Almanca Saat Kaç Nasıl Sorulur?

Almanca Saat Kaç Nasıl Sorulur?

1. Wie viel Uhr ist es?

Bu, “Saat kaç?” anlamına gelir. Bu, saatin kaç olduğunu sormanın en resmi ve genel yoludur.

2. Es ist…?

Bu, “Saat…?” anlamına gelir. Bu, saatin kaç olduğunu tahmin etmek ve ardından doğru olup olmadığını teyit etmek için kullanılır.

Saat söylemek için:

  • Saat tam ise, sadece sayıyı söyleyin. Örneğin, saat 10 ise “Es ist zehn.” (Saat on.)
  • Saatin çeyreği ise, “viertel nach” (çeyrek geçe) veya “viertel vor” (çeyrek kala) ifadelerini kullanın. Örneğin, saat 10:15 ise “Es ist viertel nach zehn.” (Saat on çeyrek geçe.)
  • Saatin yarısı ise, “halb” (yarım) ifadesini kullanın. Örneğin, saat 10:30 ise “Es ist halb elf.” (Saat on buçuk.)
  • Saatin üç çeyreği ise, “viertel vor” (çeyrek kala) ifadesini kullanın. Örneğin, saat 10:45 ise “Es ist viertel vor elf.” (Saat ona çeyrek kala.)

Örnekler:

  • “Wie viel Uhr ist es?” – “Es ist fünf nach zwei.” (Saat ikiyi beş geçe.)
  • “Es ist…?” – “Es ist halb acht?” (Saat sekiz buçuk mu?)
  • “Guten Morgen! Wie spät ist es?” – “Guten Morgen! Es ist zehn vor neun.” (Günaydın! Saat dokuza on var.)

 

[ALFABETİK SÖZLÜK]

Yorum yapın