İngilizce To Be
İngilizce

İngilizce To Be

İngilizce To Be: “TO BE” etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini ve konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken her zaman bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapı cümle olamaz.


“Ali şişmandır” veya “Ayşe güzeldir” gibi cümlelerde ilk bakışta bir yüklem görülemez. Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiillerdir. Oysa İngilizce’de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.İşte isim ve sıfat cümleleri kurarken bu boşluğı biz olmak (to be) fiili ile kapatırız.

Kısaca TO BE yani olmak fiili ya bir nesneyi yada nesneyi niteleyen sıfatı belirtir. İçinde ( dır-dir ) anlamı saklamaktadır.To be cümleleri kesinlikle eylem cümlesi değildirler.İçinde hareket,ivme içeren hiçbir yapıyı anlatamazlar (gitmek,koşmak,gelmek….)


► To be + sıfat

John is handsome (John yakışıklıdır)

► To be + isim

Mary is a teacher (Mary bir öğretmendir)

► To be + fiil kesinlikle olmaz

I am go


Şimdi de TO BE yardımcı fiillerinin zamirlere göre dağılımını bir tabloda inceleyelim.

NORMAL YAZILIŞKISALTMA
I am (Ben)I’m
You are (Sen)You’are
He is (O – erkek)He’s
She is (O – kız)She’s
It is (O – cansız/hayvan)It’s
We are (Biz)We’re
They are (Onlar)They’re
İngilizce To Be

İngilizce To Be
İngilizce To Be

İngilizce To Be Örnek Cümleler

She is my sister (O benim kız kardeşim)

His shoes are dirty  (Ayakkabıları kirli)

Tom is tired  (Tom yorgun)

Shops are closed (Mağazalar kapalı)

Jane is at home (Jane evde)

I am 21 years old (Ben 21 yaşındayım)

The movie is wonderful  (Film harika)

Karen’s eyes are green (Karen’in gözleri yeşil)

It is Linda’s bag  (O linda’ın çantası)

They are in the kitchen (Onlar mutfaktalar)


İngilizce To Be (Olumsuz Cümleler ve Soru Cümleleri)

“am-is-are” yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri soru haline getirmek için sadece yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Olumsuz yaparken ise yardımcı fiilden sonra ‘not’ getirilir. Bu kalıp İngilizce’nin bütün zamanlarında aynıdır.

► Questions (Soru Cümleleri)

am I…….?                                     
are  you…….?                         

is he…….?                       

is she…….?                

is it…….?                   

are we…….?                          

are they…….?                     

EXAMPLES

Is she my daugther? (O benim kız çocuğum mu?)

Are his shoes dirty? (Ayakkabıları kirli mi?)

Is Tom tired? (Tom yorgun mu?)

Are shops closed? (Mağazalar kapalı mı?)

Is Jane at home? (Jane evde mi?)


► İngilizce To Be (Olumsuz Cümleler)

“am-is-are” yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra notkullanılır.


I am not

You are not (aren’t)

He is not (He isn’t)

She is not (She isn’t)

It is not (It isn’t)

We are not (aren’t)

They are not (aren’t)

EXAMPLES

She isn’t my daughter. (O benim kız çocuğum değildir.)

His shoes aren’t dirty. (Ayakkabıları kirli değildir.)

Tom isn’t tired. (Tom yorgun değildir.)

Shops aren’t closed. (Dükkanlar kapalı değildir.)

Jane isn’t at home. (Jane evde değildir.)

İngilizce To Be ile İlgili Cümleler

 1. I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
 2. She is a doctor. (O bir doktordur.)
 3. We are going to the park. (Parka gidiyoruz.)
 4. They were at the cinema last night. (Onlar dün gece sinemadaydılar.)
 5. It will be sunny tomorrow. (Yarın güneşli olacak.)
 6. You were my best friend. (Sen benim en iyi arkadaşımdın.)
 7. He is not happy with the result. (O, sonuçtan memnun değil.)
 8. The cat is on the roof. (Kedi çatıda.)
 9. We were in London for a week. (Bir hafta boyunca Londra’daydık.)
 10. She is going to be a teacher. (O bir öğretmen olacak.)
 11. It is raining outside. (Dışarıda yağmur yağıyor.)
 12. I am not sure about the answer. (Cevap konusunda emin değilim.)
 13. They will be here soon. (Yakında burada olacaklar.)
 14. The book is on the table. (Kitap masanın üstünde.)
 15. He was at the party. (O partiye katıldı.)
 16. We are not interested in politics. (Politikayla ilgilenmiyoruz.)
 17. She was the winner of the competition. (O, yarışmanın galibi idi.)
 18. It is important to be honest. (Dürüst olmak önemlidir.)
 19. They are planning a trip to Europe. (Onlar, Avrupa’ya bir gezi planlıyorlar.)
 20. I will be at the meeting tomorrow. (Yarın toplantıda olacağım.)

İlginizi Çekebilir

1. Şimdiki Zaman İngilizce

2. İngilizce Gramer PDF

3. İngilizce Aylar

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın