Almanca CV Ornegi
Yazma, A1, A2, Almanca

Almanca CV Örneği

Günümüz iş dünyasında, etkili bir CV hazırlamak iş bulma sürecinin en kritik adımlarından biridir. Özellikle Almanya’da iş arıyorsanız, “Almanca CV Örneği” incelemek ve bu örneklerden yararlanmak büyük önem taşır. “Almanca CV Örneği” kavramı, CV’nizin Almanya’daki işverenlerin beklentilerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlar. Bu makalede, A1 ve A2 seviyelerinde Almanca CV örnekleri sunulacak ve tüm terimlerin artikelleri ile birlikte Türkçeleri verilecektir. Başlangıç ve orta düzeyde Almanca bilgisine sahip olanlar için iş başvurularında yardımcı olacak detaylı bilgiler ve beş farklı “Almanca CV Örneği” sunulacaktır.

Almanca CV’nin Temel Yapısı

Bir CV, genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 1. Kişisel Bilgiler (Persönliche Daten)
 2. Eğitim Bilgileri (Bildungsweg)
 3. İş Deneyimi (Berufserfahrung)
 4. Beceriler ve Yetenekler (Fähigkeiten und Kenntnisse)
 5. Referanslar (Referenzen)

Her bölümde kullanılan terimlerin artikelleri ve Türkçe karşılıkları aşağıda verilmiştir.

1. Kişisel Bilgiler (Persönliche Daten)

 1. der Name (isim)
 2. das Geburtsdatum (doğum tarihi)
 3. der Geburtsort (doğum yeri)
 4. die Adresse (adres)
 5. die Telefonnummer (telefon numarası)
 6. die E-Mail-Adresse (e-posta adresi)

2. Eğitim Bilgileri (Bildungsweg)

 1. die Schule (okul)
 2. die Universität (üniversite)
 3. das Studienfach (bölüm)
 4. der Abschluss (mezuniyet)

3. İş Deneyimi (Berufserfahrung)

 1. die Firma (firma)
 2. die Position (pozisyon)
 3. die Aufgaben (görevler)
 4. die Dauer (süre)

4. Beceriler ve Yetenekler (Fähigkeiten und Kenntnisse)

 1. die Sprache (dil)
 2. der Computerkenntnisse (bilgisayar bilgisi)
 3. die Führerschein (sürücü belgesi)

5. Referanslar (Referenzen)

 1. der Name (isim)
 2. die Position (pozisyon)
 3. die Kontaktinformation (iletişim bilgisi)
Almanca CV Ornegi 1
Almanca CV Örneği

Almanca CV Örneği 1

Persönliche Daten:

 1. Name: Maria Müller
 2. Geburtsdatum: 15. Juni 1995
 3. Geburtsort: München
 4. Adresse: Sonnenstraße 10, 80331 München
 5. Telefonnummer: +49 89 123456
 6. E-Mail-Adresse: [email protected]

Bildungsweg:

 1. Schule: Gymnasium München (2005-2013)
 2. Universität: Ludwig-Maximilians-Universität München, Studienfach: Wirtschaftswissenschaften (2013-2017)
 3. Abschluss: Bachelor of Science

Berufserfahrung:

 1. Firma: ABC GmbH
 2. Position: Praktikantin im Marketing
 3. Aufgaben: Unterstützung bei der Erstellung von Marketingkampagnen, Pflege der Social Media Kanäle
 4. Dauer: Juni 2017 – Dezember 2017

Fähigkeiten und Kenntnisse:

 1. Sprache: Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Spanisch (Grundkenntnisse)
 2. Computerkenntnisse: MS Office, Adobe Photoshop
 3. Führerschein: Klasse B

Referenzen:

 1. Name: Dr. Thomas Schmidt
 2. Position: Marketing Manager bei ABC GmbH
 3. Kontaktinformation: [email protected], +49 89 654321

Türkçe Çeviri

Kişisel Bilgiler:

 1. İsim: Maria Müller
 2. Doğum Tarihi: 15 Haziran 1995
 3. Doğum Yeri: Münih
 4. Adres: Sonnenstraße 10, 80331 Münih
 5. Telefon Numarası: +49 89 123456
 6. E-posta Adresi: [email protected]

