, odada.
Atde, da, yanındaHe is at the door.O, kapıda.
UnderaltındaThe cat is under the bed.Kedi, yatağın altında.
Overüzerinde, üstündeThe plane flew over the city.Uçak, şehrin üzerinde uçtu.
BetweenarasındaThe park is between the two buildings.Park, iki bina arasında.
Amongarasında, içindeShe found her keys among the papers.Anahtarlarını kağıtların arasında buldu.
Withile birlikteHe came with his friend.Arkadaşı ile birlikte geldi.
WithoutolmadanI can’t live without you.Sensiz yaşayamam.
Byyanında, tarafındanThe house is by the lake.Ev, gölün yanında.

İngilizce Edatların Detaylı İncelenmesi

İngilizce edatlar, cümlede çeşitli konum ve ilişki belirten sözcüklerdir. Bu nedenle, her bir edatın kullanımı belirli kurallar ve kalıplar çerçevesinde değerlendirilir. Aşağıda, bazı İngilizce edatların detaylı açıklamalarını bulabilirsiniz:

 1. On: Genellikle bir yüzeyin üzerinde bulunan şeyleri ifade etmek için kullanılır.
  The picture is on the wall. (Resim duvarda.)
  He sat on the chair. (O, sandalyede oturdu.)
 2. In: Bir şeyin içinde bulunmayı belirtir.
  She lives in New York. (O, New York’ta yaşıyor.)
  The keys are in the drawer. (Anahtarlar çekmecede.)
 3. At: Belirli bir noktada veya yerde bulunmayı ifade eder.
  We met at the park. (Parkta buluştuk.)
  She is at the office. (O, ofiste.)

Bu makalede, İngilizce’de edatlar konusunu detaylı bir şekilde inceledik ve her bir edatın kullanımı ile ilgili örnekler verdik. İngilizce’de edatlar, dil öğreniminde önemli bir yere sahiptir ve doğru kullanımları dil becerilerinizi geliştirir. İngilizce Edatlar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olarak, cümlelerde doğru anlamı ve ilişkiyi kurabilirsiniz. Sonuç olarak, İngilizce’de edatlar konusundaki bilginizi pekiştirdiniz ve bu bilgilerle dil kullanımınızı daha akıcı ve doğru hale getirebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

1. İngilizce Noktalama İşaretleri

2. İngilizce Adres Yazma

3. Almanca Edatlar

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın