Almanca A2 Konuları Listesi

Almanca A2 Konuları Listesi

 1. Verben mit Akkusativ und Dativ (Fiillerin Akkusativ ve Dativ ile kullanımı)
 2. Verben mit Dativ (Fiillerin sadece Dativ ile kullanımı)
 3. Akkusativ und Dativ (Akkusativ ve Dativ kullanımı)
 4. Präteritum: sein und haben (Geçmiş zaman: sein ve haben fiilleri)
 5. Perfekt mit haben (Perfekt tense kullanımı: haben fiili)
 6. Perfekt mit sein (Perfekt tense kullanımı: sein fiili)
 7. Partizip Perfekt (Partizip Perfekt kullanımı)
 8. Präteritum: Modalverben (Geçmiş zaman: Modal fiilleri)
 9. Zeitengebrauch (Zaman kullanımı)
 10. Reflexive (und reziproke) Verben (Refleksif ve karşılıklı fiiller)
 11. Perfekt (Perfekt tense kullanımı)
 12. Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ (Dativ ve Akkusativ ile kullanılan değişken edat’lar)
 13. Lokale Präpositionen (Yerel Edatlar)
 14. Nominativ und Akkusativ (Nominatif ve Akkusativ kullanımı)
 15. Nominativ, Akkusativ und Dativ (Nominatif, Akkusativ ve Dativ kullanımı)
 16. Komparativ und Vergleichssätze (Karşılaştırma ve karşılaştırmalı cümleler)
 17. Superlativ (Üstünlük derecesi)
 18. Hauptsätze verbinden (Position 0) (Ana cümleleri birleştirme (Pozisyon 0))
 19. Hauptsätze verbinden (Position 1) (Ana cümleleri birleştirme (Pozisyon 1))
 20. Positionsadverbien und Direktionaladverbien (Yer zarfları ve yön zarfları)
 21. Partikeln (Partiküller: “ja”, “doch”, “mal”, “denn”, “nun”)
 22. Nebensätze (Yan cümleler)
 23. Aus Wörtern neue Wörter machen  (-chen, -lein, -er, -in, -ung) (Yeni kelimeler oluşturmak için (-chen, -lein, -er, -in, -ung gibi) ekler kullanmak”)

[ALFABETİK SÖZLÜK]

Yorum yapın