Eğitim Geçmişi:

 1. Okul: Gymnasium Münih (2005-2013)
 2. Üniversite: Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Münih, Bölüm: Ekonomi (2013-2017)
 3. Mezuniyet: Lisans Derecesi

İş Deneyimi:

 1. Şirket: ABC GmbH
 2. Pozisyon: Pazarlama Stajyeri
 3. Görevler: Pazarlama kampanyalarının hazırlanmasında destek, Sosyal medya kanallarının bakımı
 4. Süre: Haziran 2017 – Aralık 2017

Yetenekler ve Bilgiler:

 1. Dil: Almanca (Ana Dil), İngilizce (akıcı), İspanyolca (temel bilgiler)
 2. Bilgisayar Bilgisi: MS Office, Adobe Photoshop
 3. Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Referanslar:

 1. İsim: Dr. Thomas Schmidt
 2. Pozisyon: ABC GmbH’de Pazarlama Müdürü
 3. İletişim Bilgisi: [email protected], +49 89 654321

Almanca CV Örneği 2

Persönliche Daten:

 1. Name: Hans Bauer
 2. Geburtsdatum: 3. März 1990
 3. Geburtsort: Berlin
 4. Adresse: Friedrichstraße 20, 10117 Berlin
 5. Telefonnummer: +49 30 987654
 6. E-Mail-Adresse: [email protected]

Bildungsweg:

 1. Schule: Realschule Berlin (2000-2006)
 2. Universität: Technische Universität Berlin, Studienfach: Maschinenbau (2006-2010)
 3. Abschluss: Diplom-Ingenieur

Berufserfahrung:

 1. Firma: XYZ AG
 2. Position: Entwicklungsingenieur
 3. Aufgaben: Konstruktion und Entwicklung von Maschinenbauteilen, Projektmanagement
 4. Dauer: Januar 2011 – August 2018

Fähigkeiten und Kenntnisse:

 1. Sprache: Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (Grundkenntnisse)
 2. Computerkenntnisse: AutoCAD, SolidWorks
 3. Führerschein: Klasse B

Referenzen:

 1. Name: Prof. Dr. Ingrid Meyer
 2. Position: Professorin an der Technischen Universität Berlin
 3. Kontaktinformation: [email protected], +49 30 123456

Türkçe Çeviri

Kişisel Bilgiler:

 1. İsim: Hans Bauer
 2. Doğum Tarihi: 3 Mart 1990
 3. Doğum Yeri: Berlin
 4. Adres: Friedrichstraße 20, 10117 Berlin
 5. Telefon Numarası: +49 30 987654
 6. E-posta Adresi: [email protected]

Eğitim Geçmişi:

 1. Okul: Realschule Berlin (2000-2006)
 2. Üniversite: Berlin Teknik Üniversitesi, Bölüm: Makine Mühendisliği (2006-2010)
 3. Mezuniyet: Diploma Mühendisi

İş Deneyimi:

 1. Şirket: XYZ AG
 2. Pozisyon: Geliştirme Mühendisi
 3. Görevler: Makine parçalarının tasarımı ve geliştirilmesi, Proje yönetimi
 4. Süre: Ocak 2011 – Ağustos 2018

Yetenekler ve Bilgiler:

 1. Dil: Almanca (Ana Dil), İngilizce (akıcı), Fransızca (temel bilgiler)
 2. Bilgisayar Bilgisi: AutoCAD, SolidWorks
 3. Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Referanslar:

 1. İsim: Prof. Dr. Ingrid Meyer
 2. Pozisyon: Berlin Teknik Üniversitesi’nde Profesör
 3. İletişim Bilgisi: [email protected], +49 30 123456

Almanca CV Örneği 3

Persönliche Daten:

 1. Name: Laura Becker
 2. Geburtsdatum: 21. Januar 1988
 3. Geburtsort: Hamburg
 4. Adresse: Alsterufer 5, 20095 Hamburg
 5. Telefonnummer: +49 40 765432
 6. E-Mail-Adresse: [email protected]

Bildungsweg:

 1. Schule: Gymnasium Hamburg (1998-2006)
 2. Universität: Universität Hamburg, Studienfach: Psychologie (2006-2010)
 3. Abschluss: Master of Science

Berufserfahrung:

 1. Firma: DEF GmbH
 2. Position: Personalreferentin
 3. Aufgaben: Personalbeschaffung und -verwaltung, Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter
 4. Dauer: September 2011 – heute

Fähigkeiten und Kenntnisse:

 1. Sprache: Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Italienisch (Grundkenntnisse)
 2. Computerkenntnisse: MS Office, SAP HR
 3. Führerschein: Klasse B

Referenzen:

 1. Name: Herr Martin Fischer
 2. Position: Personalleiter bei DEF GmbH
 3. Kontaktinformation: [email protected], +49 40 987654

Türkçe Çeviri

Kişisel Bilgiler:

 1. İsim: Laura Becker
 2. Doğum Tarihi: 21 Ocak 1988
 3. Doğum Yeri: Hamburg
 4. Adres: Alsterufer 5, 20095 Hamburg
 5. Telefon Numarası: +49 40 765432
 6. E-posta Adresi: [email protected]

Eğitim Geçmişi:

 1. Okul: Gymnasium Hamburg (1998-2006)
 2. Üniversite: Hamburg Üniversitesi, Bölüm: Psikoloji (2006-2010)
 3. Mezuniyet: Yüksek Lisans Derecesi

İş Deneyimi:

 1. Şirket: DEF GmbH
 2. Pozisyon: İnsan Kaynakları Uzmanı
 3. Görevler: Personel temini ve yönetimi, Çalışanların eğitimi ve gelişimi
 4. Süre: Eylül 2011 – bugün

Yetenekler ve Bilgiler:

 1. Dil: Almanca (Ana Dil), İngilizce (akıcı), İtalyanca (temel bilgiler)
 2. Bilgisayar Bilgisi: MS Office, SAP HR
 3. Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Referanslar:

 1. İsim: Martin Fischer
 2. Pozisyon: DEF GmbH’de İnsan Kaynakları Müdürü
 3. İletişim Bilgisi: [email protected], +49 40 987654

Almanca CV Örneği 4

Persönliche Daten:

 1. Name: Peter Schulz
 2. Geburtsdatum: 8. August 1992
 3. Geburtsort: Frankfurt am Main
 4. Adresse: Mainzer Landstraße 30, 60329 Frankfurt
 5. Telefonnummer: +49 69 123456
 6. E-Mail-Adresse: [email protected]

Bildungsweg:

 1. Schule: Gymnasium Frankfurt (2002-2010)
 2. Universität: Goethe-Universität Frankfurt, Studienfach: Informatik (2010-2014)
 3. Abschluss: Bachelor of Science

Berufserfahrung:

 1. Firma: GHI AG
 2. Position: Softwareentwickler
 3. Aufgaben: Entwicklung und Wartung von Softwarelösungen, Fehlerbehebung
 4. Dauer: Februar 2015 – März 2021

Fähigkeiten und Kenntnisse:

 1. Sprache: Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Russisch (Grundkenntnisse)
 2. Computerkenntnisse: Java, Python, SQL
 3. Führerschein: Klasse B

Referenzen:

 1. Name: Frau Sabine Krause
 2. Position: Teamleiterin bei GHI AG
 3. Kontaktinformation: [email protected], +49 69 654321

Türkçe Çeviri

Kişisel Bilgiler:

 1. İsim: Peter Schulz
 2. Doğum Tarihi: 8 Ağustos 1992
 3. Doğum Yeri: Frankfurt am Main
 4. Adres: Mainzer Landstraße 30, 60329 Frankfurt
 5. Telefon Numarası: +49 69 123456
 6. E-posta Adresi: [email protected]

Eğitim Geçmişi:

 1. Okul: Gymnasium Frankfurt (2002-2010)
 2. Üniversite: Goethe Üniversitesi Frankfurt, Bölüm: Bilgisayar Bilimleri (2010-2014)
 3. Mezuniyet: Lisans Derecesi

İş Deneyimi:

 1. Şirket: GHI AG
 2. Pozisyon: Yazılım Geliştirici
 3. Görevler: Yazılım çözümlerinin geliştirilmesi ve bakımı, Hata giderme
 4. Süre: Şubat 2015 – Mart 2021

Yetenekler ve Bilgiler:

 1. Dil: Almanca (Ana Dil), İngilizce (akıcı), Rusça (temel bilgiler)
 2. Bilgisayar Bilgisi: Java, Python, SQL
 3. Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Referanslar:

 1. İsim: Sabine Krause
 2. Pozisyon: GHI AG’de Takım Lideri
 3. İletişim Bilgisi: [email protected], +49 69 654321

Almanca CV Örneği 5

Persönliche Daten:

 1. Name: Anna Fischer
 2. Geburtsdatum: 30. April 1994
 3. Geburtsort: Stuttgart
 4. Adresse: Königstraße 50, 70173 Stuttgart
 5. Telefonnummer: +49 711 987654
 6. E-Mail-Adresse: [email protected]

Bildungsweg:

 1. Schule: Realschule Stuttgart (2004-2010)
 2. Universität: Universität Stuttgart, Studienfach: Elektrotechnik (2010-2014)
 3. Abschluss: Bachelor of Engineering

Berufserfahrung:

 1. Firma: JKL GmbH
 2. Position: Elektrotechnikerin
 3. Aufgaben: Planung und Implementierung von elektrotechnischen Systemen, Qualitätskontrolle
 4. Dauer: April 2015 – heute

Fähigkeiten und Kenntnisse:

 1. Sprache: Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Chinesisch (Grundkenntnisse)
 2. Computerkenntnisse: MATLAB, Simulink
 3. Führerschein: Klasse B

Referenzen:

 1. Name: Herr Michael Wolf
 2. Position: Abteilungsleiter bei JKL GmbH
 3. Kontaktinformation: [email protected], +49 711 123456

Türkçe Çeviri

Kişisel Bilgiler:

 1. İsim: Anna Fischer
 2. Doğum Tarihi: 30 Nisan 1994
 3. Doğum Yeri: Stuttgart
 4. Adres: Königstraße 50, 70173 Stuttgart
 5. Telefon Numarası: +49 711 987654
 6. E-posta Adresi: [email protected]

Eğitim Geçmişi:

 1. Okul: Realschule Stuttgart (2004-2010)
 2. Üniversite: Stuttgart Üniversitesi, Bölüm: Elektrik Mühendisliği (2010-2014)
 3. Mezuniyet: Mühendislik Lisans Derecesi

İş Deneyimi:

 1. Şirket: JKL GmbH
 2. Pozisyon: Elektrik Mühendisi
 3. Görevler: Elektrik sistemlerinin planlanması ve uygulanması, Kalite kontrolü
 4. Süre: Nisan 2015 – bugün

Yetenekler ve Bilgiler:

 1. Dil: Almanca (Ana Dil), İngilizce (akıcı), Çince (temel bilgiler)
 2. Bilgisayar Bilgisi: MATLAB, Simulink
 3. Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Referanslar:

 1. İsim: Michael Wolf
 2. Pozisyon: JKL GmbH’de Bölüm Başkanı
 3. İletişim Bilgisi: [email protected], +49 711 123456

Sonuç olarak, Almanca CV hazırlamak, Almanya’da iş arayanlar için önemli bir adımdır. Bu makalede sunduğumuz beş “Almanca CV Örneği” sayesinde, CV’nizi nasıl hazırlayacağınızı ve hangi terimlerin kullanılacağını öğrenmiş oldunuz. “Almanca CV Örneği” arayışında olanlar için, bu örnekler ve terimlerin artikelleri ile Türkçe karşılıkları, iş başvurularında büyük kolaylık sağlayacaktır. “Almanca CV Örneği” oluştururken dikkat edilmesi gereken hususları ve doğru terminolojiyi kullanarak, CV’nizi etkili ve profesyonel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. “Almanca CV Örneği” inceleyerek, Almanca CV hazırlama sürecinde bir adım önde olacaksınız.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca CV Hazırlama

2. Almanca İş Görüşmesi

3. Almanca Mülakat Soruları

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın